pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Tytuł książki:

Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność

Autor książki:

Wojciech Polak

Dane szczegółowe:
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Oprawa: miękka
Ilość stron: 816 s.
EAN: 9788323115519
ISBN: 83-231-1551-6
Data:2001-01-27
pozycja niedostępna

Opis książki:

WSTĘP

WYKAZ SKRÓTÓW

Rozdział I. WPROWADZENIE STANU WOJENNEGO W REGIONIE TORUŃSKIM. INTERNOWANIA
1. Przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego w Regionie Toruńskim
2. Przygotowania do intemowań w Regionie Toruńskim
3. Akcja wojskowo-milicyjna w nocy 12-13 XII 1981 r.
4. Internowania w nocy 12-13 XII 1981 r.
5. Późniejsze internowania
6. Potulice
7. Strzebielinek i Kwidzyn
8. Internowane kobiety - Fordon, Gołdap, Darłówek
9. Działacze ukrywający się przed internowaniem
10. Obozy wojskowe i obozy pracy przymusowej

Rozdział II. POCZĄTKI TORUŃSKIEGO PODZIEMIA. PIERWSZE AKCJE PROTESTACYJNE (13 GRUDNIA 1981 R. - KONIEC KWIETNIA 1982 R.).
l. Struktury rezerwowe "Solidarności" w Regionie Toruńskim
2. Próby ostrzegania przed działaniami władz podejmowane w nocy 12-13 grudnia 1981 r.
3. Akcja ratowania mienia "Solidarności" i Niezależnego Zrzeszenia Studentów
4. Jednodniowy strajk na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
5. Akcja ulotkowa toruńskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów w pierwszych dniach stanu wojennego. Proces działaczy "Towimoru"
6. Inne spontaniczne akcje protestacyjne na początku stanu wojennego
7. Związek Walki o Niepodległość i jego działalność w Brodnicy
8. Powstanie tzw. "drugiego garnituru" władz toruńskiej "Solidarności" 9. Początki "Toruńskiego Informatora Solidarności"
10. Powstanie "Kontry" i "Iskry"
11. Zorganizowanie siatki kolportażu pism podziemnych
12. "Solidarność" w zakładach pracy Regionu Toruńskiego. Struktury podziemne w podregionach
13. Akcje protestacyjne inspirowane przez Tymczasowe Prezydium Zarządu Regionu
14. Oświadczenie programowe Tymczasowego Prezydium Zarządu Regionu z 24 II 1982 r.
15. Środowisko "Niezależnego Serwisu Informacyjnego"
16. Środowisko "Obecności"
17. Podziemne Niezależne Zrzeszenie Studentów w Toruniu
18. Grupa podziemna młodzieży toruńskich szkół średnich
19. Działania SB w celu wykrycia wydawców i kolporterów podziemnych pism i ulotek

Rozdział III. WYDARZENIA PRZEŁOMU KWIETNIA I MAJA 1982 R
1. Rekonstrukcja władz Regionu
2. Przygotowania do niezależnych obchodów świąt l i 3 Maja w Toruniu
3. Wydarzenia 28 IV 1982 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kope
4. Wydarzenia l V 1982 r. w Toruniu
5. Zajścia 3 V 1982 r. w Toruniu
6. Skutki toruńskich zajść 28 IV-3 V 1982 r.

Rozdział IV. STABILIZOWANIE SIĘ TORUŃSKIEGO PODZIEMIA (OKRES OD MAJA 1982 R. DO KWIETNIA 1983 R.)
1. Dalsze akcje protestacyjne. Delegalizacja NSZZ "Solidarność" 2. Działalność struktur podziemnych
3. Toruńskie Radio "Solidarność" w latach 1982-1983
4. Sprawa powielaczy z toruńskiego Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego
5. Represje wobec działaczy "Solidarności"
6. Toruńska oświata. Represje wobec nauczycieli
7. Sytuacja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
8. Sprawa toruńskiego Klubu Inteligencji Katolickiej
9. "Solidarność" toruńska wobec fasadowych instytucji stanu wojennego i tzw. "nowych" związków zawodowych

