pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Księgarnia »
Indeks autorów »
Józefa Brągiel

Józefa Brągiel - autor


okładka książki - Rodzina - rodzicielstwo - odpowiedzialność. Perspektywa pedagogiki społecznej. Seria: Studia i monografie nr 614
Józefa Brągiel, Bożena Matyjas, Katarzyna Segiet

Rodzina - rodzicielstwo - odpowiedzialność. Perspektywa pedagogiki społecznej. Seria: Studia i monografie nr 614

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia stanowi studium poświęcone rodzinie i zagadnieniom bezpośrednio z nią związanym, takim jak rodzicielstwo i odpowiedzialność. Jest prezentacją problematyki poruszanej na gruncie wielu nauk...
24.09  24.15  0.06 

okładka książki - Pedagogika rodziny
Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke

Pedagogika rodziny

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
[...] Przygotowany zbiór studiów stanowi szkic i przyczynek do pedagogiki rodziny współczesnej. Całość nosi znamiona podręcznika i to z trzech powodów: po pierwsze, zawiera podstawowe kompendium wiedzy na temat rodziny jako grupy i instytucji...
33.52  53.55  20.03 

okładka książki - Rodzicielstwo - wybrane aspekty funkcjonowania
Józefa Brągiel, Beata Górnica (red.)

Rodzicielstwo - wybrane aspekty funkcjonowania

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Rodzina i rodzicielstwo stanowią nieustannie jedne z najważniejszych wartości w życiu człowieka i należą do głównych obszarów jego aktywności. Rodzicielstwo na trwałe wpisuje się w funkcjonowanie...
12.57  12.60  0.03 

okładka książki - Rodzicielstwo i różne jego oblicza
Józefa Brągiel, Beata Górnicka (red.)

Rodzicielstwo i różne jego oblicza

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W pracy zaprezentowano rozważania nad rodzicielstwem realizowanym w sytuacjach trudnych wynikających z faktu częściowej dysfunkcyjności rodziny lub jej całkowitej dezintegracji. Omówiono między...
12.57  12.60  0.03 

okładka książki - Rodzina w kręgu ponowoczesnych przemian i wyzwań niepełnosprawności / Family in the Circle of Posmodern Changes and the Challenges of Disability
Józefa Brągiel, Beata Górnicka

Rodzina w kręgu ponowoczesnych przemian i wyzwań niepełnosprawności / Family in the Circle of Posmodern Changes and the Challenges of Disability

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Monografia stanowi studium poświęcone rodzinie – jest analizą przemian zachodzących w rodzinie w dobie ponowoczesności, w tym w rodzinie borykającej się z problemem niepełnosprawności. Składa się z...
20.95  21.00  0.05 

okładka książki - Dzieciństwo w stronę poznania, zrozumienia i zmiany
Józefa Brągiel, Bożena Matyjas, Katarzyna Segiet

Dzieciństwo w stronę poznania, zrozumienia i zmiany

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM ; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Monografia z obszaru pedagogiki społecznej obejmuje zagadnienia dzieciństwa ukazanego z perspektywy nauk pedagogicznych, dzieciństwa w kręgu przemocy oraz pracy z dzieckiem i rodziną prowadzonej w środowisku życia. Opracowanie uwzględnia...
pozycja niedostępna

okładka książki - Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny
Józefa Brągiel, Beata Górnicka (red.)

Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Rodzina i rodzicielstwo stanowią jedne z najważniejszych wartości w życiu i należą do głównych obszarów aktywności dorosłego człowieka. Rodzicielstwo na trwałe wpisuje się w funkcjonowanie rodziny i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Rodzicielstwo w obliczu trudności i problemów życiowych oraz ich przezwyciężanie
Józefa Brągiel , Beata Górnicka (red.)

Rodzicielstwo w obliczu trudności i problemów życiowych oraz ich przezwyciężanie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Do szczególnie ważnych ról życiowych człowieka (osobistych i społecznych) zaliczana jest między innymi rola rodzicielska, która w różny sposób wpisuje się w życie dorosłego człowieka posiadającego i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki
Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke

Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Przygotowany zbiór studiów stanowi szkic i przyczynek do pedagogiki rodziny współczesnej. Całość nosi znamiona podręcznika i to z trzech powodów: - po pierwsze, zawiera podstawowe kompendium wiedzy na temat rodziny jako grupy i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Rodzicielstwo w sytuacji dezorganizacji rodziny i możliwości wspomagania rodziców
Józefa Brągiel, Beata Górnicka (red.)

Rodzicielstwo w sytuacji dezorganizacji rodziny i możliwości wspomagania rodziców

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
W pracy zaprezentowano rozważania nad rodzicielstwem realizowanym w sytuacjach trudnych wynikających z faktu częściowej dysfunkcyjności rodziny lub jej całkowitej dezintegracji. Omówiono między...
pozycja niedostępna

okładka książki - Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania
Józefa Brągiel, Beata Górnicka (red.)

Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Książka stanowi trzecie już opracowanie poświęcone rodzicielstwu. W 21 rozdziałach autorzy prezentują wieloaspektowe rozważania teoretyczne i wyniki badań nad rodzicielstwem w obliczu sytuacji...
pozycja niedostępna

okładka książki - Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji
Józefa Brągiel, Przemysław E. Kaniok, Alicja Kurcz

Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Książka stanowi zbiór tekstów autorstwa polskich i zagranicznych naukowców, którzy zajęli się, w sposób pośredni lub bezpośredni, problematyką rodzicielstwa w kontekście wychowania i edukacji. Z uwagi na wielowątkowość materiałów całość pogrupowano...
pozycja niedostępna

okładka książki - Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych
Józefa Brągiel, Beata Gornicka (red.)

Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
...
pozycja niedostępna

okładka książki - Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej
Józefa Brągiel, Sylwia Badora (red.)

Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2005; Oprawa: miękka;
Główną treść pracy stanowi prezentacja funkcjonujących obecnie w Polsce najważniejszych instytucji opieki, wychowania i pomocy, opisanych zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawnymi oraz najnowszymi wynikami badań i analiz...
pozycja niedostępna

okładka książki - Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej
Józefa Brągiel, Alicja Kurcz (red.)

Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ; Kategoria: Książki / Socjologia; Oprawa: miękka;
Książka jest interesującą prezentacją wyników badań zespołowych związanych z zawodem pracownika socjalnego. Podejmuje ważne kwestie dotyczące europejskich i polskich wymiarów kształcenia i profesjonalizacji w pracy socjalnej oraz etyki i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki
Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke

Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
[...] Przygotowany zbiór studiów stanowi szkic i przyczynek do pedagogiki rodziny współczesnej. Całość nosi znamiona podręcznika i to z trzech powodów: – po pierwsze, zawiera podstawowe kompendium wiedzy na temat rodziny jako grupy i...
47.97 
Ostatni egzemplarz!