pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
 

Książki o polityce europejskiej


okładka książki - Wybrane polityki Unii Europejskiej

Wybrane polityki Unii Europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Difin ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka poświęcona jest prezentacji wybranych polityk gospodarczych Unii Europejskiej. Autorki przedstawiły historię wprowadzania wspólnych polityk, ich cele, zasady, zakres oraz zmiany jakie dokonywały się wraz z postępem procesu...
48.00  50.00 
do koszyka

okładka książki - Intra-Industry Trade and Competitiveness of the New EU Member States. Theory and Practice

Intra-Industry Trade and Competitiveness of the New EU Member States. Theory and Practice

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN ; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
The issues discussed in the monograph are characterised by practical and scientific significance. The analysis carried out by the author is important not only from the point of view of theory, but primarily from the point of view of...
63.46  69.00  5.54 
do koszyka

okładka książki - Polityka etniczna Litwy w latach 1990-2004. Seria: Studia i analizy

Polityka etniczna Litwy w latach 1990-2004. Seria: Studia i analizy

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Myśli Politycznej ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Małgorzata Stefanowicz, Polityka etniczna Litwy w latach 1990-2004 Polityka etniczna Litwy w latach 1990-2004 charakteryzowała się pewnym dualizmem. Z jednej strony jej celem było umocnienie na wielu polach narodu litewskiego jako...
30.10  35.00  4.9 
do koszyka

okładka książki - System zarządzania kryzysowego w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej

System zarządzania kryzysowego w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Zarządzanie kryzysowe w Polsce reguluje Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Przedstawia ona nie tylko organy, zadania i procedury działania w obszarze zarządzania kryzysowego, ale także zasady finansowania zadań z...
33.52 
do koszyka

okładka książki - Europejskie programy współpracy transgranicznej na granicach Polski a koncepcja regionu transgranicznego

Europejskie programy współpracy transgranicznej na granicach Polski a koncepcja regionu transgranicznego

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka poświęcona jest w głównej mierze europejskim programom współpracy transgranicznej (EPWT) realizowanym od 2004 r. w regionach przygranicznych Polski i jej sąsiadów z Unii Europejskiej: Niemiec, Czech, Słowacji i Litwy....
69.62  85.00  15.38 
do koszyka

okładka książki - Polityka bezpieczeństwa współczesnej Bułgarii

Polityka bezpieczeństwa współczesnej Bułgarii

Książka. Wydawnictwo: ISP PAN ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Temat książki „Polityka bezpieczeństwa współczesnej Bułgarii” jest bardzo istotnym zważywszy, że kwestie bezpieczeństwa stanowią nadal priorytet w polityce państw. Również w polityce zagranicznej i...
19.95  25.00  5.05 
do koszyka

okładka książki - Szwecja Zarys systemu ustrojowego

Szwecja Zarys systemu ustrojowego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Monografia Szwecja. Zarys systemu ustrojowego jest czwartą pozycją w serii opracowań książkowych przedstawiających realia polityczne i ustrojowe współczesnych państw Europy Północnej. Dotychczas nakładem Wydawnictwa...
34.60  39.90  5.3 
do koszyka

okładka książki - Nowy ład regulacyjny w sektorze bankowym Unii Europejskiej

Nowy ład regulacyjny w sektorze bankowym Unii Europejskiej

Książka. Wydawnictwo: CeDeWu ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2019; Oprawa: Blister;
Monografia koncentruje się na zagadnieniach nowego ładu regulacyjnego budowanego w systemie bankowym Unii Europejskiej bezpośrednio po globalnym kryzysie finansowym. Idea tego ładu, związana z podjęciem próby zablokowania kanałów...
37.96  50.00  12.04 
do koszyka

okładka książki - Renovatio Europae. O hesperialistyczną reformę Europy

Renovatio Europae. O hesperialistyczną reformę Europy

Książka. Wydawnictwo: Instytut Zachodni ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka jest owocem inicjatywy badawczej „Renovatio Europae” podjętej w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. W jej ramach w latach 2018-2019 międzynarodowe zespoły ekspertów przedmiotem rozważań uczyniły...
14.90  20.00  5.1 
do koszyka

okładka książki - Niemcoznawstwo 27. Republika Federalna Niemiec - polityka i społeczeństwo

