pokaz koszyk
Szukaj:
szukaj tylko w Placet
»
Placet

Wydawnictwo Placet

Sortuj wg

Open innovation w MSP i podmiotach ich otoczenia w kontekście rozwoju innowacyjnego - okładka książki

Open innovation w MSP i podmiotach ich otoczenia w kontekście rozwoju innowacyjnego

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
MSP stanowią siłę napędową wielu europejskich i światowych gospodarek. Wskazują na to dane ekonomiczne, według których ich udział w ogólnej liczbie przedsiębiorstw, w generowaniu PKB poszczególnych krajów, jak i zatrudnieniu...
Cena: 31.30  Cena wydawcy: 42.00 zł Oszczędzasz: 10.7 
do koszyka

Logistyka jako narzędzie wspierające rozwój e-government - okładka książki

Logistyka jako narzędzie wspierające rozwój e-government

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Obecnie ogromne znaczenie dla rozwoju społecznego ma, uzależniony od procesów globalizacji, rozwój komunikacji i dostępu do informacji. Niepodważalne zalety gospodarki elektronicznej to geograficzne uniezależnienie procesów biznesowych...
pozycja niedostępna

Patalogie w zachowaniach konsumentów na rynku - okładka książki

Patalogie w zachowaniach konsumentów na rynku

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Monografia Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku stanowi wyróżniającą propozycję na tle publikacji dostępnych na rynku wydawniczym, zajmujących się podobnymi zagadnieniami. Wskazując na elementy decydujące w największym stopniu...
Cena: 39.12  Cena wydawcy: 52.50 zł Oszczędzasz: 13.38 
do koszyka

Zarządzanie relacjami z interesariuszami organizacji - okładka książki

Zarządzanie relacjami z interesariuszami organizacji

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Partnerskie relacje z interesariuszami, ze względu na obecną rzeczywistość funkcjonowania przedsiębiorstw, mogą stanowić swego rodzaju antidotum na niepewność i burzliwość zglobalizowanego otoczenia zewnętrznego. W tym kontekście mogą...
Cena: 31.30  Cena wydawcy: 42.00 zł Oszczędzasz: 10.7 
do koszyka

W drodze do dofinansowania Jak napisać dobry wniosek - okładka książki

W drodze do dofinansowania Jak napisać dobry wniosek

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
- Poradnik został napisany z myślą o beneficjentach, zamierzających realizować projekty współfinansowane z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. - Stanowi elementarne wprowadzenie do problematyki zarządzania...
pozycja niedostępna

Rynek i marketing w pigułce - okładka książki

Rynek i marketing w pigułce

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
W licznych dyskusjach ze studentami - zwłaszcza studiów niestacjonarnych - odniosłem wrażenie, że odczuwają oni brak pozycji, której nie muszą studiować od początku do końca, w której względnie szybko znaleźć mogą...
Cena: 39.12 
do koszyka

Blaski i cienie władzy - okładka książki

Blaski i cienie władzy

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Zagadnienia prezentowane w tej książce nie wyczerpują opisu licznych niedostatków władzy i kierowania. Same tylko rozważania teoretyczne o istocie władzy zajmują w literaturze naukowej setki tomów i rozdziałów książek. Naszym celem...
Cena: 23.71  Cena wydawcy: 35.00 zł Oszczędzasz: 11.29 
do koszyka

Parametryzacja kosztów ryzyka procesów logistycznych - okładka książki

Parametryzacja kosztów ryzyka procesów logistycznych

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Procesy logistyczne są nieodłącznym elementem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i stanowią istotny czynnik kształtujący jego ekonomikę i zdolność do aktywnej konkurencji. Nowe możliwości w tym względzie daje parametryzacja kosztów...
Cena: 39.12  Cena wydawcy: 52.50 zł Oszczędzasz: 13.38 
do koszyka

Europejskie fundusze 2014-2020. Strukturalne i inwestycyjne - okładka książki

Europejskie fundusze 2014-2020. Strukturalne i inwestycyjne

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Publikacja dotyczy okresu programowania 2014-2020 i opisano w niej: - źródła finansowania polityki spójności, - przesłanki i cele polityki spójności, - proces projektowania wydatkowanych środków w wymiarze strategicznym, - zasady przygotowywania...
pozycja niedostępna

Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City - okładka książki

Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Miasta są systemami społeczno-gospodarczymi, charakteryzującymi się wielością elementów oraz relacjami między nimi. Funkcjonowanie istniejącego systemu społeczno-gospodarczego i jego powiązania z systemem przestrzennym czy środowiskowym, uzależnione...
Cena: 35.21  Cena wydawcy: 47.25 zł Oszczędzasz: 12.04 
do koszyka

