pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Uniwersytetu Opolskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego


okładka książki - Jakość życia a zdrowie. Uwarunkowania i konsekwencje

Jakość życia a zdrowie. Uwarunkowania i konsekwencje

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Medycyna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Jakość życia, będąca pojęciem złożonym i wieloaspektowym, jest w dużym stopniu uzależniona od stanu zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Wiąże się także z reakcją osoby na jej stan...
23.05  23.10  0.05 

okładka książki - Zrozumieć wykrzyknik. Semantyka czeskich wykrzykników. Seria: Studia i monografie nr 603

Zrozumieć wykrzyknik. Semantyka czeskich wykrzykników. Seria: Studia i monografie nr 603

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka składa się ze wstępu oraz trzech rozdziałów. Pierwszy umożliwia zaznajomienie się z problematyką związaną z wykrzyknikami i obejmuje ogólne rozważania nad ich charakterystyką...
20.95  21.00  0.05 

okładka książki - Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec imigracji i integracji imigrantów w latach 2015-2020. Seria: Studia i monografie nr 602

Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec imigracji i integracji imigrantów w latach 2015-2020. Seria: Studia i monografie nr 602

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
[...] W polskiej literaturze przedmiotu brakuje opracowania, które w całościowy i gruntowny sposób traktuje o stanowisku RFN wobec tego zjawiska. Z uznaniem należy więc przyjąć pracę wypełniającą tę...
24.09  24.15  0.06 

okładka książki - Wybrane obszary funkcjonowania systemu penitencjarnego w Polsce i na Ukrainie

Wybrane obszary funkcjonowania systemu penitencjarnego w Polsce i na Ukrainie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Wybrane obszary funkcjonowania systemu penitencjarnego w Polsce i na...
20.95  21.00  0.05 

okładka książki - Rodzicielstwo i różne jego oblicza

Rodzicielstwo i różne jego oblicza

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W pracy zaprezentowano rozważania nad rodzicielstwem realizowanym w sytuacjach trudnych wynikających z faktu częściowej dysfunkcyjności rodziny lub jej całkowitej dezintegracji. Omówiono między...
12.57  12.60  0.03 

okładka książki - Wprowadzenie do analizy dowodowej w procesie karnym. Seria: Studia i monografie nr 593

Wprowadzenie do analizy dowodowej w procesie karnym. Seria: Studia i monografie nr 593

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
We współczesnym świecie powszechnie mówi się o funkcjonowaniu społeczeństwa informacyjnego. Stale rosnące potrzeby umiejętnego zarządzania informacjami nie pozostają bez wpływu na pracę organów...
12.57  12.60  0.03 

okładka książki - Elegia dla kanonu? Szkice komparatystyczne

Elegia dla kanonu? Szkice komparatystyczne

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Elegia dla kanonu Szkice...
30.38  30.45  0.07 

okładka książki - Finansowanie nieruchomości mieszkaniowych w polsce. Seria: Studia i monografie nr 592

Finansowanie nieruchomości mieszkaniowych w polsce. Seria: Studia i monografie nr 592

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Nieruchomość, ze względu na posiadane przez nią cechy, jest doskonałym obiektem inwestowania nadwyżek finansowych. Dostrzega to już coraz więcej uczestników rynku obrotu nieruchomościami (szczególnie...
24.09  24.15  0.06 

okładka książki - Literatury i kultury. Studia i szkice pracowników Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego

Literatury i kultury. Studia i szkice pracowników Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Literatury i kultury. Studia i szkice pracowników Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu...
17.81  17.85  0.04 

okładka książki - No More Polglish! A Polish Student`s Handbook for Eliminating Interlingual Errors

No More Polglish! A Polish Student`s Handbook for Eliminating Interlingual Errors

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Polglish to często niezrozumiałe dla anglojęzycznych odbiorców połączenie języka angielskiego z polskim polegające m.in. na korzystaniu z różnego rodzaju zapożyczeń oraz stosowaniu reguł polskiej...
20.95  21.00  0.05 

okładka książki - Procesy i struktury demograficzne na śląsku po ii wojnie światowej (województwa dolnośląskie, opolskie i śląskie). Seria: Studia i monografie nr 597

Procesy i struktury demograficzne na śląsku po ii wojnie światowej (województwa dolnośląskie, opolskie i śląskie). Seria: Studia i monografie nr 597

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja dotyczy demografii Śląska. Przekazuje niezbędną wiedzę o procesach i strukturach demograficznych trzech województw zaliczanych do Śląska – dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego po 1945...
25.14  25.20  0.06 

okładka książki - Rodzaj porodu a psychospołeczne funkcjonowanie człowieka. Seria: Studia i monografie nr 596

