pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Wolters Kluwer business

Wydawnictwo Wolters Kluwer business - strona 3


okładka książki - Kontakty z dzieckiem. Prawa i obowiązki

Kontakty z dzieckiem. Prawa i obowiązki

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Autorka dokonuje kompleksowej wykładni przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujących instytucję kontaktów z dzieckiem. Omawia formy kontaktów, sposoby ich ograniczenia i pozbawienia, a także kontakty z innymi niż rodzice...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Ograniczanie zatorów płatniczych. Praktyczny przewodnik

Ograniczanie zatorów płatniczych. Praktyczny przewodnik

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Opóźnienia w otrzymywaniu płatności często są jednym z większych problemów przedsiębiorców. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, wprowadzona w życie 1 stycznia 2020 r., ma za zadanie pomóc...
58.89  69.00  10.11 
do koszyka

okładka książki - Leon Petrażycki i współczesna nauka prawa wersja rosujska

Leon Petrażycki i współczesna nauka prawa wersja rosujska

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Autorzy analizują w książce najważniejsze aspekty działalności naukowej Leona Petrażyckiego, takie jak: psychologiczna teoria prawa, ekonomiczna analiza prawa, teoria ustawodawstwa i tworzenie prawa czy w końcu pluralizm...
83.41  99.00  15.59 
do koszyka

okładka książki - Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego

Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych z pozycją prawną skarbnika jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwestii dotyczących wyboru, odwołania, zadań i kompetencji oraz jego odpowiedzialności prawnej....
107.23  129.00  21.77 
do koszyka

okładka książki - Wzorce osobowe w prawie karnym

Wzorce osobowe w prawie karnym

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Publikacja prezentuje szczegółową analizę pojęcia wzorca osobowego wraz z propozycją procedury posługiwania się nim przy rozwiązywaniu problemów o charakterze teoretycznym czy dogmatycznym.Opracowanie przedstawia m.in.:- sposób...
107.23  129.00  21.77 
do koszyka

okładka książki - Compliance w biurze rachunkowym

Compliance w biurze rachunkowym

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja zawiera rozwiązania, które usystematyzują i uporządkują przebieg pracy biura rachunkowego dotyczące przede wszystkim obiegu dokumentów a także ułatwią komunikację między biurem rachunkowym a klientem.W poradniku...
83.41  99.00  15.59 
do koszyka

okładka książki - Czynności operacyjno-rozpoznawcze a prawa i wolności jednostki

Czynności operacyjno-rozpoznawcze a prawa i wolności jednostki

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
W książce wyczerpująco przedstawiono, kiedy i w jakim zakresie mogą być prowadzone takie czynności jak: kontrola operacyjna, zakup kontrolowany czy przesyłka niejawnie nadzorowana. Omówiono również, na czym polega praca pod przykryciem i...
111.55 
do koszyka

okładka książki - Skargi wnioski i petycje w jednostkach samorządu terytorialnego

Skargi wnioski i petycje w jednostkach samorządu terytorialnego

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja zawiera omówienie instytucji skarg, petycji i wniosków w polskim porządku prawnym. Autorzy starają się rozwiać wątpliwości związane z klasyfikacją tego rodzaju pism, a także przybliżyć tryb postępowania z nimi.Analizują...
pozycja niedostępna

okładka książki - Pomoc publiczna udzielana przez gminy

Pomoc publiczna udzielana przez gminy

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W publikacji omówiono zagadnienia związane z udzielaniem pomocy publicznej w zakresie realizowania zadań przez gminy jako jednostki sektora finansów publicznych. W tym kontekście analizie poddane zostały rodzaje pomocy publicznej oraz warunki...
111.55  129.00  17.45 
do koszyka

okładka książki - Czasem trzeba powiedzieć nie. Małgorzata Gersdorf w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem o swojej walce o niezależne sądy

Czasem trzeba powiedzieć nie. Małgorzata Gersdorf w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem o swojej walce o niezależne sądy

