pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Uniwersytetu Gdańskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego


okładka książki - Polityka morska Unii Europejskiej

Polityka morska Unii Europejskiej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Niniejsza monografia podejmuje próbę usystematyzowania dotychczasowej wiedzy w dziedzinie polityki morskiej Unii Europejskiej poprzez zarysowanie czterech podstawowych jej obszarów strategicznego, który wyznacza zakres i kierunek prowadzonej polityki...
34.89 

okładka książki - W poszukiwaniu tożsamości językowej. Tom 5

W poszukiwaniu tożsamości językowej. Tom 5

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
[...] pojęcie tożsamości jednostki w opiniach wielu autorów wydaje się niezbędnym, a może nawet zasadniczym narzędziem pojęciowym w analizach sytuacji człowieka w społeczeństwie współczesnym i próbach wyjaśnienia bądź zrozumienia kluczowych fenomenów...
27.13 

okładka książki - Uniwersytet Gdański. Struktury, postacie, wydarzenia. Tom 2
praca zbiorowa

Uniwersytet Gdański. Struktury, postacie, wydarzenia. Tom 2

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Wspomnienia; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Bodźcem do powstania niniejszego zbioru był konkurs na wspomnienia o Wyższej Szkole Pedagogicznej, Wyższej Szkole Ekonomicznej i Uniwersytecie Gdańskim oraz planowana na marzec 2020 r. konferencja Uniwersytet Gdański i jego historia (nie odbyła się w...
36.83 

okładka książki - Afazja poudarowa

Afazja poudarowa

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Psychologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Wydarzeniem modyfikującym funkcjonowanie małżonków, które wymaga od nich zaadaptowania się do nowo zaistniałej sytuacji życiowej, jest długotrwała choroba jednego z nich, a wystąpienie afazji poudarowej stanowi tego dobry przykład. Powoduje ono często...
36.83 

okładka książki - Public fees in Poland and Russia

Public fees in Poland and Russia

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Scientific monograph entitled Public Fees in Poland and Russia. Comparative analysis is an extremely interesting and valuable scientific publication that covers a research area that has not yet been presented in such a comprehensive manner. The...
44.58 

okładka książki - Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej
praca zbiorowa

Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Refleksja nad sukcesem organizacji trwa nieprzerwanie od dwóch wieków i jest związana bezpośrednio z rozwojem organizacji przemysłowych. W czasach niezwykłych zmian, gdy informacja dociera szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, stając się towarem o bardzo...
29.08 

okładka książki - Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci wieku przedszkolnym (4-6 lat)

Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci wieku przedszkolnym (4-6 lat)

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Akty kreowania nowych wyrazów są immanentną właściwością języka naturalnego. Nowe słowa powstają po to, by zaspokoić potrzeby mówiących: nazwać to, co dotąd nie było nazwane, a domaga się werbalizacji w postaci odrębnego znaku, oraz by odświeżyć zasoby...
22.14 

okładka książki - Przekład w komunikowaniu medialnym - perspektywa aksjologiczna

Przekład w komunikowaniu medialnym - perspektywa aksjologiczna

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Konfrontowane z tekstem oryginału indywidualne decyzje tłumacza, odtwarzającego zastaną rzeczywistość tekstową dla odbiorcy o zdecydowanie różnym w porównaniu z odbiorcą oryginału doświadczeniu, bądź też ostateczne rozstrzygnięcia czy modyfikacje...
29.08 

okładka książki - Zarządzanie zdalnymi pracownikami

Zarządzanie zdalnymi pracownikami

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Zdalna praca i będąca jej częścią telepraca jest formą organizacji pracy intelektualnej, która narodziła się około pięćdziesięciu lat temu. Pomimo wielu optymistycznych prognoz tempo popularyzacji tej formy organizacji pracy było wolne. Dopiero pandemia...
26.16 

okładka książki - Dzieci Ulicy. Tożsamość i zmiana

Dzieci Ulicy. Tożsamość i zmiana

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Zarówno w Polsce, jak i na świecie brakuje badań bezpośrednio odnoszących się do kompetencji dzieci ulicy. Niniejsza publikacja opisuje badania dotyczące poczucia sprawstwa dzieci ulicy, na które składają się poczucie radzenia sobie ze stresem oraz...
29.08 

