pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Instytut Historii PAN

Wydawnictwo Instytut Historii PAN - strona 2


okładka książki - Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Tom 4. Holokaust i Powojnie (1939-1946)

Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Tom 4. Holokaust i Powojnie (1939-1946)

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Judaica; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Spis treści Wstęp (August Grabski) / 7 CZĘŚĆ I Pogromy okresu Zagłady Krzysztof Buchowski, Pogrom w Wilnie 31 października 1939 r. / 25 Katarzyna Person, Pogrom wielkanocny w Warszawie w 1940 r. w perspektywie żydowskich świadków / 45...
pozycja niedostępna

okładka książki - Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Tom 3. Historiografia, polityka, recepcja społeczna (do 1939 roku)

Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Tom 3. Historiografia, polityka, recepcja społeczna (do 1939 roku)

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Judaica; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Spis treści Wprowadzenie / 7 Daniel Grinberg (Białystok), Wokół idei pogromów. Definicje, główne szkoły interpretacji, źródła nieporozumień / 15 Mikołaj Winiewski (Warszawa), Model przemocy pogromowej. Analizy przemocy kolektywnej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Tom 2

Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Tom 2

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Judaica; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Spis treści Wprowadzenie (Kamil Kijek, Artur Markowski, Konrad Zieliński) / 7 Małgorzata Karpińska, Zapomniany pogrom. Warszawa, 16 czerwca 1805 r. / 17 Michael Schulz, Rozruchy antyżydowskie w Gdańsku w latach 1819 i 1821: sprawcy...
pozycja niedostępna

okładka książki - Akta sejmiku kowieńskiego z lat 1733-1795
Monika Jusupovic

Akta sejmiku kowieńskiego z lat 1733-1795

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Akta sejmikowe są istotnym elementem w prowadzaniu badań historycznych.Chociaż wydawanie ich było postulowane już w XIX wieku, dotychczas opublikowano jedynie część akt koronnych, a w przypadku Wielkiego Księstwa Litewskiego pojawiły...
pozycja niedostępna

okładka książki - Jak powstało państwo polskie? Hipoteza podboju w historiografii polskiej XIX i XX wieku

Jak powstało państwo polskie? Hipoteza podboju w historiografii polskiej XIX i XX wieku

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / początki; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Prezentację występujących w polskiej myśli historycznej koncepcji narodzin naszego państwa w wyniku jednego lub wielu podbojów o charakterze zewnątrz- lub wewnątrzetnicznym rozpocząłem od czasów narodzin tzw. historiografii...
pozycja niedostępna

okładka książki - Metamorfozy społeczne. Tom 22. Wokół nowej syntezy dziejów Drugiej Rzeczypospolitej

Metamorfozy społeczne. Tom 22. Wokół nowej syntezy dziejów Drugiej Rzeczypospolitej

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / II Rzeczpospolita; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Niniejszy tom zawiera efekty prac zespołu powołanego do przygotowania dyskusji nad potrzebami i kierunkami myślenia w celu przygotowania nowej syntezy czy raczej nowych syntez Drugiej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Atlas historyczny Polski Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku cz. I Mapy. Plany cz. II. Komentarz. Indeksy

Atlas historyczny Polski Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku cz. I Mapy. Plany cz. II. Komentarz. Indeksy

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Atlas historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku Część I i Część...
pozycja niedostępna

okładka książki - Armia rosyjska w Królestwie Polskim w latach 1815-1856

Armia rosyjska w Królestwie Polskim w latach 1815-1856

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / pod zaborami; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka przedstawia obecność i rolę armii rosyjskiej w Króle­stwie Polskim w latach 1815-1856. Na podstawie szerokiej kwerendy źródłowej scharakteryzowano jej strukturę, liczebność, skład osobowy, politykę kadrową,...
46.78  52.00  5.22 
Ostatni egzemplarz!

okładka książki - Pierwsza niemiecka okupacja. Królestwo Polskie i kresy wschodnie pod okupacją mocarstw centralnych 1914-1918

Pierwsza niemiecka okupacja. Królestwo Polskie i kresy wschodnie pod okupacją mocarstw centralnych 1914-1918

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Wojna Światowa; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Już z racji geograficznego zasięgu władzy Berlina nad ziemiami dawnej Rzeczypospolitej w okresie Wielkiej Wojny, która sięgała od Poznania po Wilno, poznanie sposobu funkcjonowania niemieckiego aparatu okupacyjnego jest niezwykle ważne...
pozycja niedostępna

okładka książki - Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794.Tom IV. Szkoły w Wydziale Wielkopolskim

Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794.Tom IV. Szkoły w Wydziale Wielkopolskim

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Przekazujemy Czytelnikom czternastotomową serię publikacji będących rezultatem badań zespołu historyków wychowania z kilku polskich środków akademickich, prowadzonych w ramach grantu Narodowego Programu rozwoju Humanistyki, na temat...
pozycja niedostępna

okładka książki - Architektura w mieście Architektura dla miasta tom 2. Przestrzeń publiczna w miastach ziem polskich w długim XIX wieku

