pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Uniwersytetu Gdańskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego


okładka książki - Moje Tai Chi

Moje Tai Chi

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Sport; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
MOJE TAI CHI to synteza to synteza naszych doświadczeń instruktorskich oraz praktyki dalekowschodniej sztuki walki w Akademii Sztuk Walk SANBAO w Gdańsku. MOJE TAI CHI to droga, którą podążamy od blisko 30 lat. W tym czasie przeszliśmy z okresu...
106.64  110.93  4.29 

okładka podręcznika - Feasibility of DeepL, Google and Microsoft MT

Feasibility of DeepL, Google and Microsoft MT

Podręcznik. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Podręczniki / Języki obce / język angielski; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
This book presents the methodology and results of a study designed to determine the feasibility of implementation of some of the most popular, widely available and relatively cheap machine translation systems into translation processes carried out in the...
18.73  19.68  0.95 

okładka podręcznika - Wybrane zagadnienia ze statystyki i matematyki

Wybrane zagadnienia ze statystyki i matematyki

Podręcznik. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Przewodnik do ćwiczeń skierowany jest przede wszystkim do studentów biologii Uniwersytetu Gdańskiego, a także innych uczelni wyższych, w których realizowane są przedmioty obejmujące zagadnienia związane ze statystyką i matematyką. Zagadnienia dotyczące...
36.98  38.77  1.79 

okładka książki - Ujęcie i wycena nabytej wartości firmy w kontekście użyteczności sprawozdania finansowego

Ujęcie i wycena nabytej wartości firmy w kontekście użyteczności sprawozdania finansowego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Wartość firmy należy do najbardziej kontrowersyjnych kategorii w ramach prawa bilansowego. Na przestrzeni dziesięcioleci wielokrotnie zmieniało się podejście księgowe do tego składnika aktywów. Popularnymi rozwiązaniami były:aktywowanie nawet...
31.43  32.96  1.53 

okładka książki - Gospodarka bez ekonoma

Gospodarka bez ekonoma

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Publikacja zawiera referaty zgłoszone na I Ogólnopolską Konferencję Naukową im. prof. Jana Winieckiego i zaakceptowane przez Radę Programową Konferencji. Celem konferencji jest propagowanie myśli i dorobku naukowego Profesora Winieckiego. W referatach...
29.08 

okładka książki - Anna J. Podhajska (1938-2006). Pierwsza Dama Polskiej Biotechnologii

Anna J. Podhajska (1938-2006). Pierwsza Dama Polskiej Biotechnologii

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Biochemia; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Podobno nie ma ludzi niezastąpionych, ale na wypełnienie pustki, jaką pozostawiła po sobie Jagoda, czyli prof. Anna Podhajska, przyjdzie nam czekać bardzo długo. Z perspektywy czasu widać coraz wyraźniej, jak niezwykłą i wyjątkową była kobietą....
51.10  53.44  2.34 

okładka książki - Marie Krysinska. Jako muzyk...

Marie Krysinska. Jako muzyk...

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Literatura / Poezja, dramat; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Maria Krysińska, a przez większość swego życia Marie Krysinska, była poetką niezwykłą. Pełna podziwu dla dzieł przeszłych, szukała własnej drogi, własnego sposobu ekspresji i znalazła. Książka składa się z dwóch części; historycznej, poprzedzonej...
27.74  29.08  1.34 

okładka książki - Polityka redystrybucyjna a nierówności dochodowe

Polityka redystrybucyjna a nierówności dochodowe

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
W niniejszej monografii przedstawiono zagadnienie nierówności dochodowych z punktu widzenia polityki redystrybucyjnej. Celem pracy jest ocena wpływu redystrybucji dochodów na kształtowanie się ostatecznego poziomu dochodów rozporządzalnych gospodarstw...
21.65 

okładka książki - Mizora: Przepowiednia. Amerykańska utopia

Mizora: Przepowiednia. Amerykańska utopia

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Literatura / Powieść historyczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Dziewiętnastowieczna powieść Mary Bradley Lane Mizora jest jedną z pierwszych amerykańskich utopii feministycznych i pierwszą, która przedstawia radykalną wizję doskonałego świata. Radykalizm tej wizji jest wynikiem wprowadzenia motywu ostatecznego...
21.65 

okładka książki - Ubiory w nowożytnym Gdańsku od poł. XVI

Ubiory w nowożytnym Gdańsku od poł. XVI

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Książka Aleksandry Kajdańskiej stanowi najbardziej obszerne studium na temat ubiorów gdańskich od połowy XVI do końca XVIII wieku, przenanalizowanych na tle kostiumologii europejskiej i polskiej. Zasługą autorki jest przede wszystkim stworzenie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Views on quality of tax regulations on real property Polish and Russian experiences