Innowacyjność. Uwarunkowania, strategie, wyzwania - okładka książki

Innowacyjność. Uwarunkowania, strategie, wyzwania

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, wobec ciągle niskiego poziomu innowacyjności Polski, stanowi jedno z kluczowych zadań polskiej polityki gospodarczej na najbliższe lata. Innowacyjność jest również przedmiotem zainteresowania...
pozycja niedostępna

Sektor usług profesjonalnych. Usieciowienie, umiędzynarodowienie i dyfuzja wiedzy - okładka książki

Sektor usług profesjonalnych. Usieciowienie, umiędzynarodowienie i dyfuzja wiedzy

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Przedmiotem badań opisanych w tej książce była szeroko pojęta działalność zarządzania wiedzą sieciowych jednostek usług profesjonalnych wykorzystywana w procesie internacjo-nalizacji. Badaniami zostały objęte sieciowe jednostki usług...
Cena: 26.52  Cena wydawcy: 35.60 zł Oszczędzasz: 9.08 
do koszyka

Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw High-Tech. Determinanty i dynamika - okładka książki

Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw High-Tech. Determinanty i dynamika

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
W miarę zawężania się pola konkurencji rośnie znaczenie zasobów niematerialnych i innowacyjnych zdolności firmy. Zastanowiło więc wielu badaczy jak relacje międzyorganizacyjne wpływają na rozwój tych zdolności. Jednym z poglądów wyjaśniających...
Cena: 39.12  Cena wydawcy: 52.50 zł Oszczędzasz: 13.38 
do koszyka

Zarządzanie i informatyka - okładka książki

Zarządzanie i informatyka

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
W książce uzasadniam hipotezę o stałym procesie integracji poszczególnych elementów zarządzania i informatyki. Właśnie we współczesnych systemach zarządzania, nasyconych informatyką, realizuje się podstawowa definicja Mihajla D. Mesarowica, że system...
Cena: 50.88  Cena wydawcy: 69.00 zł Oszczędzasz: 18.12 
do koszyka

Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce - okładka książki

Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Dynamiczny rozwój sektora usług profesjonalnych w Polsce stwarza za-potrzebowanie na wnikliwe analizy i oceny zachowań podmiotów rynkowych funkcjonujących w tym sektorze. Złożoność zagadnień dotyczących usług profesjonalnych wynika głównie z...
Cena: 35.57  Cena wydawcy: 52.50 zł Oszczędzasz: 16.93 
do koszyka

Młodzi nabywcy na e-zakupach - okładka książki

Młodzi nabywcy na e-zakupach

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Osoby z badanego segmentu,,młodych dorosłych (18-29 lat) stanowią dziś 18% polskiego społeczeństwa. Jest to pierwsze pokolenie Polaków, które całe swoje dorosłe życie spędziło w gospodarce rynkowej. Co również istotne, Internet był obecny w ich...
pozycja niedostępna

Statystyka, ekonometria, prognozowanie. Ćwiczenia z Excelem 2007 - okładka książki

Statystyka, ekonometria, prognozowanie. Ćwiczenia z Excelem 2007

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Informatyka / Biuro; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Książka zawiera ćwiczenia obejmujące minimum programowe przedmiotów realizowanych na studiach ekonomicznych: statystyki, ekonometrii oraz prognozowania i symulacji. Jako narzędzie wybrany został arkusz kalkulacyjny Excel ze względu na...
pozycja niedostępna

Zbiór zadań z podstaw rachunku kosztów z rozwiązaniami - okładka książki

Zbiór zadań z podstaw rachunku kosztów z rozwiązaniami

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla szeroko rozumianych służb finansowo księgowych, początkujących księgowych, jak też słuchaczy szkół policealnych, studentów wyższych uczelni ekonomicznych, uczestników kursów z rachunkowości oraz...
pozycja niedostępna

Zbiór zadań z podstaw rachunkowości z rozwiązaniami - okładka książki

Zbiór zadań z podstaw rachunkowości z rozwiązaniami

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Matematyka; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Układ materiału umożliwia samodzielną naukę i studiowanie tych przedmiotów, a to dzięki metodycznie opracowanym zadaniom z czytelnie przedstawionymi rozwązaniami, a następnie wskazanie ćwiczań, które Czytelnik powinien samodzielnie rozwiązać....
pozycja niedostępna

Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego - okładka książki

Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

Książka. Wydawnictwo: Placet; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Spis treści: 1. Zarządzanie logistyczne w mieście. Danuta Stawasz, Cezary Szydłowski 2. Zarządzanie procesami rewitalizacji. Danuta Stawasz 3. Komunikacja społeczna a zarządzanie miastem. Aleksandra Nowakowska, Danuta Stawasz 4. Zarządzanie...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 8 : 12345...ostatnia» (160 pozycji)