pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Księgarnia »
Indeks autorów »
Wojciech Morawski

Wojciech Morawski - autor


okładka książki - Podstawy prawa finansów publicznych
Paweł Majka, Wojciech Morawski, Jacek Wantoch-Rekowski

Podstawy prawa finansów publicznych

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Problematyka prawa finansów publicznych regulowana jest przez wiele aktów prawnych: Konstytucję RP, przepisy Unii Europejskiej, umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego. W podręczniku przedstawiono...
51.92 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Dylematy
Jacek Luszniewicz, Wojciech Morawski (red.)

Dylematy

Książka. Wydawnictwo: WIĘŹ ; Kategoria: Książki / Historia / Polska / po roku 1989; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Skąd wziął się plan Balcerowicza Czy w 1989 r. można było wybrać inną drogę transformacji ekonomicznej Kto wchodził w skład zespołu zmieniającego polską gospodarkę socjalistyczną w rynkową Dlaczego w 1990 r. tak istotna okazała się cena jaj na targu w...
34.48 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Public finance and taxation in the Constitution of the Republic of Poland
Martyna Wilmanowicz-Słupczewska, Jacek Wantoch-Rekowski, Maciej Serowaniec, Wojciech Morawski

Public finance and taxation in the Constitution of the Republic of Poland

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika ; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Public finance and taxes under the Constitution of the Republic of Poland may be analysed from various perspectives with an emphasis on different provisions and solutions. The layout of the monograph chapters is the result of the conducted research...
pozycja niedostępna

okładka książki - Poprawa efektywności systemu podatkowego. Nowe narzędzia prawne w VAT i akcyzie
Bogumił Brzeziński, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski (red.)

Poprawa efektywności systemu podatkowego. Nowe narzędzia prawne w VAT i akcyzie

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
W ostatnich latach dostrzegalna jest znacząca aktywność prawodawcy w zakresie działań skierowanych na poprawę efektywności systemu podatkowego. W jej rezultacie wprowadzano liczne rozwiązania mające na celu zarówno utrudnienie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości
Wojciech Morawski, Tomasz Brzezicki, Iwo Fisz

Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości to publikacja, która w sposób kompleksowy i przejrzysty analizuje kwestie związane z poszczególnymi opłatami w ujęciu systematycznym poprzez wskazanie elementów konstrukcyjnych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Orzecznictwo w sprawach podatkowych
Bogumił Brzeziński, Wojciech Morawski, Jan Rudowski (red.)

Orzecznictwo w sprawach podatkowych

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Komentarz zawiera analizę 30 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.Celem książki jest zaprezentowanie stanowiska sądów w konkretnych sprawach wraz...
pozycja niedostępna

okładka książki - Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń
Bogumił Brzeziński, Wojciech Morawski

Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Komentarz zawiera analizę 31 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Celem książki jest zaprezentowanie stanowiska sądów w konkretnych sprawach wraz...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz (z suplementem elektronicznym)
Wojciech Morawski (red.)

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz (z suplementem elektronicznym)

Książka. Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Bardzo praktyczny i niezwykle szczegółowy komentarz do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Autorzy, wykorzystując swoje bogate doświadczenie zawodowe, posiłkując się najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz
Krzysztof Lasiński-Sulecki, Zbigniew Liptak, Ireneusz Mirek, Wojciech Morawski, Tomasz Oczkowski

Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2014; Oprawa: twarda;
Książka stanowi kompleksowy komentarz do dyrektyw i rozporządzeń unijnych regulujących podatek akcyzowy, uwzględniający w szerokim zakresie istotne dla tematyki akcyz postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz orzecznictwo...
pozycja niedostępna

okładka książki - Interpretacje prawa podatkowego i celnego - stabilność i zmiana
Wojciech Morawski

Interpretacje prawa podatkowego i celnego - stabilność i zmiana

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2012; Oprawa: twarda;
W książce poddano analizie interpretacje prawa celnego i podatkowego wydawane nie tylko przez polskie organy podatkowe na podstawie ordynacji podatkowej, lecz także przez organy organizacji międzynarodowych (np. Komentarz do Modelu Konwencji OECD,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Dzieje gospodarcze Polski
Wojciech Morawski

Dzieje gospodarcze Polski

Książka. Wydawnictwo: Difin ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Ze wstępu: Podejmując, nie pierwszą przecież, próbę syntetycznego ujęcia dziejów gospodarczych Polski, kierowałem się kilkoma celami. Po pierwsze chciałem uwolnić historię gospodarczą z więzów koncepcji historiozoficznych. Dlatego zdecydowałem się...
pozycja niedostępna

okładka książki - Historia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1906-2006
Wojciech Morawski (red.)

