pokaz koszyk
Szukaj:
szukaj tylko w Dom Wydawniczy ELIPSA
»
Dom Wydawniczy ELIPSA

Wydawnictwo Dom Wydawniczy ELIPSA

Sortuj wg

Aktywność międzynarodowa regionów Federacji Rosyjskiej - okładka książki
Maciej Raś

Aktywność międzynarodowa regionów Federacji Rosyjskiej

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
W pracy podjęty został problem uczestnictwa regionów subpaństwowych w stosunkach międzynarodowych na przykładzie regionów Federacji Rosyjskiej. Autor na podstawie własnych badań i literatury przedmiotu przeanalizował problemy ważkie,...
Cena: 48.38  Cena wydawcy: 50.40 zł Oszczędzasz: 2.02 
do koszyka

Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów społecznościowych - okładka książki
Małgorzata Laskowska

Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów społecznościowych

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Publikacja dotyczy bardzo aktualnych zagadnień, które teoretycy mediów, komunikacji społecznej i dziennikarstwa dopiero badają, czyli wyzwań etycznych, jakie powstają w wyniku upowszechniania się nowych mediów, a zwłaszcza...
Cena: 48.38  Cena wydawcy: 50.40 zł Oszczędzasz: 2.02 
do koszyka

Encyklopedia administracji publicznej - okładka książki

Encyklopedia administracji publicznej

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Encyklopedia administracji publicznej jest pierwszą polską interdyscyplinarną encyklopedią obejmującą problematykę administracji publicznej, zarówno w kontekście teoretycznym, jak i z odniesieniem do praktyki jej funkcjonowania....
Cena: 40.32  Cena wydawcy: 42.00 zł Oszczędzasz: 1.68 
do koszyka

Mongolia and the Mongols Past and Present - okładka książki

Mongolia and the Mongols Past and Present

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
The present volume is the result of the International Conference Mongolia and the Mongols: Past and Present held in the University of Warsaw on November 23-24, 2015. The conference enabled scholars working on different subjects related to the...
Cena: 36.29  Cena wydawcy: 37.80 zł Oszczędzasz: 1.51 
do koszyka

Praca konsumentów.  Teorie praktyki i uwarunkowania - okładka książki
Konstanty Strzyczkowski

Praca konsumentów. Teorie praktyki i uwarunkowania

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Nie ulega wątpliwości, że przedstawione w pracy zjawiska związane z pracą niematerialną, tworzeniem treści, praktykami prosumpcyjnymi, pracą fanowską, ekonomią współdzielenia stają się coraz wyraźniejszym elementem...
Cena: 24.57  Cena wydawcy: 25.20 zł Oszczędzasz: 0.63 
do koszyka

Determinanty bezpieczeństwa militarnego państwa - międzynarodowy transfer broni i technologii militarnych - okładka książki
Piotr Milik

Determinanty bezpieczeństwa militarnego państwa - międzynarodowy transfer broni i technologii militarnych

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Autor pracy zajmuje się militarnymi determinantami bezpieczeństwa państwa, a w szczególności zagadnieniem międzynarodowych transferów broni i technologii militarnych, które w sposób bezpośredni wpływają na zdolności obronne i...
Cena: 44.35  Cena wydawcy: 46.20 zł Oszczędzasz: 1.85 
do koszyka

Immunitet parlamentarny i immunitet głowy państwa z perspektywy konstytucyjnej i karnoprocesowej - okładka książki
Marta Kłopocka-Jasińska, Monika Filipowska-Tuthill (red.)

Immunitet parlamentarny i immunitet głowy państwa z perspektywy konstytucyjnej i karnoprocesowej

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Publikacja poświęcona jest immunitetom parlamentarzystów oraz głowy państwa, które analizowane są z perspektywy krajowej i międzynarodowej. Autorami są wybitni eksperci w zakresie podejmowanych problemów badawczych. Za cel publikacji...
Cena: 20.48  Cena wydawcy: 21.00 zł Oszczędzasz: 0.52 
do koszyka

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako instytucja ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.. Studium prawno-politologiczne - okładka książki
Jerzy Kuciński

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako instytucja ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.. Studium prawno-politologiczne

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Autor publikacji podjął się zadania polegającego na przedstawieniu genezy, analizy rozwiązań prawnych, praktyki oraz wniosków de lege ferenda polskiej instytucji inicjatywy ustawodawczej obywateli. Przedmiotem zainteresowania w książce...
Cena: 32.26  Cena wydawcy: 33.60 zł Oszczędzasz: 1.34 
do koszyka

Działalność gospodarcza samorządu gminnego w Polsce i Niemczech - okładka książki
Marta Balcerek-Kosiarz

Działalność gospodarcza samorządu gminnego w Polsce i Niemczech

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Monografia poświęcona jest porównaniu działalności gospodarczej samorządu gminnego w Polsce i Niemczech. W pracy zweryfikowano założenie, że samorząd gminny mógłby optymalizować wykonywanie zadań publicznych przez...
Cena: 28.22  Cena wydawcy: 29.40 zł Oszczędzasz: 1.18 
do koszyka

Feminizm po polsku. Tom 2 - okładka książki
Agnieszka Ługowska, Filip Pierzchalski, Karolina Golinowska, Maria E. Szatlach

Feminizm po polsku. Tom 2

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Siedem lat temu ukazała się praca ważna z punktu widzenia badań kwestii walki o prawa kobiet pt. Feminizm po polsku. Niniejsza publikacja, przygotowana przez zespół autorski w częściowo zmienionym składzie, stanowi efekt kolejnego...
Cena: 25.76  Cena wydawcy: 29.40 zł Oszczędzasz: 3.64 
do koszyka

Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne - okładka książki

Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
W książce poddano analizie podstawowe zagadnienia związane z procedurą ochrony praworządności, w kontekście wniosku Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE.Autorzy przypominają, iż Unia...
Cena: 14.87  Cena wydawcy: 16.80 zł Oszczędzasz: 1.93 
do koszyka

Konseptualisering av rommet hos polske norskinnlarere - utfordringer og diagnoser. En korpusbasert studie med i og pa i fokus - okładka książki
Oliwia Szymańska

Konseptualisering av rommet hos polske norskinnlarere - utfordringer og diagnoser. En korpusbasert studie med i og pa i fokus

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Denne avhandlingen er skrevet i fagfeltet andrespraklaring og kaster lys over problematikken knyttet til tilegnelse og riktig distribusjon av pastedspreposisjoner i og pa hos polske norskinnlarere. Motivasjonen som star bak valget av sokespektret...
Cena: 18.59  Cena wydawcy: 21.00 zł Oszczędzasz: 2.41 
do koszyka

W labiryncie polszczyzny. Profesorowi Stanisławowi Dubiszowi - doktorzy i doktoranci - okładka książki
praca zbiorowa

W labiryncie polszczyzny. Profesorowi Stanisławowi Dubiszowi - doktorzy i doktoranci

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Autorzy reprezentują różne środowiska i kraje. Poza językoznawcami z warszawskiego środowiska polonistycznego, mamy liczne grono autorów spoza Polski, w tym z Białorusi, Kanady, Litwy, Ukrainy i Węgier. Uderza ogromna rozpiętość...
Cena: 36.79  Cena wydawcy: 42.00 zł Oszczędzasz: 5.21 
do koszyka

Język i komunikacja perspektywa lingwistyczna i logopedyczna - okładka książki
Marlena Kurowska, Jaoanna Zawadka (red.)

Język i komunikacja perspektywa lingwistyczna i logopedyczna

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Książka Język i komunikacja - perspektywa lingwistyczna i logopedyczna składa się z czterech części, które zatytułowane są kolejno: Rozwój mowy i języka, Zagadnienia językowe, Współczesna logopedia, Proces diagnozy i usprawniania...
Cena: 34.95  Cena wydawcy: 39.90 zł Oszczędzasz: 4.95 
do koszyka

Polacy wobec przemocy politycznej. Studium typów postaw i ocen moralnych - okładka książki
Daniel Mider

Polacy wobec przemocy politycznej. Studium typów postaw i ocen moralnych

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Książka zawiera refleksje, analizy i próby odpowiedzi między innymi na następujące pytania: * Czym jest przemoc polityczna W jaki sposób się ona manifestuje, to jest w jakich typowych, historycznie ukształtowanych i odrębnych formach...
Cena: 44.15  Cena wydawcy: 50.40 zł Oszczędzasz: 6.25 
do koszyka

Partycypacja kobiet w wybranych organizacjach przestępczych - okładka książki
Aleksandra Nowicka

Partycypacja kobiet w wybranych organizacjach przestępczych

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Autorka zajmuje się kwestią działalności kobiet w organizacjach przestępczych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji terrorystycznych oraz włoskiej mafii. W ostatnich dziesięcioleciach coraz bardziej uwidacznia się kobieca partycypacja...
Cena: 18.59  Cena wydawcy: 21.00 zł Oszczędzasz: 2.41 
do koszyka

Wędrówka za przestrzenią. Krąg trzeci - okładka książki
Joanna Jurewicz

Wędrówka za przestrzenią. Krąg trzeci

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Trzeci tomik zawierający przekład hymnów Rygwedy autorstwa znakomitej badaczki starożytnej literatury sanskryckiej, Joanny Jurewicz. Rygweda to zbiór 1028 hymnów poświęconych bogom, ułożonych w najstarszej formie sanskrytu przez...
Cena: 29.43  Cena wydawcy: 33.60 zł Oszczędzasz: 4.17 
do koszyka

Rytm w mowie i języku w ujęciu wielowymiarowym - okładka książki
Agnieszka Wagner

Rytm w mowie i języku w ujęciu wielowymiarowym

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Niniejsza książka jest poświęcona tematowi rytmu w mowie i języku. Autorka stawia pytanie czy rytm w ogóle istnieje jako samodzielny komponent struktury języka. Problem ten ujmuje wielowymiarowo, zajmując się takimi problemami...
Cena: 33.12  Cena wydawcy: 37.80 zł Oszczędzasz: 4.68 
do koszyka

Marketing produktu politycznego. Analiza porównawcza - okładka książki
Karol Zajdowski

Marketing produktu politycznego. Analiza porównawcza

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Autor dokonuje analizy porównawczej marketingu politycznego i ekonomicznego. Powstaje pytanie czy produkt polityczny jest przynajmniej w takiej części zbliżony do klasycznego produktu ekonomicznego, że uzasadnia to wykorzystanie technik i...
Cena: 36.79  Cena wydawcy: 42.00 zł Oszczędzasz: 5.21 
do koszyka

Obywatel w internecie - okładka książki
Magdalena Budkiewicz, Paweł P. Płatek (red.)

Obywatel w internecie

Książka. Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Publikacja podejmuje istotne zagadnienia odnoszące się do obywatela, jego miejsca i roli, jaką odgrywa czy też może odgrywać w Internecie. Książka podzielona jest na cztery części, w których poszczególni autorzy analizują...
Cena: 18.59  Cena wydawcy: 21.00 zł Oszczędzasz: 2.41 
do koszyka

Strona 1 z 12 : 12345...ostatnia» (238 pozycji)