pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Uniwersytetu Gdańskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego


okładka książki - Zabytki nieruchome w rękach prywatnych

Zabytki nieruchome w rękach prywatnych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Mamy tu do czynienia z pracą problemową, w której konfrontuje się z jednej strony skuteczność ochrony zabytków (interes społeczny) z potrzebami ich dysponentów, czyli właścicieli lub posiadaczy (interes indywidualny). Już takie ujęcie problemu...
70.21 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Arystofanes dla prawników

Arystofanes dla prawników

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia nauki; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Wiązanie kultury i historii Grecji ze współczesnością jest wiodącą myślą recenzowanej książki. Potwierdza się nie zawsze wszystkim znana prawidłowość: sięganie do historii jako źródła wiedzy o świecie ma sens głównie wtedy, gdy myśli...
44.20 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Demostenes dla prawników

Demostenes dla prawników

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia nauki; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Kardynalne cechy procedur sądowych, jak bezstronność, jawność, domniemanie niewinności, kontradyktoryjność, równość stron, skargowość, instancyjność, mają swoje źródło w prawie starożytnych Aten. Badaczy prawa do dziś inspiruje też ustrój ateńskich...
51.17 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Własność powiernicza dóbr kultury jako element

Własność powiernicza dóbr kultury jako element

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Autor trafnie podaje w wątpliwość, czy aktualny system ochrony zabytków funkcjonujący w polskim porządku prawnym jest dostatecznie efektywny, by odpowiednio zabezpieczyć i zachować materialne wyrazy dziedzictwa, których dynamicznie przyrasta....
70.21 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Asebeia. Tradycja helleńska w życiu codziennym chrześcijan epoki wczesnobizantyńskiej. Tom 1

Asebeia. Tradycja helleńska w życiu codziennym chrześcijan epoki wczesnobizantyńskiej. Tom 1

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Historia / Świat / Starożytność; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Uwagę czytelnika poznającego wczesnobizantyńską literaturę patrystyczną przykuwa pojawiająca się w niej krytyka helleńskiej tradycji utrzymującej się w życiu codziennym chrześcijan. Nawiązania do tej kwestii odnajdujemy przede wszystkim w kazaniach i...
38.32 
Ostatni egzemplarz! Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Bożena Porzyńska - na pięciolinii życia

Bożena Porzyńska - na pięciolinii życia

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Biografie; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Monografia Barbary Forysiewicz stanowi artystyczną biografię tytułowej bohaterki, zdecydowanie jednak przekracza zwykły wymiar biograficzny. Skomplikowana ścieżka kariery śpiewaczki oraz sposób jej usytuowania w okolicznościach określonych przez...
pozycja niedostępna

okładka książki - Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa w teorii i praktyce

Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa w teorii i praktyce

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
XXI wiek to czas szybkiego tempa postępu cywilizacyjnego, wdrażania w życie nowych technologii i nowych jakościowo relacji społecznych. Nie byłoby to jednak możliwe bez pracy, której współczesny człowiek poświęca dużo czasu (), w...
46.51 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Młynarstwo w dobrach królewskich, kościelnych i szlacheckich w północnych powiatach województwa pomorskiego w latach 1466-1626

Młynarstwo w dobrach królewskich, kościelnych i szlacheckich w północnych powiatach województwa pomorskiego w latach 1466-1626

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Historia / Polska / I Rzeczpospolita; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Młynarstwo w północnej części województwa pomorskiego w latach 1466-1626 było dobrze prosperującą branżą przetwórstwa, i to nie tylko rolnego. Wynikało to zapewne z faktu, że na tym terenie nie prowadzono wówczas wojen mających...
70.21 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Słownik ekonomiczno-prawniczy polsko-hiszpański, hiszpańsko-polski

Słownik ekonomiczno-prawniczy polsko-hiszpański, hiszpańsko-polski

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Słowniki i encyklopedie / Słowniki; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Słownik został opracowany bardzo rzetelnie i zasługuje na jak najwyższą ocenę merytoryczną. Dotyczy to zarówno przyjętej przez Autorów metody, jak i na ile jestem w stanie to ocenić przekładów pojęć tam zawartych. Należy bowiem...
pozycja niedostępna

okładka książki - Artysta i sztuka w polskich filmach fabularnych powstałych po II Wojnie Światowej

Artysta i sztuka w polskich filmach fabularnych powstałych po II Wojnie Światowej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Sztuka / Film i teatr / film; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Nowa książka autorstwa Iwony Grodź jest swoistą sumą i w pewnym sensie również syntezą jej długoletnich zainteresowań, które konsekwentnie układają się w znaczącą triadę: polskie filmy i kino sztuka artyści. Książka ta godna jest...
67.96 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Nauczyciele polscy w przestrzeni zawodowej, społecznej i politycznej w latach 1945-1995

