pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Księgarnia »
Indeks autorów »
Jacek J. Błeszyński

Jacek J. Błeszyński - autor


okładka książki - Poszukiwanie dróg zagubionych w rzeczywistości. Księga pamięci poświęcona Profesorowi Tadeuszowi Gałkowskiemu
Anna Banasiak, Jolanta Baran, Jacek J. Błeszyński

Poszukiwanie dróg zagubionych w rzeczywistości. Księga pamięci poświęcona Profesorowi Tadeuszowi Gałkowskiemu

Książka. Wydawnictwo: Scholar ; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2022; Oprawa: twarda;
Poszukiwanie dróg zagubionych w rzeczywistości to książka poświęcona pamięci Profesora Tadeusza Gałkowskiego, wybitnego polskiego prekursora psychologii rehabilitacyjnej, badań nad autyzmem oraz psychologicznymi aspektami zaburzeń...
47.62 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Zastosowanie techniki eye trackingu w diagnozie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Jacek J. Błeszyński, Elżbieta Lubińska-Kościółek, Jolanta Zielińska

Zastosowanie techniki eye trackingu w diagnozie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Monografia stanowi efekt współpracy zespołu wybitnych profesjonalistów, którzy zajęli się wykorzystaniem nowych koncepcji dotyczących roli analizy ruchów gałek ocznych w ocenie funkcjonowania...
pozycja niedostępna

okładka książki - Co osoby z autyzmem mówią nam o sobie. Raport z badań
Jacek J. Błeszyński

Co osoby z autyzmem mówią nam o sobie. Raport z badań

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Chciałbym, aby ta książka przyczyniła się do podjęcia szerokiej dyskusji nie tylko nad uświadomieniem nam, czym jest autyzm. Przede wszystkim konieczne jest dokonanie zmiany zakresu pola widzenia i odejście od przeliczania ilości autyzmu...
pozycja niedostępna

okładka książki - Komunikacja-mowa-język osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Jacek J. Błeszyński (red.)

Komunikacja-mowa-język osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Prezentowane w niniejszej pracy nowe spojrzenie naukowo-badawcze służy lepszemu zrozumieniu zaburzeń komunikowania się osób ze spektrum autyzmu. Szczególnie cenne są implikacje praktyczne dotyczące stymulowania ich...
31.28 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Czas wolny w służbie niepełnosprawnych
Małgorzata Orłowska, Jacek J. Błeszyński

Czas wolny w służbie niepełnosprawnych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN ; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Przejrzysta struktura książki prowadzi czytelnika przez trzy logiczne obszary. Punktem wyjścia jest rekonstrukcja podstawowych pojęć. Jej ważnym wyznacznikiem jest ich historyczna wędrówka w czasie, choć nie tylko, bo także...
54.53 
Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
Jacek J. Błeszyński (red.)

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Dzięki podejmowaniu przez coraz większe grono specjalistów problemów komunikacji, mowy i języka, jak również praktycznego działania zmierzającego do wsparcia osób do niedawna określanych jako niekomunikujące/niekomunikatywne...
pozycja niedostępna

okładka książki - Społeczeństwo włączające a komunikacja
Jacek J. Błeszyński, Ditta Baczała (red.)

Społeczeństwo włączające a komunikacja

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Niniejsza monografia ma charakter teoretyczno-praktyczny i jest próbą poszerzenia perspektywy poznawczej w granicach dotychczasowego ujęcia komunikacji włączającej. Głównym celem monografii jest ukazanie Czytelnikowi wieloaspektowego...
pozycja niedostępna

okładka książki - Czas wolny jako środowisko życia. Perspektywa pedagogiczna
Małgorzata Orłowska, Jacek J. Błeszyński

Czas wolny jako środowisko życia. Perspektywa pedagogiczna

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
(...) praca przedłożona do recenzji posiada walory poznawcze i inspirujące do dalszych studiów i badań nad czasem wolnym w dobie współczesnych przemian stylów życia będących konsekwencją procesów globalizacji, zmian ekonomicznych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wczesna interwencja w logopedii
Jacek J. Błeszyński, Ditta Baczała (red.)

Wczesna interwencja w logopedii

Książka. Wydawnictwo: HARMONIA ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Artykuły naukowe zebrane w niniejszym tomie podejmują niezwykle istotny w logopedii dyskurs o wczesnej interwencji, który pozwala na szersze odczytywanie tego problemu w zakresie terminologicznym, ale przede wszystkim teoretycznym i...
21.14 
Ostatni egzemplarz! Wyślemy w czasie: 1-3 dni

okładka książki - Niepełnosprawność intelektualna. Mowa - język - komunikacja
Jacek J. Błeszyński

Niepełnosprawność intelektualna. Mowa - język - komunikacja

Książka. Wydawnictwo: HARMONIA ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Publikacja porusza istotną kwestię funkcjonowania osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób z upośledzeniem umysłowym, w płaszczyźnie społeczno-komunikacyjnej, pedagogicznej i edukacyjnej. Autor podkreśla, iż problem diagnozowania...
pozycja niedostępna

okładka książki - Rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ograniczenia i możliwości w zakresie kompetencji społecznych
Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński (red.)

Rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ograniczenia i możliwości w zakresie kompetencji społecznych

Książka. Wydawnictwo: Adam Marszałek ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Monografia wpisuje się w dyskurs społeczno-medialny nad postrzeganiem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Książka edukuje ku niepełnosprawności i to chyba jej najważniejszy atut. W pewnym sensie mówi o doświadczeniach które zachodzą w...
27.93 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem
Jacek J. Błeszyński (red.)

Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Prezentowana publikacja jest jak do tej pory pierwszą i jedyną pozycją, w której przedstawione zostały wybrane metody terapii, w dostosowaniu do pracy z osobą przejawiającą głębokie deficyty rozwojowe. Praca nad dziećmi autystycznymi wymaga...
pozycja niedostępna

okładka książki - Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju
Jacek J. Błeszyński

Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju

Książka. Wydawnictwo: HARMONIA ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju to książka, która dokładnie definiuje, czym jest, a czym nie jest zaburzenie autystyczne. Autor, opierając się na najnowszych klasyfikacjach zaburzeń, doniesieniach z literatury...
19.08 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych
Jacek J. Błeszyński

Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
W książce podjęto próbę analizy różnicującej autyzm od innych głębokich zaburzeń w rozwoju w ujęciu diagnostyczno - terapeutycznym (ze szczególnym uwzględnieniem etiologii autyzmu). Punktem wyjścia stał się problem komunikacji oraz nabywania...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych
Jacek J. Błeszyński

Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych

Książka. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Zgromadzony i opracowany w książce materiał powinien zainteresować nie tylko osoby, które pragną przysposobić dziecko lub już je przysposobiły, ale również kadrę ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, studentów i słuchaczy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną w ujęciu pedagogicznym
Jacek J. Błeszyński, Ditta Baczała, Józef Binnebesel

Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną w ujęciu pedagogicznym

Książka. Wydawnictwo: WSEZ Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Pedagogika specjalna jest nie tylko teoretyczną subdyscypliną pedagogiki ogólnej ale jednocześnie nauką o zdecydowanie praktycznym charakterze. Staje się obecna w każdej sferze życia od edukacji poczynając na biznesie kończąc. Publikacja jest...
pozycja niedostępna

okładka książki - Rodzina jako środowisko osób z autyzmem. Aspekt wychowawczo-terapeutyczny
Jacek J. Błeszyński

Rodzina jako środowisko osób z autyzmem. Aspekt wychowawczo-terapeutyczny

Książka. Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika ; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Oprawa: miękka;
...
pozycja niedostępna