pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej


okładka książki - Innowacje w wybranych sektorach gospodarki

Innowacje w wybranych sektorach gospodarki

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Wprowadzenie do tematyki innowacji z perspektywy sektorów i branż gospodarkiInnowacje w przemyśle naftowym i gazowymWpływ napędu elektrycznego na innowacyjność branży motoryzacyjnejWybrane trendy rozwoju innowacji w sektorze chemicznym...
pozycja niedostępna

okładka książki - Analizy sieciowe w planowaniu rozwoju systemu elektroenergetycznego

Analizy sieciowe w planowaniu rozwoju systemu elektroenergetycznego

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Mechanika, technika; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
W monografii omówiono poszczególne kryteria oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego wykorzystywane w analizach statycznych i dynamicznych wykonywanych do celów planowania w różnych horyzontach czasowych (krótko-, średnio-...
pozycja niedostępna

okładka książki - Modelowanie urządzeń elektrofizycznych z wykorzystaniem oprogramowania MES

Modelowanie urządzeń elektrofizycznych z wykorzystaniem oprogramowania MES

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Mechanika, technika; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
W opracowaniu przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące: obliczania i analizy wyników symulacji komputerowych dynamiki ruchu zestyku łącznika szybkiego, analizy rozkładu pola elektrycznego w przestrzeni międzystykowej zestyku...
29.48 
Ostatni egzemplarz!

okładka podręcznika - Podstawy analizy matematycznej. Tom 1. Rachunek różniczkowy

Podstawy analizy matematycznej. Tom 1. Rachunek różniczkowy

Podręcznik. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów I roku Wydziału Inżynierii Środowiska. Zawiera krótkie powtórzenie i uzupełnienie wiadomości ze szkoły średniej oraz omówienie rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych. Zamieszczono w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Dobór nastawień zabezpieczeń sieci średnich napięć

Dobór nastawień zabezpieczeń sieci średnich napięć

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Elektrotechnika; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W skrypcie, oprócz doboru nastaw zabezpieczeń przedstawione zostały podstawowe obliczenia zwarciowe, które są stosunkowo proste i z tego powodu często pomijane w literaturze dotyczącej doboru nastawień zabezpieczeń. Przedstawiono w nim przykłady...
41.07 

okładka książki - Ludwik Fleck mikrobiolog i filozof

Ludwik Fleck mikrobiolog i filozof

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Biografie; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
...
pozycja niedostępna

okładka książki - Hermeneutyka życia świadomości według E. Husserla

Hermeneutyka życia świadomości według E. Husserla

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia kultury i antropologia filozoficzna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
...
Obniżka ceny! 31.95 

okładka książki - Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji

Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
...
44.50 
Ostatni egzemplarz!

okładka książki - Wybrane zagadnienia dynamiki układów niezachowawczych

Wybrane zagadnienia dynamiki układów niezachowawczych

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
...
pozycja niedostępna

okładka książki - Architektura a design w XXI wieku

Architektura a design w XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Sztuka / Architektura; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
...
43.37 

okładka książki - Urbanistyka w gospodarowaniu przestrzenią

Urbanistyka w gospodarowaniu przestrzenią

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Tom X serii monografii naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej Gospodarka PrzestrzennaW monografii omówiono tematy dotyczące suburbanizacji, chaosu przestrzennego oraz wpływu inwestycji publicznych związanych z gospodarką...
pozycja niedostępna

okładka książki - Siłownie wiatrowe

Siłownie wiatrowe

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Mechanika, technika; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Opracowanie obejmuje dwa główne obszary analizę danych pomiarowych prędkości wiatru umożliwiających określenie rocznej produkcji energii dla danej lokalizacji turbiny oraz zagadnienia dotyczące projektowania, budowy i współpracy...
pozycja niedostępna

okładka książki - Podstawy fizyczne energetyki jądrowej

Podstawy fizyczne energetyki jądrowej

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Fizyka; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
W opracowaniu opisano: istniejące źródła energii w przyrodzie, kryteria energetyki globalnej, elektrownię jądrową jako układ termodynamiczny, pochodzenie energii jądrowej, oddziaływanie neuronów z materią, budowę reaktora jądrowego...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Chemia; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Specjalnej uwadze studentów należy polecić ćwiczenie z komputerowej symulacji hydratacji cementu, będące przykładem nowej dziedziny badań - komputerowej inżynierii materiałów. Nowością jest też zastosowanie w skrypcie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Koleje dużych prędkości.  Infrastruktura drogi kolejowej

Koleje dużych prędkości. Infrastruktura drogi kolejowej

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Mechanika, technika; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
W skrypcie scharakteryzowano rozwój Kolei Dużych Prędkości w Europie oraz w kilku krajach pozaeuropejskich. Omówiono wymagania związane z kompatybilnością i interoperacyjnością techniczną kolei, oddziaływania na konstrukcję nawierzchni...
pozycja niedostępna

okładka książki - Nawierzchnie asfaltowe na obiektach mostowych

Nawierzchnie asfaltowe na obiektach mostowych

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Mechanika, technika; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Monografia dotyczy rozwiązań materiałowo-technologicznych w zakresie izolacji pomostów oraz asfaltowych nawierzchni na obiektach mostowych. Praca jest podsumowaniem wieloletnich prac badawczych realizowanych przez autorów w...
26.64  28.00  1.36 
Ostatni egzemplarz!

okładka książki - Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Mechanika, technika; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
W podręczniku omówiono: nową klasyfikację gruntów (zgodną z PN-EN ISO 14688:2006), badania podłoża gruntowego dla celów fundamentowania, fundamenty bezpośrednie i głębokie, ścianki szczelne i szczelinowe oraz mury oporowe i kotwy....
pozycja niedostępna

okładka książki - Metody sztucznej inteligencji. Przykłady zastosowań w elektroenergetyce

Metody sztucznej inteligencji. Przykłady zastosowań w elektroenergetyce

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Mechanika, technika; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
W pracy przedstawiono podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu sztucznej inteligencji (sztuczne sieci neuronowe, algorytmy ewolucyjne, systemy ekspertowe i teorię zbiorów rozmytych) wraz z przykładami praktycznych zastosowań w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Bioinżynieria w rehabilitacji narządu ruchu

Bioinżynieria w rehabilitacji narządu ruchu

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Mechanika, technika; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Treść podręcznika dotyczy metod terapeutycznych i urządzeń technicznych stosowanych w procesie usprawniania pacjentów z niedowładem lub porażeniem narządu ruchu oraz w przypadkach amputacji kończyn. W opracowaniu przedstawiono...
pozycja niedostępna

okładka książki - Jak opracowywać i interpretować wyniki pomiarów

Jak opracowywać i interpretować wyniki pomiarów

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Mechanika, technika; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Skrypt jest skierowany do studentów, którzy wykonują pomiary w dowolnych laboratoriach uczelni technicznych w Polsce. Przedstawiono w nim zasady analizy niepewności pomiarów oraz metody opracowania wyników pomiarów. W pierwszej części...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 20 : 12345...ostatnia» (397 pozycji)