pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Księgarnia »
Indeks autorów »
Krzysztof Piech

Krzysztof Piech - autor


okładka książki - Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce
Krzysztof Piech, Sylwia Pangsy-Kania (red.)

Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Elipsa ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2003; Oprawa: miękka;
Celem książki jest dokonanie diagnozy koniunktury gospodarczej w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat. Tematyka ta jest interesująca ze względu na obecne problemy gospodarcze naszego kraju. Książka zbiera różne aspekty teoretyczne i empiryczne....
pozycja niedostępna

okładka książki - Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce
Ewa Okoń-Horodyńska, Krzysztof Piech (red.)

Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Instytut Wiedzy i Innowacji ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Strategia lizbońska przyjęta w 2000 r. miała doprowadzić Unię Europejską do dogonienia i wyprzedzenia w rozwoju Stanów Zjednoczonych do 2010 r. U jej podstaw legła idea budowania gospodarki i społeczeństwa wiedzy.Główne wnioski płynące...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach. Pomiary, charakterystyka, zarządzanie
Krzysztof Piech, Elżbieta Skrzypek (red.)

Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach. Pomiary, charakterystyka, zarządzanie

Książka. Wydawnictwo: Instytut Wiedzy i Innowacji ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Ostatnie lata przyniosły spore zmiany w ekonomii związane z pojmowaniem procesów wzrostu gospodarczego: powstanie teorii wzrostu endogenicznego, rewolucja informacyjna i tzw. nowa gospodarka z wiodącą w niej rolą technologii teleinformatycznych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Knowledge and innovation processes in Central and East European economies
Krzysztof Piech (red.)

Knowledge and innovation processes in Central and East European economies

Książka. Wydawnictwo: Instytut Wiedzy i Innowacji ; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2007; Oprawa: miękka;
Autorami książki są wybitni specjaliści z zakresu innowacji i gospodarki wiedzy z OECD, Komisji Europejskiej, krajów wyszehradzkich oraz z Wielkiej Brytanii i Holandii.The aim of the book was to review recent research results in the sphere of...
pozycja niedostępna

okładka książki - Innowacyjność w skali makro i mikro
Barbara Kryk, Krzysztof Piech (red.)

Innowacyjność w skali makro i mikro

Książka. Wydawnictwo: Instytut Wiedzy i Innowacji ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Książka zawiera 24 rozdziały opracowane przez 28 autorów. Prowadzą oni rozważania o znaczeniu innowacji i innowacyjności na różnych poziomach gospodarowania, wskazując z jednej strony na problemy związane ze stymulowaniem innowacyjności, a z drugiej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ostatni światowy kryzys finansowy. Przyczyny, przebieg, polityka, przedsiębiorstwa
Krzysztof Piech, Kamil Wierus (red.)

Ostatni światowy kryzys finansowy. Przyczyny, przebieg, polityka, przedsiębiorstwa

Książka. Wydawnictwo: Instytut Wiedzy i Innowacji ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Dlaczego powstał obecny kryzys Wiele odpowiedzi na to pytanie sformułowanych jest w niniejszej książce. Oprócz jednej: taka jest natura gospodarki, że co jakiś czas pojawiają się kryzysy. I choć od XIX wieku znacznie poprawiono sposoby...
pozycja niedostępna

okładka książki - Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce. Wybrane zagadnienia
Krzysztof Mieszkowski, Krzysztof Piech (red.)

Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce. Wybrane zagadnienia

Książka. Wydawnictwo: Instytut Wiedzy i Innowacji ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Jednym z głównych wniosków płynących z niniejszej książki jest wielopłaszczyznowe powiązanie pomiędzy rozwojem opartym na nauce i technologiach a kapitałem ludzkim. Przy zbyt niskim poziomie rozwoju wiedzy nie udaje się zwiększyć innowacyjności, a...
pozycja niedostępna

okładka książki - Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym. Nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów
Sylwia Pangsy-Kania, Krzysztof Piech (red.)

Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym. Nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów

Książka. Wydawnictwo: Instytut Wiedzy i Innowacji ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Idee związane z gospodarką wiedzy i innowacyjnością jak dotąd nie zostały wystarczająco dobrze ugruntowane w polskiej literaturze. Tymczasem presja zewnętrzna rosnąca innowacyjność innych krajów, sprawia, że nie można czekać z podejmowaniem działań...
pozycja niedostępna

okładka książki - Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce
Jan Kaja, Krzysztof Piech (red.)

Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2005; Oprawa: miękka;
Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Integracja regionalna - kryzysy gospodarcze
Krzysztof Piech (red.)

Integracja regionalna - kryzysy gospodarcze

Książka. Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Oprawa: miękka;
Niniejsze opracowanie stanowi zbiór kilkunastu artykułów, powiązanych ze sobą tematyką gospodarki światowej. Główny nurt pracy oscyluje wokół procesów integracji regionalnej na świecie oraz występowania w różnych krajach, ale także i regionach...
pozycja niedostępna