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka polska; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Kadencja Profesor Małgorzaty Gersdorf na stanowisku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zbiegła się z dwoma ważnymi dla tej instytucji momentami: jubileuszem stulecia bo Sąd Najwyższy ma historię nieco dłuższą niż niepodległa Polska...
35.36  39.00  3.64 
do koszyka

okładka książki - Rybactwo śródlądowe. Komentarz

Rybactwo śródlądowe. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Ustawa o rybactwie śródlądowym z 1985 r. od momentu jej uchwalenia stanowiła przedmiot bardzo wielu nowelizacji. W komentarzu omówiono wszystkie zmiany, które do tej pory wprowadzono, również wynikające z nowelizacji ustawy Prawo...
78.21  89.00  10.79 
do koszyka

okładka książki - Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz
praca zbiorowa

Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Komentarz jest dogłębną analizą przepisów dotyczących funkcjonowania powiatów w praktyce. Omówiono w nim takie zagadnienia, jak zakres działania i zadania powiatu, kompetencje władz powiatu, akty prawa miejscowego stanowione przez...
138.60  169.00  30.4 
do koszyka

okładka książki - Problemy legislacji administracyjnej

Problemy legislacji administracyjnej

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Publikacja zawiera omówienie najciekawszych i najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu współczesnej legislacji administracyjnej. Składa się z czterech części: zagadnienia ogólne, akty planowania, kontrola sądowoadministracyjna...
83.41 
do koszyka

okładka książki - Gospodarowanie wodami. Kluczowe wyzwania w ramach nowego cyklu planistycznego

Gospodarowanie wodami. Kluczowe wyzwania w ramach nowego cyklu planistycznego

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie. Ze wstępu Książka omawia dobre praktyki we wdrażaniu systemu zintegrowanego zarządzania...
115.55  139.00  23.45 
do koszyka

okładka książki - Skarga konstytucyjna na orzeczenie sądu. Model możliwy do zastosowania w Polsce

Skarga konstytucyjna na orzeczenie sądu. Model możliwy do zastosowania w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Jest to pierwsza publikacja na rynku wydawniczym poruszająca w sposób kompleksowy kwestię potrzeby poszerzenia zakresu przedmiotowego skargi konstytucyjnej o orzeczenia sądów. Dyskusja dotycząca konieczności reformowania polskiej...
83.41  99.00  15.59 
do koszyka

okładka książki - Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz
praca zbiorowa

Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Prawo pracy. Rozporządzenia to unikatowy zbiór komentarzy do kilkudziesięciu rozporządzeń precyzujących przepisy indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.W publikacji przedstawiono analizę aktów wykonawczych regulujących m.in....
163.21  199.00  35.79 
do koszyka

okładka książki - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Komentarz kompleksowo i wyczerpująco omawia problematykę postępowania przed sądami administracyjnymi, w szczególności dotyczącą:- stron i uczestników postępowania oraz pełnomocników,- postępowania przed wojewódzkim...
196.02  239.00  42.98 
do koszyka

okładka książki - Prawo upadłościowe. Komentarz

Prawo upadłościowe. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
W drugim wydaniu komentarza szczególny nacisk położono na instytucje prawa upadłościowego wprowadzone nowelizacją z 23 września 2019 r., która wchodzi w życie 24 marca 2020 r., zwłaszcza w zakresie trybu zgłoszenia wierzytelności do...
163.21  199.00  35.79 
do koszyka

okładka książki - Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz

Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
W książce zamieszczono analizę nie tylko przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, lecz także powiązanych przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustawy...
155.01  189.00  33.99 
do koszyka

okładka książki - Opodatkowanie infrastruktury podatkiem od nieruchomości

Opodatkowanie infrastruktury podatkiem od nieruchomości

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Podatek od nieruchomości, który w Polsce jest bardzo istotnym kosztem obciążającym prowadzenie działalności gospodarczej (znaczącym na tle innych państw europejskich), został uregulowany za pomocą budzących duże...
107.23  129.00  21.77 
do koszyka

Strona 3 z 219 : «pierwsza...12345...ostatnia» (4380 pozycji)