okładka książki - Rozwój funkcji logistycznych w Grupie PKP

Rozwój funkcji logistycznych w Grupie PKP

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
W grudniu 2019 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się, przy współudziale merytorycznym i organizacyjnym PKP Cargo SA, XX. doroczna konferencja Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Wiele zawartych w niniejszej monografii...
27.13 

okładka książki - Czynniki struktury kapitału oraz rentowności spółek giełdowych

Czynniki struktury kapitału oraz rentowności spółek giełdowych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Śledząc publikacje z ostatnich lat dotyczące obszaru oddziaływania czynników na strukturę kapitału i wyniki przedsiębiorstw, wyraźnie widać, że brakuje opracowań, które traktują te zagadnienia w sposób kompleksowy, ze szczególnym uwzględnieniem strony...
20.13 

okładka książki - Sina śmierć z Azji

Sina śmierć z Azji

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Badania interdyscyplinarne; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Tematyka epidemii cholery była już wielokrotnie podejmowana tak przez lekarzy, jak i historyków medycyny. Mimo to nadal kryje w sobie wiele wątków i zagadnień, które czekają na pogłębione opracowanie. Niniejsza monograa pod wieloma względami wypełnia to...
89.90 

okładka książki - (Nie)pokój w tekstach kultury XIXXXI wieku

(Nie)pokój w tekstach kultury XIXXXI wieku

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Sztuka / Film i teatr / teatr, kabaret, balet; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
W czasach niepokoju, w których przyszło nam się spotkać, by wskazać chociażby najważniejsze lęki społeczne XXI wieku, możemy odnaleźć trafne diagnozy i głosy pocieszenia, ślady historii i wizje przyszłości. W kolejnych rozdziałach proponujemy artykuły...
48.48  49.05  0.57 

okładka książki - Ekonomiczno-prawne aspekty stosowania

Ekonomiczno-prawne aspekty stosowania

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Stosowanie oznaczeń wprowadzających w błąd polega na wdzieraniu się w cudzy, ugruntowany już krąg klientów, przy wykorzystaniu renomy wypracowanej przez innego przedsiębiorcę. Z przeprowadzonych badań wynika, że stosowanie...
33.72  34.11  0.39 

okładka książki - Kaszubski wirydarz

Kaszubski wirydarz

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Sumienność i widoczny ponad wszelką wątpliwość perfekcjonizm w prowadzeniu procesu badawczo-interpretacyjnego przez Tadeusza Linknera upoważnia go do formułowania odkrywczych i nowatorskich tez, jakże istotnych w rozpoznawaniu całokształtu zjawisk...
34.89 

okładka książki - Przedsiębiorczość destruktywna w podmiotach gospodarczych w Polsce

Przedsiębiorczość destruktywna w podmiotach gospodarczych w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Głównym celem książki jest analiza zjawiska przedsiębiorczości destruktywnej. We współczesnej teorii ekonomii przedsiębiorczość jest bardzo ważnym elementem wzrostu gospodarczego, podkreśla się jej pozytywny wpływ na funkcjonowanie współczesnych...
31.61  31.98  0.37 

okładka książki - Dobre praktyki w nauczaniu na studiach prawniczych

Dobre praktyki w nauczaniu na studiach prawniczych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Monografia pt. Dobre praktyki w nauczaniu na studiach prawniczych pod redakcją Małgorzaty Balwickiej-Szczyrby i Joanny Kruczalak-Jankowskiej to niezwykle wartościowa pozycja, która w kompleksowy sposób przedstawia metody, tradycyjne i nowoczesne, jakimi...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zmiana roli i charakteru granicy polsko-rosyjskiej

Zmiana roli i charakteru granicy polsko-rosyjskiej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Recenzowana publikacja jest bardzo dojrzałym studium na temat roli i charakteru granicy polsko-rosyjskiej oraz uwarunkowań rozwoju polskiej strefy sąsiadującej z tą granicą. Autorka wybrała temat ważny i ciekawy zarówno z naukowego, jak i praktycznego...
35.83  36.24  0.41 

okładka podręcznika - Perła Syberii

Perła Syberii

Podręcznik. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Podręczniki / Języki obce / język rosyjski; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Syberia to nie tylko największe jezioro, najzimniejsze miejsce na ziemi, ale przede wszystkim najciekawsze miejsce na świecie, o którym każdy chce wiedzieć jak najwięcej. O jego historii, kulturze i współczesnych trendach dowie się czytelnik uczący się...
35.83  36.24  0.41 

Strona 1 z 79 : 12345...ostatnia» (1566 pozycji)