Rodzaj porodu a psychospołeczne funkcjonowanie człowieka. Seria: Studia i monografie nr 596

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Medycyna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Niniejsza książka to jedna z nielicznych dostępnych na polskim rynku publikacji przybliżających znaczenie porodu dla dalszego postnatalnego funkcjonowania człowieka. Jej pierwsza część wprowadza w...
17.81  17.85  0.04 

okładka książki - Teksty zespolone a problemy leksykografii przekładowej . Seria: Studia i monografie nr 595

Teksty zespolone a problemy leksykografii przekładowej . Seria: Studia i monografie nr 595

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Monografia Teksty zespolone a problemy leksykografii przekładowej wpisuje się w nurt rozważań z pogranicza tekstologii i frazeografii. Książka uzupełnia, poszerza oraz doprecyzowuje pojęcia...
22.00  22.05  0.05 

okładka książki - Europa Środkowo-Wschodnia jako obszar wielu kultur i polityk. Studia historyczne i politologiczne ofiarowane Profesorowi Nikołajowi Iwanowowi

Europa Środkowo-Wschodnia jako obszar wielu kultur i polityk. Studia historyczne i politologiczne ofiarowane Profesorowi Nikołajowi Iwanowowi

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Tytuł tomu, będącego zbiorem studiów ofiarowanych Profesorowi Nikołajowi Iwanowowi, w pełni konweniuje z obszarem naukowych zainteresowań Uczonego, którego prace wniosły twórczy wkład w rozwój badań...
33.52  33.60  0.08 

okładka książki - Szkice historyczno-prawne. Seria: Studia i monografie nr 594

Szkice historyczno-prawne. Seria: Studia i monografie nr 594

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
W zbiorze zamieszczone są cztery teksty. Pierwszy z nich zatytułowany jest Wnioski o ochronę przed bankructwem diecezji i zakonów katolickich jako konsekwencja kryzysu seksualnego Kościoła w USA -...
10.48  10.50  0.02 

okładka książki - Język i pamięć. Księga jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Wojciechowi Chlebdzie z okazji 70. urodzin

Język i pamięć. Księga jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Wojciechowi Chlebdzie z okazji 70. urodzin

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Tematem przewodnim tomu jest język jako bogate i wieloaspektowe zjawisko oraz pamięć utrwalona na różne sposoby w języku. Tak postawione problemy badawcze znalazły swoją interpretację w artykułach...
62.84  63.00  0.16 

okładka książki - Zaangażowanie ojców zastępczych w opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnych domach dziecka

Zaangażowanie ojców zastępczych w opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnych domach dziecka

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
poświęcona jest problematyce zaangażowania ojców zastępczych w opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnych domach dziecka. W części teoretycznej scharakteryzowano rodzinne domy dziecka w Polsce – ich...
18.86  18.90  0.04 

okładka książki - Policyjna jednostka specjalna w regionalnej polityce bezpieczeństwa. Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Opolu. Seria: STUDIA I MONOGRAFIE NR 591

Policyjna jednostka specjalna w regionalnej polityce bezpieczeństwa. Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Opolu. Seria: STUDIA I MONOGRAFIE NR 591

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Monografia poświęcona została analizie regionalnej polityki bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia terrorystycznego, a także roli i miejsca policyjnej jednostki specjalnej w...
20.95  21.00  0.05 

okładka książki - Przedstawiciele rodu Orzelskich w elicie poselskiej Rzeczypospolitej w latach 1573-1652

Przedstawiciele rodu Orzelskich w elicie poselskiej Rzeczypospolitej w latach 1573-1652

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Ród szlachecki Orzelskich herbu Dryja (Drya) wywodził się z Bożejowic (Borzejowic) koło Żnina na Pałukach. Na początku XV w. Orzelscy przenieśli się do Krajny, na pograniczu Pomorza i Prus, oraz...
15.71 

okładka książki - Dowód istnienia. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Sławomirowi Niciei w 45-lecie pracy naukowej i organizacyjnej

Dowód istnienia. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Sławomirowi Niciei w 45-lecie pracy naukowej i organizacyjnej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Badania interdyscyplinarne; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
W Księdze dedykowanej Jubilatowi – Profesorowi Stanisławowi Sławomirowi Niciei – współpracownicy i uczniowie pragną przedstawić Jego dokonania naukowe i organizacyjne oraz społecznikowskie pasje....
41.90  42.00  0.1 

Strona 1 z 36 : 12345...ostatnia» (715 pozycji)