pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Dom Wydawniczy ELIPSA

Wydawnictwo Dom Wydawniczy ELIPSA


okładka książki - Zasada ostrożności w administracyjnoprawnych regulacjach dotyczących nanomateriałów

Zasada ostrożności w administracyjnoprawnych regulacjach dotyczących nanomateriałów

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Autor podjął się opracowania zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego w kontekście regulacji rejestracji, produkcji, wprowadzania do obrotu oraz stosowania nanomateriałów. Publikacja jest naukowym opracowaniem podejmującym...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Unus pro multis. Państwa i organizacje międzynarodowe wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa XXI wieku

Unus pro multis. Państwa i organizacje międzynarodowe wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa XXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Charakter współczesnych zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa międzynarodowego zmusza państwa do tworzenia, a następnie konsekwentnego pogłębiania, różnorodnych form wielostronnej współpracy o charakterze polityczno-militarnym....
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Separatyzm baskijski. Historia Współczesność Perspektywy

Separatyzm baskijski. Historia Współczesność Perspektywy

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Publikacja opisuje narastanie tendencji separatystycznych i nacjonalistycznych w Europie i na świecie dając za przykład Kraj Basków. Tendencje te wzmagają dążenia separatystyczne w Hiszpanii, gdzie dodatkowo nastąpiła...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Ograniczanie konfliktów w Nigerii i Indonezji.. Hybrydowy model power-sharing

Ograniczanie konfliktów w Nigerii i Indonezji.. Hybrydowy model power-sharing

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka azjatycka; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Monografia ta traktuje o ograniczaniu konfliktów w relacjach między segmentami społecznymi (takimi jak grupy etniczne, wspólnoty religijne), w których członkostwo opiera się na podstawach askryptywnych i kulturowych, a także między nimi...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Linguistic Evidence of Cultural Distance

Linguistic Evidence of Cultural Distance

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
The volume presents the current stage of research on Hausa, with particular reference to its cultural background which is readable from the Hausa vocabulary, phraseological expressions and pragmatic aspects of the language structures in the process...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Bogini Marijamman. Mitologia i kult na podstawie tamilskich pieśni religijnych

Bogini Marijamman. Mitologia i kult na podstawie tamilskich pieśni religijnych

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Religioznawstwo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
W publikacji podjęto próbę ukazania zmian zachodzących współcześnie w kulcie tamilskiej bogini Marijamman (Mariyamma), kształtowanych przemianami społeczno-religijnymi zapoczątkowanymi ok. lat 70. XX w. W poszczególnych rozdziałach...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Being at Home in a Place. The Philosophy of Localness

Being at Home in a Place. The Philosophy of Localness

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
The monograph contains reflections divided into seven parts. The first part Towards the Philosophy of Localness is a theoretical interpretation of the idea of localness being developed as a broad and affirmative concept defining the humans way...
Zapowiedź - produkt dostępny wkrótce!

okładka książki - Demokracja konstytucyjna w Polsce

Demokracja konstytucyjna w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Ostatnie lata obfitowały w doniosłe dla polskiego ustroju, i szerzej - systemu politycznego, wydarzenia i jubileusze. W 2017 r. obchodziliśmy dwudziestą rocznicę uchwalenia Konstytucji RP, zaś rok 2019 pozwala na refleksyjne spojrzenie na 30...
35.15  37.80  2.65 

okładka książki - Zarys polityki cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej Casus Polski i RFN

Zarys polityki cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej Casus Polski i RFN

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Praca jako opracowanie z pogranicza nauk o polityce, bezpieczeństwie oraz nauk prawnych została napisana z wykorzystaniem uznanych metod i form badawczych w powyższych dyscyplinach naukowych. Autorka podjęła próbę odpowiedzi na pytanie o...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kobieta. Wiedza. Nauka. Uniwersytety. Europa i świat. Seria: Kobieta wczoraj i dziś

Kobieta. Wiedza. Nauka. Uniwersytety. Europa i świat. Seria: Kobieta wczoraj i dziś

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Publikacja jest pracą bardzo różnorodną tematycznie, już choćby z uwagi na uwzględnienie szerokiego kontekstu kulturowego, który wychodzi poza Europę i kieruje uwagę Czytelnika także na grunt afrykański czy azjatycki. Bogaty jest...
31.25  33.60  2.35 

okładka książki - Szkoła Główna Warszawska (1862-1869)

