pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Wolters Kluwer business

Wydawnictwo Wolters Kluwer business - strona 4


okładka książki - Uzasadnienie orzeczenia sądowego. Ujęcie teoretyczne a poglądy orzecznictwa

Uzasadnienie orzeczenia sądowego. Ujęcie teoretyczne a poglądy orzecznictwa

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Publikacja przedstawia zagadnienie formułowania motywów stojących za decyzjami stosowania prawa przez sądy. Ukazano w niej uzasadnienie sądowe oraz zjawisko uzasadniania w procesie stosowania prawa.Problematykę tę omówiono, łącząc...
135.29  159.00  23.71 
do koszyka

okładka książki - Prawo pracownika do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracownika do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Publikacja jest jedynym na rynku opracowaniem, które kompleksowo omawia kwestie dotyczące wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych: od wyjaśnienia zasad ustalania tego wynagrodzenia i jego wysokości aż po funkcje, jakie mają...
83.41  99.00  15.59 
do koszyka

okładka książki - Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim. Stan obecny i kierunki zmian

Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim. Stan obecny i kierunki zmian

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
W opracowaniu szczegółowo omówiono zagadnienia odnoszące się do miejsca, metody i treści regulacji umowy przewozu w prawie krajowym oraz do sposobu określenia relacji pomiędzy regulacją krajową a aktami prawa międzynarodowego...
83.41  99.00  15.59 
do koszyka

okładka książki - Mobbing dyskryminacja molestowanie w.3/20 Przeciwdziałanie w praktyce

Mobbing dyskryminacja molestowanie w.3/20 Przeciwdziałanie w praktyce

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Praca; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W książce opisano sposoby przeciwdziałania mobbingowi oraz zjawiskom dyskryminacji i molestowania w miejscu pracy. Uwzględniono w niej najnowsze zmiany w przepisach kodeksu pracy dotyczące tych problemów.Autor przedstawia m.in.:-...
58.90  69.00  10.1 
do koszyka

okładka książki - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami w.4/2020 Prawo o aktach stanu cywilnego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami w.4/2020 Prawo o aktach stanu cywilnego

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Przedstawienie w postaci schematów problematyki prawnej Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma na celu ukazanie w formie graficznej powiązań logicznych i merytorycznych miedzy poszczególnymi unormowaniami oraz zasygnalizowanie związków z nim...
17.43  19.90  2.47 
do koszyka

okładka książki - Dokument elektroniczny w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Dokument elektroniczny w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
W książce omówiono problematykę dokumentu elektronicznego jako pisma, czyli zasady jego sporządzenia, wniesienia i doręczenia, a także jako dowodu, analizując reguły oceny jego mocy i wiarygodności. Przedstawiono: - praktyczne informacje...
98.92  119.00  20.08 
do koszyka

okładka książki - Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej

Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Obowiązek profesjonalnego i lojalnego wobec korporacji zarządzania stanowi ustawowy komponent stosunku organizacyjnego łączącego powiernika z powierzającym, i wyraża istotę tych relacji. Monografia szczegółowo omawia standardy...
107.23  129.00  21.77 
do koszyka

okładka książki - Postępowanie cywilne w.2/2020. Diagramy, kazusy, zagadnienia praktyczne, testy

Postępowanie cywilne w.2/2020. Diagramy, kazusy, zagadnienia praktyczne, testy

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja stanowi najszersze opracowanie podstawowych zagadnień z zakresu postępowania cywilnego, uwzględniające stan prawny na 6 marca 2020 r.Autorzy, opierając się na bogatych doświadczeniach dydaktycznych i zawodowych,...
58.90  69.00  10.1 
do koszyka

okładka książki - Apelacja w postępowaniu cywilnym

Apelacja w postępowaniu cywilnym

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Apelacja w postępowaniu cywilnym jest opracowaniem, w którym całościowe przedstawiono problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od merytorycznych orzeczeń sądu pierwszej instancji. Autor uwzględnił w...
115.55  139.00  23.45 
do koszyka

