pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Wolters Kluwer business

Wydawnictwo Wolters Kluwer business - strona 2


okładka książki - Tarcza antykryzysowa 1.0 - 3.0. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych. Komentarz
praca zbiorowa

Tarcza antykryzysowa 1.0 - 3.0. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja zawiera omówienie aktów prawnych wydanych w konsekwencji epidemii koronawirusa w zakresie, w jakim odnoszą się do prawa pracy, prawa urzędniczego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Uwzględnia rozwiązania wynikające ze...
135.29  159.00  23.71 
do koszyka

okładka książki - Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz

Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W książce omówiono zagadnienia dotyczące zarówno drobnych przedsiębiorców (np. sprowadzających samochody osobowe do Polski, prowadzących hurtownie alkoholowe lub sprzedających węgiel), jak i największych w Polsce spółek (np....
254.39  299.00  44.61 
do koszyka

okładka książki - Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej

Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Właściwa analiza zdarzeń niepożądanych, które spowodowały lub mogły spowodować poważne skutki dla pacjenta to najlepsza gwarancja ciągłej poprawy bezpieczeństwa świadczenia usług medycznych.W książce omówiono m.in.:- przykłady...
98.92  119.00  20.08 
do koszyka

okładka książki - MERITUM Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne

MERITUM Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: Zintegrowana;
Celem publikacji jest kompleksowe, przystępne i przejrzyste przedstawienie zagadnień wszczęcia, przebiegu oraz zakończenia postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania przed...
169.31  199.00  29.69 
do koszyka

okładka książki - Test trójstopniowy w prawie autorskim. Paradygmaty prawa autorskiego

Test trójstopniowy w prawie autorskim. Paradygmaty prawa autorskiego

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Rozważania zawarte w książce wpisują się w aktualną dyskusję na temat istoty prawa autorskiego, a więc pytania, czy jego celem jest ochrona interesów autorów, czy też może zapewnienie równowagi tych interesów i...
111.55  129.00  17.45 
do koszyka

okładka książki - Śmierć w ujęciu prawa administracyjnego

Śmierć w ujęciu prawa administracyjnego

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Książka jest pierwszym przekrojowym i kompleksowym opracowaniem ukazującym śmierć człowieka w wymiarze administracyjnoprawnym.Autorka omawia problematykę śmierci z perspektywy organizacji prawnej administracji oraz funkcjonowania...
111.55  129.00  17.45 
do koszyka

okładka książki - Filozofia europejskiego wymiaru sprawiedliwości. O ewolucji fundamentów unijnego porządku prawnego

Filozofia europejskiego wymiaru sprawiedliwości. O ewolucji fundamentów unijnego porządku prawnego

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Gdy prawo i instytucje zaczynają służyć bezwzględnej polityce, zamiast ją cywilizować i krępować, zniszczony zostaje jeden z fundamentów powojennego ładu europejskiego: wiara, że każda władza polityczna musi być władzą ograniczoną...
52.67  59.00  6.33 
do koszyka

okładka książki - Zarys teorii konfliktu w prawie karnym

Zarys teorii konfliktu w prawie karnym

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Publikacja przedstawia analizę prawa karnego jako narzędzia, które powinno służyć społeczeństwu do efektywnego rozstrzygania konfliktów wywołanych popełnionym przestępstwem.Autor szczegółowo omawia:- podstawowe założenia teorii...
87.00  99.00  12 
do koszyka

okładka książki - Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych

Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Książka zawiera najistotniejsze materiały dotyczące obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych: zaktualizowane wykazy umów, których Polska jest stroną, wzory pism, informacje o wzajemności i wykazy sądów zagranicznych....
220.37  259.00  38.63 
do koszyka

okładka książki - Proces cywilny Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku

