pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Neriton

Wydawnictwo Neriton


okładka książki - Z dziejów pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII-XX wiek
praca zbiorowa

Z dziejów pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII-XX wiek

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka polska; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka, na którą składają się teksty siedemnastu badaczy z różnych dziedzin i ośrodków naukowych, jest przedsięwzięciem ambitnym i rzadkim w polskiej historiografii. Szczupłość krajowych wzorców skłaniała do uwzględnienia...
32.60  42.86  10.26 

okładka książki - Od Honoratki do Wierzbowej. Życie szachowe w Warszawie w latach 1829-1939

Od Honoratki do Wierzbowej. Życie szachowe w Warszawie w latach 1829-1939

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Życie szachowe w Warszawie rozpoczęło się na dużą skalę pod koniec lat dwudziestych XIX w. Mistrzowie gry królewskiej spotykali się w kawiarni “Honoratka”. Przez ponad 100 lat rozwijało się na tyle...
24.29  33.00  8.71 

okładka książki - British Empire. Na drodze do drugiej wojny światowej 1919-1939

British Empire. Na drodze do drugiej wojny światowej 1919-1939

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Historia / Państwa świata; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Niniejsza praca poświęcona została zaprezentowaniu drogi przebytej przez Imperium Brytyjskie (British Empire)w okresie między dwoma wojnami światowymi. Był to czas wielkości tegoż imperium...
24.39  33.00  8.61 

okładka książki - Pomer, król Meseński

Pomer, król Meseński

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Literatura / Poezja, dramat; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
,, Proponowana edycja naukowa dramatu jezucikiego napisanego już nie po łacinie, a w języku polskim, i co więcej wystawionego oraz drukowanego w połowie stulecia osiemnastego będzie w serii ważnym dopełnieniem tworzonej poprzez kolejne tomy panoramy...
20.31  21.34  1.03 

okładka książki - Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzika? Polska stanisławowska w świetle najnowszych badań

Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzika? Polska stanisławowska w świetle najnowszych badań

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Zawarte w niniejszym tomie teksty pokazują Polskę za panowania ostatniego króla – Stanisława Augusta Poniatowskiego – jako różnorodne i atrakcyjne pole badań naukowych. Ich autorzy przedstawiają Rzeczpospolita tego czasu często w...
25.01  34.00  8.99 

okładka książki - Studia nad konfederacją tarnogrodzką i Sejmem Niemym

Studia nad konfederacją tarnogrodzką i Sejmem Niemym

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Na niniejszy tom składa się sześć studiów badaczy z Polski, Litwy i Rosji, którzy podjęli trud zbadania okoliczności zawarcia traktatu warszawskiego 7 listopada 1716 r. oraz wypracowania refom skarbowo-wojskowych, przyjętych na...
19.13  26.00  6.87 

okładka książki - Stanowilismy odrębna grupę... Cztery studia o modernizmie warszawskim

Stanowilismy odrębna grupę... Cztery studia o modernizmie warszawskim

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2020; Oprawa: ;
Wyodrębnienie modernizmu warszawskiego na mapie literatury polskiej tego okresu uzasadnione jest specyfiką życia literackiego na terenie zaboru rosyjskiego, uzależnionego od niełatwych warunków historycznych życia w ogóle w byłym Królestwie...
14.71  20.00  5.29 

okładka książki - Własna i Niepodległa, czyli o Polakach walczących o swoją Ojczyznę

Własna i Niepodległa, czyli o Polakach walczących o swoją Ojczyznę

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Historia / Polska / Bohaterowie naszej Niepodległości; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka obejmuje okres 1918-1989 r. Przedstawiono w niej dzieła wielkich Polaków i najważniejsze wydarzenia związane z historią Polski XX wieku. Bohaterem jest Polska Niepodległa widziana przez pryzmat ludzi Kościoła katolickiego i...
27.53  36.19  8.66 

okładka książki - Wojciech Sadley. Tkanina życia

Wojciech Sadley. Tkanina życia

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Albumy / O sztuce; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Niezwykły, bogato ilustrowany album ukazujący życie i twórczość Wojciecha Sadleya (ur. 1932), profesora warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Niesie on wiedzę o jednym z czołowych polskich artystów, któremu udało się zainteresować swoimi pracami...
80.77  115.00  34.23 

okładka książki - Gorais/Goraida

Gorais/Goraida

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Pierwszy tom serii Lubelska Biblioteka Staropolska. Series Nova to edycja krytyczna poematu Gorais (ok. 15941596) Sebastiana Fabiana Klonowica. Współcześnie mało znany poemat zachował się w jednym egzemplarzu rękopisie z XVII w. Edycji towarzyszy...
18.90  27.00  8.1 

okładka książki - Philtron/Filtron

Philtron/Filtron

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka niniejsza jest pierwszą krytyczna edycją łacińskiego poematu Sebastiana Fabiana Klonowica Philtron (1582), propagującego idee miłości chrześcijańskiej (charitas)wśród członków mieszczańskiego bractwa literackiego w Lublinie. Sytuujące się na...
16.81  24.00  7.19 

okładka książki - Przyjaciele, koledzy, wrogowie?

