pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Książki »
»
Nauka o szkole. Studium monograficzne. Zarys koncepcji
Książki »
Książki »
Tytuł książki:

Nauka o szkole. Studium monograficzne. Zarys koncepcji

Autor książki:

Józef Kuźma

Dane szczegółowe:
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls
Rok wyd.: 2011
Oprawa: miękka
Ilość stron: 298 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788375874402
ISBN: 978-83-7587-440-2
Data:2001-02-03
32.26  39.80  7.54 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 3-5 dni

Nauka o szkole. Studium monograficzne. Zarys koncepcji - opis książki:

Książka całościowo przedstawia koncepcję nauki o szkole (scholiologii) na tle historii szkoły i szkolnictwa, współczesnych teorii szkoły i roli w tworzeniu nauki o szkole takich podstawowych dyscyplin naukowych, jak filozofia, psychologia, socjologia, pedagogika, teoria zarządzania, ekonomika i architektura szkoły i innych.
Jest to praca nowatorska, kreująca nową interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy naukowej. Powstała na podstawie studium rozległej literatury naukowej poświęconej szkole i nauczycielom.
Scholiologia powinna stać się przedmiotem studiów wyższych, stacjonarnych i podyplomowych, a także doktoranckich. Jak stwierdził w recenzji prof. zw. Kazimierz Denek: "Nie można obejść się bez tej książki w kształceniu, dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli”.
Publikacja może być podręcznikiem dla kształcenia i doskonalenia kadr menadżerskich z zakresu zarządzania i polityki edukacyjnej dla szkolnictwa wszystkich szczebli. Powinna zainteresować również kadrę zatrudnioną w resorcie edukacji i sportu, kuratoriach i inspektoratach oświaty oraz doradców metodycznych.

Książka "Nauka o szkole. Studium monograficzne. Zarys koncepcji" - Józef Kuźma - oprawa miękka - Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Impuls. Książka posiada 298 stron i została wydana w 2011 r. Cena 32.26 zł. Zapraszamy na zakupy!

Spis treści:

CZĘŚĆ PIERWSZA
Ogólna koncepcja scholiologii na tle historii szkoły i szkolnictwa oraz współczesnych teorii szkoły

Rozdział I
Ogólne założenia nauki o szkole
Wprowadzenie
Potrzeba tworzenia nauki o szkole
Jakie znaczenie może mieć nauka lub teoria szkoły jako instytucji społecznej i edukacyjnej?
Problematyka nauki o szkole (wymiary czasowe, podmiot i przedmiot badań, interdyscyplinarność i polimetodyczność)
Bibliografia do rozdziału I

Rozdział II
Historia szkoły i szkolnictwa w zarysie
Refleksje dotyczące genezy i rozwoju szkoły, w teorii i praktyce – wnioski na przyszłość
Geneza szkoły i szkolnictwa w czasach starożytnych
Rozwój szkół i szkolnictwa w średniowieczu
Nowe myślenie o szkołach w epoce odrodzenia i reformacji
Przemiany szkoły i szkolnictwa w czasach oświecenia
Trendy rozwojowe szkół i systemów szkolnych w XIX i XX wieku – refleksje i wnioski
Jaka była sytuacja w dziedzinie reformy szkolnictwa na obszarze trzech zaborów ziem polskich?
Przeciwstawne nurty i tendencje dotyczące głównych koncepcji i programów edukacji szkolnej w ostatnich stuleciach
Nowatorskie poglądy klasyków rosyjskiej pedagogiki na szkołę ludową i kształcenie dzieci
Podstawy teoretyczne reform szkolnych w Rosji radzieckiej
Prądy „nowego wychowania” i nowej szkoły w Europie w XX wieku
Szkoła przyszłości – niektóre koncepcje i wizje autorskie
Bibliografia do rozdziału II

Rozdział III
Współczesne teorie zmian edukacyjnych w szkołach i szkolnictwie
Wprowadzenie
Teoria pozytywistyczna (neopozytywistyczna) szkoły
Teoria progresywistyczna szkoły
Teoria funkcjonalistyczna
Teoria szkoły humanistycznej (neohumanistycznej)
Teoria interakcjonistyczna szkoły
Teoria rekonstrukcjonistyczna szkoły
Teoria ogólna systemów i metoda analizy systemowej – szanse ich aplikacji w nauce o szkole
Bibliografia do rozdziału III

CZĘŚĆ DRUGA
Relacje między scholiologią a podstawowymi
dyscyplinami naukowymi (dziedzinami wiedzy)
związanymi ze szkołą i szkolnictwem

Rozdział IV
Rola filozofii wobec szkoły i nauki o szkole
Bibliografia do rozdziału IV

Rozdział V
Rola psychologii w kształtowaniu szkoły i nauki o szkole
Bibliografia do rozdziału V
Rozdział VI
Funkcje socjologii w nauce o szkole i szkolnictwie
Związek nowej socjologii edukacji z nauką o szkole
Nowe perspektywy i problemy badawcze
Bibliografia do rozdziału VI

Rozdział VII
Relacje między naukami pedagogicznymi a szkołą i scholiologią
Bibliografia do rozdziału VII
Rozdział VIII
Rola pedeutologii w nauce o szkole
Studia i badania nad osobowością i cechami psychicznymi nauczycieli
Badanie ról, funkcji, kompetencji i postaw zawodowych nauczycieli Kompetencje i umiejętności nauczycieli
Badania dotyczące stylów i strategii wychowawczych oraz interakcji nauczycieli i uczniów, a także innych podmiotów partnerskich życia szkoły
Badania nauczycieli w procesie działania tzw. research action oraz badania na temat nauczycieli jako „agentów zmiany edukacyjnej” Bibliografia do rozdziału VIII

Rozdział IX
Środki dydaktyczne i nowe media stosowane w szkole
Wstęp
Tradycyjne środki dydaktyczne stosowane w edukacji szkolnej
Kształtowanie nowego środowiska medialnego w systemie szkolnym Refleksje ogólne
Bibliografia do rozdziału IX

Rozdział X
Zarządzanie systemem szkolnym, ekonomika oświaty, prawo szkolne a nauka o szkole
Prawo szkolne
Bibliografia do rozdziału X

Rozdział XI
Rola architektury i ergonomii we współczesnej szkole
Jaką rolę może odegrać ergonomia w projektowaniu funkcjonalnych budynków szkolnych?
Bibliografia do rozdziału XI

Rozdział XII
Scholiologia – przedmiot studiów pedagogicznych inauczycielskich, podstawy programowe
Problematyka wykładów i konwersatoriów
Ogólna koncepcja scholiologii na tle historii szkoły i szkolnictwa oraz współczesnych teorii szkoły
Relacje między scholiologią a podstawowymi dyscyplinami naukowymi
Literatura podstawowa

Podsumowanie
Jakie refleksje nasuwają się na tle całej historii szkoły i szkolnictwa?
Postscriptum
Bibliografia podsumowująca
Summary
Indeks nazwisk
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]