pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Tytuł książki:

Wiedza. Władza

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2009
Oprawa: miękka
Ilość stron: 356 s.
Wymiar: 175x250 mm
EAN: 9788373639010
ISBN: 978-83-7363-901-0
Data: 2010-02-10
27.64 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Celem niniejszej książki jest ukazanie związków między wiedzą a władzą zachodzących na różnych płaszczyznach życia społecznego. Publikacja uwzględniająca odmienne paradygmaty i perspektywy badawcze ma charakter interdyscyplinarny. Odnajdujemy w niej zarówno wątki z zakresu subdyscyplin socjologicznych, jak i innych nauk społecznych i humanistycznych. Odzwierciedla to struktura książki, na którą składają się trzy zasadnicze bloki tematyczne. W pierwszym z nich (Wiedza a władza: aspekt historyczno-teoretyczny) znajdują się teksty autorów uwzględniające m.in.: ujęcie historyczne, socjologiczne i politologiczne relacji omawianych kategorii; typy wiedzy i stosunki władzy; relacjonistyczne rozumienie władzy; koncepcję Michela Foucaulta; pojęcie władzy Talcotta Parsonsa.
W drugiej części (Władza ekspercka a instrumentalizacja wiedzy) przedmiotem analizy autorów są takie szczegółowe kwestie, jak: biowładza i biopolityka; biowładza w późnej nowoczesności; społeczne role socjologów w Polsce w latach 1945-1989; zagadnienie użyteczności socjologii; problem szkodliwej wiedzy albo władzy ignorancji.
W ostatnim segmencie (Wiedza - władza a tożsamość i zmiana społeczna) zamieszczono teksty dotyczące: wiedzy, której przedmiotem jest polska rzeczywistość polityczna ostatniego dwudziestolecia: budowania tożsamości zbiorowej i jednostkowej na bazie przeobrażeń sfery politycznej; wykorzystania wiedzy lokalnej w kreowaniu małych ojczyzn; relacji wiedzy i władzy w oświacie oraz imperialnego państwa rynkowego. (z Przedmowy)

Książka "Wiedza. Władza" - Jan Szymczyk, Mariusz Zemło, Arkadiusz Jabłoński (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 356 stron i została wydana w 2009 r. Cena 27.64 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