Niemcoznawstwo 27. Republika Federalna Niemiec - polityka i społeczeństwo

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Rok 2019 rozpoczyna obchody okrągłego jubileuszu wydarzeń już na stałe wpisanych w zbiorową pamięć naszego zachodniego sąsiada: pokojowej rewolucji i zburzenia muru berlińskiego z listopada 1989 r. oraz unifikacji kraju 3 października 1990...
29.74  35.00  5.26 
do koszyka

okładka książki - Kompetencje Prezydenta Ukrainy wobec Rady Najwyższej

Kompetencje Prezydenta Ukrainy wobec Rady Najwyższej

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Od uzyskania niepodległości przez Ukrainę minęło ponad ćwierć wieku, a mimo to jej porządek konstytucyjny wciąż jest w fazie kształtowania. Państwo ukraińskie podejmuje próby radykalnych reform, zmagając się jednocześnie z agresją...
25.91  33.60  7.69 
do koszyka

okładka książki - Powstawanie tożsamości narodowych Europa w wiekach XVIII-XX

Powstawanie tożsamości narodowych Europa w wiekach XVIII-XX

Książka. Wydawnictwo: Volumen ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Niezbędna lektura dla zrozumienia współczesnych korzeni tożsamości narodowych Europy. Na nowo odkrywa dziedzictwo europejskie. Bez wątpienia lekcja historii dla Unii Europejskiej. Klasyczna, przetłumaczona na wiele języków praca...
40.78 
do koszyka

okładka książki - Bariera bliskowschodnia. Turcja w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1939-1942

Bariera bliskowschodnia. Turcja w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1939-1942

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Myśli Politycznej ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Krzysztof Zdulski, Bariera bliskowschodnia. Turcja w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1939-1942 - Oficjalne zabiegi dyplomatyczne i zakulisowe rozgrywki. - Polityczne i gospodarcze uwarunkowania. - Wojenne zwroty akcji. Jakie...
33.55  40.95  7.4 
do koszyka

okładka książki - Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie

Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie

Książka. Wydawnictwo: ISP PAN ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i...
17.96  18.00  0.04 
do koszyka

okładka książki - Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Implikacje nowych projektów infrastruktury gazociągowej w Europie

Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Implikacje nowych projektów infrastruktury gazociągowej w Europie

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Monografia wnosi nowatorski wkład w rozumienie kwestii bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej oraz implikacji nowych projektów infrastruktury gazociągowej w Europie. Wkład ten odnosi się tak do sfery poznawczej, jak i utylitarnej....
27.52  35.70  8.18 
do koszyka

okładka książki - Bezpieczeństwo pozamilitarne i quasi - militarne Europy Zachodniej

Bezpieczeństwo pozamilitarne i quasi - militarne Europy Zachodniej

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Monografia stanowi oryginalne opracowanie charakteryzujące się wysokim poziomem merytorycznym. Jakkolwiek trudno byłoby twierdzić, że badana tematyka nie jest obecna w nauce polskiej, to zaprezentowane podejście badawcze ma niewątpliwy...
31.28  39.20  7.92 
do koszyka

okładka książki - Gruzja po Rewolucji Róż. Obraz przemian polityczno-społecznych w latach 2003-2018

Gruzja po Rewolucji Róż. Obraz przemian polityczno-społecznych w latach 2003-2018

Książka. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Jan Brodowski łączy kilka perspektyw: rzetelność i pasję badacza z zacięciem publicysty (to nie zarzut, a komplement - nikt nie powiedział, że naukowa rozprawa musi być nudna i nieprzystępnie napisana); pozycje teoretyka i praktyka (jako...
23.69  30.00  6.31 
do koszyka

okładka książki - Polityka bezpieczeństwa państw Bałkanów Zachodnich

Polityka bezpieczeństwa państw Bałkanów Zachodnich

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Prezentowana monografia obejmuje swoim zakresem uwarunkowania historyczne, geopolityczne, ustrojowo-prawne oraz polityczne, a także analizę ich wpływu na politykę bezpieczeństwa poszczególnych państw Bałkanów Zachodnich w latach...
35.75  44.80  9.05 
do koszyka

okładka książki - Analiza konwergencji gospodarczej regionów Unii Europejskiej z wykorzystaniem metod ekonometrii przestrzennej

Analiza konwergencji gospodarczej regionów Unii Europejskiej z wykorzystaniem metod ekonometrii przestrzennej

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Przedmowa do ósmego tomu serii / 9 Wstęp / 11 ROZDZIAŁ I. Konwergencja gospodarcza - aspekty teoretyczne oraz przegląd analiz Empirycznych / 15 1.1. Istota konwergencji gospodarczej - wieloznaczność terminu konwergencja / 15 1.2....
29.90  32.00  2.1 
do koszyka

okładka książki - Znaczenie frankofonii w polityce zagranicznej Francji

Znaczenie frankofonii w polityce zagranicznej Francji

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie DIALOG ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2019; Oprawa: Miękka ze skrzydełka;
W swojej książce Ewa Smutek-Rusek udowadnia, że Francja jako mocarstwo średniej wielkości, ale z aspiracjami do rangi mocarstwa światowego, traktuje frankofonię jako jeden ze sposobów realizacji polityki zagranicznej o charakterze...
51.85  69.00  17.15 
do koszyka

Strona 1 z 52 : 12345...ostatnia» (1032 pozycji)