pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Tytuł książki:

Zarządzanie kryzysowe a logistyka. Ujęcie praktyczne

Autor książki:

Łukasz Zwoliński

Dane szczegółowe:
Wydawca: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Rok wyd.: 2020
Oprawa: miękka
Ilość stron: 194 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788374056847
ISBN: 978-83-7405-684-7
Data: 2020-12-10
24.77  30.00  5.23 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Monografia [ta] stanowi oryginalne i spójne kompendium wiedzy na temat zarządzania kryzysowego i podejmowanych w jego ramach działań logistycznych, bez których ich praktyczny wymiar byłby niemożliwy. Poruszane tematy stanowią szeroki przekrój informacji na temat zarządzania kryzysowego, sytuacji kryzysowych, ale i uniwersalnych funkcji logistyki, których znaczenie dostrzega autor, próbując zaprezentować ich użyteczność w konkretnych sytuacjach kryzysowych. […] Została ona stworzona przede wszystkim poprzez identyfikację i analizę procesów oraz bieżącą współpracę z przedsiębiorstwami, które wykorzystują rozwiązania XXI wieku.

Książka "Zarządzanie kryzysowe a logistyka. Ujęcie praktyczne" - Łukasz Zwoliński - oprawa miękka - Wydawnictwo Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Książka posiada 194 stron i została wydana w 2020 r. Cena 24.77 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

WYKAZ WYBRANYCH SKRÓTÓW ... 5 WSTĘP .. 9 ROZDZIAŁ 1. SYTUACJA KRYZYSOWA A KRYZYS ... 11 1.1. Sytuacja kryzysowa . 11 1.2. Wybrane przyczyny sytuacji kryzysowej, rodzaje i obszary zagrożeń . 15 1.3. Sytuacja kryzysowa jako determinant zmiany w organizacji .. 30 1.4. Infrastruktura krytyczna 34 1.5. Zarządzanie organizacją w sytuacjach kryzysowych . 40 ROZDZIAŁ 2. LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH . 49 2.1. Wprowadzenie do logistyki – zdefiniowanie pojęcia 49 2.1.1. Etapy rozwoju logistyki cywilnej ... 52 2.1.2. Zasada7W .. 53 2.2. Funkcjonalny i fazowy podział logistyki . 54 2.3. Bezpieczeństwo systemu logistycznego . 68 2.4. Bezpieczeństwo publiczne – aspekt ogólny . 74 2.5. Domeny bezpieczeństwa ze względu na wielkość podmiotu ... 80 2.6. Ekologistyka w sytuacjach kryzysowych .. 82 ROZDZIAŁ 3. WYBRANE TECHNOLOGIE W LOGISTYCE – ASPEKT OGÓLNY .. 91 3.1. IT w logistyce 91 3.2. Automatyczna identyfikacja 99 3.3. Traceability w logistyce 103 3.4. Przemysł 4.0 w logistyce . 107 3.5. Cyberbezpieczeństwo 110 ROZDZIAŁ 4. ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I SYSTEMAMI LOGISTYCZNYMI SŁUŻB MUNDUROWYCH W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH .. 117 4.1. Zarządzanie logistyką w Siłach Zbrojnych RP .. 117 4.2. Zarządzanie logistyką w Policji .. 131 4.3. Zarządzanie logistyką w Państwowej Straży Pożarnej 141 4.3.1. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy .. 147 ROZDZIAŁ 5. SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W POLSCE . 151 5.1. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa . 151 5.2. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego . 157 5.3. System zarządzania kryzysowego .. 159 5.3.1. System reagowania kryzysowego ... 163 5.3.2. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego ... 166 5.4. Polityka informacyjna w zarządzaniu kryzysowym .. 167 5.5. Fazy zarządzania kryzysowego 171 5.6. Zadania samorządów w zarządzaniu kryzysowym – aspekt ogólny ... 173 BIBLIOGRAFIA .. 179 WYKAZ RYSUNKÓW 189 WYKAZ TABEL 193 WSTĘP Prezentowana monografia stanowi kompleksowe ujęcie praktyczne znaczenia logistyki w zarządzaniu kryzysowym, jej wpływu na bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne organizacji publicznych, prywatnych, infrastruktury krytycznej oraz środowiska naturalnego. Przytaczane treści opisują między innymi wybrane przyczyny sytuacji kryzysowych, wpływ sytuacji kryzysowych na zmiany w organizacji, znaczenie infrastruktury krytycznej i jej wpływu na bezpieczeństwo publiczne, charakteryzują zarządzanie organizacją w sytuacjach kryzysowych, definiują pojęcie logistyki i poszczególne etapy jej rozwoju na gruncie cywilnym, podstawowy podział logistyki, poruszają problematykę bezpieczeństwa systemu logistycznego i bezpieczeństwa publicznego, domen bezpieczeństwa ze względu na wielkość podmiotu, rolę ekologistyki w sytuacjach kryzysowych, charakteryzują wybrany rodzaj nowoczesnych technologii wykorzystywanych w logistyce, podkreślają znaczenie cyberbezpieczeństwa. Ponadto opisują zarządzanie logistyką i systemami logistycznymi wybranych służb mundurowych w sytuacjach kryzysowych, system zarządzania kryzysowego w Polsce, w tym rolę instytucji państwowych odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych, rolę polityki informacyjnej w zarządzaniu kryzysowym, poszczególne fazy zarządzania kryzysowego, a także w stopniu ogólnym zadania samorządów w zarządzaniu kryzysowym. Uzupełnienie prezentowanych treści stanowią liczne opracowania graficzne w formie rysunków i tabel tematycznie powiązanych z omawianymi obszarami. W skład bibliografii wykorzystanej na poczet niniejszej publikacji wchodzą: fachowa literatura z zakresu logistyki w bezpieczeństwie, zarządzania kryzysowego i sytuacji kryzysowych, słowniki terminologii logistycznej, akty prawne i tematycznie powiązane źródła internetowe. Książka, ze względu na swój uniwersalny charakter, jest przeznaczona zarówno dla studentów (zwłaszcza kierunków bezpieczeństwo wewnętrzne, inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe, specjalności: zarządzanie kryzysowe, logistyka w bezpieczeństwie), jak i praktyków zawodowych, na przykład pracowników administracji publicznej, służb publicznych oraz specjalistów do spraw zarządzania kryzysowego.
Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]