pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej

Autor książki:

Izabela Krasiejko

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe ŚLĄSK
Rok wyd.: 2010
Oprawa: miękka
Ilość stron: 333 s.
Wymiar: 160x235 mm
EAN: 9788371646119
ISBN: 978-83-7164-611-9
Data: 2010-06-24
Cena wydawcy: 51.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Praca z rodziną wykluczoną i rodziną w kryzysie to jedno z najważniejszych zadań pracowników służb społecznych. Najczęstszą bowiem przyczyną umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jest brak wystarczającej specjalistycznej pomocy udzielanej takim rodzinom. Na zatwierdzenie i wprowadzenie czeka Projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem, zgodnie z którym w ośrodkach pomocy społecznej mieliby pracować asystenci rodziny. W niektórych instytucjach wprowadzono już takie stanowiska. W swej pracy socjalno-wychowawczo-terapeutycznej asystent rodziny obok tradycyjnych modeli działania może zastosować model alternatywny - Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach. Koncepcja ta jest zorientowana w większym stopniu na przyszłość i na działanie. Stosując PSR asystent rodziny koncentruje się na celach i potrzebach definiowanych przez klienta (zamiast na problemach), potencjale i mocnych stronach (zamiast na brakach i słabych stronach), poprzednich sukcesach (zamiast na porażkach), wyjątkach od sytuacji problemowej (zamiast na częstotliwości pojawiania się i rozmiarze problemu), definiowaniu i konstruowaniu wizji preferowanej przyszłości (zamiast na obezwładniającej przeszłości). Książka zawiera 100 metod i technik do pracy z rodziną i jej poszczególnymi członkami. Jest niezbędna dla asystentów rodziny, pracowników socjalnych, pedagogów i psychologów, pracowników naukowych i studentów pedagogiki oraz pracy socjalnej, konsultantów Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Książka ta włącza się również w ogólnopolską debatę teoretyków, polityków, badaczy oraz praktyków na temat kształtu asystentury w Polsce. Izabela Krasiejko - doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Zakładzie Pracy Socjalnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Jest nauczycielem metodyki pracy socjalnej na studiach o specjalności „Praca socjalna”, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych „Praca socjalna i organizacja pomocy społecznej”. Asystent rodziny i konsultant metodyczny przy Programie Asystent Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie. Terapeuta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych m.in. w monografiach i czasopismach „Praca Socjalna”, „Problemy Społeczne”, „Wspólne tematy”, „Pracownik Socjalny”, „Rehabilitacja i niepełnosprawność”, „Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze”, „New Educational Review” dotyczących metodycznego działania pracownika socjalnego i asystenta rodziny, współczesnych tendencji w pracy socjalnej, kształceniu i terapii.

Książka "Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej" - Izabela Krasiejko - oprawa miękka - Wydawnictwo Naukowe ŚLĄSK. Książka posiada 333 stron i została wydana w 2010 r.