pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Księgarnia »
Indeks autorów »
Tomasz Bąkowski

Tomasz Bąkowski - autor


okładka książki - Idee Wacława Dawidowicza
Tomasz Bąkowski, Mariusz Bogusz (red.)

Idee Wacława Dawidowicza

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2022; Oprawa: miękka;
Merytoryczna zawartość publikacji odzwierciedla przedmiotowo szeroki wachlarz naukowych pasji Profesora, które charakteryzując się różnorodnością, zawsze jednak dotykały węzłowych problemów prawa i administracji. Tę wieloaspektowość...
pozycja niedostępna

okładka książki - Specustawy inwestycyjno-budowlane
Tomasz Bąkowski

Specustawy inwestycyjno-budowlane

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Fragment:Tak sformułowany temat wystąpienia rodzi przede wszystkim pyta-nie, czy obowiązujące w Polsce prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego kreuje rozwiązania, które można uznać za zintegrowane i...
36.78 

okładka książki - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich. Problematyka administracyjnoprawna
Tomasz Bąkowski

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich. Problematyka administracyjnoprawna

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Książka w sposób wszechstronny poddaje analizie kwestie planowania i zagospodarowania przestrzennego na polskich obszarach morskich, podejmując zwłaszcza problematykę administracyjnoprawną zagadnienia. Autor wyjaśnia motywy podjęcia...
pozycja niedostępna

okładka książki - Prawne problemy rozpraszania i koncentracji zabudowy
Tomasz Bąkowski (red.)

Prawne problemy rozpraszania i koncentracji zabudowy

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Zjawiska rozpraszania zabudowy, w szczególności tego niekontrolowanego, określanego również mianem rozlewania, oraz jej koncentracji, zwłaszcza tej nadmiernej, są przedmiotem dyskusji i studiów wielu dyscyplin, w tym: urbanistyki,...
30.36  31.50  1.14 
Ostatni egzemplarz!

okładka książki - Ustawa o rewitalizacji. Komentarz
Tomasz Bąkowski

Ustawa o rewitalizacji. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2017; Oprawa: twarda;
Ustawa o rewitalizacji w sposób kompleksowy normuje zasady, warunki i tryb wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. W komentarzu omówiono takie zagadnienia, jak:- tworzenie gminnych programów rewitalizacji oraz specjalnej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Jawność i jej ograniczenia. Tom 12. Model regulacji. Seria: Monografie prawnicze
Tomasz Bąkowski (red.)

Jawność i jej ograniczenia. Tom 12. Model regulacji. Seria: Monografie prawnicze

Książka. Wydawnictwo: C H Beck ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne.Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię i praktykę. A tego...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wolność zabudowy Mity a normatywna rzeczywistość
Tomasz Bąkowski (red.)

Wolność zabudowy Mity a normatywna rzeczywistość

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2016; Oprawa: twarda;
Książka, poruszając praktyczny wymiar koncepcji wolności zabudowy, obejmuje swym zasięgiem prawne regulacje urbanistyczno-budowlane oraz ich szerszy fundament, tj. Konstytucję RP i regulacje prawa cywilnego. Autorzy artykułów podjęli...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ustawa o związkach metropolitalnych. Komentarz
Tomasz Bąkowski, Rafał Gajewski, Jakub H. Szlachetko, Karol Ważny

Ustawa o związkach metropolitalnych. Komentarz

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2016; Oprawa: twarda;
Celem komentowanej ustawy jest stworzenie możliwości powoływania związków metropolitalnych jako zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego położonych w strefie oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku...
pozycja niedostępna

okładka książki - Leksykon prawa administracyjnego materialnego - 100 podstawowych pojęć
Tomasz Bąkowski, Krzysztof Żukowski (red.)

Leksykon prawa administracyjnego materialnego - 100 podstawowych pojęć

Książka. Wydawnictwo: C H Beck ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Leksykon prawa administracyjnego materialnego zawiera 100 podstawowych pojęć charakterystycznych dla prawa administracyjnego materialnego. Leksykon przeznaczony jest dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych oraz kierunków pokrewnych,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Prawotwórstwo sądów administracyjnych
Tomasz Bąkowski, Jan P. Tarno

Prawotwórstwo sądów administracyjnych

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
Zawarte w publikacji opracowania prezentują spojrzenie najmłodszego pokolenia polskiej nauki prawa na funkcji prawotwórczą orzecznictwa sądów administracyjnych. Książka pozwoli Czytelnikowi na poznanie zasad korzystania z wykładni systemowej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań
Tomasz Bąkowski (red.)

Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2015; Oprawa: twarda;
Przedmiotem opracowania jest relacja pomiędzy organizacją (ustrojem administracji publicznej) a zadaniami, do realizacji których została ona powołana. W monografii omówiono najważniejsze problemy związane z organizacją administracji publicznej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zagadnienie think tanków w ujęciu interdyscyplinarnym
Tomasz Bąkowski, Jakub H. Szlachetko

Zagadnienie think tanków w ujęciu interdyscyplinarnym

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
Książka ta jest jedną z pierwszych w pełni poświęconych naukowemu zagadnieniu think tanków, a już niewątpliwie pierwszą, która prezentuje think tanki w ujęciu interdyscyplinarnym. Zjawisku poddanemu analizie naukowej towarzyszy zwykle próba...
pozycja niedostępna

okładka książki - Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości
Tomasz Bąkowski

Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

Książka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2007; Oprawa: miękka;
Stan prawny na 20.08.2007 r. Monografia jest poświęcona wpływowi zasady pomocniczości na jedną ze sfer składających się na prawny status jednostki w państwie, a mianowicie na jej administracyjnoprawną sytuację, to jest na sytuację wywołaną...
pozycja niedostępna