Historia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1906-2006

Książka. Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2006; Oprawa: twarda;
Historia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji
Wojciech Morawski, Andrzej Zawistowski (red.)

Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji

Książka. Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; Kategoria: Książki / Historia / Pozostałe; Rok wydania: 2008; Oprawa: ;
Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Tradycje szkolnictwa ekonomicznego w Polsce po 1945 roku
Wojciech Morawski (red.)

Tradycje szkolnictwa ekonomicznego w Polsce po 1945 roku

Książka. Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2007; Oprawa: ;
Stulecie Szkoły Głównej Handlowej przypadające w 2006 r. było dobrą okazją do podsumowania dorobku ekonomistów polskich w powojennym półwieczu. Prezentowana książka zawiera szkice dotyczące głównych środowisk ekonomicznych w Polsce. W...
pozycja niedostępna

okładka książki - Prawo celne międzynarodowe, wspólnotowe, polskie
Marcin M. Kałduński, Wojciech Morawski, Małgorzata Śpiewak

Prawo celne międzynarodowe, wspólnotowe, polskie

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
W prezentowanej publikacji przedstawiono regulacje dotyczące międzynarodowego, wspólnotowego i polskiego prawa celnego na tle wybranych problemów międzynarodowego prawa gospodarczego. Dodatkowo książka została wzbogacona o orzecznictwo ETS...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kronika szczytów G-7/G-8
Piotr Jachowicz, Wojciech Morawski

Kronika szczytów G-7/G-8

Książka. Wydawnictwo: Książka i Wiedza ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Książka umożliwia poznanie mechanizmów podejmowania decyzji na najwyższych szczeblach władzy.Corocznie spotkania przywódców najbardziej rozwiniętych państw świta wyznaczały rytm epoki, która rozpoczęła się podczas kryzysu energetycznego w...
27.85 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Wspólnotowy kodeks celny. Komentarz (+ CD)
Wojciech Morawski (red.)

Wspólnotowy kodeks celny. Komentarz (+ CD)

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2007; Oprawa: twarda;
Najistotniejsze elementy polityki celnej Unii Europejskiej - Wspólnotowy Kodeks Celny, jego miejsce we wspólnotowym systemie prawnym oraz plany dalszego rozwoju przepisów celnych stojących na straży integralności wspólnego rynku - oto główne...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wspólnotowy kodeks celny i przepisy wykonawcze (+ CD)
Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski, Cezary Sowiński

Wspólnotowy kodeks celny i przepisy wykonawcze (+ CD)

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
# Przestrzeganie i prawidłowe stosowanie skomplikowanych i rozbudowanych przepisów prawa celnego jest aktualnie niemożliwe bez dogłębnej znajomości orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej Instancji. #...
pozycja niedostępna

okładka książki - Od marki do złotego. Historia finansów Drugiej Rzeczypospolitej
Wojciech Morawski

Od marki do złotego. Historia finansów Drugiej Rzeczypospolitej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN ; Kategoria: Książki / Historia / Polska / II Rzeczpospolita; Rok wydania: 2008; Oprawa: twarda;
Książka stanowi systematyczne ujęcie dziejów finansów Drugiej Rzeczypospolitej. Układ rozdziałów jest chronologiczny, z wyeksponowaniem reform Władysława Grabskiego. Układ wewnątrz poszczególnych rozdziałów jest wszędzie jednakowy, oparty na tym, jak...
pozycja niedostępna

okładka książki - Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku
Wojciech Morawski

Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku

Książka. Wydawnictwo: Difin ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Są trzy powody, dla których warto przeczytać tę książkę: 1. By mieć świadomość, co nam grozi lub gdzie może pojawić się szansa na poprawę sytuacji. Zjawiska finansowe wpływają na nasze życie. Pojedynczy człowiek może odczuwać bezsilność wobec...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 2 : 12...ostatnia» (26 pozycji)