pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Księgarnia »
Indeks autorów »
Zbigniew Góral

Zbigniew Góral - autor


okładka książki - System prawa pracy. Tom 11. Pragmatyki pracownicze
Krzysztof W. Baran, Zbigniew Góral

System prawa pracy. Tom 11. Pragmatyki pracownicze

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Tom XI Systemu prawa pracy prezentuje problematykę pragmatyk pracowniczych. W płaszczyźnie dogmatycznej stanowi uzupełnienie ogólnoteoretycznych analiz przeprowadzonych w tomie IV. Rozważania w nim zamieszczone odnoszą się do statusu...
pozycja niedostępna

okładka książki - Prawo pracy dla pielęgniarek i położnych
Zbigniew Góral, Dorota Karkowska, Tomasz A. Karkowski

Prawo pracy dla pielęgniarek i położnych

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Opracowanie szczegółowo omawia uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w ramach umowy o pracę, z uwzględnieniem ogólnych i szczególnych uregulowań dla tych zawodów. Publikacja składa się z trzech części:Część I....
130.52 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Wypowiedzenie stosunku pracy
Zbigniew Góral, Piotr Prusinowski, Krzysztof Stefański, Mirosław Włodarczyk

Wypowiedzenie stosunku pracy

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Książka porusza tematykę będącą jednym z najczęstszych przedmiotów sporów sądowych - wypowiedzenie stosunku pracy. Zawiera szczegółową i kompleksową prezentację problematyki tej jednej z podstawowych instytucji indywidualnego prawa...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu pracowniczym
Zbigniew Góral, Magdalena Kuba

Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu pracowniczym

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
W publikacji znajdują się odpowiedzi na pytania:Jak uniknąć zarzutów dyskryminacji na wszystkich etapach trwania stosunku pracy Jak skutecznie przeciwdziałać zjawiskom dyskryminacji w miejscu pracy Jak prawidłowo sformułować ogłoszenie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz
Edyta Bielak-Jomaa, Agata Drabek, Zbigniew Góral, Magdalena Paluszkiewicz, Ewa Staszewska

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2016; Oprawa: twarda;
Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień odnoszących się do wielokrotnie nowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stanowi ona podstawowy akt prawny określający obowiązki państwa w zakresie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Urlopy pracownicze
Zbigniew Góral, Magdalena Kuba, Monika Nowak, Ewa Staszewska

Urlopy pracownicze

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2016; Oprawa: twarda;
Książka, jako jedna z nielicznych, kompleksowo przedstawia problematykę urlopów pracowniczych, uwydatniając przy tym aspekty praktyczne. Analizie poddane zostały następujące urlopy:- wypoczynkowy,- bezpłatne,- szkoleniowe oraz- przysługujące...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zbigniew Góral, Piotr Prusinowski

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
Książka zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a także problematyki odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i opodatkowania należności wypłacanych z funduszu.W opracowaniu przedstawiono...
pozycja niedostępna

okładka książki - Developments in Labour Law from a Comparative Perspective
Izabela Florczak, Zbigniew Góral (red.)

Developments in Labour Law from a Comparative Perspective

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
The Labour Law Education Society, established in 2012, is one of the academic networks which were brought to life to study labour law from a comparative perspective. This monograph is a result of research made by LLES Members. In its contents...
pozycja niedostępna

okładka książki - Akademickie prawo pracy. Komentarz do art. 107-158 oraz 196-201a i 226 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
Krzysztof W. Baran, Anna Dubowik, Zbigniew Góral, Inetta Jędrasik-Jankowska, Tadeusz Kuczyński

Akademickie prawo pracy. Komentarz do art. 107-158 oraz 196-201a i 226 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
Książka w sposób kompleksowy przedstawia obraz zatrudnienia w szkołach wyższych - omówiono w niej status zarówno pracowników zatrudnionych w szkołach wyższych (nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników), jak i doktorantów. Komentarz w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy w umownym stosunku pracy. Seria: Biblioteka Prawa Pracy
Zbigniew Góral, Marcin Wujczyk

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy w umownym stosunku pracy. Seria: Biblioteka Prawa Pracy

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
W książce omówiono zagadnienia dotyczące instytucji wypowiedzenia warunków pracy lub płacy wynikających z umowy o pracę uregulowanej przepisami kodeksu pracy (art....
pozycja niedostępna

okładka książki - Zakaz konkurencji w prawie pracy. Seria: Biblioteka Prawa Pracy
Zbigniew Góral, Piotr Prusinowski (red.)

Zakaz konkurencji w prawie pracy. Seria: Biblioteka Prawa Pracy

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2014; Oprawa: twarda;
Opracowanie przedstawia rozważania dotyczące zawierania, treści i rozwiązywania umów o zakazie konkurencji. Szczególną uwagę poświęcono problematyce odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji oraz kwestii skutków naruszenia klauzuli...
pozycja niedostępna

okładka książki - Układy zbiorowe pracy
Zbigniew Góral

Układy zbiorowe pracy

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2013; Oprawa: twarda;
Publikacja powstała w celu uczczenia pamięci Profesora Wacława Szuberta, który w ubiegłym roku obchodziłby setną rocznicę urodzin. Ogromny dorobek tego wielkiego Uczonego odegrał niepodważalną rolę w rozwoju nauki prawa pracy, ubezpieczeń społecznych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Odpowiedzialność pracownicza. Seria: Biblioteka Prawa Pracy
Ewa Staszewska, Zbigniew Góral (red.)

Odpowiedzialność pracownicza. Seria: Biblioteka Prawa Pracy

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2013; Oprawa: twarda;
W książce w sposób kompleksowy i przystępny omówiono zagadnienia związane z odpowiedzialnością pracowniczą, zarówno kompensacyjną, jak i niekompensacyjną. Analizie poddana została odpowiedzialność materialna, porządkowa oraz dyscyplinarna....
pozycja niedostępna

okładka książki - Bezrobocie i polityka zatrudnienia
Zbigniew Góral

Bezrobocie i polityka zatrudnienia

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2013; Oprawa: twarda;
Publikacja stanowi wieloaspektowe i nowatorskie ujecie prawnej problematyki bezrobocia oraz polityki zatrudnienia, nawiązujące do dorobku wybitnego znawcy tej tematyki, Profesora Wacława Szuberta. Autorzy traktują bezrobocie jako szczególnie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Umowne podstawy zatrudnienia. Seria: Biblioteka Prawa Pracy
Zbigniew Góral, Piotr Prusinowski

Umowne podstawy zatrudnienia. Seria: Biblioteka Prawa Pracy

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2012; Oprawa: twarda;
Praca może być wykonywana na podstawie stosunku pracy, w ramach umów cywilnoprawnych, jak również w oparciu o relacje administracyjne i penalne. Nie można także pominąć autonomicznych podstaw, które za przedmiot mogą mieć wykonywanie pracy. W...
pozycja niedostępna

okładka książki - O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy
Zbigniew Góral

O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2012; Oprawa: twarda;
W publikacji w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę zasad prawa pracy, uwzględniając zarówno kwestie teoretyczne, jak i związane z interpretacją oraz stosowaniem przepisów prawnych, w których zasady te zostały wyrażone. Problematyka zasad...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kontrola pracownika
Zbigniew Góral

Kontrola pracownika

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2010; Oprawa: twarda;
Niniejsza publikacja ma charakter interdyscyplinarny. Ukazuje bowiem różne aspekty kontroli pracownika z punktu widzenia przede wszystkim prawa pracy, ale również prawa międzynarodowego i europejskiego, prawa karnego materialnego i procesowego...
pozycja niedostępna