PRZEDMOWA (JAN SZYMCZYK, MARIUSZ ZEMŁO, ARKADIUSZ JABŁOŃSKI)
I. WIEDZA A WŁADZA: ASPEKT HISTORYCZNO-TEORETYCZNY
MAREK ŻYROMSKI
Zarys koncepcji wiedza - władza w ujęciu historycznym, socjologicznym i politologicznym
JAN POLESZCZUK
Typy wiedzy i relacje władzy
1. Trzy modele demokratycznej "sfery publicznej" (rytuału
uczestnictwa). Typy wiedzy i procesów poznawczych. 3. Sfera
publiczna - rekonstrukcja pojęcia. 4. Utopia i sfera publiczna.
JAN SZYMCZYK
Wokół relacj onistycznego rozumienia władzy
1. Podstawowe konotacje, przymioty i rozróżnienie dotyczące
władzy.
Kwestia legitymizacji władzy. 3. Pomiędzy panowaniem a osiąganiem
ponadindywidualnych celów systemu społecznego.
KRZYSZTOF PIRÓG
Wiedza a władza w ujęciu Michela Foucaulta
MICHAŁ KACZMARCZYK
Pojęcie władzy w teorii socjologicznej Talcotta Parsonsa
II. WŁADZA EKSPERCKA I PROFESJONALNA A INSTRUMENTALIZACJA WIEDZY
LECH W. ZACHER
Biowładza i biopolityka (refleksje, przykłady, predykcje)
LECH M. NIJAKOWSKI
Biowładza w późnej nowoczesności
1. Biowładza w ujęciu Michela Foucaulta. 2. Biomedykalizm późnej
nowoczesności. 3. Dyskursy o epidemiach.
JOANNA BIELECKA-PRUS
Społeczne role socjologów w Polsce wiatach 1945-1989
1.1945-1948 - budowa nowego wspaniałego świata. 2. 1948-1954
milczenie i ustępstwa. 3.1955-1970 - niespełnione nadzieje. 4. 1970-1980 - propaganda sukcesu. 5. 1980-1989 - spełnione nadzieje.
KRYSTYNA ROMANISZYN
O użyteczności socjologii
1. Obiektywność poznania w socjologii - stanowisko klasyków.
2. Użyteczność wiedzy socjologicznej.
PAWEŁ ĆWIKŁA
Szkodliwa wiedza albo władza ignorancji
III. WIEDZA - WŁADZA A TOŻSAMOŚĆ I ZMIANA SPOŁECZNA
PIOTR KULAS
Wiedza, pamięć i tożsamość. Kilka uwag o etosie obywatelskim w Polsce
1. Tradycja wynaleziona a polityka historyczna.
2. Polityka i indywidualizm. 3. Postmodernizm i liberalizm, czyli porzucenie pamięci.
4. Czy bezstronność jest ideałem?
MICHAŁ DYBACZEWSKI
Problem z wiedzę o III Rzeczpospolitej
TOMASZ PECIAKOWSKI
Walka o władzę nad dyskursem publicznym w Polsce na przykładzie sporu o "okrągły stół"
1. Czyja jest Polska? Iluzjoniści vs demaskatorzy
2. Dwa mity: biała
i czarna legenda "okrągłego stołu".
3. Retoryka dyskursu.
HENRYK RASZKIEWICZ
Wyzwalanie się spod władzy heteronomii. Andrzej Bobkowski
1. Rozczarowanie Europę.
2. Dramat Polski.
3. Pochodzenie rodzinne i bunt.
4. Oszołomienie wolnością i potrzeba czynu.
5. Bajka normalnego życia
6. Utrzymać sens.
7. Pod władzę heteronomii.
8. Konkluzje.
TOMASZ ADAMSKI
Wykorzystanie wiedzy lokalnej w praktyce działań samorządu -
przypadek gminy Nowy Targ
1. Lokalny kontekst projektu.
2. Założenia i społeczna historia.
3. Dynamika wiedzy w projekcie i najważniejsze wnioski.
TADEUSZ KOWALEWSKI
"Dystans władzy" w polskim szkolnictwie
1. Pojęcie dystansu władzy.
2. Przyczyny dystansu władzy w szkole
3. Neutralizacja siły PID.
4. Obszary dystansu władzy w szkolnictwie wyższym.
5. Potrzeba konsultacji.
6. Konsekwencja wysokiego PID - wypalenie zawodowe.
ARKADIUSZ JABŁOŃSKI.
Lista lektur szkolnych - wiedza czy władza? .
MARIUSZ ZEMŁO.
Władza lokalna a wiedza szkolna - studium przypadku .
1. Strategia powoływania dyrektora. 2. Przebieg konkursu. 3. Wnioski. 4. Epilog. MAŁGORZATA GŁOWANIA
Mechanizmy władzy i jej dystynkcje w kontekstach delegalizowanych
migracji
1. Historia pierwsza: Lubeka, noc z 18 na 19 stycznia 1996 roku.
2. Historia druga: Aschaffenburg, Niemcy, lipiec 2001 roku.
3. Historia trzecia: lotnisko w Vancouver, Kanada, październik
2007
roku. 4. "Delegalizowani" vs "nielegalni". 5. "Delegalizowany/a" jako "homo sacer".
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
Jan Szymczyk, Mariusz Zemło, Arkadiusz Jabłoński (red.) - autor m.in.:
Produkty podobne:
Polityka wiedzy a współczesne procesy - okładka książki

Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne

Małgorzata Golińska-Pieszyńska
Jaka demokracja? - okładka książki

Jaka demokracja?

Marcin Król