pokaz koszyk
Szukaj:
szukaj tylko w ASPRA-JR
»
ASPRA-JR

Wydawnictwo ASPRA-JR

Sortuj wg

Grupy wsparcia dla osób doświadczających - okładka książki
Mariola Kordas-Surowiec
Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Przykład województwa mazowieckiego
Książka. Wydawnictwo: ASPRA-JR; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
W tej książce czytelnik znajdzie odpowiedzi m.in. na następujące pytania: - Dlaczego osoby doświadczające przemocy pozostają w krzywdzących związkach - Jak doświadczanie przemocy wpływa na zmianę zachowań i postaw ofiary - Jakie są formy...
Cena: 33.60  Cena wydawcy: 35.00 zł Oszczędzasz: 1.4 
do koszyka

Duchowieństwo krakowskie w latach - okładka książki
Anna Szczerba
Duchowieństwo krakowskie w latach 1795-1918
Książka. Wydawnictwo: ASPRA-JR; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Autorka poddała badaniom grono duchownych diecezji krakowskiej, którzy swą posługę pełnili w samym mieście w latach 1795-1918, z zamiarem zbadania ich portretu zbiorowego. Swą monografię oparła na solidnej bazie źródłowej [...]....
Cena: 82.77  Cena wydawcy: 89.00 zł Oszczędzasz: 6.23 
do koszyka

Piotr Stawecki. Z archiwum życia - okładka książki
Piotr Stawecki. Z archiwum życia historyka wojskowości
Książka. Wydawnictwo: ASPRA-JR; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Piotr Stawecki - historyk i archiwista o zróżnicowanym, ilościowo poważnym i merytorycznie znaczącym dorobku. Za przedmiot swych rozważań wybierał najczęściej obszary, na których funkcjonowanie armii i polityka wojskowa spotykały się...
Cena: 47.04  Cena wydawcy: 49.00 zł Oszczędzasz: 1.96 
do koszyka

Institutional determinants of innovations - okładka książki
Aldona Wiktorska-Święcka, Małgorzata Michalewska-Pawlak, Monika Klimowicz
Institutional determinants of innovations in regional governance in Poland
Książka. Wydawnictwo: ASPRA-JR; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
The publication offers an insight into innovative methods employed in public administration which are rolled out on the regional level. This area ranks nowadays among the most intensely explored areas in social and economic sciences, which...
Cena: 33.60  Cena wydawcy: 35.00 zł Oszczędzasz: 1.4 
do koszyka

Patrzę na mój czas - okładka książki
Anna Winner
Patrzę na mój czas
Książka. Wydawnictwo: ASPRA-JR; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Patrzę na mój czas to dziewiąta książka Anny Winner. Na jej treść składają się wspomnienia zmarłej w 2014 roku w Sztokholmie matki autorki, Janiny Lewandowski, opracowane na podstawie 16 tomów pamiętników, pisanych od...
Cena: 55.76  Cena wydawcy: 59.00 zł Oszczędzasz: 3.24 
do koszyka

Innowacje we współzarządzaniu rozwojem - okładka książki
Innowacje we współzarządzaniu rozwojem regionalnym. Praktyka instytucjonalna w wybranych regionach w Polsce
Książka. Wydawnictwo: ASPRA-JR; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Publikacja wpisuje się w obszar innowacyjnych metod zarządzania publicznego wdrażanych na poziomie regionalnym. Bez wątpienia książka dostarcza bogatych treści empirycznych użytecznych zarówno badaczom, studentom, jak i...
Cena: 34.38  Cena wydawcy: 39.00 zł Oszczędzasz: 4.62 
do koszyka

Suwerenność państwa członkowskiego - okładka książki
Paweł Stawarz, Tadeusz Wallas, Konstanty A. Wojtaszczyk (red.)
Suwerenność państwa członkowskiego Unii Europejskiej
Książka. Wydawnictwo: ASPRA-JR; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Monografia zbiorowa Suwerenność państwa członkowskiego Unii Europejskiej pod redakcją naukową Pawła Stawarza, Tadeusza Wallasa i Konstantego A. Wojtaszczyka przynajmniej z kilku powodów zasługuje na wysoką ocenę. Po pierwsze, jest to...
Cena: 33.60  Cena wydawcy: 35.00 zł Oszczędzasz: 1.4 
do koszyka

Rzeczpospolita Polska w literaturze - okładka książki
Stanisław Kot
Rzeczpospolita Polska w literaturze politycznej Zachodu
Książka. Wydawnictwo: ASPRA-JR; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Rzeczpospolita Polska w literaturze politycznej Zachodu powstawała w atmosferze dyskusji nad rolą dziejową państwa polskiego, wartościami instytucji Rzeczpospolitej oraz przyczynami utraty niepodległości. Ten ostatni motyw wydaje...
Cena: 43.20  Cena wydawcy: 45.00 zł Oszczędzasz: 1.8 
do koszyka

Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości - okładka książki
Władysław Czapliński, Agnieszka Serzysko
Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w Unii Europejskiej
Książka. Wydawnictwo: ASPRA-JR; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Prof. zw. dr hab. Władysław Czapliński, profesor nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN i w Centrum Europejskim UW, autor wielu monografii i artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w...
Cena: 43.18  Cena wydawcy: 49.00 zł Oszczędzasz: 5.82 
do koszyka

Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński - okładka książki
Michał Piekarski
Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912-1944
Książka. Wydawnictwo: ASPRA-JR; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Monografia stanowi obszerne kompendium wiedzy o środowisku lwowskich muzykologów z prof. Chybińskim jako postacią centralną, w okresie od powołania Katedry Muzykologii na Uniwersytecie Lwowskim do ostatecznego wyjazdu profesora ze Lwowa w...
Cena: 51.44  Cena wydawcy: 59.00 zł Oszczędzasz: 7.56 
do koszyka

