pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Dom Wydawniczy ELIPSA

Wydawnictwo Dom Wydawniczy ELIPSA


okładka książki - Parlamentaryzm skandynawski. Norwegia. Studium ustrojowe

Parlamentaryzm skandynawski. Norwegia. Studium ustrojowe

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Autor dokonuje świadomego wyboru ustroju politycznego Norwegii jako najbardziej charakterystycznego przykładu w regionie, dotyczącego nordyckiego modelu ustrojowego.Książka pokazuje Norwegię, SKANDYNAWIĘ oraz cały region, jako wyjątkowe...
58.50  67.20  8.7 

okładka książki - Europa. Metafory pesymistyczne

Europa. Metafory pesymistyczne

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Zrozumienie procesów integracyjnych zachodzących na Starym Kontynencie to wyzwanie ważne nie tylko dla badaczy, ale także w szerszym kontekście rozpoznawania struktur władzy wpływających na życie jednostek i grup społecznych. Jego...
25.06  27.30  2.24 

okładka książki - Europa w czasie pandemii COVID-19

Europa w czasie pandemii COVID-19

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Książka stanowi zbiór esejów/rozdziałów poświęconych skutkom pandemii SARS-Co V-2 w Europie. Zmiany pandemiczne analizowane są w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego. W przypadku aspektów międzynarodowych przyjmują...
54.84  63.00  8.16 

okładka książki - Międzynarodowy obrót osobowy jako źródło szans i zagrożeń

Międzynarodowy obrót osobowy jako źródło szans i zagrożeń

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Kryzysy, jakie coraz częściej wybuchają na tle nieradzenia sobie z żywiołowością procesów migracyjnych, w tym uchodźczych, zmuszają do podejmowania nowych zespolonych i synergicznych inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze...
37.13  42.00  4.87 

okładka książki - Instytucje ochrony prawnej w wybranych państwach pozaeuropejskich

Instytucje ochrony prawnej w wybranych państwach pozaeuropejskich

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka azjatycka; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Autorka monografii nie stawia przed sobą zadania analizy miejsca instytucji ochrony praw i wolności obywatelskich w systemie politycznym, ograniczając się do opisu rozwiązań organizacyjnych. Stanowi on dogodny punkt wyjścia dla...
33.41  37.80  4.39 

okładka książki - Chodzący po wodzie Barack Obama w kenijskiej karykaturze w latach 2008-2016

Chodzący po wodzie Barack Obama w kenijskiej karykaturze w latach 2008-2016

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
W czasie ośmioletniej prezydentury Baracka Obamy rozpoczętej w roku 2008, na całym świecie obserwować można było zjawisko Obamamanii - fascynacji politykiem, jego pracą, a także historią rodzinną i życiem prywatnym. Miała ona...
37.13  42.00  4.87 

okładka książki - Czarne i czerwone w kulturze Europy

Czarne i czerwone w kulturze Europy

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Przywołane w tytule monografii kolory ze Stendhalowskiej powieści Czerwone i czarne stały się punktem wyjścia do refleksji nad niejednoznaczną symboliką barw w kulturze europejskiej. Tym bardziej fascynującą, że nie tylko czerń i...
23.14  25.20  2.06 

okładka książki - Polityka społeczna i praca socjalna wobec rodziny w Polsce w latach 1989-2019

Polityka społeczna i praca socjalna wobec rodziny w Polsce w latach 1989-2019

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Autorzy opracowania podjęli niezwykle ciekawy poznawczo i ważny społecznie temat polityki społecznej i pracy socjalnej wobec rodziny w Polsce w ciągu całego okresu transformacji tj. w latach 1989-2019. Książka jest niezwykle bogatym w wątki,...
44.55  50.40  5.85 

okładka książki - Polityka integracji imigrantów w Polsce i Holandii

Polityka integracji imigrantów w Polsce i Holandii

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka polska; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Integracja imigrantów ze społeczeństwem przyjmującym stała się bardzo ważną kwestią w obliczu problemów związanych z intensywnym napływem imigrantów do Europy. Imigranci spoza Europy, zwłaszcza muzułmańskie mniejszości, zaczęli...
23.14  25.20  2.06 

okładka książki - Instytucja prezydenta w państwach Grupy Wyszehradzkiej

Instytucja prezydenta w państwach Grupy Wyszehradzkiej

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowej nabrała na znaczeniu, a co za tym idzie także na zainteresowaniu, z racji przeobrażeń ustrojowych, które przeprowadzane były w państwach naszej części Europy po 1989 r.Autor...
37.13  42.00  4.87 

