pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Wolters Kluwer business

Wydawnictwo Wolters Kluwer business - strona 5


okładka książki - Zatrudnianie pracowników samorządowych

Zatrudnianie pracowników samorządowych

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W publikacji omówiono zasady zatrudniania pracowników samorządowych, uwzględniając ogół przepisów dotyczących tej grupy zawodowej. Książka zawiera wzory dokumentów dotyczących m.in.: - powierzenia pracownikowi wykonywania innej...
111.55  129.00  17.45 
do koszyka

okładka książki - Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu

Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja w sposób praktyczny wyjaśnia zasady nawiązywania nauczycielskich stosunków pracy, a także zasady ich wypowiadania na gruncie Karty Nauczyciela, ustawy - Prawo oświatowe oraz regulacji określonych w Kodeksie pracy. Autorzy...
50.37  59.00  8.63 
do koszyka

okładka książki - System prawa ubezpieczeń społecznych Tom 1. Tom I. Część ogólna

System prawa ubezpieczeń społecznych Tom 1. Tom I. Część ogólna

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Tom I Systemu prawa ubezpieczeń społecznych podejmuje zagadnienia z ogólnej teorii prawa ubezpieczeń społecznych. Przemiany modelu ubezpieczeń społecznych, jakie miały miejsce po 1998 r., a także liczne nowelizacje ustaw z nim...
163.21  199.00  35.79 
do koszyka

okładka książki - Prawo karne procesowe. Kazusy dla aplikantów

Prawo karne procesowe. Kazusy dla aplikantów

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Trzecie wydanie zbioru kazusów z prawa karnego procesowego zawiera stany faktyczne, przy ocenie których uwzględniono ostatnią dużą nowelizację procedury karnej obowiązującą od 5 października 2019 r. W książce zamieszczono...
74.98  89.00  14.02 
do koszyka

okładka książki - Kodeks spółek handlowych
praca zbiorowa

Kodeks spółek handlowych

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Stan prawny na: luty 2020 r.W opracowaniu zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytuliki przed artykułami Kodeksu spółek handlowych objaśniają ich...
9.29  9.90  0.61 
do koszyka

okładka książki - Konstytucja RP ze schematami

Konstytucja RP ze schematami

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W 5 wydaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami uwzględniono wpływ nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz Prawa o prokuraturze na poszczególne organy władzy...
18.32  19.90  1.58 
do koszyka

okładka książki - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w.4/20. Wzory umów, pism i dokumentów

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w.4/20. Wzory umów, pism i dokumentów

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja zawiera niemal 80 wzorów umów, regulaminów, wniosków, a także pozwów związanych z prowadzeniem działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Każdy wzór opatrzony jest przystępnym komentarzem...
122.20  149.00  26.8 
do koszyka

okładka książki - Inspekcja Ochrony Środowiska Komentarz w.1/2020

Inspekcja Ochrony Środowiska Komentarz w.1/2020

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ) jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska. W komentarzu szczegółowo omówiono: - katalog zadań IOŚ oraz jej...
122.20  149.00  26.8 
do koszyka

okładka książki - MERITUM. Ochrona danych osobowych w.1/2020
praca zbiorowa

MERITUM. Ochrona danych osobowych w.1/2020

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: Zintegrowana;
Publikacja stanowi praktyczne kompleksowe omówienie przepisów kształtujących ochronę danych osobowych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej oraz europejskiej. W opracowaniu przedstawiono problematykę ochrony danych...
163.21  199.00  35.79 
do koszyka

okładka książki - Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym i karnym skarbowym. Ujęcie metodyczne

Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym i karnym skarbowym. Ujęcie metodyczne

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Publikacja zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z pozycją procesową oraz aktywnością obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym i karnym skarbowym, w szczególności w postępowaniach: przygotowawczym, przed sądem...
135.29  159.00  23.71 
do koszyka

okładka książki - Prawo przedsiębiorców

Prawo przedsiębiorców

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Książka zawiera pogłębioną analizę najistotniejszych zagadnień odnoszących się do publicznoprawnych aspektów działalności gospodarczej. Prawo przedsiębiorców to publikacja w całości poświęcona nowym regulacjom prawnym zawartym...
107.23  129.00  21.77 
do koszyka

okładka książki - Pozwolenie emisyjne w prawie ochrony środowiska

Pozwolenie emisyjne w prawie ochrony środowiska

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W książce omówiono jedno z najważniejszych zagadnień systemowych prawa ochrony środowiska, jakim jest pozwolenie emisyjne. Przybliżono w szczególności instytucję pozwolenia emisyjnego jako podstawowego instrumentu prawnego prewencyjnej...
111.55  129.00  17.45 
do koszyka

okładka książki - Postępowanie cywilne po nowelizacji. Vademecum

Postępowanie cywilne po nowelizacji. Vademecum

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Vademecum to jedno z pierwszych na rynku opracowań skierowanych głównie do studentów wydziałów prawa i aplikantów, które w sposób kompleksowy odnosi się do procedury cywilnej z uwzględnieniem stanu prawnego po tzw. dużej nowelizacji...
78.21  89.00  10.79 
do koszyka

okładka książki - Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Przewodnik z wzorami

Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Przewodnik z wzorami

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła rewolucję w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Autorzy w przystępny sposób przedstawili trudne zmiany w systemie odpadowym. W publikacji opisano...
102.91  119.00  16.09 
do koszyka

okładka książki - Rada nadzorcza spółki komunalnej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego

Rada nadzorcza spółki komunalnej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja podejmuje zagadnienia związane ze sprawowaniem nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. W opracowaniu omówiono m.in. problematykę: - statusu i składu rady nadzorczej w spółce z...
107.23  129.00  21.77 
do koszyka

okładka książki - Podatki i opłaty lokalne. Komentarz

Podatki i opłaty lokalne. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W książce w przystępny sposób omówiono regulacje prawne dotyczące przede wszystkim: - podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, - opłat lokalnych: targowej, uzdrowiskowej i miejscowej, reklamowej, od posiadania...
169.31  199.00  29.69 
do koszyka

okładka książki - Ochrona danych osobowych w ściganiu przestępstw

Ochrona danych osobowych w ściganiu przestępstw

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Prezentowana publikacja jest spójnym opisem standardów ochrony danych osobowych w działaniach podejmowanych przez organy ścigania oraz ich wpływu na wybrane czynności, tj. inwigilację, automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie...
67.43  79.00  11.57 
do koszyka

okładka książki - Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne

Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Książka omawia wpływ nowych technologii na przebieg postępowania przed sądami administracyjnymi oraz wynikające z tego konsekwencje dla podmiotów je inicjujących, organów administracyjnych oraz sądów administracyjnych. W...
126.77  149.00  22.23 
do koszyka

okładka książki - Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych

Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Publikacja jest pierwszym w Polsce całościowym opracowaniem dotyczącym zasad ochrony wydań naukowych i krytycznych oraz pierwszych wydań. Celem monografii jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakich sytuacjach może powstać ochrona oparta...
107.23 
do koszyka

okładka książki - Służebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu

Służebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W publikacji omówiono wszystkie służebności uregulowane w Kodeksie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem służebności przesyłu. Ocenie zostało poddane stosowanie instytucji służebności gruntowej przez orzecznictwo na potrzeby...
102.91  119.00  16.09 
do koszyka

Strona 5 z 219 : «pierwsza...34567...ostatnia» (4380 pozycji)