pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Tytuł książki:

Naczelne organy władzy w projektach konstytucji III Rzeczpospolitej Polskiej

Autor książki:

Bogusław Pytlik

Dane szczegółowe:
Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Rok wyd.: 2005
Oprawa: miękka
Ilość stron: 310 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788373781764
ISBN: 83-7378-176-5
Data: 2010-05-18
Przecena!!! 35.44  45.00  9.56 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Przedstawione w książce rozważania dotyczą przede wszystkim analizy projektowanych w latach 90. przepisów konstytucyjnych odnoszących się do zasad wyboru i powoływania, struktury i składu oraz przedterminowego zakończenia pracy naczelnych organów władzy państwowe, a także odpowiedzialności prawnej funkcjonariuszy tychże organów. Analizowane projekty konstytucji tworzą bardzo rozległą i zróżnicowaną bazę poglądów, przepisów, idei i pomysłów lub są po prostu partykularnymi wizjami, które zasługiwały na to, by być wykorzystane w pracach konstytucyjnych.
Przypomnienie głównych stanowisk zaprezentowanych w kontekście prac nad Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i związanych z nimi dyskusji, w trakcie których przedstawiono różne koncepcje, argumenty, wady i zalety proponowanych rozwiązań, wydaje się być uzasadnione. Prezentowane rozwiązania, jak się okazuje, do dziś nie straciły swej aktualności, szczególnie w kontekście debat o ewentualnej "przebudowie" ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Książka "Naczelne organy władzy w projektach konstytucji III Rzeczpospolitej Polskiej" - Bogusław Pytlik - oprawa miękka - Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Książka posiada 310 stron i została wydana w 2005 r. Cena 35.44 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. TRYB I ETAPY PRAC NAD KONSTYTUCJĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1. Wprowadzenie
2. Prace konstytucyjne w okresie Sejmu „kontraktowego" (1989-1991)
3. Prace konstytucyjne w okresie Sejmu I kadencji (1991-1993)
4. Prace konstytucyjne w okresie Sejmu II kadencji (1993-1997)
5. Podsumowanie
ROZDZIAŁ II. ZASADY WYBORU I POWOŁYWANIA NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
1. Doktrynalne i prawne przesłanki wyboru i powoływania naczelnych organów władzy państwowej
1.1. Wybory do parlamentu
1.1.1. Wybory do Sejmu
1.1.2. Wybory do Senatu
1.2. Wybory Prezydenta RP
1.3. Powoływanie Rady Ministrów
1.4. Powoływanie sędziów
2. Problem wyborów parlamentarnych w projektach konstytucji
2.1. Wybory do Sejmu i Senatu w projektach konstytucji
2.2. Wybory parlamentarne w projekcie konstytucji KKZN
3. Zagadnienie powoływania głowy państwa w projektach konstytucji
3.1. Wybory prezydenckie w projektach konstytucji
3.2. Wybory prezydenckie w projekcie konstytucji KKZN
4. Problem powoływania kolegialnego organu władzy wykonawczej
4.1. Powoływanie Rady Ministrów w projektach konstytucji
4.2. Powoływanie Rady Ministrów w projekcie konstytucji KKZN
5. Projekty konstytucji a powoływanie sędziów
5.1. Pierwszy Prezes, prezesi i sędziowie Sądu Najwyższego
5.2. Przewodniczący i sędziowie Trybunału Stanu
5.3. Prezes i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego
5.4. Prezes i sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego
5.5. Sędziowie sądów powszechnych
5.6. Powoływanie sędziów w projekcie konstytucji KKZN
6. Podsumowanie
ROZDZIAŁ III. STRUKTURA I SKŁAD NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
1. Doktrynalne i teoretyczne przesłanki struktury i składu naczelnych organów władzy państwowej
1.1. Problem struktury parlamentu
1.1.1. Skład izb parlamentu
1.1.2. Organy izb parlamentu
1.1.3. Zagadnienie kadencji izb parlamentarnych
1.1.4. Kwestia trybu pracy parlamentu