Opisywanie i wyjaśnianie systemu - okładka książki
Wojciech Rafałowski
Opisywanie i wyjaśnianie systemu partyjnego. Metody pomiaru
Książka. Wydawnictwo: ASPRA-JR; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
[...] praca autorstwa Wojciecha Rafałowskiego jest książką bardzo cenną i pożyteczną. Poświęcona jest badaniom nad kluczowym problem współczesnego życia politycznego - systemem partyjnym. Jej generalnym zamysłem jest przedstawienie tego,...
Cena: 37.44  Cena wydawcy: 39.00 zł Oszczędzasz: 1.56 
do koszyka

Bunt przeciw starości - okładka książki
Józef Tejchma
Bunt przeciw starości
Książka. Wydawnictwo: ASPRA-JR; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Józef Tejchma, urodzony 14 lipca 1927 r. w Markowej, w rodzinie chłopskiej - historyk, współtwórca i lider ruchu młodowiejskiego, działacz polityczny i państwowy, dyplomata i publicysta. Członek Związku Młodzieży Wiejskiej RP Wici w...
Cena: 37.44  Cena wydawcy: 39.00 zł Oszczędzasz: 1.56 
do koszyka

Nowy Świat w polskich opisach geograficznych - okładka książki
Dorota Adamiec (red.)
Nowy Świat w polskich opisach geograficznych z XVII i XVIII wieku
Książka. Wydawnictwo: ASPRA-JR; Rok wydania: 2017; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Zamierzeniem twórców serii Pisma Scjencji Pełne jest udostępnienie czytelnikom interesujących tekstów nieliterackich z XVII i XVIII wieku. W niniejszym tomie znalazły się teksty wybrane na podstawie kryterium tematycznego. Edycja obejmuje...
Cena: 43.20  Cena wydawcy: 45.00 zł Oszczędzasz: 1.8 
do koszyka

Publiczność mediów w epoce cyfrowej - okładka książki
Publiczność mediów w epoce cyfrowej
Książka. Wydawnictwo: ASPRA-JR; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Tom 31. serii Media początku XXI wieku wydawanej we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Ważnym aspektem współczesnych badań medioznawczych jest badanie zmieniającej się roli publiczności w kształtującym...
Cena: 34.38  Cena wydawcy: 39.00 zł Oszczędzasz: 4.62 
do koszyka

Książka i technologie - okładka książki
Książka i technologie
Książka. Wydawnictwo: ASPRA-JR; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Wraz z upływem tysiącleci zmieniają się formy, sposoby produkcji, rozpowszechniania, promowania i wykorzystywania książki. Rozwojowi ulegają również technologie, którym przypadło i w dalszym ciągu przypada odgrywać ważną rolę w...
pozycja niedostępna

Kanaan - okładka książki
Zeev Baran
Kanaan
Książka. Wydawnictwo: ASPRA-JR; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Kanaan to powieść fantasy Zeeva Barana, autora takich książek jak Żelazny testament, Wojna 2018, Wilki wyszły w step. Jej akcja toczy się w zaczarowanym mieście Ov na pustyni Negev, ale także w Tel Awiwie, Warszawie, Wrocławiu i...
Cena: 25.55  Cena wydawcy: 29.00 zł Oszczędzasz: 3.45 
do koszyka

Autobiografia i teksty wybrane - okładka książki
Daniel Beauvois
Autobiografia i teksty wybrane
Książka. Wydawnictwo: ASPRA-JR; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Profesor Daniel Beauvois, historyk i polonista urodził się w 1938 roku. Jest emerytowanym profesorem Sorbony (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), a od 1991 r. członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk. Dorobek Autora...
Cena: 51.44  Cena wydawcy: 59.00 zł Oszczędzasz: 7.56 
do koszyka

Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, - okładka książki
Konstanty A. Wojtaszczyk, Jolanta Szymańska (red.)
Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota, następstwa
Książka. Wydawnictwo: ASPRA-JR; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Zasadniczą wartość publikacji sygnowanej przez redaktorów naukowych Konstantego Adama Wojtaszczyka i Jolantę Szymańską należy upatrywać w tym, że tworzy ona aktualną, rzetelną i dobrze udokumentowaną płaszczyznę do racjonalnej oceny...
Cena: 60.16  Cena wydawcy: 69.00 zł Oszczędzasz: 8.84 
do koszyka

Irak wobec zmiany ładu na Bliskim - okładka książki
Paulina J. Warsza
Irak wobec zmiany ładu na Bliskim Wschodzie a rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Książka. Wydawnictwo: ASPRA-JR; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Autorka w sposób kompetentny i erudycyjny przedstawiła problem kształtowania się w wymiarze społecznym i politycznym Iraku po interwencji z 2003 roku. W pracy zawarto rozważania dotyczące zarówno lokalnych i międzynarodowych...
Cena: 24.38  Cena wydawcy: 25.00 zł Oszczędzasz: 0.62 
do koszyka

Między autonomią a zależnością. - okładka książki
Marcin F. Gawrycki
Między autonomią a zależnością. Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów - studium
Książka. Wydawnictwo: ASPRA-JR; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Prezentowana praca próbuje badać proces poszukiwania autonomii przez państwa latynoamerykańskie i karaibskie, które jednocześnie tkwią w zależności. Kluczowe założenia tej książki są następujące. Po pierwsze, Ameryka Łacińska i...
Cena: 60.16  Cena wydawcy: 69.00 zł Oszczędzasz: 8.84 
do koszyka

Pozycje: 1-2021-4041-6061-8081-100...561-568» (z 568.)