pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Neriton

Wydawnictwo Neriton


okładka książki - Ikonoklazm bizantyński w latach 754-787
praca zbiorowa

Ikonoklazm bizantyński w latach 754-787

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Historia / Świat / Średniowiecze; Rok wydania: 2022; Oprawa: twarda;
Trzeci tom źródeł dotyczących bizantyńskiego ikonoklazmu zawiera polskie przekłady – wraz z ich opracowaniem – greckich i łacińskich źródeł ukazujących jego dzieje od synodu w Hierei (754) do soboru nicejskiego II (787). Obejmuje...
30.60  40.95  10.35 

okładka książki - Miejsce które ratuje
praca zbiorowa

Miejsce które ratuje

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka ze skrzydełka;
Kościół i klasztor pobernardynski w Ratowie w dawnej ziemi zawkrzeńskiej (obecnie powiat mławski, woj. mazowieckie) należy do najcenniejszych zespołów zabytkowych w regionie, a liczne dzieła małej architektury, rzeźby, malarstwa i...
68.66  93.33  24.67 

okładka książki - Z dziejów Polski i Skarżyska-Kamiennej

Z dziejów Polski i Skarżyska-Kamiennej

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W polskiej historiografi i poczesne miejsce zajmuje literatura wspomnieniowa. Publikacja Z dziejów Polski i Skarżyska- -Kamiennej autorstwa znakomitego geofi zyka, pracownika naukowe- go Instytutu Geofi zyki Polskiej Akademii Nauk, Stanisława...
29.90  42.00  12.1 

okładka książki - Urzędnicy Starej Warszawy 1700-1721. Biogramy i wykazy

Urzędnicy Starej Warszawy 1700-1721. Biogramy i wykazy

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka ta przedstawia dane o urzędnikach najważniejszego warszawskiego organizmu miejskiego epoki nowożytnej Starej Warszawy w okresie wielkiej wojny północnej, czyli w latach 1700-1721. Zostały w niej zawarte ich biogramy oraz...
14.78  20.00  5.22 

okładka książki - Auschwitz. Pamięć o nieheteronormatywnych ofiarach
praca zbiorowa

Auschwitz. Pamięć o nieheteronormatywnych ofiarach

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Historia / Niemieckie Obozy Śmierci; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Oficjalnie paragraf 175 niemieckiego kodeksu karnego penalizował wyłącznie relacje seksualne między mężczyznami. Prześladowanie lesbijek, osób transpłciowych, interpłciowych i biseksualnych odbywało się na podstawie innych przepisów, wymierzonych w osoby...
20.43 

okładka książki - Początki bizantyńskiego ikonoklazmu (726-754). Teksty źródłowe. Seria: Biblioteka bizantyńska 2

Początki bizantyńskiego ikonoklazmu (726-754). Teksty źródłowe. Seria: Biblioteka bizantyńska 2

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
To drugi tom źródeł do dziejów długiego sporu ikonoklastycz-nego w cesarstwie wschodniorzymskim (726-843). Zawiera - po raz pierwszy w polskim przekładzie - źródła greckie i łacińskie dotyczące...
27.04  38.00  10.96 

okładka książki - Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego. Tom 2
praca zbiorowa

Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego. Tom 2

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Słowniki i encyklopedie / Słowniki; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, który powstał z inicjatywy Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego to publikacja wyjątkowa, a jej celem jest próba rzetelnego oddania...
65.84  66.57  0.73 

okładka książki - Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego. Tom 2
praca zbiorowa

Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego. Tom 2

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Słowniki i encyklopedie / Słowniki; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego, który powstał z inicjatywy Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego to publikacja wyjątkowa. Po raz pierwszy na polskim rynku wydawniczym ukazuje się...
66.57 

okładka książki - Humanizm w języku polskim. Wartości humanistyczne
praca zbiorowa

Humanizm w języku polskim. Wartości humanistyczne

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Humanistyka / Badania interdyscyplinarne; Rok wydania: 2010; Oprawa: twarda;
Główne problemy poruszane w tomie to teorie i koncepcje języka inspirowane humanizmem oraz historycznojęzykowe badania semantyczne. W pierwszym przypadku przebadano wypowiedzi sformułowane na gruncie filozofii, teologii i retoryki, dotyczące języka jako...
28.68 

okładka książki - Od Słownika geograficznego Królestwa Polskiego do map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego
praca zbiorowa