Architektura w mieście Architektura dla miasta tom 2. Przestrzeń publiczna w miastach ziem polskich w długim XIX wieku

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Sztuka / Architektura; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Przestrzeń publiczna jest fizycznym, namacalnym obszarem, który z reguły można dość precyzyjnie określić. Jednocześnie stanowi także konstrukt myślowy wyposażony w liczne atrybuty konotujące idee m.in. z dziedziny prawa, polityki...
pozycja niedostępna

okładka książki - Listy do władzy 1945-1989. Studia przypadków

Listy do władzy 1945-1989. Studia przypadków

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Przekazywany Czytelnikowi tom studiów to jeden z efektów trzyletniej pracy zespołu, który zajmował się listami zwyczajnych obywateli do władz jako źródłem do badań historii społecznej. Jego członkowie próbowali ustalić...
pozycja niedostępna

okładka książki - Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego Spisy Tom 5. Ziemia połocka i województwo połockie XIV-XVIII wiek

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego Spisy Tom 5. Ziemia połocka i województwo połockie XIV-XVIII wiek

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Spis treści: Wstęp / 5 I. Księstwo połockie w okresie władztwa książąt pochodzenia litewskiego od połowy XIII do końca XIV wieku / 5 II. Terytorium, urzędy oraz specyfika ustrojowa ziemi i województwa połockiego w XV i XVI w. (do...
pozycja niedostępna

okładka książki - Czerwona Pomoc w Polsce 1924-1938. Przybudówka - przykrywka - przyczółek

Czerwona Pomoc w Polsce 1924-1938. Przybudówka - przykrywka - przyczółek

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Komunizm; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Czerwona Pomoc w Polsce była sekcją komunistycznej Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom (MOPR), powołanej na IV Kongresie Kominternu w 1922 roku. W teorii organizacja ta miała być masowym ruchem działającym na rzecz...
pozycja niedostępna

okładka książki - Księga. Teksty o świecie średniowiecznym ofiarowane Hannie Zaremskiej

Księga. Teksty o świecie średniowiecznym ofiarowane Hannie Zaremskiej

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
SPIS TREŚCI Wojciech Brojer Żydowski ród kontestacji. Kalonimidzi w Nadrenii do końca XII wieku 9 Zbign iew Dalewski Pokuta Bolesława Chrobrego 73 Maja Gąssowska Naganny występek czy zbrodnia Prawo lubeckie a tradycja Kościoła Wschodniego...
pozycja niedostępna

okładka książki - Przy boku króla Stanisława Leszczyńskiego (1706-1709) Tom 1. Wyprawy do Saksonii i Litwy w latach 1706-1708. Listy królewskich sekretarzy Samuela Kazimierza Szwy

Przy boku króla Stanisława Leszczyńskiego (1706-1709) Tom 1. Wyprawy do Saksonii i Litwy w latach 1706-1708. Listy królewskich sekretarzy Samuela Kazimierza Szwy

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Najmniej znanym okresem życia króla Stanisława Leszczyńskiego są lata 1706-1709. Zachowały się jednak źródła pozwalające dzień po dniu przedstawić losy tego niefortunnego władcy w tym właśnie czasie. Publikowane tu listy...
pozycja niedostępna

okładka książki - Metamorfozy społeczne 18. Wspomnienia o wydarzeniach w Wilnie. Dziennik cz. 1

Metamorfozy społeczne 18. Wspomnienia o wydarzeniach w Wilnie. Dziennik cz. 1

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Dzienniki; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Do rąk Państwa trafia pierwsza część diariusza prowadzonego przez Aleksandra Szklennika w Wilnie w czasie I wojny światowej. Jest to jedyny, tak obszerny1 i precyzyjny zapis życia codziennego miasta nad Wilią w okresie okupacji...
pozycja niedostępna

okładka książki - Metamorfozy społeczne 17. Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej. przez cenzurę austro-węgierską. Tom 5

Metamorfozy społeczne 17. Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej. przez cenzurę austro-węgierską. Tom 5

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Wojna Światowa; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Metamorfozy społeczne tom 17 Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską Materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918 tom 5Bibliografia Wykaz...
pozycja niedostępna

okładka książki - Metamorfozy społeczne 16. Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej. przez cenzurę austro-węgierską. Tom 4, cz. 6

Metamorfozy społeczne 16. Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej. przez cenzurę austro-węgierską. Tom 4, cz. 6

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Wojna Światowa; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Metamorfozy społeczne tom 16 Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską Materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918 tom 4Część...
pozycja niedostępna

okładka książki - Metamorfozy społeczne 15. Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską. Tom 3, cz. 5

Metamorfozy społeczne 15. Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską. Tom 3, cz. 5

Książka. Wydawnictwo: Instytut Historii PAN; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Wojna Światowa; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Metamorfozy społeczne tom 15 Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską Materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918 tom 3Część...
pozycja niedostępna

Strona 2 z 5 : «12345...ostatnia» (85 pozycji)