pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Tytuł książki:

Edukacja kulturalna w Polsce i w Niemczech

Autor książki:

Sylwia Słowińska

Dane szczegółowe:
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls
Rok wyd.: 2007
Oprawa: miękka
Ilość stron: 316 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788373088184
ISBN: 978-83-7308-818-4
Data: 2007-09-26
29.33  39.80  10.47 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 3-5 dni

Opis książki:

W książce zestawiono dwudziestowieczne polskie i niemieckie koncepcje edukacji kulturalnej. Starano odpowiedzieć na pytania, jakie wizje edukacji kulturalnej można zidentyfikować w obu krajach, w jaki sposób są one konstruowane, na co kładzie się w nich akcent, jaką misję przypisuje się edukacji kulturalnej? Publikacja prezentująca teoretyczne projekty edukacji może mieć także walor praktyczny, gdyż wciąż szuka się porozumienia, zbliżenia, kooperacji z sąsiadem, z którym nasze kontakty nie zawsze układały się najlepiej i po dziś dzień nie są idealne. Odmienność może być płaszczyzną wymiany, źródłem wzajemnych inspiracji, impulsem do refleksji nad własnym dorobkiem i do nowych pomysłów, a być może również do stworzenia wspólnego polsko-niemieckiego projektu edukacji kulturalnej

Książka "Edukacja kulturalna w Polsce i w Niemczech" - Sylwia Słowińska - oprawa miękka - Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Impuls. Książka posiada 316 stron i została wydana w 2007 r. Cena 29.33 zł. Zapraszamy na zakupy!

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Niemieckie koncepcje edukacji kulturalnej dawnego nurtu

Koncepcja edukacji „muzycznej”

Pojęcie edukacji „muzycznej” i „muzyczności”

Źródła koncepcji edukacji „muzycznej”

Inspiracje filozoficzne edukacji „muzycznej”

Założenia pedagogiczne koncepcji

Kształtowanie człowieka „muzycznego” celem edukacji

Masowa praca kulturalna w NRD

Podstawowe kategorie pojęciowe koncepcji

Historyczne i społeczno-polityczne uwarunkowania koncepcji

Filozofia marksistowska źródłem odniesień koncepcji i ideału człowieka socjalistycznego

Wychowawcze i społeczno-polityczne założenia masowej pracy kulturalnej
Rozdział II

Polska koncepcja wychowania estetycznego dawnego nurtu

Podstawowe kategorie pojęciowe koncepcji Stefana Szumana

Kontekst filozoficzny i założenia pedagogiczne koncepcji

Wszechstronnie rozwinięta, pełna osobowość rezultatem wychowania

Slowinska-18

Rozdział III

Nowy nurt edukacji kulturalnej w Niemczech

Koncepcja socjokultury

Podstawowe kategorie pojęciowe koncepcji

Społeczno-kulturalne i polityczne uwarunkowania koncepcji

Filozoficzne inspiracje socjokultury

Socjokultura – założenia edukacyjne, społeczno-kulturalne i polityczne

Człowiek aktywnym uczestnikiem życia społeczno-kulturalnego i politycznego

Koncepcja edukacji kulturalnej czasu wolnego

Podstawowe kategorie pojęciowe koncepcji

Teoretyczne odniesienia koncepcji

Społeczno-kulturowe tło edukacji kulturalnej czasu wolnego

Pedagogiczne założenia koncepcji

Człowiek „egzystencjalnie zintegrowany”

Rozdział IV

Klasyczne polskie koncepcje edukacji kulturalnej nowego nurtu

Koncepcja wielostronnego wychowania przez sztukę i do sztuki

Podstawowe kategorie pojęciowe koncepcji

Przemiany cywilizacyjne i społeczne źródłem koncepcji

Filozofi czne inspiracje koncepcji i ideał jednostki o harmonijnej osobowości

Pedagogiczne założenia koncepcji

Koncepcja wychowania filmowego egzemplifikacją wychowania przez sztukę i do sztuki

Koncepcja edukacji kulturalnej jako przygotowania do uczestnictwa w kulturze

Podstawowe kategorie pojęciowe koncepcji

Społeczno-kulturowe uwarunkowania koncepcji przygotowania do uczestnictwa w kulturze

Odniesienia filozoficzne koncepcji

Założenia pedagogiczne przygotowania do uczestnictwa w kulturze

Człowiek twórczym uczestnikiem kultury

Personalistyczna koncepcja edukacji kulturalnej

Podstawowe kategorie pojęciowe koncepcji

Społeczno-kulturowe tło koncepcji

Personalizm filozoficznym kontekstem koncepcji i źródłem wizji człowieka
Pedagogiczne założenia koncepcji

Rozdział V

Ponowoczesne koncepcje edukacji kulturalnej w Polsce

Ponowoczesność jako formacja kulturowa

Postmodernistyczna filozofia inspiracją koncepcji edukacji kulturalnej

Koncepcja wychowania estetycznego w ponowoczesności

Kulturowe konteksty koncepcji

Pedagogiczne założenia koncepcji

Człowiek jako refleksyjny uczestnik kultury

Koncepcja edukacji kulturalnej jako dialogu w obszarze popkultury

Podstawowe kategorie pojęciowe koncepcji

Przeobrażenia społeczno-kulturowe tłem koncepcji

Filozoficzne odwołania edukacji kulturalnej jako dialogu

w obszarze podkultury Pedagogiczne założenia koncepcji

Rozdział VI

Edukacja kulturalna sąsiadujących krajów w perspektywie porównawczej

Zakończenie

Bibliografia

Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]