pokaz koszyk
rozwiń menu
szukaj tylko w Scholar
»
Scholar

Wydawnictwo Scholar

Sortuj wg

Polityka regulacji zatrudnienia w Polsce. Kryzys ekonomiczny a destandaryzacja stosunków pracy - okładka książki

Polityka regulacji zatrudnienia w Polsce. Kryzys ekonomiczny a destandaryzacja stosunków pracy

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Monografia Karola Muszyńskiego jest publikacją bardzo cenną. Zwrócę uwagę na jej główne walory: zawiera szczegółowe omówienie procesów społeczno-gospodarczych, przytacza kluczowe statystyki oraz daje wielostronną wiedzę encyklopedyczną...
Cena: 34.94  Cena wydawcy: 42.00 zł Oszczędzasz: 7.06 
do koszyka

Boszniacki nacjonalizm. Strategie budowania narodu po 1995 roku - okładka książki

Boszniacki nacjonalizm. Strategie budowania narodu po 1995 roku

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka poświęcona jest zagadnieniu budowania narodów w Europie Południowo-Wschodniej. Autor na przykładzie nacjonalizmu boszniackiego w Bośni i Hercegowinie pokazuje, że naród powstaje w trakcie nieustannej walki politycznej o...
Cena: 26.62  Cena wydawcy: 31.50 zł Oszczędzasz: 4.88 
do koszyka

European Territories: From Cooperation to Integration? - okładka książki

European Territories: From Cooperation to Integration?

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
This publication summarises selected findings from the project TERCO European Territorial Cooperation as a Factor of Growth, Jobs and Quality of Life which was completed as part of the ESPON 2007-2013 Programme. The project focused on various types...
Cena: 1.12 
do koszyka

Imperium tekstu. Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego - okładka książki

Imperium tekstu. Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Marcin Matczak jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się teorią interpretacji prawniczej i problematyką stosowania prawa przez sądy. W najnowszej książce przedstawia koncepcję wykładni i stosowania prawa, zgodnie z którą...
Cena: 43.68  Cena wydawcy: 52.50 zł Oszczędzasz: 8.82 
do koszyka

Stosunki Międzynarodowe 1/2017. Tom 53 - okładka książki

Stosunki Międzynarodowe 1/2017. Tom 53

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Czasopisma / Polityczne; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
W numerze [Contents] Studia [Studies] Edward Haliżak: Międzynarodowa ekonomia polityczna - subdyscyplina nauki o stosunkach międzynarodowych [International Political Economy - A Subdiscipline of International Relations], doi...
Cena: 17.75  Cena wydawcy: 21.00 zł Oszczędzasz: 3.25 
do koszyka

Stosunki Międzynarodowe 4/2018. Tom 54 - okładka książki

Stosunki Międzynarodowe 4/2018. Tom 54

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Czasopisma / Polityczne; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Ryszard Zięba: Główne problemy w stosunkach polsko-rosyjskichStanisław Bieleń: Status w stosunkach międzynarodowychMieczysław Stolarczyk: Tendencje ewolucji pozimnowojennego systemu międzynarodowego i ich możliwe...
Cena: 17.75  Cena wydawcy: 21.00 zł Oszczędzasz: 3.25 
do koszyka

Postrenesans rosyjski. Kierunki i perspektywy rozwoju współczesnej filozofii rosyjskiej na przykładzie koncepcji W. Bibichi - okładka książki

Postrenesans rosyjski. Kierunki i perspektywy rozwoju współczesnej filozofii rosyjskiej na przykładzie koncepcji W. Bibichi

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Filozofia / Popularna; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Odrodzenie myśli teologicznej, które dokonało się w kręgu emigracji rosyjskiej w połowie XX w., sprawiło, że rosyjska - i prawosławna w ogóle - refleksja religijna zaczęła się rozwijać zgodnie z hasłem G. Fłorowskiego - powrotu do...
Cena: 34.94  Cena wydawcy: 42.00 zł Oszczędzasz: 7.06 
do koszyka

Społeczeństwo na zakręcie. Zmiany postaw i wartości Polaków w latach 1990-2018 - okładka książki

Społeczeństwo na zakręcie. Zmiany postaw i wartości Polaków w latach 1990-2018

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2019; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Trzydziesta rocznica transformacji ustrojowej to znakomity moment, by dokonać swoistego podsumowania przemian postaw i wartości własnego społeczeństwa. Taką możliwość stworzył wieloletni udział polskiego zespołu w międzynarodowych...
Cena: 31.45  Cena wydawcy: 37.80 zł Oszczędzasz: 6.35 
do koszyka

L etat de droit et la securite juridique - okładka książki

L etat de droit et la securite juridique

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2000; Oprawa: miękka;
Praca zbiorowa polskich i francuskich naukowców, jednocześnie praktyków prawa. W książce analizuje się elementy systemu prawnego, które decydują o jego stabilności, sprawiedliwości i pewności prawa. Książka wydana w języku...
Cena: 1.12 
do koszyka

Sytuacja i możliwości pomocy dla osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności - okładka książki