okładka książki - Mit, obraz, metafora w kulturach Azji i Afryki

Mit, obraz, metafora w kulturach Azji i Afryki

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Przedstawione w tomie badania obejmują kilka dziedzin badań orientalistycznych: arabistykę, turkologię, ałtaistykę, indologię (z jej wewnętrznym zróżnicowaniem: sanskrytologię, tamilistykę i kulturę hindi), koreanistykę, sinologię i...
44.55  50.40  5.85 

okładka książki - Invisible Fire. Memory, Tradition and the Self

Invisible Fire. Memory, Tradition and the Self

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
This book consists of five chapters. In the first chapter, we look at early Smti cosmogonies presented in MS 1 and MDhP 175176, 240. It is argued that the creation of the world is seen as a cognitive act during which one reality manifests its aspect...
72.31  84.00  11.69 

okładka książki - Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy

Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Destabilizacja regionu w 2020 r. skłania do podjęcia refleksji nad sytuacją w państwach Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego w okresie od ukraińskiej rewolucji godności (Euromajdanu) do chwili obecnej.Książka prezentuje analizę sytuacji...
23.14  25.20  2.06 

okładka książki - Prawo do obrony podmiotu zbiorowego

Prawo do obrony podmiotu zbiorowego

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Autor przedstawia rozbudowane rozważania dotyczące podmiotowości korporacji i możliwości kierowania do nich oddziaływania normami prawa represyjnego, poddając przy tym syntezie i wnikliwie diagnozując także argumentację zaprezentowaną w literaturze...
33.02  37.80  4.78 

okładka książki - Perspektywa cyklu i biegu życia w polityce społecznej

Perspektywa cyklu i biegu życia w polityce społecznej

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
W książce autorki przedstawiają, między innymi, propozycję porządku terminologicznego dotyczącego pojęć cykl życia i bieg życia. W ich bowiem ocenie są one zarówno w języku potocznym, jak i w publikacjach naukowych stosowane w sposób dowolny, dość...
26.64  29.40  2.76 

okładka książki - Nowe podejście do starzenia się w UE

Nowe podejście do starzenia się w UE

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Prognozy jednoznacznie wskazują, że wszystkie społeczeństwa Europy się starzeją, a do 2060 r. polskie społeczeństwo będzie jednym z najstarszych w Unii Europejskiej. Przedmiotem badania niniejszej pracy jest więc sposób, w jaki Unia Europejska uwzględnia...
40.37  46.20  5.83 

okładka książki - Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych

Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Publikacja zawiera teksty autorów reprezentujących różne dyscypliny naukowe (m.in. historia, socjologia, politologia, językoznawstwo), zorientowanych na opis, analizę i wyjaśnianie problemów istotnych z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich...
33.02  37.80  4.78 

okładka książki - Studia nad czytelnością krojów pisma i parametrami cichego czytania u polskich uczniów z dysleksją rozwojową

Studia nad czytelnością krojów pisma i parametrami cichego czytania u polskich uczniów z dysleksją rozwojową

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Problematyka czytania także w kontekście trudności w opanowaniu tej umiejętności przez dzieci z dysleksją pozostaje od lat w polu zainteresowań badaczy reprezentujących rozmaite dziedziny nauki. Przede wszystkim sprawność ta stanowi obiekt analiz...
51.37  58.79  7.42 

okładka książki - Działania przemysłu obronnego na rzecz infrastruktury krytycznej i obronnej państwa

Działania przemysłu obronnego na rzecz infrastruktury krytycznej i obronnej państwa

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia obejmuje łącznie dziewięć opracowań poświęconych różnym aspektom sformułowanego w tytule kompleksowego zagadnienia. Wszystkie one dotyczą zagadnień związanych z infrastrukturą krytyczną, w większości skoncentrowane są...
26.64  29.40  2.76 

okładka książki - Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej

Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Głównym celem książki jest ukazanie (przebijającej się zarówno w aktualnym dyskursie naukowym, jak i w praktyce społecznej) perspektywy usług społecznych jako wyłaniającego się nowego paradygmatu welfare state i jednocześnie...
60.94  70.00  9.06 

Strona 1 z 21 : 12345...ostatnia» (406 pozycji)