Views on quality of tax regulations on real property Polish and Russian experiences

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Problem jakości prawa to kwestia niezmiernie ważna, wpływająca na poziom pewności sytuacji prawnej adresatów norm prawnych. Wysoka jakość prawa jest pożądana, buduje zaufanie do państwa, świadczy o praworządności, dbałości o ochronę interesu obywateli....
20.60  21.65  1.05 

okładka książki - Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze. Tom 4. Podróż

Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze. Tom 4. Podróż

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Celem publikacji jest ukazanie powiązań pomiędzy opracowaniami, których ludzie używali w podróży, sposobem w jaki je wykorzystywali oraz tym, jak mogły one oddziaływać na odwiedzane miejsca, jakie zmiany w nich powodowały. Punktem wyjścia był człowiek i...
35.13  36.83  1.7 

okładka książki - Transport wodny śródlądowy w zrównoważonym rozwoju

Transport wodny śródlądowy w zrównoważonym rozwoju

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Logistyka; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Transport wodny śródlądowy spełnia oczekiwania związane z rozwojem zrównoważonym. Celem monografii jest przedstawienie w sposób uporządkowany i spójny tematycznie znaczenia transportu wodnego śródlądowego w procesie zrównoważonego rozwoju transportu,...
29.08 

okładka książki - Testamenty elbląskie. Studium z dziejów miasta i jego mieszkańców

Testamenty elbląskie. Studium z dziejów miasta i jego mieszkańców

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Badania nad historią Elbląga w wiekach średnich przyniosły wiele cennych ustaleń. Pewne kwestie wymagają jednak dalszych szczegółowych studiów, w tym dotyczące funkcjonowania społeczności miejskiej w późnym średniowieczu. Wydaje się, że ważne dane na ten...
57.25 

okładka książki - Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjam

Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjam

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Zarządzanie i marketing; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W publikacji zaprezentowane zostaną najnowsze trendy, koncepcje, modele, teorie które powstają, aby rozwiązywać problemy występujące w sektorze publicznym. Prezentowana tematyka przyczyni się do rozwoju metodologicznego zarządzania publicznego i wzbogaci...
29.59  31.02  1.43 

okładka książki - Teoretyczne i praktyczne wymiary procesu resocjalizacji nieletnich

Teoretyczne i praktyczne wymiary procesu resocjalizacji nieletnich

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Publikacja wpisuje się w aktualną obecnie w polskiej pedagogice problematykę efektywności oddziaływań wychowawczych. Praca resocjalizacyjna z młodzieżą niedostosowaną społecznie ukierunkowana jest na przygotowanie wychowanków na powrót do środowiska...
27.13 

okładka książki - Wielkie religie świata w języku i kulturze

Wielkie religie świata w języku i kulturze

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Zbiór artykułów, który oddajemy w Państwa ręce, porusza kwestie związane z odzwierciedleniem wpływu chrześcijaństwa a ściślej, rożnych konfesji chrześcijańskich na język i kulturę przede wszystkim narodów słowiańskich na przestrzeni wieków. Zdajemy sobie...
31.43  32.96  1.53 

okładka książki - Dwujęzyczność i wychowanie dwujęzyczne z perspektywy lingwistyki i logopedii

Dwujęzyczność i wychowanie dwujęzyczne z perspektywy lingwistyki i logopedii

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Minęło wiele lat, odkąd Jules Ronjat analizował dwujęzyczny rozwój swojego syna. Pewien czas minął także od momentu pierwszego wydania niniejszej książki. Poglądy na temat dwujęzyczności dzieci ewoluowały - od skrajnego natywizmu doszliśmy do etapu...
29.08 

okładka książki - Starość jak ją widzi logopedia

Starość jak ją widzi logopedia

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Przygotowywana monografia stanowi tom, który wpisuje się w nowy obszar badawczy, a mianowicie komunikację osób w wieku podeszłym oraz zmiany, które zachodzą wraz z upływem czasu w mowie osób w wieku senioralnym. Ten temat badawczy od niedawna dopiero...
21.65 

okładka książki - Uniwersalny system ochrony praw autorskich

Uniwersalny system ochrony praw autorskich

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Niniejsza monografia jest poświęcona analizie unormowań składających się na uniwersalny system ochrony praw autorskich. Znajomość norm prawa autorskiego o powszechnym zasięgu oddziaływania nabiera bowiem niezwykle istotnego znaczenia w dobie globalnego...
34.89 

Strona 1 z 73 : 12345...ostatnia» (1446 pozycji)