pokaz koszyk
Szukaj:
szukaj tylko w Dom Wydawniczy ELIPSA
»
Dom Wydawniczy ELIPSA

Wydawnictwo Dom Wydawniczy ELIPSA

Sortuj wg

Przywództwo, etyka, polityka - okładka książki
praca zbiorowa

Przywództwo, etyka, polityka

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
W opracowaniu redagowanym przez Ewę Marię Marciniak i Jerzego Szczupaczyńskiego teoretyczną refleksję nad przywództwem politycznym uzupełniają rozważania nad praktycznymi wymiarami przywództwa. W monografii zaproponowano badanie przywództwa...
Cena: 36.29  Cena wydawcy: 37.80 zł Oszczędzasz: 1.51 
do koszyka

Nauki o polityce 2.0. Kontrowersje i konfrontacje - okładka książki

Nauki o polityce 2.0. Kontrowersje i konfrontacje

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Książka autorstwa kilku czołowych politologów z warszawskiego środowiska naukowego jest próbą diagnozy stanu nauk o polityce w Polsce. W swoim założeniu publikacja ta łączy samorefleksję nad stanem dyscypliny z prezentacją...
Cena: 32.26  Cena wydawcy: 33.60 zł Oszczędzasz: 1.34 
do koszyka

Postawy wobec bezpieczeństwa kulturowego w polskim dyskursie sejmowym 2004-2011 - okładka książki

Postawy wobec bezpieczeństwa kulturowego w polskim dyskursie sejmowym 2004-2011

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Publikacja, z uwagi na przedmiot badań i metodologię może być nazwana próbą empirycznej weryfikacji pewnych założeń teoretycznych. Przedmiotem badania jest natężenie postaw wobec bezpieczeństwa kulturowego w dyskursie sejmowym w...
Cena: 44.35  Cena wydawcy: 46.20 zł Oszczędzasz: 1.85 
do koszyka

Orientaliści kognitywnie - okładka książki

Orientaliści kognitywnie

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Niniejsza książka jest zbiorem naukowych artykułów napisanych przez doktorantów II i III roku studiów doktoranckich na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Autorów łączą dwie rzeczy. Po pierwsze, są orientalistami....
Cena: 20.44  Cena wydawcy: 23.10 zł Oszczędzasz: 2.66 
do koszyka

Udział zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu obronnego w rozwoju i modernizacji uzbrojenia - okładka książki

Udział zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu obronnego w rozwoju i modernizacji uzbrojenia

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Monografia poświęcona jest udziałowi zaplecza badawczo-rozwojowego polskiego przemysłu obronnego w zaprojektowaniu, wdrożeniu do produkcji oraz modernizacji uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP. Jest ona pokłosiem Ogólnopolskiej Konferencji...
Cena: 20.44  Cena wydawcy: 23.10 zł Oszczędzasz: 2.66 
do koszyka

Życie i działalność księdza Bazylego Martysza.. Droga do świętości - okładka książki

Życie i działalność księdza Bazylego Martysza.. Droga do świętości

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Publikacja poświęcona jest życiu i działalności duszpasterskiej prawosławnego księdza, św. Bazylego Martysza. Ksiądz Bazyli urodził się 20 lutego 1874 roku w Szechowicach, na Ziemi Chełmskiej. W młodości odbył swą pierwszą podróż...
Cena: 18.59  Cena wydawcy: 21.00 zł Oszczędzasz: 2.41 
do koszyka

Leksykon lobbingu w Unii Europejskiej - okładka książki

Leksykon lobbingu w Unii Europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Lobbing jest zjawiskiem typowym dla demokratycznych ustrojów politycznych, jak również dla systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej. Publikacja jest kompendium aktualnej wiedzy na temat lobbingu oraz zagadnień pokrewnych.Leksykon zawiera...
Cena: 22.30  Cena wydawcy: 25.20 zł Oszczędzasz: 2.9 
do koszyka

Aktywność międzynarodowa regionów Federacji Rosyjskiej - okładka książki

Aktywność międzynarodowa regionów Federacji Rosyjskiej

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
W pracy podjęty został problem uczestnictwa regionów subpaństwowych w stosunkach międzynarodowych na przykładzie regionów Federacji Rosyjskiej. Autor na podstawie własnych badań i literatury przedmiotu przeanalizował problemy ważkie,...
Cena: 44.15  Cena wydawcy: 50.40 zł Oszczędzasz: 6.25 
do koszyka

Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów społecznościowych - okładka książki

Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów społecznościowych

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Publikacja dotyczy bardzo aktualnych zagadnień, które teoretycy mediów, komunikacji społecznej i dziennikarstwa dopiero badają, czyli wyzwań etycznych, jakie powstają w wyniku upowszechniania się nowych mediów, a zwłaszcza...
Cena: 44.15  Cena wydawcy: 50.40 zł Oszczędzasz: 6.25 
do koszyka

Encyklopedia administracji publicznej - okładka książki

Encyklopedia administracji publicznej

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Encyklopedia administracji publicznej jest pierwszą polską interdyscyplinarną encyklopedią obejmującą problematykę administracji publicznej, zarówno w kontekście teoretycznym, jak i z odniesieniem do praktyki jej funkcjonowania....
Cena: 36.79  Cena wydawcy: 42.00 zł Oszczędzasz: 5.21 
do koszyka

Mongolia and the Mongols Past and Present - okładka książki

Mongolia and the Mongols Past and Present

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
The present volume is the result of the International Conference Mongolia and the Mongols: Past and Present held in the University of Warsaw on November 23-24, 2015. The conference enabled scholars working on different subjects related to the...
Cena: 33.12  Cena wydawcy: 37.80 zł Oszczędzasz: 4.68 
do koszyka

Praca konsumentów.  Teorie praktyki i uwarunkowania - okładka książki

Praca konsumentów. Teorie praktyki i uwarunkowania

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Nie ulega wątpliwości, że przedstawione w pracy zjawiska związane z pracą niematerialną, tworzeniem treści, praktykami prosumpcyjnymi, pracą fanowską, ekonomią współdzielenia stają się coraz wyraźniejszym elementem...
Cena: 22.30  Cena wydawcy: 25.20 zł Oszczędzasz: 2.9 
do koszyka

Determinanty bezpieczeństwa militarnego państwa - międzynarodowy transfer broni i technologii militarnych - okładka książki

Determinanty bezpieczeństwa militarnego państwa - międzynarodowy transfer broni i technologii militarnych

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Autor pracy zajmuje się militarnymi determinantami bezpieczeństwa państwa, a w szczególności zagadnieniem międzynarodowych transferów broni i technologii militarnych, które w sposób bezpośredni wpływają na zdolności obronne i...
Cena: 44.35  Cena wydawcy: 46.20 zł Oszczędzasz: 1.85 
do koszyka

Immunitet parlamentarny i immunitet głowy państwa z perspektywy konstytucyjnej i karnoprocesowej - okładka książki

Immunitet parlamentarny i immunitet głowy państwa z perspektywy konstytucyjnej i karnoprocesowej

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Publikacja poświęcona jest immunitetom parlamentarzystów oraz głowy państwa, które analizowane są z perspektywy krajowej i międzynarodowej. Autorami są wybitni eksperci w zakresie podejmowanych problemów badawczych. Za cel publikacji...
Cena: 20.48  Cena wydawcy: 21.00 zł Oszczędzasz: 0.52 
do koszyka

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako instytucja ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.. Studium prawno-politologiczne - okładka książki

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako instytucja ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.. Studium prawno-politologiczne

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Autor publikacji podjął się zadania polegającego na przedstawieniu genezy, analizy rozwiązań prawnych, praktyki oraz wniosków de lege ferenda polskiej instytucji inicjatywy ustawodawczej obywateli. Przedmiotem zainteresowania w książce...
Cena: 29.43  Cena wydawcy: 33.60 zł Oszczędzasz: 4.17 
do koszyka

Działalność gospodarcza samorządu gminnego w Polsce i Niemczech - okładka książki

Działalność gospodarcza samorządu gminnego w Polsce i Niemczech

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Monografia poświęcona jest porównaniu działalności gospodarczej samorządu gminnego w Polsce i Niemczech. W pracy zweryfikowano założenie, że samorząd gminny mógłby optymalizować wykonywanie zadań publicznych przez...
pozycja niedostępna

Feminizm po polsku. Tom 2 - okładka książki

Feminizm po polsku. Tom 2

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Siedem lat temu ukazała się praca ważna z punktu widzenia badań kwestii walki o prawa kobiet pt. Feminizm po polsku. Niniejsza publikacja, przygotowana przez zespół autorski w częściowo zmienionym składzie, stanowi efekt kolejnego...
Cena: 25.76  Cena wydawcy: 29.40 zł Oszczędzasz: 3.64 
do koszyka

Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne - okładka książki

Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
W książce poddano analizie podstawowe zagadnienia związane z procedurą ochrony praworządności, w kontekście wniosku Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE.Autorzy przypominają, iż Unia...
Cena: 16.38  Cena wydawcy: 16.80 zł Oszczędzasz: 0.42 
do koszyka

Konseptualisering av rommet hos polske norskinnlarere - utfordringer og diagnoser. En korpusbasert studie med i og pa i fokus - okładka książki

Konseptualisering av rommet hos polske norskinnlarere - utfordringer og diagnoser. En korpusbasert studie med i og pa i fokus

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Denne avhandlingen er skrevet i fagfeltet andrespraklaring og kaster lys over problematikken knyttet til tilegnelse og riktig distribusjon av pastedspreposisjoner i og pa hos polske norskinnlarere. Motivasjonen som star bak valget av sokespektret...
Cena: 18.59  Cena wydawcy: 21.00 zł Oszczędzasz: 2.41 
do koszyka

W labiryncie polszczyzny. Profesorowi Stanisławowi Dubiszowi - doktorzy i doktoranci - okładka książki
praca zbiorowa

W labiryncie polszczyzny. Profesorowi Stanisławowi Dubiszowi - doktorzy i doktoranci

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Autorzy reprezentują różne środowiska i kraje. Poza językoznawcami z warszawskiego środowiska polonistycznego, mamy liczne grono autorów spoza Polski, w tym z Białorusi, Kanady, Litwy, Ukrainy i Węgier. Uderza ogromna rozpiętość...
Cena: 36.79  Cena wydawcy: 42.00 zł Oszczędzasz: 5.21 
do koszyka

Strona 1 z 13 : 12345...ostatnia» (245 pozycji)