Szkoła Główna Warszawska (1862-1869)

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Tom materiałów do historii Szkoły Głównej Warszawskiej jest pierwszym, jaki podejmuje próbę całościowego zebrania najważniejszych źródeł do jej dziejów. Znalazły się w nim tak materiały dotąd niepublikowane, jak i wydane w epoce,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Reformy samorządu terytorialnego na Węgrzech i w Polsce

Reformy samorządu terytorialnego na Węgrzech i w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka dostarcza wiedzy na temat dynamiki zmian w zakresie samorządu terytorialnego w Polsce i na Węgrzech, jest interesującym studium porównawczym, zasługuje na uwagę szerokiego kręgu odbiorców.Podstawowym celem opracowania jest...
19.78  21.00  1.22 

okładka książki - Euroregion. Od partnerstwa do sieci współpracy transgranicznej

Euroregion. Od partnerstwa do sieci współpracy transgranicznej

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Proces powstawania sieci społecznych jest funkcją oddziaływań formalnych i nieformalnych. Studia na temat zasad współpracy transgranicznej wskazują, że zazwyczaj prowadzone w jej ramach projekty są inicjowane przez niewielką liczbę...
pozycja niedostępna

okładka książki - Współczesne trendy rozwoju w regionie - problemy wybrane

Współczesne trendy rozwoju w regionie - problemy wybrane

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Turystyka; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka odnosi się do problematyki rozwoju regionu. Poruszone są w niej dwa wiodące problemy - klastrowanie i marketing terytorialny. Wybór przedstawionych opcji rozwoju regionalnego został dokonany celowo ze względu na ich ważność...
8.70  23.10  14.4 

okładka książki - Bezpieczeństwo międzynarodowe - współczesne problemy i wyzwania

Bezpieczeństwo międzynarodowe - współczesne problemy i wyzwania

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Artykuły zamieszczone w książce dotyczą szeroko rozumianego bezpieczeństwa w różnych jego aspektach. Oprócz najbardziej rozpoznawanego bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych mowa również problematyki bezpieczeństwa zdrowotnego,...
23.74  25.20  1.46 

okładka książki - Udział polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w realizacji programów modernizacji technicznej sił zbrojnych RP

Udział polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w realizacji programów modernizacji technicznej sił zbrojnych RP

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka polska; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
W monografii przedstawiono najważniejsze aspekty i uwarunkowania, w tym prawne i ekonomiczno-finansowe, modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w niej polskiego przemysłu obronnego i jego...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wolność wypowiedzi a ochrona dóbr osobistych i prywatności uczestników medialnych kampanii wyborczych

Wolność wypowiedzi a ochrona dóbr osobistych i prywatności uczestników medialnych kampanii wyborczych

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Książka poświęcona jest trudnemu zagadnieniu, wymagającemu zastosowania metod badawczych właściwych zarówno dla prawoznawstwa, jak i politologii. Została ona poświęcona problematyce wolności słowa (wypowiedzi) w kontekście ochrony...
18.46  42.00  23.54 

okładka książki - Rok 1918 w polskiej pamięci kulturowej. Spoiwa i pęknięcia
praca zbiorowa

Rok 1918 w polskiej pamięci kulturowej. Spoiwa i pęknięcia

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Rok 1918 i poprzedzające go doświadczenie Wielkiej Wojny w polskiej pamięci kulturowej to temat badawczy, który - z jednej strony - ma bogatą literaturę przedmiotu, z drugiej zasługuje na dalsze, liczne analizy i rozpoznania. Zważywszy...
31.25  33.60  2.35 

okładka książki - Syndrom oblężonej twierdzy

Syndrom oblężonej twierdzy

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Syndrom oblężonej twierdzy jest pojęciem stosunkowo często wykorzystywanym w praktyce komunikacji społeczno-politycznej. Termin ten odnosi się równie dobrze do przypadków: antycznej Sparty, specyfiki obrony twierdz warownych, wyizolowanych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Dyscyplinarne postępowania funkcjonariuszy Policji

Dyscyplinarne postępowania funkcjonariuszy Policji

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Celem publikacji jest przybliżenie wiedzy z zakresu problematyki postępowania dyscyplinarno-karnego w Policji w wymiarze podmiotowo-przedmiotowym, materialno-formalno-prawnym, proceduralnym i pragmatycznym, w związku z szeroko realizowanymi...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 16 : 12345...ostatnia» (306 pozycji)