pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Dom Wydawniczy ELIPSA

Wydawnictwo Dom Wydawniczy ELIPSA


okładka książki - Zasady ustrojowe i działania prokuratury w Polsce nowe spojrzenie

Zasady ustrojowe i działania prokuratury w Polsce nowe spojrzenie

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Jest to pierwsze, oryginalne i kompleksowe opracowanie problematyki zasad ustrojowych i działania prokuratury w Polsce. Na szczególną uwagę zasługuje podjęcie wszystkich, często zawiłych i niejednoznacznych problemów, dzięki czemu stanowi...
73.11 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Polska i Unia Europejska w epoce

Polska i Unia Europejska w epoce

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Zbiór poniższych subiektywnych refleksji powstał pod wpływem chwili i komentowania zmagań Polski z Unią Europejskiej (UE). Unia ta jawi się w polityce polskiej w coraz większym stopniu jako instytucja niepraworządna, opresyjna,...
26.99 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Oriental Studies Global and Local Perspektives

Oriental Studies Global and Local Perspektives

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Local and global approaches concern most human activities. Even unrelated events after a deeper analysis may appear to have a common ground or source although the local circumstances may greatly influence it. Regarding Asian studies focus was laid...
29.71 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Wojewoda w systemie decydowania publicznego III Rzeczypospolitej Polskiej (2009-2019)

Wojewoda w systemie decydowania publicznego III Rzeczypospolitej Polskiej (2009-2019)

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2022; Oprawa: twarda;
Najważniejszym celem badawczym pracy jest zrekonstruowanie i zdefiniowanie pozycji i roli wojewody w systemie decydowania publicznego w latach 2009-2019. Chodzi o identyfikację najistotniejszych determinantów wpływających na kształt...
76.77 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Mediacja w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów

Mediacja w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Mediacja, jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów, została wprowadzona do postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów w drodze ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich. W niniejszej...
40.85 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Operacja TPAJAX Zamach stanu w Iranie (1953)

Operacja TPAJAX Zamach stanu w Iranie (1953)

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka amerykańska; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
19 sierpnia 1953 roku w wyniku przewrotu politycznego w Iranie obalony został rząd Mohammada Mosaddegha. Zamach stanu był wspólną, brytyjsko-amerykańską tajną operacją wywiadowczą o kryptonimie TPAJAX, zaplanowaną i wykonaną przy...
26.99 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - In Orbe Turcorum. Selected Papers on Language, Literature and Culture of Turks

In Orbe Turcorum. Selected Papers on Language, Literature and Culture of Turks

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2022; Oprawa: twarda;
The papers included in this book cover a wide range of topics, but at the same time are representative of only a fraction of the Professor Tadeusz Majda scholarly interests. We decided to select articles from three research areas: the...
44.04 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Zagraniczna polityka kulturalna Czech, Polski, Słowacji i Węgier po 1989 roku

Zagraniczna polityka kulturalna Czech, Polski, Słowacji i Węgier po 1989 roku

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Publikacja ma na celu zaprezentowanie zagranicznej polityki kulturalnej Republiki Czeskiej, Słowacji, Polski i Węgier małych i średnich państw Europy Środkowej skupionych w regionalnym porozumieniu Grupy Wyszehradzkiej. W swoich...
44.55 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Udział aktorów społecznych w kreowaniu polityki mieszkaniowej w Warszawie w latach 2000-2016

Udział aktorów społecznych w kreowaniu polityki mieszkaniowej w Warszawie w latach 2000-2016

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka polska; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Monografia o charakterze interdyscyplinarnym stanowi przybliżenie rozważań dotyczących roli aktorów społecznych w tworzeniu polityki mieszkaniowej w odniesieniu do pojęcia demokracji deliberacyjnej i partycypacyjnej. Zawiera niemały...
26.99 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Zapomniane, nieobecne, niepotrzebne, niechciane - kobieca (nie)obecność na przestrzeni wieków

Zapomniane, nieobecne, niepotrzebne, niechciane - kobieca (nie)obecność na przestrzeni wieków

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Książka zawiera siedemnaście artykułów prezentujących marginalizowanie kobiet w społecznościach i przez społeczności, w których żyły, w ramach prawa, w polityce, nauce i sztuce a także w religii. Spectrum czasowe, przez które...
33.02 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Kultura organizacyjna w Polsce i Korei Południowej oraz jej kreowanie poprzez politykę kadrową

