pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Instytut Wiedzy i Innowacji

Wydawnictwo Instytut Wiedzy i Innowacji


okładka książki - Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw

Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw

Książka. Wydawnictwo: Instytut Wiedzy i Innowacji; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Książka jest zbiorem 26 prac autorów związanych z różnymi ośrodkami akademickimi w Polsce. Składa się z trzech części. 1. W części pierwszej autorzy skupili się rozważaniach dotyczących innowacyjności. Zdecydowana większość tekstów kładzie nacisk...
32.54  41.00  8.46 

okładka książki - Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce

Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Instytut Wiedzy i Innowacji; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Strategia lizbońska przyjęta w 2000 r. miała doprowadzić Unię Europejską do dogonienia i wyprzedzenia w rozwoju Stanów Zjednoczonych do 2010 r. U jej podstaw legła idea budowania gospodarki i społeczeństwa wiedzy.Główne wnioski płynące...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego

Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego

Książka. Wydawnictwo: Instytut Wiedzy i Innowacji; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2005; Oprawa: miękka;
Celem tej książki jest rozważenie różnych koncepcji teoretycznego modelowania postępu technicznego i kapitału ludzkiego w kontekście wzrostu gospodarczego. Książka wyróżniona przez Prezesa NBP w konkursie na najlepsze...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach. Pomiary, charakterystyka, zarządzanie

Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach. Pomiary, charakterystyka, zarządzanie

Książka. Wydawnictwo: Instytut Wiedzy i Innowacji; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Ostatnie lata przyniosły spore zmiany w ekonomii związane z pojmowaniem procesów wzrostu gospodarczego: powstanie teorii wzrostu endogenicznego, rewolucja informacyjna i tzw. nowa gospodarka z wiodącą w niej rolą technologii teleinformatycznych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw. Siły motoryczne i bariery

Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw. Siły motoryczne i bariery

Książka. Wydawnictwo: Instytut Wiedzy i Innowacji; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2007; Oprawa: miękka;
Książka zawiera wielowymiarową argumentację na rzecz znaczenia innowacji, szczególnie technologicznych w rozwoju przedsiębiorstw, gospodarki i społeczeństwa. Analizowane w książce kwestie, wskazując na specyficzne znaczenie innowacji...
pozycja niedostępna

okładka książki - Knowledge and innovation processes in Central and East European economies

Knowledge and innovation processes in Central and East European economies

Książka. Wydawnictwo: Instytut Wiedzy i Innowacji; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2007; Oprawa: miękka;
Autorami książki są wybitni specjaliści z zakresu innowacji i gospodarki wiedzy z OECD, Komisji Europejskiej, krajów wyszehradzkich oraz z Wielkiej Brytanii i Holandii.The aim of the book was to review recent research results in the sphere of...
pozycja niedostępna

okładka książki - Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce

Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Instytut Wiedzy i Innowacji; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2007; Oprawa: miękka;
Celem książki jest wykazanie znaczenia innowacyjności w procesie kreowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Problematyka ta, w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju, powinna nabierać priorytetowego znaczenia. Niska...
pozycja niedostępna

okładka książki - Rozwój współpracy sektorów publicznego i prywatnego z wykorzystaniem praw własności intelektualnej

Rozwój współpracy sektorów publicznego i prywatnego z wykorzystaniem praw własności intelektualnej

Książka. Wydawnictwo: Instytut Wiedzy i Innowacji; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Celem niniejszego opracowania jest:- poglądowa analiza partnerstwa publiczno-prywatnego w kontekście przedmiotów praw własności intelektualnej jako dóbr niematerialnych, które są (powinny być) przedmiotem zawieranych umów,- sondażowa...
pozycja niedostępna

okładka książki - Determinants of Innovativeness

Determinants of Innovativeness

Książka. Wydawnictwo: Instytut Wiedzy i Innowacji; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Innovations are the root of the evolution of economic system. An ability to improve innovation performance seems to be nowadays one of the key elements determining not only potential of development in business but also its survival in the...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kapitał intelektualny i jego ochrona

