pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
 
Księgarnia »
Książki »
»
Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych / Violence and Health in...
książka:

Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych / Violence and Health in television

Dane szczegółowe:
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls
Rok wyd.: 2008
Oprawa: miękka
Ilość stron: 184 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788373089860
ISBN: 978-83-7308-986-0
Data: 2008-03-10
22.97  34.80  11.83 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 1-3 dni

Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych / Violence and Health in television - Mirosław Kowalski, Mariusz Drożdż - opis książki:

Codziennie zalewa nas potok wiadomości. Wpatrzeni jesteśmy w bohaterów reality show i seriali. Czy wokół nadal jest świat rzeczywisty czy ten wykreowany przez media? W dużej mierze żyjemy tym, co przedstawią nam gazety, powiedzą prezenterzy programów informacyjnych radia czy telewizji. Nie jesteśmy w stanie uchronić się przed wpływem informacji na naszą podświadomość, jeżeli uczestniczymy w normalnym nurcie obecnego życia. Pewnie nie jest to takie złe, o ile za informacją nie kryje się kłamstwo i oszustwo. Problemy zaczynają się dopiero wtedy, gdy ograniczymy nasze postrzeganie świata jedynie do tego, co przyniosą nam media.
Książka dotyczy dwóch obszarów zagadnień. Pierwszy koncentruje się wokół odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób programy telewizyjne oddziałują na widzów? Autorzy skupiają się tu przede wszystkim na przemocy w mediach. Drugi obszar, to przedstawienie zdrowia jako wartości w programach telewizyjnych.
Książka zasługuje na uwagę co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze dotyczy aktualnej problematyki związanej z istotnymi zagadnieniami pedagogicznymi. Po drugie Autorzy podjęli się dokonania analizy teoretycznej dwóch ważnych społecznie zagadnień: przemocy w mediach i jej oddziaływania na odbiorcę oraz problematyki zdrowia w programach telewizyjnych

Książka „Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych / Violence and Health in television” - oprawa miękka - Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Impuls.

Książka posiada 184 stron i została wydana w 2008 r.

Spis treści:

Wstęp


Część I

Widz telewizyjny w ponowoczesnym świecie

(Mariusz Drożdż)

Wstęp

Telewizja jako element kształtowania postaw życiowych odbiorców

Oddziaływanie mediów wizualnych na podświadomość

Konstruowanie znaczenia

Kod hermeneutyczny i jego wpływ na rozumienie treści

Telewizja jako źródło informacji i manipulacji w świecie globalizacji i gospodarki rynkowej

Telewizja – szansa czy zagrożenie w świecie globalizacji i gospodarki rynkowej?

Telewizyjna przemoc w świetle badań naukowych

Przejawy negatywnego wpływu programów telewizyjnych na postawy dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Pedagogiczne wymiary telewizji

Miejsce pedagogiki w stymulowanym przez telewizję świecie

Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych odbiorców

Propozycje rozwiązań edukacyjnych zapobiegających wywołanej przez media elektroniczne agresji i przemocy

Część II

Obraz telewizyjny jako przestrzeń kultury zdrowia

(Mirosław Kowalski)

Wstęp

Zdrowie dla wszystkich – aktualność tematu, jego znaczenie pedagogiczne i społeczne

Wokół pojęć: zdrowie, wartość zdrowia, kultura zdrowotna

Zdrowie młodego pokolenia: towar czy wartość?

Konsumpcjonizm i konsumeryzm zdrowotny

Wokół triady: zdrowie – wartość – telewizja

„Telewizyjność” zdrowia.

Między zrozumieniem a odrzuceniem

Telewizyjna „mandragora” wartości zdrowia.

Telewizja jako nośnik wartości zdrowia.

Świat iluzji – świat bez zdrowia?

Wiesz wszystko – reklama telewizyjna

jako spektakl o zdrowiu i dla zdrowia?

Zdrowie dzięki telewizji, czyli wielkie wychowawcze udawanie?

Trudne pytania do (nie)dojrzałych rodziców

Telewizyjny świat zdrowia – konteksty panowania konsumpcji zdrowotnej

Edukacja zdrowotna przez „codzienność” telewizyjną.

I co dalej?

Krótkie zakończenie z mottem

Abstract

Bibliografia

Drozdz-8-II-2008.indd 13:32:57

Contents

Introduction

Part I

TV Viewer in a Postmodern World

(Mariusz Drożdż)

Introduction

Television as an Element of Constucting life Attitudes of Viewers

Visual Media Influence on Subconsciousness

The Construction of Meaning

Hermeneutic Code and Its Influence

on Understanding the Contents

Television as a Source of Information and Manipulation

in the World of Globalization and Market Economy

Television – the Chance or a Threat

in the World of Globalisation and Market Economy?

TV Violence in the Light of Academic Studies

Symptoms of Negative Infl ence of TV Programs

on Attitudes of Children, Teenagers and Adults

Pedagogical Dimentions of Television

The Site of Pedagogy in a TV Stimulated World

The Construction of Communicative Competents of Viewers

Educational Solutions Proposals to Prevent

Electronic Media Created Aggression and Violence

Drozdz-8-II-2008.indd

Part II

Television Scene as a Space of Health Culture?

(Mirosław Kowalski)

Introduction Health For Everybody – Topicality,

Its Pedagogical and Social Meaning

About Ideas: Health, Health Value, Health Culture

Health of Young Generation: Commodity or Value?

Consumption Salubrity

About Triad: Health – Value – Television

„Televised” Health. Between Understanding and Refusal

TV „Mandragora” of Health Value.

Television as a Health Value Carrier.

World of Illusion – World without Health?

You Know Everything – TV Commercial

as a Performance about Health and to Health?

Health Owing to Television or Big Educational Simulation?

Difficult Questions to (Im)mature Parents

TV World of Health – Contexts

of Health Consumption Domination

Health Education through the TV „Commonplace”.

And What Is Next?

A Short End with Motto

Abstract

References

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych / Violence and Health in..."
Mirosław Kowalski, Mariusz Drożdż - autor m.in.:
Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym - okładka książki
Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym Mirosław Kowalski, Ewa Kowalska, Paweł Prüfer (red.);
Edukacja w przebiegu życia. Od - okładka książki
Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do... Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak (red.);
Ideologie nauk społecznych - warianty - okładka książki
Ideologie nauk społecznych - warianty interpretacyjne Mirosław Kowalski, Daniel Falcman;
Fenomenologie. Socjologia versus - okładka książki
Fenomenologie. Socjologia versus pedagogika Mirosław Kowalski, Daniel Falcman;
Świadomość aksjologiczna i podmiotowość - okładka książki
Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna Mirosław Kowalski, Daniel Falcman;
Zdrowie - wartość - edukacja - okładka książki
Zdrowie - wartość - edukacja Mirosław Kowalski, Anna Gaweł;
Kupujący tę pozycję zamówili również:
Zdrowie - wartość - edukacja - okładka książki
Zdrowie - wartość - edukacja Mirosław Kowalski, Anna Gaweł
Produkty podobne:
Pewny start. Czytam sam. Dbam o - okładka książki
Pewny start. Czytam sam. Dbam o zdrowie Monika Pouch, Dorota Szczęsna
Dystans społeczny wobec osób z - okładka książki
Dystans społeczny wobec osób z niepełnosprawnością... Monika Parchomiuk, Beata Szabała (red.)