okładka książki - Kodeks cywilny ze schematami

Kodeks cywilny ze schematami

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Schematy do Kodeksu cywilnego przygotowane przez sędziego dra Rafała Baranka oraz sędziego dra Łukasza Zamojskiego przedstawiają wybrane instytucje prawa cywilnego oraz powiązania miedzy poszczególnymi unormowaniami. Publikacja zawiera...
22.68  25.90  3.22 
do koszyka

okładka książki - Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom II

Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom II

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Tom II zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1918-2020 oraz piśmiennictwo z lat 1847-2020, dotyczące art. 125-315 Kodeksu postępowania cywilnego lub zachowujące ścisły związek z jego przepisami. Na publikację składa się...
130.41  159.00  28.59 
do koszyka

okładka książki - Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej

Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
W ostatnich latach problematyka wzorców i zasad działania administracji na nowo nabierała fundamentalnego znaczenia. W przestrzeni publicznej toczą się spory o kształt i cele działania administracji publicznej, która staje w obliczu wielu...
126.77  149.00  22.23 
do koszyka

okładka książki - Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami
praca zbiorowa

Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja zawiera schematy i teksty ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o ustroju sadów administracyjnych, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o postępowaniuegzekucyjnym w administracji....
24.44  27.90  3.46 
do koszyka

okładka książki - Kodeks spółek handlowych ze schematami

Kodeks spółek handlowych ze schematami

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja zawiera schematy i tekst ustawy Kodeks spółek handlowych wraz z wykazem aktów zmieniających. Uwzględniono zmiany stanu prawnego wynikające m.in. z ustawy z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego...
20.92  23.90  2.98 
do koszyka

okładka książki - Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja prezentuje całościowo upadłość konsumencką w ujęciu praktycznym po obszernej nowelizacji dokonanej ustawą z 30.08.2019 r. Opracowanie przedstawia zagadnienie z punktu widzenia postępowania przed sądem, co ułatwi orientację...
107.23  129.00  21.77 
do koszyka

okładka książki - Kodeks karny ze schematami

Kodeks karny ze schematami

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Niniejsza publikacja to oryginalna prezentacja przepisów Kodeksu karnego w postaci schematów, grafów i tabel. W książce przedstawiono nie tylko schematy budowy instytucji prawnokarnych, lecz także relacje pomiędzy instrumentami pokrewnymi...
22.68  25.90  3.22 
do koszyka

okładka książki - Kodeks pracy ze schematami

Kodeks pracy ze schematami

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja zawiera schematy do Kodeksu pracy oraz tekst tej ustawy wraz z wykazem aktów zmieniających. Uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych...
17.43  19.90  2.47 
do koszyka

okładka książki - Prawo medyczne dla pielęgniarek

Prawo medyczne dla pielęgniarek

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja omawia status prawny i zawodowy osób wykonujących zawód pielęgniarki, w tym m.in. zagadnienia:- prawnych przesłanek wykonywania zawodu pielęgniarki i konsekwencji ich niespełnienia,kształcenia pielęgniarek,- udzielania...
83.41  99.00  15.59 
do koszyka

okładka książki - Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
W komentarzu szczegółowo omówiono procedurę administracyjną, a w szczególności: - zasady, strukturę podmiotową i tryb postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej oraz środki zaskarżenia decyzji administracyjnych,...
219.79  268.00  48.21 
do koszyka

okładka książki - Komunikowanie w oświacie

Komunikowanie w oświacie

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W publikacji syntetycznie omówiono problematykę komunikowania się podmiotów systemu oświaty począwszy od komunikacji wewnątrzszkolnej, a kończąc na komunikacji organów zewnętrznych szkoły. Oryginalne omówienie zagadnień...
33.73  39.00  5.27 
do koszyka

Strona 4 z 219 : «pierwsza...23456...ostatnia» (4380 pozycji)