Kapitał intelektualny i jego ochrona

Książka. Wydawnictwo: Instytut Wiedzy i Innowacji; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Prezentowana książka jest zbiorem 21 prac autorów związanych z różnymi ośrodkami akademickimi w Polsce.Książka składa się z czterech części. 1. W części pierwszej autorzy skupili się na rozważaniach dotyczących gospodarki wiedzy w kontekście...
pozycja niedostępna

okładka książki - Innowacyjność w skali makro i mikro

Innowacyjność w skali makro i mikro

Książka. Wydawnictwo: Instytut Wiedzy i Innowacji; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Książka zawiera 24 rozdziały opracowane przez 28 autorów. Prowadzą oni rozważania o znaczeniu innowacji i innowacyjności na różnych poziomach gospodarowania, wskazując z jednej strony na problemy związane ze stymulowaniem innowacyjności, a z drugiej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy

Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy

Książka. Wydawnictwo: Instytut Wiedzy i Innowacji; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Niniejsza publikacja odpowiada na zapotrzebowania rynku w zakresie gospodarowania procesami rozwoju kapitału ludzkiego. W opracowaniu omówiono zarówno zagadnienia znane, jak również takie, które stanowią znaczący nowy wkład przedmiotowy w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Innovative Potential in the Dynamic Knowledge-Based Economy

Innovative Potential in the Dynamic Knowledge-Based Economy

Książka. Wydawnictwo: Instytut Wiedzy i Innowacji; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
The economic and social phenomena that show that the changes associated with the process of formation of a highly competitive global knowledge-based economy is much broader and take on far greater pace than we are now able to predict or maybe...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ostatni światowy kryzys finansowy. Przyczyny, przebieg, polityka, przedsiębiorstwa

Ostatni światowy kryzys finansowy. Przyczyny, przebieg, polityka, przedsiębiorstwa

Książka. Wydawnictwo: Instytut Wiedzy i Innowacji; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Dlaczego powstał obecny kryzys Wiele odpowiedzi na to pytanie sformułowanych jest w niniejszej książce. Oprócz jednej: taka jest natura gospodarki, że co jakiś czas pojawiają się kryzysy. I choć od XIX wieku znacznie poprawiono sposoby...
pozycja niedostępna

okładka książki - Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce. Wybrane zagadnienia

Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce. Wybrane zagadnienia

Książka. Wydawnictwo: Instytut Wiedzy i Innowacji; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Jednym z głównych wniosków płynących z niniejszej książki jest wielopłaszczyznowe powiązanie pomiędzy rozwojem opartym na nauce i technologiach a kapitałem ludzkim. Przy zbyt niskim poziomie rozwoju wiedzy nie udaje się zwiększyć innowacyjności, a...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polityka gospodarcza i finanse w teorii i praktyce

Polityka gospodarcza i finanse w teorii i praktyce

Książka. Wydawnictwo: Instytut Wiedzy i Innowacji; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Trójliniowy model dynamiki procesu gospodarczegoCo w najbliższych latach będzie większym problemem gospodarczym w Polsce: inflacja czy bezrobocieWspółczesne welfare state a rozwój społeczno-ekonomiczny. Sektor finansowy i rozwój...
pozycja niedostępna

okładka książki - Gospodarka polska po 20 latach transformacji. Osiągnięcia, problemy i wyzwania

Gospodarka polska po 20 latach transformacji. Osiągnięcia, problemy i wyzwania

Książka. Wydawnictwo: Instytut Wiedzy i Innowacji; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
SPIS TREŚCI:Część I. Polska gospodarka w otoczeniu międzynarodowym wybrane zagadnienia1Rozdział 1. Instytucjonalizacja a międzynarodowy ład ekonomicznyRozdział 2. Wyrównywanie poziomu rozwoju Polski i Unii EuropejskiejRozdział 3. Poziom życia...
pozycja niedostępna

okładka książki - Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym. Nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów

Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym. Nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów

Książka. Wydawnictwo: Instytut Wiedzy i Innowacji; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Idee związane z gospodarką wiedzy i innowacyjnością jak dotąd nie zostały wystarczająco dobrze ugruntowane w polskiej literaturze. Tymczasem presja zewnętrzna rosnąca innowacyjność innych krajów, sprawia, że nie można czekać z podejmowaniem działań...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wiedza i bogactwo narodów

Wiedza i bogactwo narodów

Książka. Wydawnictwo: Instytut Wiedzy i Innowacji; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2012; Oprawa: twarda;
O co chodzi w ekonomii O ziemię, siłę roboczą i kapitał ( ) Czy o ludzi, idee i rzeczy z produkcją i dystrybucją wiedzy jako głównymi przedmiotami zainteresowania ( ) To wzrost wiedzy jest motorem wzrostu gospodarczego! D. Warsh, Wiedza i...
pozycja niedostępna