pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

iPad na szkolnych lekcjach religii

Dane szczegółowe:
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Rok wyd.: 2021
Oprawa: miękka
Ilość stron: 156 s.
EAN: 9788323142430
ISBN: 978-83-2314-243-0
Data: 2021-04-19
Cena wydawcy: 32.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Nauczyciele religii muszą liczyć się z wymogami szkolnymi. Takim wymogiem w naszych czasach jest bez wątpienia cyfryzacja polskich szkół. Jest ona procesem, z jej dobrodziejstw korzystają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Stosowanie w edukacji cyfrowych technologii zwiększa efektywność procesów edukacyjnych, w których biorą udział uczniowie, rozwijają się ich umiejętności społeczne i kompetencje niezbędne w przyszłości, indywidualna kreatywność, zdolność współpracy w grupie, odpowiedzialność i twórcze podejście do własnego rozwoju. Nowe narzędzia technologiczne pomagają nauczycielom aktywnie wspierać wychowanków w procesach poszukiwania i kreacji, pomagają - co chcemy mocno podkreślić - ale nigdy nie zastępują nauczyciela. Poza tym należy wymienić jeszcze inne zalety: wyrównywanie edukacyjnych dysproporcji społecznych, zwiększenie szans rozwojowych uczniów niepełnosprawnych, przekraczanie przez nauczycieli barier geograficznych i materialnych, oswajanie uczniów z technologią, która będzie im niezbędna w przyszłej pracy zawodowej3. Mądre wykorzystanie technologii pozwala na świadome wprowadzanie uczniów w przyszłość, wspomaga motywacje dzieci i młodzieży, zapewnia dostęp do współczesnych osiągnięć naukowych oraz dzieł sztuki. [...]
Nasza publikacja zawiera założenia teoretyczne. Nie są nam znane badania empiryczne dotyczące zastosowania i Padów na lekcjach religii w systemie 1 : 1, czyli i Pad dla każdego ucznia. Chcemy zainicjować w polskim środowisku katechetycznym dyskusję na temat możliwości wykorzystania na lekcjach religii rozwiązań edukacyjnych firmy Apple. Jesteśmy świadomi potrzeby zweryfikowania naszych założeń w praktyce, na szkolnych lekcjach religii. Korzystamy z dorobku innych nauczycieli, którzy od kilku lat pracują z i Padami, przede wszystkim w szkołach Piwonii w Szczecinie, a także z publikacji na ten temat, zwłaszcza Daniela Makusa, dostępnych w i Books Store. Pragniemy mocno podkreślić, że jesteśmy zwolennikami edukacji, w której znajdzie zastosowanie zarówno tradycyjny zeszyt i papierowa książka, jak również nowoczesne narzędzie, jakim jest i Pad. Dzięki edukacyjnym możliwościom urządzenia firmy Apple nauczyciel i jego uczniowie mogą realizować zadania, które nie są możliwe do wykonania w tradycyjny sposób. To z kolei daje nowe możliwości zaktywizowania uczniów, często znudzonych i zniechęconych do nauki religii w szkole (co nierzadko w przypadku młodzieży skutkuje wypisywaniem się z tych lekcji). Nie oznacza to jednak "stechnicyzowania" szkolnej katechezy, w centrum zawsze pozostaje człowiek, a nie technologia. Nauczyciel religii, który posługuje się w szkole i Padem, nadal pełni role przypisywane przez Kościół szkolnemu katechecie w procesie religijnej edukacji dzieci i młodzieży - jest świadkiem wiary, nauczycielem i wychowawcą. Technologia jest tylko narzędziem i pomocą, a nie celem. Sposób i zakres jej wykorzystania należy do szkolnego katechety; potrzebna jest - naszym zdaniem - w tym względzie edukacja zarówno studentów teologii przygotowujących się do zawodu nauczyciela religii, jak i tych, którzy od lat pracują w tym zawodzie.

Ze Słowa wstępnego

Książka "iPad na szkolnych lekcjach religii" - Beata Bilicka, Michał Gurzyński - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Książka posiada 156 stron i została wydana w 2021 r.