pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Książki »
»
Asset Management - zarządzanie aktywami w Polsce
Tytuł książki:

Asset Management - zarządzanie aktywami w Polsce

Autor książki:

Sebastian Buczek

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Rok wyd.: 2006
Ilość stron: 186 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788373782549
ISBN: 978-83-7378-254-9
Data: 2010-04-28
Cena wydawcy: 20.00 złpozycja niedostępna
Produkty podobne:

Asset Management - zarządzanie aktywami w Polsce - Sebastian Buczek - opis książki:

Wstęp
Inwestorzy mogą lokować swoje środki w instrumenty finansowe samodzielnie bądź za pośrednictwem wyspecjalizowanych instytucji, takich jak fundusze inwestycyjne. W przypadku samodzielnych inwestycji wykorzystywane są różnego rodzaju instrumenty finansowe, jak akcje spółek notowanych na giełdach, bony i obligacje skarbowe, ale również bardziej wyrafinowane - instrumenty pochodne czy dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż Skarb Państwa. Zdecydowana większość inwestorów wybiera jednak drugie rozwiązanie, czyli korzystanie z usług profesjonalnych podmiotów.
Pomimo że inwestorzy wybierają różne formy pośrednictwa (fundusze inwestycyjne, produkty ubezpieczeniowe, portfele inwestycyjne etc.), w wielu przypadkach podmiotem, który podejmuje decyzje inwestycyjne, jest przedsiębiorstwo zarządzające aktywami (asset management company), a nie towarzystwo funduszy inwestycyjnych czy firma ubezpieczeniowa. Świadczenie usług polegających na profesjonalnym lokowaniu środków klientów (inwestorów) w instrumenty finansowe według uzgodnionych strategii inwestycyjnych nazywane jest zarządzaniem aktywami (asset management).
Rola przedsiębiorstw zarządzających aktywami, zarówno w teorii, jak i praktyce, jest niesprawiedliwie pomniejszana. O wiele więcej uwagi poświęca się funduszom inwestycyjnym czy firmom ubezpieczeniowym. To na ich temat powstały setki książek i opracowań, to one trafiają na pierwsze strony gazet, to one wreszcie są przedmiotem analiz milionów inwestorów, którzy następnie podejmują decyzje dotyczące sposobów lokowania środków. Tymczasem to przedsiębiorstwa zarządzające aktywami i ich działalność - zarządzanie aktywami - zasługują na głęboką i rzetelną analizę.
Rynek zarządzania aktywami zarówno na świecie, jak i w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Pięć lat temu, na koniec 2000 roku, wielkość tego rynku w naszym kraju szacowana była na 18 mld zł. Na koniec 2005 roku aktywa zarządzane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa przekroczyły 100 mld zł. Dla porównania depozyty bankowe gospodarstw domowych w ostatnich kilku latach utrzymywały się na poziomie ok. 200 mld zł. Aktywa funduszy inwestycyjnych, które notabene w większości przypadków są inwestowane przez przedsiębiorstwa zarządzające aktywami, wzrosły na koniec 2005 roku do ponad 60 mld zł. Oznacza to, że rola przedsiębiorstw zarządzających aktywami jest w rzeczywistości dużo większa niż się powszechnie sądzi.
Głównymi celami książki są zatem:
- po pierwsze - przedstawienie przedsiębiorstw zarządzających aktywami jako ważnego segmentu rynku finansowego w Polsce, z licznymi odwołaniami do sytuacji w Europie i na świecie,
- po drugie - zaprezentowanie wyników badań dotyczących:
a) porównania stóp zwrotu z portfeli (pakietów maklerskich instrumentów finansowych) oraz funduszy inwestycyjnych,
b) polityki inwestycyjnej kluczowych przedsiębiorstw zarządzających aktywami w Polsce.
W pierwszym rozdziale skoncentrowano się na umiejscowieniu zarządzania aktywami i podmiotów zarządzających na rynku finansowym. Przedstawiono także rozwój najważniejszych przedsiębiorstw zarządzających aktywami na świecie. Rozdział drugi poświęcony został prawnym uwarunkowaniom funkcjonowania przedsiębiorstw zarządzających aktywami w Polsce. W rozdziale trzecim omówiono rozwój rynku zarządzania aktywami w naszym kraju. Rozdział czwarty zawiera omówienie standardów pomiaru i prezentacji wyników inwestycyjnych. W rozdziale piątym zaprezentowano wyniki badań dotyczących polityki inwestycyjnej kluczowych przedsiębiorstw zarządzających aktywami w Polsce, a w szóstym - porównano atrakcyjność lokowania środków w portfele i fundusze inwestycyjne. Rozdział siódmy zawiera omówienie perspektyw rozwoju rynku zarządzania aktywami w naszym kraju. Główne wnioski zostały przedstawione w zakończeniu.
W Polsce dotychczas ukazało się wyjątkowo mało pozycji dotyczących zarządzania aktywami. Przy pisaniu książki autorzy wsparli się więc przede wszystkim na własnych doświadczeniach oraz informacjach podawanych bezpośrednio przez przedsiębiorstwa zarządzające aktywami, a także instytucje regulujące rynki finansowe. Dodatkową pomocą okazały się również oficjalne dokumenty przygotowane przez Ministerstwo Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Komisję Europejską, a także artykuły prasowe i zasoby internetowe.

