Strona używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody, zawsze możesz wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce internetowej. X
pokaz koszyk
autor tytuł  24h
Lokalna polityka społeczna wobec - Piotr Błędowski

książka: Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych autor:

Dane szczegółowe:

Cena wydawcy: 38.00 zł
pozycja niedostępna

Lokalna polityka społeczna wobec... - opis produktu:

Zwiększający się odsetek ludzi starych w polskim społeczeństwie wymaga szczególnej uwagi ze strony publicznych podmiotów polityki społecznej i organizacji pozarządowych.

Osoby starsze, które osiągnęły wiek poprodukcyjny stanowią silnie zróżnicowana grupę. Polityka społeczna powinna uwzględnić ten fakt, adresując specjalną ofertę nie tylko do osób o ograniczonej sprawności i wymagających opieki, lecz także do tych, którzy wykazują aktywność i wolę działania na rzecz środowiska. Polityka społeczna wobec osób starszych to skierowane do osób w wieku poprodukcyjnym oraz ich rodzin działania mające na celu wszechstronną kompensację malejących z wiekiem możliwości samodzielnego zaspokojenia potrzeb oraz integrację z lokalną społecznością.

W książce zaprezentowane zostały przykładowe zadania gminy i powiatu w zakresie polityki społecznej wobec ludzi starszych.

Spis treści:

1. Społeczność lokalna w polityce społecznej

1.1. Społeczność loikalna jako podmiot polityki społecznej
1.2. kategoria lokalności w polityce społecznej
1.3. Lokalna polityka społeczna w systemie polityki społecznej
Podsumowanie

2. Ludzie starzy i starość w perspektywie polityki społecznej

2.1. Starość jako kwestia społeczna
2.2. Badania sytuacji życiowej ludzi starych
2.2.1. cele i metody badań nad starością i ludźmi starymi
2.2.2. Potrzeby ludzi starych
2.3. Starość w koncepcji faz życia człowieka i rozwoju rodziny
2.4. Zmiana paradygmatu starości
Podsumowanie

3. Przesłanki lokalnej polityki społecznej wobec ludzi starych

3.1. Przesłanki demograficzne
3.2. Przesłanki ekonomiczne
3.3. Przesłanki zdrowotne
3.4. Przesłanki społeczne
3.5. Przesłanki kulturowe
3.6. Przesłanki prawne i instytucjonalne
Podsumowanie

4. Cele i zasady polityki społecznej wobec osób starszych

4.1. Polityka społeczna wobec starości jako polityka wobec fazy życia
4.2. Definicje polityki społecznej wobec ludzi starszych
4.3. Podmioty polityki społecznej wobec ludzi starszych
4.3.1. Instytucje centralne
4.3.2. Samorząd terytorialny
4.3.3. Organizacje pozarządowe
4.4. Warunki optymalizowania modelu polityka wobec ludzi starych Podsumowanie

5. Lokalna polityka społeczna wobec osób starszych – typy i zadania

5.1. Polityka wobec ludzi starych w lokalnej polityce społecznej
5.2. Zadania lokalnej polityki społecznej wobec ludzi starych
5.2.1. Zadania lokalnej polityki społecznej wobec ludzi starych a idea społecznego ubezpieczenia pielęgnacyjnego
5.2.2. Projekt katalogu zadań lokalnej polityki wobec ludzi starych
Podsumowanie

v Zakończenie
Bibliografia
Wykaz tablic, wykresów i schematów
Streszczenie w języku angielskim

Oceń, napisz recenzję/opinię
  Bądź pierwszy - napisz opinię!

Zobacz również inne podobne pozycje dostępne w księgarni:

O etyce służb społecznych - Wydawnictwo Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

O etyce służb społecznych
Rok wydania: 2011
Oprawa: miękka
Niepełnosprawni o spójności społecznej: - Wydawnictwo Adam Marszałek

Niepełnosprawni o spójności społecznej: między...
Rok wydania: 2009
Oprawa: miękka
Mikrosocjologia edukacji w zarysie - Robert B. Woźniak
Robert B. Woźniak
Mikrosocjologia edukacji w zarysie
Rok wydania: 2013
Oprawa: miękka
Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń - Krzysztof Bierwiaczonek
Krzysztof Bierwiaczonek, Barbara Lewicka, Tomasz Nawrocki
Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna...
Rok wydania: 2012
Oprawa: miękka
Wtorek, 28 Lipca 2015 roku.