pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Uniwersytetu Gdańskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego


okładka książki - Prussia Monastica

Prussia Monastica

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Książka zawiera studia dotyczące wybranych aspektów życia monastycznego w Prusach Krzyżackich, Królewskich i Zachodnich od XIII do połowy XIX w. Większość opracowań poświęcono działalności zakonów mendykanckich (dominikanów i franciszkanów). Choć...
pozycja niedostępna

okładka książki - Radiochemia środowiska

Radiochemia środowiska

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Chemia; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Treścią książki są następujące zagadnienia: budowa materii, promieniotwórczość naturalna i sztuczna, odziaływanie promieniowania jonizującego z materia żywą (w tym radioliza i dozymatria), normy ochrony radiologicznej, pochodzenie sztucznych pierwiastków...
36.83 

okładka książki - Administratywizacja prawa karnego czy kryminalizacja prawa administracyjnego?
praca zbiorowa

Administratywizacja prawa karnego czy kryminalizacja prawa administracyjnego?

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Opracowanie przedkładane Czytelnikom jest poświęcone aktualnemu i żywo dyskutowanemu zjawisku kwalifikowania przez ustawodawcę niektórych typów nagannych zachowań jako deliktów administracyjnych, w tym także w drodze konwersji przestępstw i wykroczeń, w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Proces regulacji sektora bankowego w Szwajcarii w ramach demokracji bezpośredniej i systemu deferalnego

Proces regulacji sektora bankowego w Szwajcarii w ramach demokracji bezpośredniej i systemu deferalnego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Szwajcarski sektor bankowy jest od dziesiątek lat jednym z najważniejszych segmentów rynku finansowego. O jego sile oddziaływania decyduje między innymi neutralność i stabilność polityczna, która charakteryzuje Konfederację Szwajcarską. W niniejszej...
32.96 

okładka książki - Slawistyka z widokiem na morze

Slawistyka z widokiem na morze

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
W niniejszej monografii problematyka morska obejmuje tak wymiar topiki, jak i metaforyki. Praktykujemy rejsy morskie, żeglujemy z prądem i pod prąd bliskich i dalekich mórz, zgłębiamy filozofię życia mieszkańców nadmorskich krajów, opisujemy zamorskie...
28.47  29.85  1.38 

okładka książki - Inwestycje klasyczne i alternatywne w kontekście uwarunkowań behawioralnych

Inwestycje klasyczne i alternatywne w kontekście uwarunkowań behawioralnych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Niniejsza publikacja dotyczy badań zachowań inwestorów na globalnym rynku inwestycyjnym z uwzględnieniem aspektów behawioralnych, których skutkiem mogą być mniejsze lub większe oddziaływania na ceny poszczególnych aktywów wchodzących...
34.57  36.24  1.67 

okładka książki - Design Management

Design Management

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Design management staje się pożądanym tematem wielu szkoleń i kursów. Występuje w stałym programie studiów najlepszych uczelni biznesu na świecie. W związku z tym można zatem postulować, że w warunkach gospodarki XXI wieku, nazywanej globalną, proces...
pozycja niedostępna

okładka książki - Normatywny model samorządu metropolitalnego

Normatywny model samorządu metropolitalnego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Każdy podmiot administracji publicznej, w tym zdecentralizowanej, powinien być tworzony na miarę zidentyfikowanych potrzeb społecznych. Generalnie odpowiedzialność za zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludzi spoczywa na samorządzie terytorialnym, który...
49.05 

okładka książki - Interkulturelle Theaterstrategien

Interkulturelle Theaterstrategien

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Oddawana do Państwa rąk publikacja powstała w dziwnych czasach. Rok 2020 zostanie zapamiętany przede wszystkim jako czas rozprzestrzeniającego się na całym świecie wirusa COVID-19. Pandemia, która wstrząsnęła ogólnoświatowym społeczeństwem, dotykając...
40.51 

okładka książki - Gospodarka wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej 2004-2019 w świetle danych statystycznych