Rozdział V. TRUDNE LATA. NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY "SOLIDARNOŚĆ" W REGIONIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD MAJA 1983 R. DO JESIENI 1986 R.
1. Władze regionalne Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"
2. Kontakty zagraniczne Regionu Toruńskiego
3. Wydawanie, druk i kolportaż "Toruńskiego Informatora Solidarności", "Kontry", "Tygodnika Wojennego" oraz znaczków pocztowych
4. Pisma zakładowe
5. Akcje protestacyjne w dniach l i 3 V 1983 r.
6. Dzień Solidarności z Więźniami Politycznymi (26 maja) oraz Święto Solidarności (31 sierpnia) w 1983 r.
7. Późniejsze akcje protestacyjne inspirowane przez władze Regionu
8. Akcje protestacyjne na szczeblu zakładów pracy i środowisk 9. Audycje radiowe toruńskiej "Solidarności" i emisje telewizyjne
10. Działalność "grup ulotkowych" zorganizowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą
11. Spotkania, prelekcje i działania samokształceniowe
12. Bojkot wyborów
13. Kościół katolicki w Toruniu i Regionie Toruńskim a podziemna "Solidarność"
14. Represje przeciwko działaczom "Solidarności"
15. Kuria biskupia w Pelplinie w obronie prześladowanych działaczy toruńskiej "Solidarności"
16. Porwania toruńskie
17. Toruńskie echa zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki
18. Program Regionalnej Komisji Wykonawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Regionu Toruńskiego - Budować gotowość

Rozdział VI. NIEZALEŻNE UGRUPOWANIA, STOWARZYSZENIA, ŚRODOWISKA ORAZ SAMORZĄDY PRACOWNICZE W REGIONIE TORUŃSKIM W LATACH 1983-1986
1. Toruńskie niezależne wydawnictwa książkowe.
2. Ośrodki zajmujące się pomocą represjonowanym i działalnością charytatywną przy toruńskich parafiach
3. Samorządy pracownicze w toruńskich zakładach pracy
4. Niezależny ruch harcerski w Toruniu w latach osiemdziesiątych
5. Środowisko pisma "Grześ"
6. Środowisko "Polskiej Rzeczypospolitej Solidarnej"
7. Społeczne Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka w Toruniu
8. "Solidarność Walcząca" w Toruniu
9. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników
Indywidualnych "Solidarność" Regionu Toruńskiego w podziemiu
10. Sytuacja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Próby tworzenia samorządu studenckiego
11. Niezależny ruch artystyczny w Toruniu

Rozdział VII. POWRÓT NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU
ZAWODOWEGO "SOLIDARNOŚĆ" REGIONU TORUŃSKIEGO DO LEGALNEJ DZIAŁALNOŚCI (1987-1989). NIEZALEŻNE UGRUPOWANIA I PARTIE W REGIONIE
1. Tworzenie jawnych struktur "Solidarności" w toruńskich zakładach i próby ich rejestracji
2. Powstanie Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Regionu Toruńskiego
3. Odrodzenie Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
4. Niezależny Ruch Społeczny - "Ziemia Chełmińska"
5. Konfederacja Polski Niepodległej w Regionie Tomńskim
6. Polska Partia Chłopska
7. Ruch "Wolność i Pokój" w Toruniu
8. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Toruniu
9. Inne ugrupowania niezależne
10. Współpraca pomiędzy ugrupowaniami niezależnymi w Regionie Toruńskim
11. Pisma niezależne w Regionie Toruńskim (styczeń 1987 - czerwiec 1989)
12. Represje wobec działaczy "Solidarności" w latach 1987-1989
13. Odrodzenie się legalnej "Solidarności" w Regionie Toruńskim
14. Kampania wyborcza do Sejmu i wybory w dniu 4 VI 1989 r.
ZAKOŃCZENIE
PRZYPISY
BIBLIOGRAFIA
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH ZAKŁADÓW PRACY REGIONU TORUŃSKIEGO W LATACH 1981 1989
TIME OF THOSE WHO RESISTED. NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY (THE INDEPENDENT SELF-GOVERNING TRADE UNION)" SOLIDARNOŚĆ" AND OTHER INDEPENDENT GROUPS IN TORUŃ AND ITS REGION (13 DECEMBER 1981 - 4 JUNE 1989). SUMMARY
INDEKS OSOBOWY
INDEKS MIEJSCOWOŚCI
ILUSTRACJE

Książka "Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność" - Wojciech Polak - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]