pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Księgarnia »
Indeks autorów »
Dariusz Jarosz

Dariusz Jarosz - autor


okładka książki - Ludzie Trzeciego wieku i ich warunki życiowe w Polsce w latach 1944-1989. Główne problemy (analiza historyczna)
Dariusz Jarosz

Ludzie Trzeciego wieku i ich warunki życiowe w Polsce w latach 1944-1989. Główne problemy (analiza historyczna)

Książka. Wydawnictwo: Instytut Sztuki PAN ; Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Najważniejszą inspirację dla napisania tej monografii stanowiły podjęte badania nad listami napływającymi do różnych instytucji państwowych i partyjnych od lat pięćdziesiątych aż do końca PRL, Jednymi z żelaznych autorów...
pozycja niedostępna

okładka książki - Listy do władzy 1945-1989. Studia przypadków
Anna Adamus, Krzysztof Gajewski, Dariusz Jarosz, Csaba Kovacs, Grzegorz Miernik, Ewelina Szpak

Listy do władzy 1945-1989. Studia przypadków

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN ; Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Przekazywany Czytelnikowi tom studiów to jeden z efektów trzyletniej pracy zespołu, który zajmował się listami zwyczajnych obywateli do władz jako źródłem do badań historii społecznej. Jego członkowie próbowali ustalić...
pozycja niedostępna

okładka książki - Nie tylko Fiat. Z dziejów stosunków polsko-włoskich 1945-1989
Maria Pasztor, Dariusz Jarosz

Nie tylko Fiat. Z dziejów stosunków polsko-włoskich 1945-1989

Książka. Wydawnictwo: Scholar ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Prezentowana książka jest pierwszą w historiografii próbą całościowego przedstawienia stosunków polsko-włoskich w latach 1945-1989. Na podstawie szeroko przeprowadzonej kwerendy źródłowej, obejmującej archiwalia polskie i włoskie,...
40.37  46.20  5.83 

okładka książki - Rzeczy ludzie zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce
Dariusz Jarosz

Rzeczy ludzie zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN ; Kategoria: Książki / Historia / Komunizm; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Autor prezentowanej książki twierdzi, że w potężnej masie prac na temat polskiego stalinizmu, jakie zapełniają półki księgarskie, dominują monografie analizujące historię polityczną, w tym zwłaszcza dzieje terroru i represji. Efektem...
pozycja niedostępna

okładka książki - Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku
Agnieszka Chamera-Nowak, Dariusz Jarosz (red.)

Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: ASPRA-JR ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
Chcieliśmy między innymi zbliżyć się do odpowiedzi na pytanie, jaką rolę pełniła książka w kraju, a jaką w społecznościach emigracyjnych. Interesujące było również ustalenie, jak czytelnictwo książek zmieniało się w zależności od takich...
pozycja niedostępna

okładka książki - Skazani na podległość. Z dziejów stosunków polsko-włoskich w latach 1945-1958
Maria Pasztor, Dariusz Jarosz

Skazani na podległość. Z dziejów stosunków polsko-włoskich w latach 1945-1958

Książka. Wydawnictwo: ASPRA-JR ; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
W korespondencji Pietro Quaroniego, ambasadora Włoch w ZSRR, kierowanej do rzymskiej centrali włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Palazzo Chigi w połowie 1948 r. można znaleźć następującą uwagę:realna sytuacja jest taka, że tak jak...
30.52  39.00  8.48 

okładka książki - Dzieje książki w Polsce 1944-1989. Wybór źródeł. Seria: Nauka. Dydaktyka. Praktyka
Dariusz Jarosz

Dzieje książki w Polsce 1944-1989. Wybór źródeł. Seria: Nauka. Dydaktyka. Praktyka

Książka. Wydawnictwo: SBP ; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Praca zawiera unikatową próbę zebrania, opracowania i skomentowania najważniejszych dokumentów, które pokazują przede wszystkim różnorodność uwikłań (głównie, choć nie tylko, politycznych), jakim poddana była książka w Polsce po II wojnie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Przemiana piekła
Dariusz Jarosz

Przemiana piekła

Książka. Wydawnictwo: Salwator ; Kategoria: Książki / Religia / Życie Chrześcijańskie / etyka - formacja; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Ludzie często zadają pytania dotyczące spraw ostatecznych. Jak pogodzić prawdę o nieustannej miłości Boga z dogmatem o istnieniu wiecznego piekła Czy trwanie wiecznej gehenny nie jest porażką Boga Czy Chrystusowe zapowiedzi dualistycznego...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polska - Francja 1970-1980
Dariusz Jarosz, Maria Pasztor

Polska - Francja 1970-1980

Książka. Wydawnictwo: ASPRA-JR ; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Przedstawiana monografia stawia sobie za zadanie dokonanie analizy głównych wątków stosunków między Warszawą a Paryżem w latach 1970-1980. Cezura początkowa wynika przede wszystkim z przekonania (które staramy się dogłębnie udokumentować), iż to...
pozycja niedostępna

okładka książki - Mieszkanie się należy... Studium z peerelowskich praktyk społecznych
Dariusz Jarosz

Mieszkanie się należy... Studium z peerelowskich praktyk społecznych

Książka. Wydawnictwo: ASPRA-JR ; Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Wprowadzając Czytelnika w temat prezentowanej pracy, chciałbym posłużyć się trzema cytatami. Pierwszy, który stał się inspiracją dla sformułowania tytułu tej książki, pochodzi z dyskusji, jaka odbyła się 15 lutego 1989 r. na forum podzespołu do...
pozycja niedostępna

okładka książki - Stosunki polsko francuskie 1944-1980
Dariusz Jarosz, Maria Pasztor

Stosunki polsko francuskie 1944-1980

Książka. Wydawnictwo: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2008; Oprawa: twarda;
Monografia, oparta na dokumentach źródłowych, stanowi podsumowanie wieloletnich badań autorów nad stosunkami polsko-francuskimi w XX w., które niezwykle ciekawie ukazano na tle zmieniającej się sytuacji...
pozycja niedostępna

okładka książki - Masy pracujące przede wszystkim. Organizacja wypoczynku w Polsce 1945-1956
Dariusz Jarosz

Masy pracujące przede wszystkim. Organizacja wypoczynku w Polsce 1945-1956

Książka. Wydawnictwo: Neriton ; Kategoria: Książki / Historia / Komunizm; Rok wydania: 2003; Oprawa: miękka;
Autor wskazuje na upowszechnienie, w omawianym okresie, zwyczaju wyjazdów na wczasy. Zarazem jednak podkreśla etatyzację o centralizację, od 1947 r., organizacji wypoczynku i infrastruktury turystycznej, preferowanie przez władze państwowe...
43.79 

okładka książki - Afera mięsna. Fakty i konteksty
Dariusz Jarosz, Maria Pasztor

Afera mięsna. Fakty i konteksty

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL; Oprawa: miękka;
Tematem niniejszej pracy jest dotychczas niezbadany przez historyków epizod z historii PRL-u. Autorzy postanowili dokonać analizy tzw. afery mięsnej z lat 1964-1965. Kanwą dla podjętych rozważań jest odbywający się wówczas proces Stanisława...
pozycja niedostępna

okładka książki - Robineau, Bassaler i inni. Z dziejów stosunków polsko-francuskich w latach 1948-1953
Maria Pasztor, Dariusz Jarosz

Robineau, Bassaler i inni. Z dziejów stosunków polsko-francuskich w latach 1948-1953

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2001; Oprawa: miękka;
Dzieje stosunków polsko-francuskich w XX wieku, przede wszystkim w wymiarze politycznym, były już przedmiotem szczegółowych analiz historyków. Większość tych prac, dotyczy przede wszystkim okresu Dwudziestolecia Międzywojennego. Prace...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948-1956 a chłopi
Dariusz Jarosz

Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948-1956 a chłopi

Książka. Wydawnictwo: DiG ; Kategoria: Książki / Historia / Komunizm; Rok wydania: 1998; Oprawa: miękka;
Bogato udokumentowana analiza relacji między władzą wprowadzoną przez komunistów a chłopami w pierwszych latach po II wojnie...
pozycja niedostępna