pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia

Autor książki:

Barbara Lubas, Beata Piasny

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2013
Oprawa: miękka
Ilość stron: 474 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788377025666
ISBN: 978-83-7702-566-6
Data: 2013-10-30
37.05 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

W książce m.in.: Maria Borowska Przedsiębiorstwo wczoraj, dziś i jutro
Enterprise yesterday, today and tomorrow

Anna Jabłońska-Mazur Rachunkowość instrumentów finansowych w obliczu globalnego kryzysu
Accounting of financial instruments in the face of the global crisis

Waldemar Zadworny Funkcjonowanie firm rodzinnych na Podkarpaciu w warunkach kryzysu gospodarczego - badania empiryczne
Functioning of family corporations on Podkarpacie in conditions of the crisis gospodarczego - badania empirical

Jarosław W. Przybytniowski Zarządzanie ryzykiem w ekorozwoju. Wybrane zagadnienia
Risk management in sustainability. Selected issue

Książka "Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia" - Barbara Lubas, Beata Piasny (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 474 stron i została wydana w 2013 r. Cena 37.05 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

Podziękowania ( Barbara Lubas, Beata Piasny )

Wstęp ( Barbara Lubas, Beata Piasny )

Informacje o autorach

Maria Borowska
Przedsiębiorstwo wczoraj, dziś i jutro
Enterprise yesterday, today and tomorrow

Anna Jabłońska-Mazur
Rachunkowość instrumentów finansowych w obliczu globalnego kryzysu
Accounting of financial instruments in the face of the global crisis

Waldemar Zadworny
Funkcjonowanie firm rodzinnych na Podkarpaciu w warunkach kryzysu gospodarczego - badania empiryczne
Functioning of family corporations on Podkarpacie in conditions of the crisis gospodarczego - badania empirical

Jarosław W. Przybytniowski
Zarządzanie ryzykiem w ekorozwoju. Wybrane zagadnienia
Risk management in sustainability. Selected issue

Tomasz Dziechciarz, Mariusz Iskra
Zmiany strukturalne podmiotów gospodarczych Podkarpacia
Structural changes of economical subjects of Podkarpacie

Paweł Dziekański
Analiza dyskryminacji w ocenie stanu finansowego przedsiębiorstw
Analysis of the discrimination in the evaluation of the financial state of enterprises

Roman Chorób
Strategie rozwojowe, marketingowe i promocyjne w innowacyjnych formach powiązań integracyjnych w agrobiznesie na tle procesów globalizacji
Developmental, marketing and promotional strategies in innovative forms of integration connections in the agribusiness relating to the processes of globalization

Wiktor Reutow
Monopolizacja kapitałowa w korporacjach globalnych
Capital monopolization in global Corporation

Rafał Marcin Borkowski
Kompetencje organizacji determinantą innowacyjności sektora MSP w warunkach globalizacji
Determinant of innovation competence of the organization of the SME sector in globalization

Judyta Jędrzejczak, Aleksandra Łopatka
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw jako czynnik wpływający na koncentrację produkcji oraz siłę rynkową przedsiębiorstw
Mergers and acquisitions of enterprises as the factor affecting the concentration of the production and market forces of enterprises

Wiktor Czepurko, Larysa Czepurko
Wybór modelu zarządzania w regionalnych jednostkach firmy
Choice of the management model in regional units of the company

Jan Dzierga
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Development strategy of the enterprise

Michał Piekutowski
Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Internationalization of small and medium enterprises in Poland

Weronika Gryszel
Przedsiębiorstwa jako partnerzy brandingu narodowego
Enterprises as partners of the national branding

Wincenty Kulpa
Wybrane metody zarządzania ryzykiem bankowym we współczesnym banku komercyjnym
Chosen methods of managing of the bank risk in contemporary commercial bank

Barbara Lubas, Beata Piasny
Kapitał ludzki jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw
The human capital as the factor of the competitiveness of businesses

Maria Borowska
Przedsiębiorczość kobiet w Polsce na początku XXI w.
Entrepreneurship of women in poland at the beginning the 21st cenury

Katarzyna Słomiany
Agencje zatrudnienia formą wsparcia przedsiębiorstw
Employment agencies with form of supporting enterprises

Karolina Urban
Zarządzanie talentami, jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy
Managing talents, as the development factor of the enterprise in the economy based on the knowledge

Maria Klonowska-Matynia, Anna Trzebińska
Rozwój wiedzy w sektorze msp na przykładzie przedsiębiorstwa branży energii wiatrowej
Development of the knowledge in the small and medium-sized business sector on the example of the enterprise of the industry of the wind power

Beata Pater
Społeczna odpowiedzialność biznesu w służbie ochrony przyrody w polskich parkach narodowych
Corporate Social Responsibility in service of nature conservation in Polish National

Grażyna Mańczak
Proces kierowania działalnością reklamową w przedsiębiorstwie
Management process of advertising activity in the company

Anna Irena Szymańska
Wybrane instrumenty promocyjne oraz ich oddziaływanie w badaniach empiryczny
Chosen promotional instruments and their influence in empirical examinations

Iwona Codogni
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako metoda budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa
The corporate social responsibility as the method of building the positive corporate image