pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Mobilizacja i konflikt etniczny. Miejsca święte mniejszości narodowych w Polsce

Autor książki:

Piotr Wróblewski

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Semper
Oprawa: miękka
Ilość stron: 468 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788389100931
ISBN: 978-83-89100-93-1
Data:2001-02-03
48.75 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 7 dni

Opis książki:

Monografia oparta na najnowszych badaniach terenowych, wywiadach, analizie źródeł.

Książka "Mobilizacja i konflikt etniczny. Miejsca święte mniejszości narodowych w Polsce" - Piotr Wróblewski - oprawa miękka - Wydawnictwo Naukowe Semper. Cena 48.75 zł. Zapraszamy na zakupy!

Spis treści:

Część 1. Mobilizacja i konflikt etniczny. Koncepcja badawcza

1. Etniczność
1.1. Zbiorowości etniczne
1.1.1. Grupa etniczna i naród
1.1.2. Mniejszość etniczna i narodowa
1.2. Nacjonalizm i sentyment narodowy
1.2.1. Paradygmaty
1.2.2. Definicje
1.3. Mobilizacja etniczna
1.3.1. Procesy rozwoju społecznego
1.3.2. Kultura i polityka
1.4. Ruchy społeczne -- konteksty narodowościowe
1.4.1. Typy rywalizacji narodowościowej
1.4.2. Ruchy narodowościowe po komunizmie

2. Konflikt

2.1. Konfliktowy model społeczeństwa
2.1.1. Konflikt i kultura
2.1.2. Model stabilny
2.2. Konflikt etniczny
2.2.1. Termin
2.2.2. Teorie
2.2.3. Typologia
2.3. Regulacja konfliktów etnicznych
2.3.1. Zakończenie konfliktu
2.3.2. Taksonomie

3. Religia
3.1. Sacrum
3.1.1. Pojęcie
3.1.2. Tematyka
3.2. Święta przestrzeń
3.2.1. Struktura
3.2.2. Pielgrzymki
3.2.3. Uświęcenie przestrzeni
3.3. Sfery życia religijnego
3.3.1. Oddziaływanie religii
3.3.2. Religia i naród
3.4. Mitologia etniczna
3.4.1. Mit
3.4.2. Język

4. Badania terenowe
4.1. Podejście badawcze
4.1.1. Płaszczyzny badawcze
4.1.2. Miejsca i rozmówcy
4.1.3. Pytania i hipotezy
4.2. Obszary badawcze
4.2.1. Regiony
4.2.2. Gminy

Część 2. Miejsca święte i społeczności lokalne

5. Góra św. Anny. Leśnica. "Mniejszość jest większością "
5.1. "Co mnie tu zatrzymało? "
5.1.1. Pejzaż etniczny
5.1.2. Mniejszość
5.2. Święta Anna Samotrzecia w klasztorze franciszkanów
5.2.1. Gotycka figurka
5.2.2. Franciszkanie i pielgrzymi
5.2.3. Klasztor św. Anny 1945-1989
5.3. Pielgrzymki mniejszości narodowych
5.3.1. Język serca
5.3.2. Świadectwo
5.4. Trzeci maja
5.4.1. Powstania śląskie
5.4.2. Pomnik
5.4.3. Władze Rzeczpospolitej
5.4.4. Narodowcy
5.5. Deutscher Freundschaftskreis
5.5.1. Organizacja
5.5.2. Autorytety

6. Supraśl. "Białorusini, Polacy i Tatarzy -- narodowości w naszym Supraślu "
6.1. Wielokulturowość
6.1.1. Genius loci
6.1.2. Wyznania i narodowości
6.2. Katakumby i krzyże
6.2.1. Konflikt
6.2.2. Oznaczenie przestrzeni
6.3. Matka Boża Supraska
6.3.1. Ikona
6.3.2. Obraz
6.3.3. Dzieje
6.4. Pielgrzymka
6.4.1. Piesza (z Białegostoku do Supraśla -- 14 km)
6.4.2. Samochodowa (z Klonowic do Supraśla -- 100km)
6.4.3. Przy katakumbach

