pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Tytuł książki:

Oblicza Komunikacji 4/2011. Tabloidy. język, wartości, obraz świata

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wyd.: 2011
Oprawa: miękka
Ilość stron: 328 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788322932438
ISBN: 978-83-2293-243-8
Data: 2012-03-30
8.91  36.00  27.09 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Kolejny, 4. numer czasopisma "Oblicza Komunikacji" poświęcony jest w całości mediom tabloidowym. Autorzy artykułów skupiają się zarówno na języku polskich tabloidów, jak i na zawartym w nich systemie wartości. Omawiają też tabloidowy obraz świata oraz typowe dla tej prasy strategie i konwencje komunikacyjne. W kolejnych numerach "Oblicz Komunikacji" Czytelnicy znajdą wyczerpujące omówienie najważniejszych zjawisk współczesnej komunikacji społecznej dokonywane z perspektywy komunikologicznej, tzn. łączącej podejścia językoznawcze, socjologiczne, medioznawcze i semiotyczne. Dotychczas ukazały się numery specjalne poświęcone problemom ideologizacji i tabloidyzacji komunikacji i kultury.

Książka "Oblicza Komunikacji 4/2011. Tabloidy. język, wartości, obraz świata" - Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Książka posiada 328 stron i została wydana w 2011 r. Cena 8.91 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:


MAGDALENA WOJDYŁA, Tabloidy w badaniach medioznawczych

BOGUSŁAWA DOBEK-OSTROWSKA, Jak podobne? Jak różne? Dzienniki tabloidowe w odmiennych systemach medialnych

MAGDALENA MATEJA, „Świat przedstawiony” zamiast obrazu rzeczywistości? Kreacyjny potencjał mediów brukowych

KAZIMIERZ OŻÓG, Człowiek — język — świat według współczesnych polskich tabloidów (zarys problematyki)

LUDMILA KOURCHAK, Content organization tendencies of a tabloid (illustrated by the discourse category “theme” in “Komsomolskaya Pravda”)

BARBARA SOBCZAK, Sposoby przyciągania i utrzymywania uwagi w tabloidach na przykładzie dziennika „Fakt”

MICHAŁ SARNOWSKI, „Komsomolskaja Prawda”: od ideologicznej tuby do tabloidu

WOJCIECH KAJTOCH, W świecie tabloidowych nagłówków. Ich retoryka oraz tworzony przez nie obraz rzeczywistości

MAGDALENA WOJDYŁA, Wybrane wyznaczniki stylu tabloidów (na podstawie pierwszych stron gazet)

EWA MODRZEJEWSKA, Polityka w „Fakcie”, fakt w polityce

MAGDALENA PIECHOTA, Nauka i jej konteksty w e-wydaniach „Faktu”

Analizy i studia przypadków

ANNA SZEWCZYK, KATARZYNA WARDZAŁA, Tabloidy internetowe — serwisy plotkarskie w Polsce (na przykładzie serwisów Pudelek.pl i Pardon.pl)

AGATA WIĄCEK, Sposoby przedstawiania życia prywatnego osób znanych na łamach tabloidu (na przykładzie Kazimierza Marcinkiewicza i Cezarego Pazury)

DOROTA BRZOZOWSKA, Humor w tabloidach

ELŻBIETA KACZMARSKA, MAGDALENA STEFANIAK, JOANNA SUSFAŁ, O „bezpiecznej” prawdzie w tabloidach polskich i czeskich

MAŁGORZATA DAWIDZIAK-KŁADOCZNA, Osiemnastowieczny pierwowzór tabloidu na przykładzie „Kuriera Polskiego” i „Uprzywilejowanych Wiadomości z Cudzych Krajów”

MAŁGORZATA MARCJANIK, JAGODA BLOCH, Łamanie norm grzeczności jako „atrakcyjna” figura retoryczna

MARTA WĄSIK, Związki frazeologiczne w polskich tabloidach

KATARZYNA LISOWSKA, Obraz kobiety w tabloidach „Super Express” i „Fakt” — stereotypy, język i zdjęcia

EWA DULNA-RAK, ANNA NIEPYTALSKA-OSIECKA, Darmozjady, obiboki i złodzieje, czyli obraz polityków, urzędników i administracji państwowej na łamach tabloidów „Fakt” i „Super Express”

KATARZYNA HOŁOJDA, Wizerunek celebryty w polskiej prasie tabloidowej

Recenzje i omówienia

MARCIN POPRAWA, [rec.] Agnieszka Kula, Cechy stylowe publicystyki ekonomicznej na materiale „Polityki” z lat 1957-2004

EWELINA MOROŃ, [rec.] Agnieszka Woynarowska, Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie

Summaries

Noty o autorach

CONTENTS

Dissertations

MAGDALENA WOJDYŁA, Tabloids in media studies

BOGUSŁAWA DOBEK-OSTROWSKA, How similar? How different? Tabloid daily paper in different media systems

MAGDALENA MATEJA, “Presented world” instead of the image of reality? Creative potential of tabloid media

KAZIMIERZ OŻÓG, Humanity — language — the world according to contemporary Polish tabloids (an outline)

LUDMILA KOURCHAK, Content organization tendencies of a tabloid (illustrated by the discourse category “theme” in “Komsomolskaya Pravda”)

BARBARA SOBCZAK, Ways of attracting and keeping attention in tabloids — an example of “Fakt” daily

MICHAŁ SARNOWSKI, “Komsomolskaya Pravda”: from an ideological mouthpiece to a tabloid

WOJCIECH KAJTOCH, In the world of tabloid headlines. Its rhetorical devices and image of the world

MAGDALENA WOJDYŁA, Selected features of the tabloid style (based on the front pages of the newspapers)

EWA MODRZEJEWSKA, Politics in “Fakt”, a fact in politics

MAGDALENA PIECHOTA, Science and its contexts in online editions of “Fakt”

Analyses

ANNA SZEWCZYK, KATARZYNA WARDZAŁA, Internet tabloids — gossip portals in Poland as exemplified by Pudelek.pl and Pardon.pl

AGATA WIĄCEK, Methods of presenting the private life of public figures on the pages of the tabloids (using the examples of Kazimierz Marcinkiewicz and Cezary Pazura)

DOROTA BRZOZOWSKA, Humour in tabloids

ELŻBIETA KACZMARSKA, MAGDALENA STEFANIAK, JOANNA SUSFAŁ, About the “safe” truth in Polish and Czech tabloids

MAŁGORZATA DAWIDZIAK-KŁADOCZNA, Th e 18th-century prototype of tabloid as exemplified by “Kurier Polski” and “Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajów”

MAŁGORZATA MARCJANIK, JAGODA BLOCH, Breaking the principles of politeness as an attractive rhetorical figure

MARTA WĄSIK, Idiomatic expressions in Polish tabloids

KATARZYNA LISOWSKA, The image of a woman in tabloids “Super Express” and “Fakt” — stereotypes, language and photos

EWA DULNA-RAK, ANNA NIEPYTALSKA-OSIECKA, Lazy, loafers and thieves, the image of politicians and government officials on the pages of tabloids “Fakt” and “Super Express”

KATARZYNA HOŁOJDA, Celebrity’s image in the Polish tabloid press

Reviews

MARCIN POPRAWA, [rev.] Agnieszka Kula, Cechy stylowe publicystyki ekonomicznej na materiale „Polityki” z lat 1957-2004

EWELINA MOROŃ, [rev.] Agnieszka Woynarowska, Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie

Summaries

Biographies

Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]