1.2. Zagadnienie struktury organów władzy wykonawczej
1.2.1. Kadencja Prezydenta RP
1.2.2. Struktura Rady Ministrów
1.3. Problem struktury organów władzy sądowniczej
2. Zagadnienie struktury parlamentu w projektach konstytucji
2.1. Skład Sejmu i Senatu w projektach konstytucji
2.2. Organy Sejmu i Senatu w projektach konstytucji
2.3. Kadencja izb parlamentarnych w projektach konstytucji
2.4. Tryb pracy parlamentu w projektach konstytucji
2.5. Struktura i skład Sejmu i Senatu w projekcie konstytucji KKZN
3. Struktura i skład organów władzy wykonawczej w projektach konstytucji
3.1. Prezydent RP jako podmiot władzy wykonawczej w projektach konstytucji
3.2. Kadencja Prezydenta RP w projektach konstytucji
3.3. Skład Rady Ministrów w projektach konstytucji
3.4. Organy władzy wykonawczej w projekcie konstytucji KKZN
4. Zagadnienie struktury organów władzy sądowniczej
4.1. Kwestia struktury organów władzy sądowniczej w projektach konstytucji
4.2. Struktura organów władzy sądowniczej w projekcie konstytucji KKZN
5. Podsumowanie
ROZDZIAŁ IV. PRZEDTERMINOWE ZAKOŃCZENIE PRACY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
1. Doktrynalne i prawne przesłanki przedterminowego zakończenia pracy naczelnych organów władzy państwowej
1.1. Rozwiązanie Sejmu i Senatu
1.2. Przedterminowe zakończenie kadencji głowy państwa
1.3. Przedterminowe ustąpienie Rady Ministrów
1.4. Ustąpienie i odwołanie sędziów
2. Zagadnienie przedterminowego zakończenia kadencji parlamentu w projektach konstytucji
2.1. Rozwiązanie Sejmu i Senatu w projektach konstytucji
2.2. Rozwiązanie Sejmu i Senatu w projekcie konstytucji KKZN
3. Problem wcześniejszego zakończenia kadencji Prezydenta RP w projektach konstytucji
3.1. Przedterminowe zakończenie kadencji głowy państwa w projektach konstytucji
3.2. Przedterminowe zakończenie kadencji głowy państwa w projekcie konstytucji KKZN
4. Zagadnienie przedterminowego ustąpienia Rady Ministrów w projektach konstytucji
4.1. Ustąpienie Rady Ministrów i jej członków a odpowiedzialność polityczna
4.2. Dymisja Rady Ministrów
4.3. Odwołanie członków Rady Ministrów
4.4. Przedterminowe zakończenie pracy Rady Ministrów w projekcie konstytucji KKZN
5. Projekty konstytucji a ustąpienie i odwołanie sędziów
5.1. Kwestia ustąpienia i odwołania sędziów w projektach konstytucji
5.2. Przedterminowe zakończenie pracy sędziów w projekcie konstytucji KKZN
6. Posumowanie
ROZDZIAŁ V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA FUNKCJONARIUSZY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
1. Historyczne i teoretyczne uwarunkowania odpowiedzialności prawnej funkcjonariuszy naczelnych organów władzy państwowej
1.1. Odpowiedzialność prawna parlamentarzystów
1.2. Odpowiedzialność prawna głowy państwa
1.3. Odpowiedzialność prawna członków Rady Ministrów
1.4. Odpowiedzialność prawna sędziów
2. Problem odpowiedzialności prawnej parlamentarzystów w projektach konstytucji
2.1. Odpowiedzialność posłów i senatorów w projektach konstytucji
2.2. Odpowiedzialność posłów i senatorów w projekcie konstytucji KKZN
3. Projekty konstytucji a odpowiedzialność prawna Prezydenta RP
3.1. Odpowiedzialność głowy państwa w projektach konstytucji
3.2. Odpowiedzialność głowy państwa w projekcie konstytucji KKZN
4. Zagadnienie odpowiedzialności prawnej Prezesa i członków Rady Ministrów w projektach konstytucji
4.1. Odpowiedzialność członków Rady Ministrów w projektach konstytucji
4.2. Odpowiedzialność członków Rady Ministrów w projekcie konstytucji KKZN
5. Projekty konstytucji a odpowiedzialność prawna sędziów
5.1. Odpowiedzialność sędziów w projektach konstytucji
5.2. Odpowiedzialność sędziów w projekcie konstytucji KKZN
6. Podsumowanie
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]