Kultura organizacyjna w Polsce i Korei Południowej oraz jej kreowanie poprzez politykę kadrową

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Polityka kadrowa ma priorytetowe znaczenie w każdej firmie. Właśnie od zatrudnionych osób, od kadry, zależy, czy dana organizacja będzie się prężnie rozwijała i stanowiła konkurencję dla wszystkich innych funkcjonujących na tym samym...
19.03 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Inteligentne miasta w pandemii

Inteligentne miasta w pandemii

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Podjęta problematyka warunków rozwoju inteligentnych miast, szczególnie w okresie kryzysu jakim jest pandemia, posiada istotne znaczenie, tak z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia.Celem opracowania była identyfikacja nowych...
26.99 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Parlamentaryzm w historii politycznej Danii

Parlamentaryzm w historii politycznej Danii

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2022; Oprawa: twarda;
Jest to kolejna publikacja poświęcona problematyce ustrojowej państw regionu, wcześniej ukazały się doskonałe pozycje Autora poświęcone Finlandii i Islandii oraz Norwegii. Pokazuje ona Danię, a w tym kontekście cały region, jako...
89.75 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - W poszukiwaniu własnego głosu. Powieść suahili kobiet z Tanzanii w perspektywie półwiecza

W poszukiwaniu własnego głosu. Powieść suahili kobiet z Tanzanii w perspektywie półwiecza

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Jest to praca stanowiąca dowód biegłej orientacji Autorki w prowadzaniu naukowych badań literaturoznawczych, umiejętności dokonywania trafnych analiz utworów literackich oraz konstruowania logicznych i przekonujących wniosków. Podjęty...
26.64 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Sceny biografii

Sceny biografii

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Na Sceny biografii składa się trzydzieści tekstów poświęconych pisarzom i pisarkom XX wieku (jest też poeta z XXI wieku - Marcin Świetlicki). Czy jest jakieś kryterium doboru bohaterek i bohaterów książki Tak, wszyscy oni są ważni...
57.86 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - O rozwoju mowy dziecka

O rozwoju mowy dziecka

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Wydanie I tej publikacji ukazało się w 2015 r. Książka spotkała się z szerokim odbiorem i ze wszech miar okazała się publikacją społecznie użyteczną. Stało się tak dlatego, że w polskiej literaturze przedmiotu, poświęconej...
31.56 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Mglista pamięć. Esej kulturowy

Mglista pamięć. Esej kulturowy

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Dzienniki; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
To książka wprawdzie osobista, ale jest czymś więcej niż tylko prywatnym notatnikiem (stąd podtytuł). Opowiada o środowisku autora, szukaniu rodzinnych śladów, nade wszystko zaś mówi o Miejscu, które z realnego stało się mityczne....
29.36 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Współpraca strategiczno-polityczna i gospodarcza w regionie Azji i Pacyfiku po zakończeniu zimnej wojny

Współpraca strategiczno-polityczna i gospodarcza w regionie Azji i Pacyfiku po zakończeniu zimnej wojny

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka azjatycka; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Zagadnieniem badawczym monografii jest strategiczno-polityczna i gospodarcza współpraca w regionie Azji i Pacyfiku po zakończeniu zimnej wojny. Analizie poddane zostały struktury, procesy i uzgodnione działania, zwiększające spójność...
54.24 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Dekompozycja współczesnego parlamentaryzmu

Dekompozycja współczesnego parlamentaryzmu

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Prowadzone w ramach monografii rozważania zmierzają do analizy przyczyn dekompozycji parlamentaryzmu w naszych czasach, kształtu przyszłych ciał reprezentacyjnych i ich już istniejących nowych form demokracji deliberatywnej i uczestniczącej....
22.84 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Konsekwencje pandemii koronawirusa dla przemysłu obronnego

Konsekwencje pandemii koronawirusa dla przemysłu obronnego

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Kategoria: Książki / Polityka / Myśl Polityczna; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
W monografii szczegółowo scharakteryzowano jakościowo nowe uwarunkowania funkcjonowania branży zbrojeniowej, w tym prawne uwarunkowania pozyskiwania uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP w czasie pandemii. A także przedstawiono towarzyszące temu...
19.03 
Wyślemy w czasie: 24 h

Strona 1 z 22 : 12345...ostatnia» (440 pozycji)