pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Tytuł książki:

Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediów. Metodologia międzynarodowych badań porównawczych

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wyd.: 2014
Oprawa: miękka
Ilość stron: 138 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788323337539
ISBN: 978-83-233-3753-9
Data: 2014-10-13
Cena wydawcy: 39.90 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Książka jest wynikiem udziału autorek w projekcie pilotażowym, którego celem było wypracowanie metodologii umożliwiającej analizę medialnych wizerunków mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w różnych państwach członkowskich UE. Publikacja wpisuje się w niemal nieobecny w Polsce nurt opracowań metodologicznych dotyczących badań szczegółowych czy też zawężonych do konkretnych obszarów tematycznych. W tym sensie mogłaby stanowić interesujące uzupełnienie znakomitego tomu The Handbook of Comparative Communication Research (red. F. Esser, T. Hanitzsch, Routledge, New York-London 2012). Książka Agnieszki Szymańskiej i Agnieszki Hess jest ważnym opracowaniem dla każdego, kto w swoich planach naukowych zakłada realizację międzynarodowych badań porównawczych w zakresie nauki o mediach.

Z recenzji dr hab. Doroty Piontek, prof. UAM
Agnieszka Szymańska, doktor, politolog i medioznawca, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ. Naukowo interesuje się międzynarodową komunikacją polityczną i komunikacją perswazyjną. Do jej najważniejszych publikacji należą monografie: Medialne fiasko zjednoczenia Media opiniotwórcze w sytuacji przełomu politycznego na przykładzie niemieckiego zjednoczenia (2010), Pomost medialny. Rola mediów w międzynarodowej komunikacji politycznej na przykładzie relacji polsko-niemieckich (2009, wspólnie z A. Hess).

Agnieszka Hess, doktor habilitowany, politolog i medioznawca, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ. Interesuje się mediami masowymi i ich społecznym oddziaływaniem oraz wzajemnymi relacjami instytucji w systemie demokratycznym. Jest autorką i współautorką wielu badań empirycznych dotyczących powyższych zagadnień. Do jej najważniejszych publikacji należy książka Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych (2013).

Seria wydawnicza Dziennikarstwo, Media i Komunikacja Społeczna cieszy się dużym uznaniem i jest rozpoznawalna na polskim rynku wydawnictw poświęconych procesom komunikacji społecznej i szeroko pojmowanej dyscyplinie nauk o mediach. Ukazuje się nieprzerwanie od 2004 roku. Autorami monografii publikowanych w tej serii są pracownicy i współpracownicy Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Książki są pomyślane zarówno jako materiał źródłowy dla naukowców, badaczy mediów i komunikowania oraz osób zainteresowanych tymi zagadnieniami, jak i pomoc dydaktyczna dla studentów.

Książka "Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediów. Metodologia międzynarodowych badań porównawczych" - Agnieszka Szymańska, Agnieszka Hess - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Książka posiada 138 stron i została wydana w 2014 r.

Spis treści:

Wstęp 7
1. Znaczenie mediów w komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej 9
1.1. Zakres znaczeniowy pojęć komunikacja międzynarodowa i komunikacja międzykulturowa 9
1.2. Mediatyzacja codzienności - medialne konstrukcje rzeczywistości i ich znaczenie w obszarze komunikacji międzykulturowej 12
2. Tradycja badań nad mniejszościami narodowymi i etnicznymi i zjawiskiem migracji. Zakres defi nicyjny wybranych pojęć i obowiązujący stan prawny dotyczący kwestii mniejszości 23
2.1. Tradycja badań nad mniejszościami 23
2.2. Podstawowe pojęcia stosowane w obszarze badań nad etnicznością. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i ich prawa podstawowe 31
3. Metodologia badań przekazu mediów na temat mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w międzynarodowych analizach porównawczych 37
3.1. Pola zainteresowań badawczych w studiach nad komunikowaniem masowym 37
3.2. Interdyscyplinarność badań nad komunikowaniem masowym 39
3.3. Analiza zawartości i analiza dyskursu jako metody i techniki opisu zawartości periodycznych kanałów masowych 42
3.3.1. Analiza zawartości 43
3.3.2. Analiza dyskursu 46
3.4. Badania zawartości mediów jako metoda w międzynarodowych analizach porównawczych 50
4. Problemy metodologiczne w międzynarodowych badaniach porównawczych posługujących się analizą zawartości - studium przypadku Pilot Media Project - experts and research groups for the analysis of media content Europejskiej Agencji Praw Podstawowych (FRA - European Union Agency for Fundamental Rights) 55
4.1. Podstawowe informacje i założenia Pilot Media Project - experts and research groups for the analysis of media content Europejskiej Agencji Praw Podstawowych (FRA) 55
4.2. Struktura badań i konstrukcja narzędzia pomiaru zastosowanego w Pilot Media Project - experts and research groups for the analysis of media content Europejskiej Agencji Praw Podstawowych (FRA) 61
4.3. Zastrzeżenia metodologiczne dotyczące założeń badawczych i narzędzia pomiaru zastosowanego w Pilot Media Project - experts and research groups for the analysis of media content Europejskiej Agencji Praw Podstawowych (FRA) 91
4.4. Postulaty zmian technicznych i metodologicznych dotyczące założeń badawczych i narzędzia pomiaru zastosowanego w Pilot Media Project - experts and research groups for the analysis of media content Europejskiej Agencji Praw Podstawowych (FRA) 103
Zakończenie 117
Spis ilustracji 121
Bibliografia 123
Aneks 129

Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]