pokaz koszyk
autor tytuł  24h
Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych

książka: Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych. autor:

Dane szczegółowe:

Cena wydawcy: 38.00 złpozycja niedostępna

Lokalna polityka społeczna wobec... - opis produktu:

Zwiększający się odsetek ludzi starych w polskim społeczeństwie wymaga szczególnej uwagi ze strony publicznych podmiotów polityki społecznej i organizacji pozarządowych. Osoby starsze, które osiągnęły wiek poprodukcyjny stanowią silnie zróżnicowana grupę. Polityka społeczna powinna uwzględnić ten fakt, adresując specjalną ofertę nie tylko do osób o ograniczonej sprawności i wymagających opieki, lecz także do tych, którzy wykazują aktywność i wolę działania na rzecz środowiska. Polityka społeczna wobec osób starszych to skierowane do osób w wieku poprodukcyjnym oraz ich rodzin działania mające na celu wszechstronną kompensację malejących z wiekiem możliwości samodzielnego zaspokojenia potrzeb oraz integrację z lokalną społecznością.

W książce zaprezentowane zostały przykładowe zadania gminy i powiatu w zakresie polityki społecznej wobec ludzi starszych.

Spis treści:

1. Społeczność lokalna w polityce społecznej

1.1. Społeczność loikalna jako podmiot polityki społecznej
1.2. kategoria lokalności w polityce społecznej
1.3. Lokalna polityka społeczna w systemie polityki społecznej
Podsumowanie

2. Ludzie starzy i starość w perspektywie polityki społecznej

2.1. Starość jako kwestia społeczna
2.2. Badania sytuacji życiowej ludzi starych
2.2.1. cele i metody badań nad starością i ludźmi starymi
2.2.2. Potrzeby ludzi starych
2.3. Starość w koncepcji faz życia człowieka i rozwoju rodziny
2.4. Zmiana paradygmatu starości
Podsumowanie

3. Przesłanki lokalnej polityki społecznej wobec ludzi starych

3.1. Przesłanki demograficzne
3.2. Przesłanki ekonomiczne
3.3. Przesłanki zdrowotne
3.4. Przesłanki społeczne
3.5. Przesłanki kulturowe
3.6. Przesłanki prawne i instytucjonalne
Podsumowanie

4. Cele i zasady polityki społecznej wobec osób starszych

4.1. Polityka społeczna wobec starości jako polityka wobec fazy życia
4.2. Definicje polityki społecznej wobec ludzi starszych
4.3. Podmioty polityki społecznej wobec ludzi starszych
4.3.1. Instytucje centralne
4.3.2. Samorząd terytorialny
4.3.3. Organizacje pozarządowe
4.4. Warunki optymalizowania modelu polityka wobec ludzi starych Podsumowanie

5. Lokalna polityka społeczna wobec osób starszych – typy i zadania

5.1. Polityka wobec ludzi starych w lokalnej polityce społecznej
5.2. Zadania lokalnej polityki społecznej wobec ludzi starych
5.2.1. Zadania lokalnej polityki społecznej wobec ludzi starych a idea społecznego ubezpieczenia pielęgnacyjnego
5.2.2. Projekt katalogu zadań lokalnej polityki wobec ludzi starych
Podsumowanie

v Zakończenie
Bibliografia
Wykaz tablic, wykresów i schematów
Streszczenie w języku angielskim

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję!

Produkty podobne:

okładka - książka
O etyce służb społecznych
Rok wydania: 2011 Oprawa: miękka
okładka - książka
Niepełnosprawni o spójności społecznej: między...
Rok wydania: 2009 Oprawa: miękka
okładka - książka
Robert B. Woźniak
Mikrosocjologia edukacji w zarysie
Rok wydania: 2013 Oprawa: miękka
okładka - książka
Krzysztof Bierwiaczonek, Barbara Lewicka, Tomasz Nawrocki
Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna...
Rok wydania: 2012 Oprawa: miękka
okładka - książka
Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Błędowski, Małgorzata Dzięgielewska
Podstawy gerontologii społecznej
Rok wydania: 2006 Oprawa: miękka
okładka - książka
Joanna Wawrzyniak (red.)
Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy
Rok wydania: 2007 Oprawa: miękka
Niedziela, 14 Lutego 2016 roku.