Przyjaciele, koledzy, wrogowie?

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Historia / Polska / II Rzeczpospolita; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka stanowi próbę spojrzenia na jedną z najprężniej działających uczelni II Rzeczpospolitej z perspektywy studentów. W okresie międzywojennym na Uniwersytecie Jana Kazimierza doszło do zaostrzenia konfliktów pomiędzy słuchaczami różnych narodowości....
26.81  37.00  10.19 

okładka książki - Piast

Piast

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Literatura / Poezja, dramat; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Andreas Gryphius (16161664), Ślązak i zarazem obywatel Rzeczpospolitej literackiej Europy, jest największym poetą i dramaturgiem niemieckiego obszaru językowego epoki baroku. Powstały w 1660 r. dramat Piast to jedno z wielu świadectw zainteresowania...
pozycja niedostępna

okładka książki - Barok. Historia-Literatura-Sztuka nr 1 (51) /2019
praca zbiorowa

Barok. Historia-Literatura-Sztuka nr 1 (51) /2019

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Czasopisma / Historyczne; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Barok nr...
54.21 

okładka książki - Instrukcje i reskrypty do ambasadorów rosyjskich w Rzeczypospolitej w latach 1772-1794
praca zbiorowa

Instrukcje i reskrypty do ambasadorów rosyjskich w Rzeczypospolitej w latach 1772-1794

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Niniejsza edycja, umożliwiająca historykom wgląd w najważniejsze depesze przesyłane z Petersburga, wypełnia niezwykle istotną lukę w edytorstwie źródeł do dziejów Rzeczypospolitej. Tym bardziej iż...
34.78  48.00  13.22 

okładka książki - Łemkowie. Między integracją a rozproszeniem (1918-1989)

Łemkowie. Między integracją a rozproszeniem (1918-1989)

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka poświęcona jest dziejom politycznym ludności łemkowskiej. Przedstawia historię społeczności łemkowskiej na Łemkowszczyźnie na tle procesu wyodrębniania jedności grupowej, jak również...
30.58  42.00  11.42 

okładka książki - Warszawa i jej mieszkańcy w czasach wielkiej wojny północnej (1700-1721)

Warszawa i jej mieszkańcy w czasach wielkiej wojny północnej (1700-1721)

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Niniejszą książkę poświęcono losom Warszawy i jej mieszkańców w czasach wielkiej wojny północnej z lat 1700–1721. Szczegółowo omówiono w niej wpływ, jaki na życie miasta miały działania zbrojne i...
32.60  45.00  12.4 

okładka książki - Korespondencja wojskowa hetmana Janusz Radziwiłła w latach 1646-1655 cz. 1. Diariusz kancelaryjny 1649-1653
praca zbiorowa

Korespondencja wojskowa hetmana Janusz Radziwiłła w latach 1646-1655 cz. 1. Diariusz kancelaryjny 1649-1653

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Pierwsza edycja zachowanej części diariusza kancelaryjnego hetmana polnego litewskiego Janusza Radziwiłła (1612–1655). Jest to zbiór dokumentów z lat 1649–1653, przychodzących i wychodzących z...
53.52  75.00  21.48 

okładka książki - W cieniu Lazurowego Wybrzeża. Konsulat polski w Marsylii w latach 1919-1940

W cieniu Lazurowego Wybrzeża. Konsulat polski w Marsylii w latach 1919-1940

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka przedstawia dzieje konsulatu polskiego w Marsylii w latach 1919-1940. Powołana do życia placówka funkcjonowała w największym ośrodku portowym południowej Francji - w mieście posiadającym swoją mroczną historię, pełnym...
26.09  36.00  9.91 

okładka książki - Akta sejmiku kowieńskiego z lat 1733-1795
Monika Jusupovic (red.)

Akta sejmiku kowieńskiego z lat 1733-1795

Książka. Wydawnictwo: Neriton; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Akta sejmikowe są istotnym elementem w prowadzeniu badań historycznych. Chociaż wydawanie ich było postulowane już w XIX wieku, dotychczas opublikowano jedynie część akt koronnych, a w przypadku Wielkiego Księstwa Litewskiego pojawiły...
42.03  58.00  15.97 

Strona 1 z 35 : 12345...ostatnia» (696 pozycji)