pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Scholar

Wydawnictwo Scholar


okładka książki - Metody analityczne w ocenie jakości wody. Usuwanie związków ropopochodnych metodami hybrydowymi

Metody analityczne w ocenie jakości wody. Usuwanie związków ropopochodnych metodami hybrydowymi

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Ekologia; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Jednym z najistotniejszym czynników degradujących środowisko naturalne są zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego. Substancje ropopochodne, czyli węglowodory ropopochodne (TPH) oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne...
27.44  31.50  4.06 

okładka książki - Polityka fiskalna dla regeneracji. Reguły w finansach publicznych na czasy kryzysu

Polityka fiskalna dla regeneracji. Reguły w finansach publicznych na czasy kryzysu

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Książkę traktujemy jako głos polemiczny w dyskusji na temat pożądanego kształtu polityki fiskalnej w warunkach kryzysowych. Adresujemy ją do aktywnych uczestników tej debaty w Polsce, gdzie argumenty krytyczne wobec rozważań wobec...
27.44  31.50  4.06 

okładka książki - Gościnność - rozstanie z ideałem. Socjologiczna analiza znaczeń i praktyk przyjmowania gości

Gościnność - rozstanie z ideałem. Socjologiczna analiza znaczeń i praktyk przyjmowania gości

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Gościnność jest nie tylko codzienną praktyką, lecz także silną normą, której towarzyszy moralna i społeczna presja. Religijny i kulturowy sens zawarty w powiedzeniu Gość w dom - Bóg w dom akcentuje prawa gościa wobec praw...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Handel rolno-żywnościowy krajów Unii Europejskiej w warunkach współpracy transatlantyckiej

Handel rolno-żywnościowy krajów Unii Europejskiej w warunkach współpracy transatlantyckiej

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Karolina Pawlak - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor uczelni na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W badaniach koncentruje się na zagadnieniach związanych z handlem międzynarodowym i...
36.58  42.00  5.42 

okładka książki - Eksperci naszych czasów. Socjologiczna analiza instytucji eksperta w opiniotwórczych serwisach informacyjnych

Eksperci naszych czasów. Socjologiczna analiza instytucji eksperta w opiniotwórczych serwisach informacyjnych

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Autorka stawia pytanie o to, kim jest ekspert, i przeprowadza badania ilościowe i jakościowe w zakresie reprezentacji ekspertów trzech telewizyjnych magazynów informacyjnych: TVP1, TVN i TV Trwam. Próbuje zrekonstruować typologię i...
40.24  46.20  5.96 

okładka książki - E-biznes. Modele i tendencje

E-biznes. Modele i tendencje

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W swej pracy autor wyczerpująco przedstawia istotę e-biznesu, jego rodzaje, formy oraz modele. Szczególną uwagę zwraca na rolę promocji w sieci, która pomaga w utrzymaniu przewagi konkurencyjnej. Podjęta przez autora jest niezwykle ważna...
18.75  21.00  2.25 

okładka książki - Masz prawo do mediacji w szkole. Pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania mediacji w szkole

Masz prawo do mediacji w szkole. Pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania mediacji w szkole

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
To kolejna propozycja wydawnicza zawierająca uzupełnienie dotychczasowy opracowań na temat mediacji. Autorzy są przede wszystkim praktykami, ale i naukowcami, którzy chętnie dzielą się wiedzą oraz doświadczeniem ze wszystkimi...
26.60  29.40  2.8 

okładka książki - Wyzwania polityki rozwoju regionalnego w Chinach. Formułowanie-implementacja-adaptacja

Wyzwania polityki rozwoju regionalnego w Chinach. Formułowanie-implementacja-adaptacja

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Chiny inspirują do miana państwa o największej gospodarce i potencjale rozwojowym, co wymaga wykształcenia i ciągłego podtrzymywania zdolności modernizacyjnych w wymiarze gospodarczym, społecznym, politycznym czy technologicznym. Zamiar...
38.42  44.10  5.68 

okładka książki - Pamięć, wyobraźnia, praktyki oporu. Współczesna polska kultura wernakularna w perspektywie porównawczej

Pamięć, wyobraźnia, praktyki oporu. Współczesna polska kultura wernakularna w perspektywie porównawczej

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Świat to skomplikowane miejsce, a my jesteśmy w gruncie rzeczy dość prości. Jak proste istoty radzą sobie z narastającą złożonością świata Oto pytanie, które stawiamy sobie, prowadząc badania nad kulturą wernakularną.Obszarem...
32.93  37.80  4.87 

okładka książki - Współczesna schola mortis. Perspektywa kulturowa, komunikacyjna i pedagogiczna

Współczesna schola mortis. Perspektywa kulturowa, komunikacyjna i pedagogiczna

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2022; Oprawa: twarda;
Współczesna scholar mortis jest książką wyjątkową. Agnieszka Janiak ujmuje całościowo fenomen śmierci w jego indywidualnym i społecznym kontekście. Terminalna choroba, odchodzenie człowieka, opieka paliatywna i towarzyszenie przy...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Sztuka publiczna. Od obiektów do praktyk postartystycznych Brikolaż socjologiczny