Sytuacja i możliwości pomocy dla osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2010; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Książka powstała w ramach systemowego projektu badawczego pt. Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Celem projektu było opracowanie rekomendacji dla ogólnokrajowej strategii na rzecz...
Cena: 1.12 
do koszyka

Polityka (dez)integracji - okładka książki

Polityka (dez)integracji

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Niniejsza publikacja dokonuje oceny dotychczas podejmowanych działań mających sprzyjać integracji obywateli spoza Unii Europejskiej w Polsce. Ocenia inicjatywy podejmowane przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Każdy...
Cena: 1.12 
do koszyka

Władza lokalna po reformie samorządowej - okładka książki

Władza lokalna po reformie samorządowej

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Praca ta stanowi kolejny etap trwających już od ponad trzydziestu pięciu lat zespołowych badań nad funkcjonowaniem władz lokalnych, rolą lokalnych elit politycznych i stosunkiem społeczeństwa do władz...
Cena: 14.20  Cena wydawcy: 16.80 zł Oszczędzasz: 2.6 
do koszyka

Jak uczą się polskie ministerstwa? Wyniki diagnozy mechanizmów uczenia się - okładka książki

Jak uczą się polskie ministerstwa? Wyniki diagnozy mechanizmów uczenia się

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Opracowanie, które oddajemy w ręce Czytelników, odpowiada na pytanie, jaki jest mechanizm uczenia się w polskich ministerstwach. Przedstawia wyniki pierwszego w Polsce tak kompleksowego badania, którego dwie tury zostały przeprowadzone w...
Cena: 1.12 
do koszyka

Upadłość (bankructwo) państwa  w stosunkach międzynarodowych - okładka książki

Upadłość (bankructwo) państwa w stosunkach międzynarodowych

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Przedmiotem monografii Kariny Jędrzejowskiej jest upadłość państwa definiowana jako niewywiązywanie się przez suwerenne podmioty ze zobowiązań wobec wierzycieli oraz zmiany warunków spłaty zadłużenia dokonane na wniosek...
Cena: 34.94  Cena wydawcy: 42.00 zł Oszczędzasz: 7.06 
do koszyka

Grupowe podejmowanie decyzji. Elementy teorii, przkłady zastosowań - okładka książki

Grupowe podejmowanie decyzji. Elementy teorii, przkłady zastosowań

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 1999; Oprawa: miękka;
Celem niniejszej książki jest przybliżenie Czytelnikowi spraw związanych z grypowym podejmowaniem decyzji, a zwłaszcza z grypowymi decyzjami podejmowanymi za pomocą głosowania, czyli z wyborami.Niniejsza monografia przedstawia...
Cena: 1.12 
do koszyka

Jak diagnozować mechanizm uczenia się w organizacjach rządowych - okładka książki

Jak diagnozować mechanizm uczenia się w organizacjach rządowych

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Oferowany zestaw rozwiązań służy usprawnianiu polityk publicznych opartych na dowodach. Odnosi się do jednego z najbardziej deficytowych obszarów tak rozumianych polityk w polskiej administracji: instytucjonalnego uczenia się. Auto-rzy...
Cena: 1.12 
do koszyka

Wsparcie dla osób z ograniczeniami sprawności. Wyniki badań - okładka książki

Wsparcie dla osób z ograniczeniami sprawności. Wyniki badań

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Seria Aktywność Zawodowa Osób z Ograniczeniami Sprawności to 13 tomów prezentujących wyniki badań przeprowadzonych w ramach systemowego projektu badawczego Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych....
Cena: 1.12 
do koszyka

Wyzwania metodologiczne. Diagnoza potrzeb i ewaluacja wsparcia wśród osób z ograniczeniami sprawności - okładka książki

Wyzwania metodologiczne. Diagnoza potrzeb i ewaluacja wsparcia wśród osób z ograniczeniami sprawności

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2010; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
Seria Aktywność Zawodowa Osób z Ograniczeniami Sprawności to 13 tomów prezentujących wyniki badań przeprowadzonych w ramach systemowego projektu badawczego Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych....
Cena: 1.12 
do koszyka

Nowe wyniki badań na temat inteligentnych, zrównoważonych i zintegrowanych obszarów - okładka książki

Nowe wyniki badań na temat inteligentnych, zrównoważonych i zintegrowanych obszarów

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Program ESPON 2013 pomaga kształtować politykę spójności terytorialnej i harmonijnego rozwoju terytorium ESPON. Dostarcza porównywalnych informacji, wyników badań i scenariuszy dynamiki regionalnej, dających obraz kapitału oraz...
Cena: 1.12 
do koszyka

Terytorialny wymiar rozwoju. Polska z perspektywy badań - okładka książki

Terytorialny wymiar rozwoju. Polska z perspektywy badań

Książka. Wydawnictwo: Scholar; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Publikacja prezentującą wyniki programu badawczego ESPON 2013. Jej autorzy podsumowują dotychczasowe badania ESPON i przedstawiają krytyczne analizy dotyczące miejsca Polski w Europie. Tym samym formułują rekomendacje dla praktyków i...
Cena: 1.12 
do koszyka

Strona 1 z 68 : 12345...ostatnia» (1360 pozycji)