pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - teoria i praktyka

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wyd.: 2016
Oprawa: miękka
Ilość stron: 248 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788366282223
ISBN: 978-83-6628-222-3
Data: 2023-04-24
95.11 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Prowadzenie działalności gospodarczej to dzisiaj zarówno sztuka, jak i wyzwanie. Celem tej publikacji jest przybliżenie studentom oraz osobom, które zajmują się lub będą się zajmowały problematyką finansów pomiotów gospodarczych, zagadnień z tego obszaru w aspektach teoretycznym i praktycznym. Polecamy ją również prowadzącym lub zamierzającym prowadzić własny biznes. Pozwoli im ona bliżej poznać świat finansów, ograniczyć skutki pojawiających się zagrożeń kryzysowych oraz wykorzystać wiele szans rozwojowych, jakie mogą im towarzyszyć.

Rozważania teoretyczne podbudowano wieloma przykładami i zadaniami, co powoduje, że książka jest atrakcyjna dla osób pragnących widzieć związek teorii z praktyką. Nacisk położono na zagadnienia, takie jak: istota finansów przedsiębiorstw, źródła pozyskiwania kapitałów, zarządzanie ryzkiem, ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, analiza progu rentowności oraz dźwigni finansowej i operacyjnej, decyzje inwestycyjne, fuzje i przejęcia firm. Dużo uwagi w monografii poświecono zagadnieniom obecnie bardzo istotnym w kontekście mierzenia się ze skutkami COVID-19, tj. podejmowaniu ryzyka, które wiąże się nieodzownie z zarządzaniem w działalności gospodarczej.

[...] monografia jest efektem dociekań pięciu osób zarówno pracowników naukowych, jak i praktyków. Należy uznać, iż dobrze się stało, że zajęli się Oni ambitnym i aktualnym tematem dotyczącym zarządzania finansami przedsiębiorstw. Temat o tyle istotny, że mierząc się ze skutkami COVID-19, prowadzenie działalności gospodarczej, a zwłaszcza zapewnienie kapitałów do przetrwania kryzysu wywołanego pandemią, będzie dla uczestników rynku dużym wyzwaniem,. Dlatego też niezwykle istotne jest pojęcie tematu zarządzania finansami w odniesieniu do aktualnych zagrożeń i możliwości
[...] Uważam że lektura niniejszej monografii sprzyjać bezie pogłębianiu i przyswajaniu pożądanej wiedzy skupionej wokół zasad funkcjonowania przedsiębiorstw. Jestem przekonana, że publikacja ta kwalifikuje się do polecenia zarówno studentom różnych specjalności kierunku zarządzania czy finansów i rachunkowości, jak również w środowiskach menedżerskich. [...] Ponadto jest niewątpliwie doskonałą pozycją szkoleniową i samokształceniową dla osób zajmujących się finansami w przedsiębiorstwie, Jak też dla osób prowadzących lub zamierzających prowadzić własny biznes.

(Dr hab. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN)
Enterprise finance management - theory and practice
Running a business in today s world is both an art and a challenge. This publication aims to familiarize students and those who deal or will deal with the issues of the finances of business entities with the topics in this area in both theoretical and practical aspects. We also recommend it for those running or intending to run their own business. It will allow them to learn more about the world of finance, reduce the effects of emerging crisis risks and take advantage of the many development opportunities that may accompany them.

Many examples and tasks support the theoretical considerations, which makes the book attractive to those who want to see the connection between theory and practice. It places emphasis on issues such as the essence of corporate finance, sources of capital, risk management, assessment of the financial position of the company, break-even analysis and financial and operating leverage, investment decisions, as well as mergers and acquisitions of companies. A great deal of attention in the monograph is devoted to issues that are currently very important in the context of measuring the effects of COVID-19, i.e. risk-taking, which is inevitably associated with management in business.

Running a business today is both an art and a challenge. The purpose of this publication is to introduce students and those who are involved in dealing or will deal with the problems of the finances of economic entities, issues in this area in theoretical and practical aspects.

(From Introduction)

Książka "Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - teoria i praktyka" - oprawa miękka - Wydawnictwo Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Książka posiada 248 stron i została wydana w 2016 r. Cena 95.11 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.