pokaz koszyk
rozwiń menu

Wydawnictwo Placet


okładka książki - Consumer Protection Standards in Europe

Consumer Protection Standards in Europe

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Very interesting and practical book for consumers, managers as well researchers. This book is an up to date study treating about consumer rights protection. The reader can find there an explanation of fundamental concepts relating to consumer...
34.54  42.00  7.46 

okładka książki - Open innovation w MSP i podmiotach ich otoczenia w kontekście rozwoju innowacyjnego

Open innovation w MSP i podmiotach ich otoczenia w kontekście rozwoju innowacyjnego

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
MSP stanowią siłę napędową wielu europejskich i światowych gospodarek. Wskazują na to dane ekonomiczne, według których ich udział w ogólnej liczbie przedsiębiorstw, w generowaniu PKB poszczególnych krajów, jak i zatrudnieniu...
41.45  42.00  0.55 

okładka książki - Logistyka jako narzędzie wspierające rozwój e-government

Logistyka jako narzędzie wspierające rozwój e-government

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Obecnie ogromne znaczenie dla rozwoju społecznego ma, uzależniony od procesów globalizacji, rozwój komunikacji i dostępu do informacji. Niepodważalne zalety gospodarki elektronicznej to geograficzne uniezależnienie procesów biznesowych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Patalogie w zachowaniach konsumentów na rynku

Patalogie w zachowaniach konsumentów na rynku

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Monografia Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku stanowi wyróżniającą propozycję na tle publikacji dostępnych na rynku wydawniczym, zajmujących się podobnymi zagadnieniami. Wskazując na elementy decydujące w największym stopniu...
51.05  52.50  1.45 

okładka książki - Zarządzanie relacjami z interesariuszami organizacji

Zarządzanie relacjami z interesariuszami organizacji

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Partnerskie relacje z interesariuszami, ze względu na obecną rzeczywistość funkcjonowania przedsiębiorstw, mogą stanowić swego rodzaju antidotum na niepewność i burzliwość zglobalizowanego otoczenia zewnętrznego. W tym kontekście mogą...
41.45  42.00  0.55 

okładka książki - W drodze do dofinansowania Jak napisać dobry wniosek

W drodze do dofinansowania Jak napisać dobry wniosek

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
- Poradnik został napisany z myślą o beneficjentach, zamierzających realizować projekty współfinansowane z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. - Stanowi elementarne wprowadzenie do problematyki zarządzania...
64.17  66.00  1.83 

okładka książki - Rynek i marketing w pigułce

Rynek i marketing w pigułce

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
W licznych dyskusjach ze studentami - zwłaszcza studiów niestacjonarnych - odniosłem wrażenie, że odczuwają oni brak pozycji, której nie muszą studiować od początku do końca, w której względnie szybko znaleźć mogą...
pozycja niedostępna

okładka książki - Blaski i cienie władzy

Blaski i cienie władzy

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Zagadnienia prezentowane w tej książce nie wyczerpują opisu licznych niedostatków władzy i kierowania. Same tylko rozważania teoretyczne o istocie władzy zajmują w literaturze naukowej setki tomów i rozdziałów książek. Naszym celem...
26.09 

okładka książki - Parametryzacja kosztów ryzyka procesów logistycznych

Parametryzacja kosztów ryzyka procesów logistycznych

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Procesy logistyczne są nieodłącznym elementem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i stanowią istotny czynnik kształtujący jego ekonomikę i zdolność do aktywnej konkurencji. Nowe możliwości w tym względzie daje parametryzacja kosztów...
43.18  52.50  9.32 

okładka książki - Europejskie fundusze 2014-2020. Strukturalne i inwestycyjne

Europejskie fundusze 2014-2020. Strukturalne i inwestycyjne

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Publikacja dotyczy okresu programowania 2014-2020 i opisano w niej: - źródła finansowania polityki spójności, - przesłanki i cele polityki spójności, - proces projektowania wydatkowanych środków w wymiarze strategicznym, - zasady przygotowywania...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City

Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Miasta są systemami społeczno-gospodarczymi, charakteryzującymi się wielością elementów oraz relacjami między nimi. Funkcjonowanie istniejącego systemu społeczno-gospodarczego i jego powiązania z systemem przestrzennym czy środowiskowym, uzależnione...
pozycja niedostępna

okładka książki - Innowacyjność. Uwarunkowania, strategie, wyzwania

Innowacyjność. Uwarunkowania, strategie, wyzwania

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, wobec ciągle niskiego poziomu innowacyjności Polski, stanowi jedno z kluczowych zadań polskiej polityki gospodarczej na najbliższe lata. Innowacyjność jest również przedmiotem zainteresowania...
pozycja niedostępna

okładka książki - Sektor usług profesjonalnych. Usieciowienie, umiędzynarodowienie i dyfuzja wiedzy

Sektor usług profesjonalnych. Usieciowienie, umiędzynarodowienie i dyfuzja wiedzy

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Przedmiotem badań opisanych w tej książce była szeroko pojęta działalność zarządzania wiedzą sieciowych jednostek usług profesjonalnych wykorzystywana w procesie internacjo-nalizacji. Badaniami zostały objęte sieciowe jednostki usług...
pozycja niedostępna

okładka książki - Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw High-Tech. Determinanty i dynamika

Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw High-Tech. Determinanty i dynamika

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
W miarę zawężania się pola konkurencji rośnie znaczenie zasobów niematerialnych i innowacyjnych zdolności firmy. Zastanowiło więc wielu badaczy jak relacje międzyorganizacyjne wpływają na rozwój tych zdolności. Jednym z poglądów wyjaśniających...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zarządzanie i informatyka

Zarządzanie i informatyka

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
W książce uzasadniam hipotezę o stałym procesie integracji poszczególnych elementów zarządzania i informatyki. Właśnie we współczesnych systemach zarządzania, nasyconych informatyką, realizuje się podstawowa definicja Mihajla D. Mesarowica, że system...
pozycja niedostępna

okładka książki - Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce

Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Dynamiczny rozwój sektora usług profesjonalnych w Polsce stwarza za-potrzebowanie na wnikliwe analizy i oceny zachowań podmiotów rynkowych funkcjonujących w tym sektorze. Złożoność zagadnień dotyczących usług profesjonalnych wynika głównie z...
39.13  39.59  0.46 

okładka książki - Młodzi nabywcy na e-zakupach

Młodzi nabywcy na e-zakupach

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Osoby z badanego segmentu,,młodych dorosłych (18-29 lat) stanowią dziś 18% polskiego społeczeństwa. Jest to pierwsze pokolenie Polaków, które całe swoje dorosłe życie spędziło w gospodarce rynkowej. Co również istotne, Internet był obecny w ich...
pozycja niedostępna

okładka książki - Statystyka, ekonometria, prognozowanie. Ćwiczenia z Excelem 2007

Statystyka, ekonometria, prognozowanie. Ćwiczenia z Excelem 2007

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Informatyka / Biuro; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Książka zawiera ćwiczenia obejmujące minimum programowe przedmiotów realizowanych na studiach ekonomicznych: statystyki, ekonometrii oraz prognozowania i symulacji. Jako narzędzie wybrany został arkusz kalkulacyjny Excel ze względu na...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zbiór zadań z podstaw rachunku kosztów z rozwiązaniami

Zbiór zadań z podstaw rachunku kosztów z rozwiązaniami

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla szeroko rozumianych służb finansowo księgowych, początkujących księgowych, jak też słuchaczy szkół policealnych, studentów wyższych uczelni ekonomicznych, uczestników kursów z rachunkowości oraz...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zbiór zadań z podstaw rachunkowości z rozwiązaniami

Zbiór zadań z podstaw rachunkowości z rozwiązaniami

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Matematyka; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Układ materiału umożliwia samodzielną naukę i studiowanie tych przedmiotów, a to dzięki metodycznie opracowanym zadaniom z czytelnie przedstawionymi rozwązaniami, a następnie wskazanie ćwiczań, które Czytelnik powinien samodzielnie rozwiązać....
pozycja niedostępna

Strona 1 z 8 : 12345...ostatnia» (146 pozycji)