7. Święta Góra Grabarka. Nurzec-Stacja. "Gwara nie wskazuje na to że jestem Białorusinem "
7.1. Środowisko
7.1.1. Osada otoczona lasem
7.1.2. Katolicy i prawosławni
7.1.3. Rozwój i upadek
7.2. "Wzgórze Pątników "
7.2.1. Pokajanije
7.2.2. Monaster żeński
7.2.3. Młodzież i pielgrzymowanie
7.3. Jubileusz chrześcijaństwa
7.3.1. Iwierska Ikona Matki Bożej
7.2.3. Młodzież i pielgrzymowanie
7.4. Nabożeństwa ekumeniczne
7.4.1. Rolnicy i ziemia
7.4.2. Urszulanki

8. Jabłeczna. Sławatycze. "Tu nas określają jako Ukraińcy "
8.1. Prawosławni i katolicy
8.1.1. Klasztor prawosławny
8.1.2. Mnisi
8.2. Monastyr zawsze wierny prawosławiu
8.2.1. Patron
8.2.2. Czerwcowe święto
8.3. Atoscy mnisi
8.3.1. Hagioryci
8.3.2. Parafianie i ikona iwierska
8.4. Monasterskie wioski
8.4.1. Reemigracje
8.4.2. Dylematy narodowościowe
8.4.3. Cmentarz i szkoła -- konflikty

9. Przemyśl "Na pewno jest to inne miasto jak Tarnów, Rzeszów, a nawet jak Jarosław, ze względu na skupisko ludności narodowości ukraińskiej "
9.1. Narody
9.1.1. Pejzaż lokalny
9.1.2. Polacy i Ukraińcy
9.2. Sobór metropolitalny św. Jana Chrzciciela
9.2.1. Biskupstwa
9.2.2. Ingres władyki
9.2.3. Iwana (święto parafialne)
9.3. Pielgrzymka na górę "Zjawłenia "
9.3.1. Pielgrzymowanie z Przemyśla
9.3.2. Objawienie
9.3.3. Cmentarz
9.4. Niepodległość Ukrainy i dzieje miasta
9.4.1. Akademia
9.4.2. Twierdza
9.5. Instytucje
9.5.1. Ukraiński Dom
9.5.2. Szkoła

10. Jarosław. "Ukraińców jest tutaj mniej niż w Przemyślu i nie ma takich konfliktów "
10.1. Dwa miasta
10.1.1. Jarosław i Przemyśl
10.1.2. Kościoły
10.2. Matka Boża Myłosierdia Dweri
10.2.1. Cerkiew
10.2.2. Koronacja ikony
10.2.3. Spasa
10.2.4. Księża
10.3. Parafianie i goście
10.3.1. Burmistrz
10.3.2. Władyka
10.3.4. Delegaci
10.4. Stanisław Ludkiewicz
10.4.1. Tablica
10.4.2. Ulica
10.4.3. "Dyplomatyczna przyjaźń "
10.5. Elita patriotyczna
10.5.1. Kobiety
10.5.2. Ukraińskie groby

Część 3. Mniejszości narodowe

11. Niemcy -- Mniejszość Niemiecka
11.1. Nowa Jerozolima
11.1.1. Kalwaria
11.1.2. Polityka i edukacja
11.2. Panowanie urzędników
11.2.1. Równowaga i współpraca
11.2.2. Podtrzymywanie wizerunku grupy
11.3. Regulacja konflików
11.3.1. Konflikty wewnętrzne
11.3.2. Burmistrz i wojewoda

12. Białorusini
12.1. Monastery
12.1.1. Cerkiew Zwiastowania
12.1.2. Spory o historię
12.2. Męczennicy
12.2.1. Pomnik
12.2.2. Prawosławni
12.3. Wybory
12.3.1. Koalicje
12.3.2. Pokrzywdzeni

13. Ukraińcy -- grekokatolicy i prawosławni
13.1. Świątynie i cmentarze
13.1.2. Katedry
13.1.2. Groby przodków
13.1.3. Monasterskie dobra
13.2. Fundamenty kultury
13.2.1. Grody nad Sanem i gminy patronackie
13.2.2. Enklawa prawosławna nad Bugiem
13.3. Przesiedlenia
13.3.1. Mowa i wiara przodków
13.3.2. Konflikty o cerkwie

Podsumowanie
Zakończenie -- plany badawcze
Aneks
Bibliografia
Summary in English
Fotografie