Proces cywilny Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W książce omówiono praktyczne stosowanie przepisów postępowania cywilnego na przykładzie procesu o odszkodowanie. Odmiennie od większości opracowań zajmujących się tą problematyką postępowanie cywilne przedstawiono tu według...
98.92  119.00  20.08 
do koszyka

okładka książki - Prawo konstytucyjne. Testy, pytania i odpowiedzi

Prawo konstytucyjne. Testy, pytania i odpowiedzi

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Czy chcesz sprawdzić swoją wiedzę z poszczególnych obszarów prawa konstytucyjnego Ta książka jest dla Ciebie!Znajdziesz tu:- pytania testowe (3 warianty odpowiedzi, test wielokrotnego wyboru),- pytanie otwarte,- przykładowy zestaw...
25.07  29.00  3.93 
do koszyka

okładka książki - Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami

Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Podręcznik jest pracą zbiorową pracowników i doktorantów Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.W książce w sposób przejrzysty przedstawiono złożone zagadnienia dotyczące...
50.37  59.00  8.63 
do koszyka

okładka książki - Zarządzanie pracownikami w dobie Internetu

Zarządzanie pracownikami w dobie Internetu

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Jest to pierwsza na polskim rynku publikacja, w której kompleksowo opisano wykorzystywanie Internetu w zarządzaniu pracownikami. Wskazano, jak nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) umożliwiają uzyskanie przez organizację...
67.43  79.00  11.57 
do koszyka

okładka książki - Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych

Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
W publikacji sformułowano katalog okoliczności wpływających na wysokość stosownego wynagrodzenia, jakiego z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych może żądać uprawniony. Okoliczności te autor dzieli na:- obiektywne, tj....
107.23  129.00  21.77 
do koszyka

okładka książki - Domeny internetowe. Teoria i praktyka

Domeny internetowe. Teoria i praktyka

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Publikacja zawiera omówienie aktualnych problemów praktycznych powstających na tle stosowania regulacji dotyczących domen internetowych. Stanowi jednocześnie podsumowanie kilkunastoletniej pracy Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych...
107.23  129.00  21.77 
do koszyka

okładka książki - Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Komentarz zawiera kompleksowe i aktualne opracowanie materii prawa restrukturyzacyjnego. Autorzy - praktycy z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym w prowadzonych postępowaniach restrukturyzacyjnych w charakterze nadzorcy, zarządcy,...
163.21  199.00  35.79 
do koszyka

okładka książki - Budżet obywatelski w praktyce samorządów

Budżet obywatelski w praktyce samorządów

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja jest przewodnikiem po zagadnieniach dotyczących instytucji budżetu obywatelskiego oraz tworzenia aktów prawnych z nim związanych.W poradniku poruszono takie kwestie, jak:- właściwość organów jednostek samorządu terytorialnego...
67.43  79.00  11.57 
do koszyka

okładka książki - Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego

Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W poradniku szczegółowo zaprezentowano zagadnienia związane z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli oraz rządową kontrolą i nadzorem nad działalnością samorządu terytorialnego. W poszczególnych rozdziałach omówiono system kontroli i...
107.23  129.00  21.77 
do koszyka

okładka książki - Karuzele VAT. Wybrane regulacje prawa karnego materialnego i procesowego

Karuzele VAT. Wybrane regulacje prawa karnego materialnego i procesowego

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Publikacja zawiera szczegółową analizę przestępczości wyłudzeń podatku VAT poprzez mechanizm tzw. przestępstw karuzelowych.Autorzy, opierając się na bogatym orzecznictwie, omawiają zagadnienia takie jak:- schemat przestępstwa...
111.55  129.00  17.45 
do koszyka

okładka książki - Upadłość konsumencka. Komentarz

Upadłość konsumencka. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Komentarz przybliża przepisy regulujące postępowanie upadłościowe konsumenta, czyli osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem w szerokim zakresie orzecznictwa sądów upadłościowych.Autorzy sędzia,...
130.41  159.00  28.59 
do koszyka

Strona 2 z 222 : «12345...ostatnia» (4426 pozycji)