Książka „Asset Management - zarządzanie aktywami w Polsce” - Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Książka posiada 186 stron i została wydana w 2006 r.

Spis treści:

Rozdział 1
Charakterystyka usług zarządzania aktywami
1.1. Podstawowe definicje
1.2. Miejsce przedsiębiorstw zarządzających aktywami na rynku finansowym
1.3. Powstanie i rozwój przedsiębiorstw zarządzających aktywami na świecie

Rozdział 2
Uwarunkowania prawne funkcjonowania przedsiębiorstw zarządzających aktywami w Polsce
2.1. Wprowadzenie
2.2. Uzyskiwanie zgody na rozpoczęcie działalności
2.3. Nadzór
2.4. Relacje klient–przedsiębiorstwo
2.5. Pozostałe aspekty

Rozdział 3
Rozwój rynku zarządzania aktywami w Polsce
3.1. Rynek zarządzania aktywami
3.2. Przedsiębiorstwa zarządzające aktywami

Rozdział 4
Standardy pomiaru i prezentacji wyników inwestycyjnych
4.1. Wprowadzenie
4.2. Pomiar wyników
4.3. Przypisanie wyników
4.4. Prezentacja wyników

Rozdział 5
Polityka inwestycyjna przedsiębiorstw zarządzających aktywami w Polsce
5.1. Ogólne zasady inwestycyjne
5.2. Polityka inwestycyjna wybranych podmiotów

Rozdział 6
Oferta polskich przedsiębiorstw zarządzających aktywami
6.1. Wprowadzenie
6.2. Konstrukcja usługi
6.3. Rodzaje portfeli
6.4. Koszty zarządzania portfelem
6.5. Wyniki zarządzania portfelami a funduszami inwestycyjnymi

Rozdział 7
Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw zarządzających aktywami
7.1. Rozwój przedsiębiorstw zarządzających aktywami a integracja europejska
7.2. Zarządzanie aktywami w świetle przewidywanej sytuacji gospodarczej Polski w latach 2006–2010
7.3. Perspektywy rozwoju usług zarządzania aktywami w świetle badań przeprowadzonych przez instytucje komercyjne

Zakończenie
Załącznik 1
Opis wybranych standardów GIPS
Załącznik 2
Raport GIPS przygotowany przez ING Investment Management (Polska) S.A. na koniec 2005 roku
Bibliografia
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce ""
Sebastian Buczek (red.) - autor m.in.:
Kupujący tę pozycję zamówili również: