pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej


okładka książki - Siłownie wiatrowe

Siłownie wiatrowe

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Mechanika, technika; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Opracowanie obejmuje dwa główne obszary analizę danych pomiarowych prędkości wiatru umożliwiających określenie rocznej produkcji energii dla danej lokalizacji turbiny oraz zagadnienia dotyczące projektowania, budowy i współpracy...
33.14 

okładka książki - Podstawy fizyczne energetyki jądrowej

Podstawy fizyczne energetyki jądrowej

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Fizyka; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
W opracowaniu opisano: istniejące źródła energii w przyrodzie, kryteria energetyki globalnej, elektrownię jądrową jako układ termodynamiczny, pochodzenie energii jądrowej, oddziaływanie neuronów z materią, budowę reaktora jądrowego...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Chemia; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Specjalnej uwadze studentów należy polecić ćwiczenie z komputerowej symulacji hydratacji cementu, będące przykładem nowej dziedziny badań - komputerowej inżynierii materiałów. Nowością jest też zastosowanie w skrypcie...
28.44 

okładka książki - Koleje dużych prędkości.  Infrastruktura drogi kolejowej

Koleje dużych prędkości. Infrastruktura drogi kolejowej

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Mechanika, technika; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
W skrypcie scharakteryzowano rozwój Kolei Dużych Prędkości w Europie oraz w kilku krajach pozaeuropejskich. Omówiono wymagania związane z kompatybilnością i interoperacyjnością techniczną kolei, oddziaływania na konstrukcję nawierzchni...
28.44 

okładka książki - Nawierzchnie asfaltowe na obiektach mostowych

Nawierzchnie asfaltowe na obiektach mostowych

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Mechanika, technika; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Monografia dotyczy rozwiązań materiałowo-technologicznych w zakresie izolacji pomostów oraz asfaltowych nawierzchni na obiektach mostowych. Praca jest podsumowaniem wieloletnich prac badawczych realizowanych przez autorów w...
29.52 

okładka książki - Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Mechanika, technika; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
W podręczniku omówiono: nową klasyfikację gruntów (zgodną z PN-EN ISO 14688:2006), badania podłoża gruntowego dla celów fundamentowania, fundamenty bezpośrednie i głębokie, ścianki szczelne i szczelinowe oraz mury oporowe i kotwy....
48.49 

okładka książki - Metody sztucznej inteligencji. Przykłady zastosowań w elektroenergetyce

Metody sztucznej inteligencji. Przykłady zastosowań w elektroenergetyce

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Mechanika, technika; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
W pracy przedstawiono podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu sztucznej inteligencji (sztuczne sieci neuronowe, algorytmy ewolucyjne, systemy ekspertowe i teorię zbiorów rozmytych) wraz z przykładami praktycznych zastosowań w...
41.11 

okładka książki - Bioinżynieria w rehabilitacji narządu ruchu

Bioinżynieria w rehabilitacji narządu ruchu

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Mechanika, technika; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Treść podręcznika dotyczy metod terapeutycznych i urządzeń technicznych stosowanych w procesie usprawniania pacjentów z niedowładem lub porażeniem narządu ruchu oraz w przypadkach amputacji kończyn. W opracowaniu przedstawiono...
33.74 

okładka książki - Jak opracowywać i interpretować wyniki pomiarów

Jak opracowywać i interpretować wyniki pomiarów

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Mechanika, technika; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Skrypt jest skierowany do studentów, którzy wykonują pomiary w dowolnych laboratoriach uczelni technicznych w Polsce. Przedstawiono w nim zasady analizy niepewności pomiarów oraz metody opracowania wyników pomiarów. W pierwszej części...
20.19 

okładka podręcznika - Materiały budowlane. Kamień, ceramika, szkło

Materiały budowlane. Kamień, ceramika, szkło

Podręcznik. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Praca zawiera wiadomości i dane techniczne o trzech grupach materiałów budowlanych: naturalnych materiałach kamiennych, wyrobach ceramicznych i szkle, stosowanych we współczesnym budownictwie. Podano podstawy wytwarzania (lub...
pozycja niedostępna

okładka książki - Obliczenia oświetlenia

Obliczenia oświetlenia

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Mechanika, technika; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Autor dostrzegając niedostatki, nadmierne uproszczenia i zagrożenia w kształceniu przyszłych adeptów techniki świetlnej proponuje alternatywę poznawania i opanowywania wiedzy z zakresu techniki świetlnej w oparciu o trening rachunkowy....
29.52 

okładka książki - Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie kompleksowej obsługi kontenerów chłodniczych w zintegrowanych łańcuchach transportowych

Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie kompleksowej obsługi kontenerów chłodniczych w zintegrowanych łańcuchach transportowych

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Mechanika, technika; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Tematem monografii jest kompleksowa obsługa kontenerów chłodniczych, która do usług transportowych włącza usługi logistyczne. Przedmiotem badań jest transport, a w szczególności kształtowanie kompleksowej obsługi ładunków w...
33.03  36.00  2.97 

okładka książki - Śledzenie przepływów mocy w sieciach elektroenergetycznych jako mechanizm na drodze ewolucji opisu SEE

Śledzenie przepływów mocy w sieciach elektroenergetycznych jako mechanizm na drodze ewolucji opisu SEE

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Mechanika, technika; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
W monografii przedstawiono śledzenie przepływów mocy w sieciach elektroenergetycznych z dwóch punktów widzenia - jako mechanizm na drodze opisu systemów energetycznych oraz jako oryginalne i silne narzędzie postępowania systemowego....
pozycja niedostępna

okładka książki - Zrównoważony rozwój wybranych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Zrównoważony rozwój wybranych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy i oceny poszczególnych województw i na tej podstawie sformułowano wnioski przydatne dla innych samorządów terytorialnych w Polsce. Do badań wykorzystano 16 zmiennych dotyczących sfery gospodarczej, społecznej i...
35.33  37.04  1.71 

okładka książki - Podstawy gleboznawstwa z elementami kartografii gleb

Podstawy gleboznawstwa z elementami kartografii gleb

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Ogrodnictwo i rolnictwo; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Podręcznik zawiera przegląd wiedzy gleboznawczej od zagadnień będących na pograniczu tworzenia podstaw gleboznawstwa w latach 50. XX wieku do obecnie obowiązujących kryteriów oceny gleb i ich wartościowania. Podano ogólne wiadomości...
pozycja niedostępna

okładka książki - Algebraiczne aspekty teorii kodów

Algebraiczne aspekty teorii kodów

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Matematyka; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Preskrypt - publikacja na prawach rękopisu. Wydanie 2, poprawione.Skrypt jest wprowadzeniem do ogólnej teorii blokowych kodów wykrywających i korygujących błędy. Omówiono w nim wybrane metody kodowania i dekodowania liniowego,...
20.46  21.50  1.04 

okładka książki - Zdjęcia lotnicze Polski z okresu II wojny światowej

Zdjęcia lotnicze Polski z okresu II wojny światowej

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Autorzy monografii podjęli próbę ukazania różnych aspektów dotyczących zdjęć lotniczych z okresu II wojny światowej. Przedstawiono w niej niepublikowane do tej pory informacje o technicznych parametrach kamer lotniczych, wykonywanych przez nie zdjęciach...
38.10 

okładka książki - Architektura współczesna. Geneza i charakterystyka wiodących nurtów

Architektura współczesna. Geneza i charakterystyka wiodących nurtów

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Sztuka / Architektura; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Książka jest próbą przedstawienia w sposób możliwie obiektywny genezy i charakterystyki wiodących nurtów architektury na tle przemian zachodzących w obecnym i poprzednim stuleciu. W interpretacji tych zmian posłużono się terminologią i pojęciami,...
77.69  81.03  3.34 

okładka książki - Balistyka wewnętrzna klasycznych broni lufowych

Balistyka wewnętrzna klasycznych broni lufowych

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Mechanika, technika; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Treści przedstawione w opracowaniu dotyczą balistyki wewnętrznej, która wykorzystuje podstawowe prawa termodynamiki i mechaniki płynów. Specyfika zjawiska strzału wymaga jednak odpowiedniego przystosowania tych praw ze względu na dynamikę strzału....
40.21 

okładka książki - Cyberbezpieczeństwo. podejście systemowe

Cyberbezpieczeństwo. podejście systemowe

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Informatyka / Hacking; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Głównym celem publikacji jest przedstawienie problematyki dotyczącej cyberbezpieczeństwa z uwzględnieniem systemowego podejścia do tej problematyki, bazującego na normach międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa informacji. Celem dydaktycznym jest także...
36.34  38.10  1.76 

Strona 1 z 20 : 12345...ostatnia» (386 pozycji)