pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko: autor tytuł  24h
Księgarnia »
Książki »
»
Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego
książka:

Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego

Dane szczegółowe:
Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Rok wyd.: 2011
Oprawa: twarda
Ilość stron: 450 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788373786639
ISBN: 978-83-7378-663-9
Data: 2012-01-03
Cena wydawcy: 70.00 złpozycja niedostępna

Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego - Katarzyna Majchrzak - opis książki:


Ze Wstępu
Rozległość podjętej problematyki narzuciła rygor poznania i prezentowania różnych obszarów mających wpływ na ocenę procesów zarządzania reputacją przez przedsiębiorstwa sektora naftowego. Zakres przedmiotowy pracy stanowią zagadnienia związane z zarządzaniem reputacją przedsiębiorstw sektora naftowego. Zakres podmiotowy pracy stanowią globalne, prywatne przedsiębiorstwa sektora naftowego oraz przedsiębiorstwa sektora naftowego funkcjonujące w Polsce. Co do zakresu czasowego, to w przypadku globalnych przedsiębiorstw sektora naftowego odniesienia będą sięgały lat 70. XX wieku, kiedy to szczególnej presji ze strony otoczenia poddane były firmy tego sektora ze względu na ich nienależytą dbałość o środowisko naturalne czy społeczności lokalne. W przypadku analizy sektora naftowego badany jest okres od 2004 roku do 2010 roku - w miarę dostępności danych. Badanie zjawiska reputacji przedsiębiorstwa mieści się w nurcie studiów zarządzania (ang. management science).

Praca składa się z pięciu rozdziałów. Każdy z nich pełni określoną rolę w osiągnięciu celu pracy. Rozdział pierwszy stanowi swoistą płaszczyznę poznania reputacji w sensie definicyjnym. Dokonano w nim analizy literatury przedmiotu dotyczącej reputacji przedsiębiorstwa, wskazując, iż istnieje w tym względzie wieloznaczność i nieprecyzyjność terminologiczna. W rozdziale tym określono również zależności pomiędzy reputacją a innymi pojęciami z nią związanymi oraz zaprezentowano różne punkty widzenia na pojęcie reputacji ". Przedstawione zostało wzrastające znaczenie reputacji przedsiębiorstwa we współczesnym świecie, jak również wpływ reputacji na budowę relacji z interesariuszami. Omówiono występujące w literaturze przedmiotu różnorodne podejścia do procesu zarządzania reputacją przedsiębiorstwa. Wskazano, iż zarządzanie reputacją ma charakter procesu i zazwyczaj obejmuje kilka etapów. Zaprezentowano również funkcjonujące w praktyce biznesowej modele zarządzania oraz zasady skutecznego zarządzania reputacją, tj. zasadę skupienia uwagi, zasadę wyróżnienia, zasadę tożsamości, zasadę transparentności oraz zasadę konsekwencji.

Rozważania przedstawione w rozdziale drugim koncentrują się wokół określenia strategicznego znaczenia sektora naftowego w globalnej gospodarce oraz determinant wrażliwości reputacyjnej przedsiębiorstw tego sektora. Sektor naftowy jest pod baczną uwagą opinii publicznej ze względu na istotne znaczenie ekonomiczne i polityczne, jakie posiada. Ropa naftowa jest siłą napędową świa­towej gospodarki, gdyż obok gazu i węgla jest ona jednym z głównych źródeł energii. Wydobyciem ropy i gazu ziemnego zajmuje się relatywnie mała liczba podmiotów, co skutkuje koncentracją ekonomicznej i politycznej siły. Sto największych firm tego sektora zapewnia 87% globalnej produkcji ropy naftowej, jest w posiadaniu 88% globalnych rezerw ropy, 73% globalnych zdolności przetwórczych oraz 87% globalnej sprzedaży produktów pochodzących z przetwórstwa ropy. Największe podmioty sektora naftowego znajdują się w czołówce największych korporacji świata (pod względem wartości rynkowej, wielkości przychodów ze sprzedaży czy generowanych zysków). W rozdziale tym skoncen­trowano się również na określeniu i przeanalizowaniu głównych czynników wpływających na reputację przedsiębiorstw tego sektora. Wpływ na środowisko naturalne, podwyżki cen paliw czy mające miejsce przede wszystkim w przeszłości łamanie praw człowieka to główne z nich.

Książka „Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego” - oprawa twarda - Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Książka posiada 450 stron i została wydana w 2011 r.

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego"
Katarzyna Majchrzak - autor m.in.:
Społeczna odpowiedzialność banków - okładka książki
Społeczna odpowiedzialność banków w kontekście... Tomasz J. Dąbrowski, Katarzyna Majchrzak;