Sztuka publiczna. Od obiektów do praktyk postartystycznych Brikolaż socjologiczny

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Sztuka publiczna funkcjonuje w zróżnicowanych formach i na styku różnorodnych dyscyplin. W zasadzie może przyjmować każdą postać wypowiedzi twórczej (może być pomnikiem lub antypomnikiem, rzeźbą społeczną, instalacją,...
43.62  52.50  8.88 

okładka książki - Bunt, podziemie, władza. Polscy komuniści i ich socjalizacja polityczna do roku 1956

Bunt, podziemie, władza. Polscy komuniści i ich socjalizacja polityczna do roku 1956

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Historia / Komunizm; Rok wydania: 2021; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Książka ta opowiada o polskich komunistach i komunistkach: o ich doświadczeniach, poglądach, postawach i emocjach. Autor śledzi losy ponaddwustuosobowej grupy działaczy i działaczek od ich dzieciństwa, przez wieloletnią formację w...
73.84  86.10  12.26 

okładka książki - Jerzy Płażewski. Tom 5. serii Polscy Krytycy Filmowi

Jerzy Płażewski. Tom 5. serii Polscy Krytycy Filmowi

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Nie będzie przesadą stwierdzenie, że dla wielu osób pierwszy kontakt z wiedzą o filmie następował dzięki publikacjom Jerzego Płażewskiego. O dziejach kina uczyliśmy się z jego Historii filmu dla każdego (jej tytuł zmieniał się...
36.58  42.00  5.42 

okładka książki - Schizofrenia a funkcjonowanie poznawcze. Zaburzenia elementarnych czynności poznawczych z perspektywy psychologicznej

Schizofrenia a funkcjonowanie poznawcze. Zaburzenia elementarnych czynności poznawczych z perspektywy psychologicznej

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Dzieło Autora uważam za dojrzałą prezentację istotnego problemu klinicznego, jakim są zaburzenia poznawcze w schizofrenii. Z perspektywy badacza zajmującego się psychologią schizofrenii tym bardziej doceniam wysiłek dr. Styły w dążeniu...
42.07  48.30  6.23 

okładka książki - Zbrodnie przeciwko ludzkości. W doktrynie i orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych

Zbrodnie przeciwko ludzkości. W doktrynie i orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Międzynarodowe trybunały karne mają już wprawdzie dosyć długą historię, ale ich szczególny rozwój nastąpił w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, a swoistym zwieńczeniem tego procesu było podpisanie Statutu Rzymskiego i...
63.73  79.80  16.07 

okładka książki - Polscy ekspaci w Dolinie Krzemowej. Badania wśród specjalistów wysokich technologii

Polscy ekspaci w Dolinie Krzemowej. Badania wśród specjalistów wysokich technologii

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Marzena Sasnal przybliża sylwetkę polskiego specjalisty pracującego w Dolinie Krzemowej, światowym centrum zaawansowanych technologii. Celem przeprowadzonych przez autorkę badań i analiz było pogłębienie wiedzy na temat sytuacji zawodowej...
23.44  27.80  4.36 

okładka książki - Patologie społeczne i problemy społeczne

Patologie społeczne i problemy społeczne

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Książka, pomyślana jako podręcznik akademicki, składa się z czternastu rozdziałów poświęconych zachowaniom naruszającym normy społeczne lub normy społeczne i prawne. Prezentowane problemy potraktowane zostały w sposób...
75.48  94.50  19.02 

okładka książki - Oblicza nudy szkolnej

Oblicza nudy szkolnej

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Nuda jest zjawiskiem powszechnym w szkołach, jednak dotychczas słabo zbadanym i opisanym. Wynika to częściowo z jego niejednoznaczności i złożoności, częściowo z braku zainteresowania badaczy. Książka Igi Kazimierczyk wypełnia tę...
30.65  37.80  7.15 

okładka książki - Dystynkcje muzyczne. Stratyfikacja społeczna i gusty muzyczne Polaków

Dystynkcje muzyczne. Stratyfikacja społeczna i gusty muzyczne Polaków

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Sztuka / Muzyka; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka rzuca światło na aktualne dyskusje dotyczące procesów kształtowania się klas społecznych w Polsce, tego, czy i na ile pozycja społeczna wiąże się ze sposobem, w jaki żyjemy: Co lubimy, gdzie bywamy, co nas interesuje Kto...
35.27  39.90  4.63 

okładka książki - Europejska współpraca zbrojeniowa

Europejska współpraca zbrojeniowa

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Militaria; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka, badając obszar polityki zbrojeniowej, ukazuje kluczowe czynniki oraz okoliczności sprzyjające lub hamujące rozwój Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, a przez to również integrację europejską w...
35.78  44.10  8.32 

Strona 1 z 74 : 12345...ostatnia» (1467 pozycji)