Gospodarka wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej 2004-2019 w świetle danych statystycznych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Okres objęty badaniem to lata 2004-2018 (2019 w zależności od dostępności danych). Został on podzielony na dwa podokresy: 2004-2009 i 2010-2018 (2019), czyli lata przed kryzysem na rynkach finansowych i rozwijającego się kryzysu,...
36.62  38.39  1.77 

okładka książki - Rok 1918 w mojej wsi, w moim mieście, w moim kraju

Rok 1918 w mojej wsi, w moim mieście, w moim kraju

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Historia / Polska / II Rzeczpospolita; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Rok 1918 to przełomowa data nie tylko w dziejach Polski czy Europy, ale i całego świata. W wyniku Wielkiej Wojny, będącej kulminacją konfliktów między nowymi a starymi imperiami przełomu XIX i XX w., powstał nowy ład polityczny na naszym kontynencie....
38.39 

okładka książki - Samoregulacyjne kształtowanie zachowań rynkowych przedsiębiorstw

Samoregulacyjne kształtowanie zachowań rynkowych przedsiębiorstw

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Oddawana do Państwa rąk publikacja powstała w dziwnych czasach. Rok 2020 zostanie zapamiętany przede wszystkim jako czas rozprzestrzeniającego się na całym świecie wirusa COVID-19. Pandemia, która wstrząsnęła ogólnoświatowym społeczeństwem, dotykając...
30.50  31.98  1.48 

okładka książki - Prawo karne procesowe. Zarys instytucji

Prawo karne procesowe. Zarys instytucji

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Kolejna, czwarta już edycja niniejszego podręcznika kontynuuje swoje podstawowe zadanie, jakie stało przed trzema poprzednimi wydaniami (2005, 2006, 2013), w postaci dostarczenia studentom kierunków nie stricte prawniczych (administracja, bezpieczeństwo,...
36.24 

okładka książki - Lord Mansfield. To Be a Judge!

Lord Mansfield. To Be a Judge!

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Jerzy Zajadło s achievement is that by giving an impassioned account of Lord Mansfield s life and career he enhances the Polish reader s knowledge of courts and their functioning: of what a judge as a skilled jurist - must grapple with in passing...
58.23  60.89  2.66 

okładka książki - Instrumenty ochrony praw rodziny i ochrony praw dziecka

Instrumenty ochrony praw rodziny i ochrony praw dziecka

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Monografia stanowi zbiór artykułów związanych z szeroko pojętą problematyką ochrony praw dziecka oraz ochrony praw rodziny. Poszczególne prace odnoszą się zarówno do ustrojowych ram ochrony dzieci i rodziny, prawa rodzinnego, jak i karnych i...
28.47  29.85  1.38 

okładka książki - Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej

Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Biografie; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W książce przedstawiono badania dotyczące dorobku artystycznego Aleksandry Śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wizerunku zimnej aktorki specjalistki od ról Niemek i arystokratek. Cel monografii sprowadza się do ukazania okoliczności sprzyjających...
38.64  40.51  1.87 

okładka książki - Kapitał pracujący jako wyznacznik kondycji finansowej przedsiębiorstw transportu drogowego

Kapitał pracujący jako wyznacznik kondycji finansowej przedsiębiorstw transportu drogowego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka Kapitał pracujący jako narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw transportu drogowego zawiera teoretyczne rozważania dotyczące kondycji finansowej przedsiębiorstw transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw transportu...
28.47  29.85  1.38 

okładka książki - Mniejszości etniczne i ich pogranicza

Mniejszości etniczne i ich pogranicza

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Dotychczas podejmowana problematyka zróżnicowania kulturowego zostaje wzbogacona za sprawą rekomendowanej do druku pozycji o kwestie dotyczące mniejszości etnicznych, dzięki którym obszary ich zamieszkania nabierają charakteru pogranicza. Proponowana...
38.64  40.51  1.87 

okładka książki - Słownik biograficzny historyków UG

Słownik biograficzny historyków UG

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Słowniki i encyklopedie / Słowniki; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Jako historyk historiografii od lat zajmujący się dziejami nauki historycznej w Polsce Ludowej z radością witam książkę przygotowaną przez zespół historyków gdańskich. Mimo znacznego postępu w badaniach nad fenomenem historiografii PRL wciąż jeszcze...
73.47 

okładka książki - Uniwersytet Gdański wobec wyzwań polityki rozwoju regionu pomorskiego
praca zbiorowa

Uniwersytet Gdański wobec wyzwań polityki rozwoju regionu pomorskiego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Publikacja łączy priorytetowe kierunki rozwoju regionalnego województwa pomorskiego ze strategiami Uniwersytetu Gdańskiego. Jej unikatowym walorem jest ukazanie kontekstu medialnego przemian regionalnych, a celem umiejscowienie Uniwersytetu Gdańskiego na...
46.79  49.05  2.26 

Strona 1 z 77 : 12345...ostatnia» (1532 pozycji)