pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Tytuł książki:

Historia filozofii cz. 1-3. Seria: Dydaktyka filozofii. Tom 10

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2020
Oprawa: miękka
Ilość stron: 2020 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788380618688
ISBN: 978-83-8061-868-8
Data: 2021-02-04
Cena wydawcy: 155.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Część 1 Style filozofowania?
SPIS TREŚCI

Przedmowa

Filozofia a jej dzieje
Robert Spaemann, Kontrowersyjna natura filozofii
Joanna Judycka (UG), Filozoficzna historia filozofii
Jan Czerkawski (KUL), Badania nad dziejami filozofii a historyzm
Ks. Stanisław Janeczek (KUL), Historia filozofii jako historia kultury filozoficznej
Alistair C. Crombie, Historia filozofii a historia nauki
Jacek Kwaśniewski, Nauka - filozofia - religia. Historiografia problemu
Mateusz Stróżyński (UAM), Egzystencjalny kontekst filozofii
Anna Głąb (KUL), Filozoficzny wymiar literatury
Jacques Maritain, Filozofia chrześcijańska a dzieje filozofii
Ks. Franciszek Tokarz (KUL), Teizm czy ateizm filozofii i religii indyjskich
Zbigniew Nerczuk (UMK), Filozofowie starożytni a ich obraz w historii filozofii
Ireneusz Ziemiński (US), Filozofia nowożytna a filozofia współczesna - kłopoty z periodyzacją
Stefan Swieżawski (KUL), Etos historyka filozofii
Filozofia chrześcijańska w polskiej filozofii współczesnej
Anna Brożek (UW), Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej
Stanisław Borzym (IFi S PAN), Krytycy szkoły lwowsko-warszawskiej
Jan Woleński (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów), Etyka niezależna w szkole lwowsko-warszawskiej
Wojciech Chudy (KUL), Polski marksizm
Piotr Duchliński (Akademia Ignatianum w Krakowie), Polska fenomenologia
Ks. Stanisław Janeczek (KUL), Filozofia chrześcijańska w Lublinie
Ks. Jan Krokos (UKSW), Filozofia chrześcijańska w Warszawie
Kamil Trombik (UPJPII), Filozofia chrześcijańska w Krakowie
Jacek Poznański SJ (Akademia Ignatianum w Krakowie), Krakowski ośrodek filozoficzny jezuitów
Indeks osobowy
Część 2 Moc zakorzenienia
SPIS TREŚCI

Filozofia starożytna

Dobrochna Dembińska-Siury (UW), Bóg w filozofii greckiej?
Janina Gajda-Krynicka (UWr), Droga do Transcendencji w filozofii starożytnej
Kazimierz Pawłowski (UKSW), Duchowy charakter filozofii greckiej
Zenon E. Roskal (KUL), Filozofia i nauki przyrodnicze w starożytności
Edward I. Zieliński OFMConv. (KUL), Metafizyczny wymiar filozofii grecko-rzymskiej
Marian Wesoły (UAM), Ethos w filozofii helleńskiej
Juliusz Domański (IFi S PAN), Patrystyczne postawy wobec dziedzictwa antycznego
Agnieszka Kijewska (KUL), Dynamizm starożytnej kultury filozoficznej chrześcijańskiego Zachodu
Ks. Tomasz Stępień (UKSW), Specyfika starożytnej k ultury fi lozoficznej chrześcijańskiego Wschodu
Giovanni Reale (Università Cattolica del Sacro Cuore), Paradygmaty metafizyki myśli greckiej i chrześcijańskiej 
Imelda Chłodna-Błach (KUL), Grecka "paidéia" i rzymska "humanitas" a chrześcijański ideał człowieka

Filozofia średniowieczna

Artur Andrzejuk (UKSW), Średniowieczna filozofia arabska
Abp Stanisław Wielgus (KUL), Starożytna i średniowieczna filozofia żydowska
Izabella Andrzejuk (NTT), Artur Andrzejuk (UKSW), Problem filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich
Agnieszka Kijewska (KUL), Platonizm średniowieczny
Mikołaj Olszewski (IFi S PAN), Arystotelizm średniowieczny
Ks. Marian Kurdziałek (KUL), Metafizyka Księgi Wyjścia
Ks. Marian Kurdziałek (KUL), Człowiek obrazem świata
Marcin Tkaczyk OFMConv. (KUL), Logika w wiekach średnich
Elżbieta Jung (UŁ), Filozofia a nauka w średniowieczu
Abp Stanisław Wielgus (KUL), Mit "ciemnego" średniowiecza

Indeks
Część 3 Meandry przemian
SPIS TREŚCI

Filozofia nowożytna

Stefan Swieżawski (KUL), Filozofia w Europie w XV wieku i jej uwarunkowania
Danilo Facca (IFi S PAN), Humanizm filologiczno-historyczny i jego walory polityczno-edukacyjne
Izabela Trzcińska (AGH), Między racjonalnością a mitem w okresie wczesnej nowożytności
Ks. Stanisław Janeczek (KUL), Nowożytny arystotelizm chrześcijański
Zbigniew Drozdowicz (UAM), Nowożytny racjonalizm w perspektywie historycznej
Adam Grzeliński (UMK), Osiągnięcia i ograniczenia nowożytnego empiryzmu: filozofia, nauka, religia
Alfred North Whitehead, Rodowód nowożytnej nauki
Steven Shapin, Realia nowożytnej nauki
Robert Spaemann (Ludwig-Maximilians-Universität München), Chrześcijaństwo i filozofia w nowożytności
Ks. Alfred M. Wierzbicki (KUL), Egzystencjalizm religijny francuskiej filozofii XVII wieku w interpretacji Augusta Del Nocego
Jan Czerkawski (KUL), Metafizyki nowożytne a metafizyka klasyczna
Ks. Stanisław Janeczek (KUL),"Długie trwanie" w filozofii wieku XVIII
Przemysław Gut (KUL), Pochodzenie naturalizmu doby oświecenia .

Ks. Stanisław Janeczek (KUL), Oświecenie chrześcijańskie
Leon Miodoński (UWr), Filozofia - nauka - religia w idealizmie niemieckim

Filozofia współczesna

Damian Leszczyński (UWr), Fazy filozofii podmiotu: Kartezjusz, Kant, Husserl
Andrzej J. Noras (UŚ), Formy i znaczenie neokantyzmu a idea transcendentalizmu
Honorata Jakuszko (UMCS), Dziedzictwo marksizmu
Jowita Guja (AGH),"Hermeneutyka podejrzeń"
Aleksander R. Bańka (UŚ), Tomizm lowański .

Ks. Kazimierz M. Wolsza (UO), Tomizm transcendentalny
Piotr Duchliński (Akademia Ignatianum w Krakowie), Tomizm egzystencjalny
Michał Głowala (UWr), Tomizm analityczny
Ks. Stanisław Kowalczyk (KUL), Współczesny augustynizm
Ks. Stanisław Kowalczyk (KUL), Pojęcie, historyczny rozwój i znaczenie personalizmu
Tadeusz Szubka (US), Pojęcie, rozwój i złudzenia filozofii analitycznej
Piotr Gutowski (KUL), Główne idee i znaczenie pragmatyzmu
Stanisław Judycki (UG), Zagadka naturalizmu
Andrzej Bronk SVD (KUL), Antyfundamentalistyczny zwrot filozofii ponowożytnej

Indeks

Książka "Historia filozofii cz. 1-3. Seria: Dydaktyka filozofii. Tom 10" - ks. Stanisław Janeczek, Anna Starościc (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 2020 stron i została wydana w 2020 r.

Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]