Nauczyciele polscy w przestrzeni zawodowej, społecznej i politycznej w latach 1945-1995

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
W wielu ośrodkach akademickich prowadzi się systematyczne badania dotyczące poszczególnych etapów rozwoju szkolnictwa, a w szczególności kierunków zmian, jakie dokonywały się w latach 1945-1999 w Polsce, i ich uwarunkowań...
45.98 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Oświetlenie i nasłonecznienie pomieszczeń

Oświetlenie i nasłonecznienie pomieszczeń

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Sztuka / Architektura; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Niniejsze studium ma na celu zwrócenie uwagi na problemy związane z zabudową miast, w tym ich obszarów centralnych, w wąskim kontekście prawnym. Odnosi się ono do prawnych regulacji związanych z obowiązkiem tworzenia warunków służących nasłonecznianiu...
50.58 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Dialektyka formy. Pełnometrażowe filmy fabularne Jana Švankmajera

Dialektyka formy. Pełnometrażowe filmy fabularne Jana Švankmajera

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Sztuka / Film i teatr / film; Rok wydania: 2023; Oprawa: miękka;
Dialektyka formy. Pełnometrażowe filmy fabularne Jana vankmajera to monografia poświęcona okresowi twórczości czeskiego artysty, który był dotąd sporadycznie omawiany w polskim i zagranicznym piśmiennictwie filmoznawczym. Autorka analizuje...
52.10 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Zakupy transgraniczne. Uwarunkowania rozwoju

Zakupy transgraniczne. Uwarunkowania rozwoju

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Zakupy transgraniczne są złożonym zjawiskiem społeczno-ekonomicznym. Z jednej strony wymagają od turysty zakupowego większego zaangażowania: przekroczenia granicy z sąsiednim państwem, poświęcenia dodatkowego czasu na przejście procedur granicznych,...
43.69 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Teatr żydowski w Gdańsku 18761968

Teatr żydowski w Gdańsku 18761968

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Sztuka / Film i teatr / teatr, kabaret, balet; Rok wydania: 2022; Oprawa: twarda;
O książce pt. Teatr żydowski w Gdańsku 1876-1968 można powiedzieć, że jest to od dawna oczekiwane dzieło życia Autora, poprzedzone kilkoma artykułami zapowiadającymi całościowe opracowanie tematu. Dlatego budzi ono nie tylko ciekawość, lecz także...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kino mniejsze. W kręgu filmów czeskiej i słowackiej Nowej Fali

Kino mniejsze. W kręgu filmów czeskiej i słowackiej Nowej Fali

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Sztuka / Film i teatr / film; Rok wydania: 2022; Oprawa: twarda;
Oto próba odczytania fragmentu historii kinematografii środkowoeuropejskiej za pomocą pojęć wyprowadzonych z praktyki myślenia kinem. Jest to akt analitycznej ingerencji w terytorium, a właściwie mapę historycznego atlasu kinematograficznego, którą...
41.38 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Święty Mikołaj z Myr Licyjskich

Święty Mikołaj z Myr Licyjskich

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Religia / Życie Chrześcijańskie / hagiografia; Rok wydania: 2022; Oprawa: twarda;
Nazywamy cię filarem i podporą Kościoła, lampo wypełniona oliwą oświecającego świat, życiodajnego Słowa. Twa dzielność zapewniła ci liczne przydomki, a nic, co szlachetne, nie było ci obce. Złożyłeś w swej duszy wszystkie godne czci cnoty,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Księga doświadczeń Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Gdańskiego

Księga doświadczeń Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Gdańskiego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2022; Oprawa: twarda;
Doświadczenia w doświadczeniach zebrane zarówno przez dawne pokolenia członków Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Gdańskiego (NKCh UG), jak i nas samych zaowocowały wydaniem tej oto Księgi doświadczeń. Jest to skrypt inny niż większość. Został on...
pozycja niedostępna

okładka książki - Hodowla koni arabskich w Polsce

Hodowla koni arabskich w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Poradniki / Hobby; Rok wydania: 2022; Oprawa: twarda;
Książka jest kontynuacją opracowania Hodowla koni arabskich w Polsce. Klacze stadne i ich przychówek 1992-2006 i zawiera dane o koniach arabskich hodowanych w stadninach państwowych i prywatnych w latach 2007-2016. Podobnie jak poprzedni tom, ma...
84.78 
Wyślemy w czasie: 24 h

okładka książki - Światowa gospodarka rybna

Światowa gospodarka rybna

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Rok wydania: 2023; Oprawa: twarda;
Monografia stanowi charakterystykę współczesnej gospodarki rybnej na świecie. Przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z specyfiką działalności połowowej, wykorzystaniem statków rybackich i technikami połowu. Książka zawiera także dane...
46.51 
Wyślemy w czasie: 24 h

Strona 1 z 86 : 12345...ostatnia» (1706 pozycji)