pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Zawartość informacyjna polityki rachunkowości. Wybrane problemy

Autor książki:

Helena Żukowska, Bogna Sawicka

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2012
Oprawa: miękka
Ilość stron: 416 s.
Wymiar: 176x250 mm
EAN: 9788377024270
ISBN: 978-83-7702-427-0
Data: 2012-06-20
28.35 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Książka podzielona na 2 części. W pierwszej przedstawiona została polityka rachunkowości oraz sprawozdawczość finansowa jako źródła informacji w procesach decycyjnych. W drugiej części przedstawiono wycenę i ewidencję księgową w polityce rachunkowości i sprawozdaniu finansowym jako narzędzia kreowania obrazu jednostki.

Książka "Zawartość informacyjna polityki rachunkowości. Wybrane problemy" - Helena Żukowska, Bogna Sawicka (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 416 stron i została wydana w 2012 r. Cena 28.35 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

Wprowadzenie (Helena Żukowska, Bogna Sawicka)

CZĘŚĆ I
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA JAKO ŹRÓDŁA INFORMACJI W PROCESACH DECYZYJNYCH

Natalia Szlachetka
Elementy polityki rachunkowości według polskiego prawa bilansowego

Andrzej Jackiewicz, Monika Sobczyk
Polityka rachunkowości a polityka podatkowa - dylematy spójności

Wojciech Hasik
Wpływ polityki rachunkowości na obraz wypłacalności podmiotu gospodarczego

Tomasz Kondraszuk
CZARA tworzenia i implementacji polityki rachunkowości a projekt KSR nr 7

Maria Zuba
Związek polityki rachunkowości ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarczego

Krzysztof Klimczak
Opracowanie polityki rachunkowości dla uczelni wyższej z uwzględnieniem potrzeb wdrożenia rachunkowości zarządczej

Anna Spoz
Znaczenie polityki rachunkowości w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem

Małgorzata Sosińska-Wit
Wpływ metody wyceny wartości produktu na ocenę opłacalności produkcji na przykładzie gospodarstwa rybackiego

Małgorzata Węgrzyńska
Rola polityki rachunkowości w publicznej szkole wyższej

Joanna Czaplak, Olga Szołno
Ocena skutków fuzji banków Pekao SA oraz BPH SA na podstawie sprawozdawczości finansowej - dylematy jakości informacji prezentowanej w sprawozdaniu finansowym

Konrad Stępień
Polityka rachunkowości jako przedmiot badania biegłego rewidenta

Maciej Frendzel
Prezentacja wyników działalności inwestycyjnej i finansowej - wybrane zagadnienia

Małgorzata Frańczuk
Wpływ wyceny zapasów na wynik finansowy przedsiębiorstwa

Karolina Gałązka
Wybrane aspekty analizy kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej

Maria Niewiadoma
Wpływ zmian polityki rachunkowości na entropię sektora bankowego w warunkach kryzysu

Joanna Koczar
Polityka rachunkowości a rosyjskie prawo bilansowe


CZĘŚĆ II
WYCENA I EWIDENCJA KSIĘGOWA W POLITYCE RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDANIU FINANSOWYM JAKO NARZĘDZIA KREOWANIA OBRAZ U JEDNOSTKI

Alicja Oniszczuk
Zawartość informacyjna zakładowego planu kont w aspekcie nadrzędnych zasad rachunkowości

Maciej Frendzel, Joanna Żurawska
Wykorzystanie wartości godziwej do wyceny nieruchomości inwestycyjnych przez giełdowe spółki deweloperskie z rynku londyńskiego i warszawskiego - wyniki badań własnych

Ewa Jastrzębska
Sprawozdawczość finansowa dotycząca wartości firmy

Monika Król-Stępień
Wymogi polityki rachunkowości w zakresie dokumentowania systemów informatycznych rachunkowości a wymogi stawiane biegłym rewidentom w zakresie badania w środowisku zaawansowanym informatycznie - spojrzenie praktyczne

Grażyna Voss
Nieruchomości inwestycyjne w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Katarzyna Piotrowska
Prace badawczo-rozwojowe a polityka rachunkowości

Bożena Sowa
Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych - różnice między polskim prawem bilansowym a MSR/MSSF

Małgorzata Adamik-Citak
Rzeczowe aktywa trwałe - nowa wartość i prezentacja w wyniku zmiany zasad rachunkowości

Bożena Rudnicka
Uproszczenia w ewidencji materiałów i środków trwałych, ich inwentaryzacja w jednostkach budżetowych a jakość sprawozdania finansowego

Krzysztof Klimczak
Analiza polityki rachunkowości w procesie wykrywania ryzyka defraudacji i stosowania rachunkowości kreatywnej

Podsumowanie (Helena Żukowska, Bogna Sawicka)