Od Słownika geograficznego Królestwa Polskiego do map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Słowniki i encyklopedie / Słowniki; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Niniejszy tom zawiera artykuły i materiały zbierające najważniejsze informacje dotyczące genezy i zasad realizacji projektu Internetowy Atlas Polski Niepodległej. Podstawowym źródłem, na którym został oparty projekt, był Słownik geograficzny Królestwa...
37.71 

okładka książki - Historia na Uniwersytecie Warszawskim
praca zbiorowa

Historia na Uniwersytecie Warszawskim

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Książka prezentuje dorobek naukowy Instytutu i nurty badawcze: początki w II Rzeczypospolitej, tajne nauczanie, polityczne zakręty lat powojennych. Kreśli sylwetki najznakomitszych badaczy: Tadeusza Wałka-Czerneckiego, Marcelego Handelsmana, Tadeusza...
27.01 
Ostatni egzemplarz!

okładka książki - Wokół polskiej obecności w Rosji
praca zbiorowa

Wokół polskiej obecności w Rosji

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Biografie; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Książka niniejsza kieruje się prawami sztambucha każdy autor wpisał tekst własnego pomysłu, jedni naukowy, inni wspomnieniowy poważny, dowcipny, zabawny, a jeszcze inni dodali laurki. Jak to w sztambuchu nie zabrakło też fotografii. Profesor Wiktoria...
28.14  28.47  0.33 

okładka książki - Spostrzeżenia nad Ludźmi. Szczere wyznania

Spostrzeżenia nad Ludźmi. Szczere wyznania

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Wspomnienia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Maria Jadwiga Strumff w pamiętniku pokazuje się jako bezkompromisowa deskryptorka życia dziewiętnastowiecznej Warszawy jak i niezwykła obserwatorka relacji międzyludzkich i złożoności reguł codziennej komunikacji. Jej zapiski stanowią cenny wgląd w...
14.59 

okładka książki - Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 52, 2019
praca zbiorowa

Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 52, 2019

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Czasopisma / Sztuki piękne / Barok. Historia Literatura Sztuka; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Nowy numer czasopisma poświęcony jest stuleciu odzyskania przez Polskę tak długo wyczekiwanej niepodległości, czy szerzej rozłożonemu na kilka lat procesowi terytorialno-instytucjonalnej konsolidacji II Rzeczpospolitej, w tym ze szczególnie istotną dla...
43.90 

okładka książki - Barok. Historia-Literatura-Sztuka nr 52, 2019

Barok. Historia-Literatura-Sztuka nr 52, 2019

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Czasopisma / Sztuki piękne / Barok. Historia Literatura Sztuka; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Nowy numer czasopisma poświęcony jest stuleciu odzyskania przez Polskę tak długo wyczekiwanej niepodległości, czy szerzej rozłożonemu na kilka lat procesowi terytorialno-instytucjonalnej konsolidacji...
54.21 

okładka książki - Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 43, 2015
praca zbiorowa

Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 43, 2015

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Humanistyka / Badania interdyscyplinarne; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Nowy numer czasopisma poświęcony jest srebrnej epoce Wazów z lat...
21.88 

okładka książki - Szlachta ziemi bielskiej wobec bezkrólewi w XVI-XVII wieku

Szlachta ziemi bielskiej wobec bezkrólewi w XVI-XVII wieku

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Staropolskie bezkrólewia stanowiły okres wzmożonej aktywności obywatelskiej szlachty, przejęcia przez nią pełnej odpowiedzialności za losy państwa, ale też lokalnych wspólnot. Szczególną wagę miały dla szlachty ziemi bielskiej na Podlasiu, świeżo...
36.58  37.01  0.43 

okładka książki - Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego. Tom 1

Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego. Tom 1

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Słowniki i encyklopedie / Słowniki; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego, który powstał z inicjatywy Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego to publikacja wyjątkowa. Po raz pierwszy na polskim rynku wydawniczym ukazuje się...
66.57 

okładka książki - Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego. Tom 1

Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego. Tom 1

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Słowniki i encyklopedie / Słowniki; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, który powstał z inicjatywy Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego to publikacja wyjątkowa, a jej celem jest próba rzetelnego oddania...
65.84  66.57  0.73 

okładka książki - Korespondencja wojskowa hetmana Janusza Radziwiłła w latach 1646-1655 cz. 2. Listy
praca zbiorowa

Korespondencja wojskowa hetmana Janusza Radziwiłła w latach 1646-1655 cz. 2. Listy

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Listy; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Listy Janusza Radziwiłła zawierają niezwykle bogaty materiał faktograficzny, co wynika z roli, jaką hetman odgrywał w życiu publicznym Rzeczypospolitej (zwłaszcza zaś Litwy) oraz w wydarzeniach militarnych (powstanie Chmielnickiego,...
32.02  42.86  10.84 

Strona 1 z 37 : 12345...ostatnia» (721 pozycji)