pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Księgarnia »
Indeks autorów »
Izabela Motowilczuk

Izabela Motowilczuk - autor


okładka książki - Druki ścisłego zarachowania-gospodarka i ewidencja. Poradnik Rachunkowości Budżetowej 6/2021
Izabela Motowilczuk

Druki ścisłego zarachowania-gospodarka i ewidencja. Poradnik Rachunkowości Budżetowej 6/2021

Książka. Wydawnictwo: INFOR Grupa ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania jest ważnym obszarem narażonym na powstawanie nadużyć. Mimo to ogólnie obowiązujące przepisy w ogóle nie normują związanych z tym zasad. Nie ma ogólnie ustalonej definicji druków...
72.52  79.00  6.48 

okładka książki - Środki trwałe w budowie (inwesycje). Poradnik Rachunkowości Budżetowej 5/2021
Izabela Motowilczuk

Środki trwałe w budowie (inwesycje). Poradnik Rachunkowości Budżetowej 5/2021

Książka. Wydawnictwo: INFOR Grupa ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE1. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 2. Nabycie środka trwałego gotowego do użytku 3. Środki trwałe nabyte w stanie wymagającym montażu lub przystosowaniana potrzeby jednostki 4. Środki...
72.52  79.00  6.48 

okładka książki - Poradnik Rachunkowości Budżetowej 1/2021. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 r. cz. 1
Izabela Motowilczuk

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 1/2021. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 r. cz. 1

Książka. Wydawnictwo: INFOR Grupa ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
W czasie COVID-19 kierownicy jednostek nie mają prawa w drodze wewnętrznych zarządzeń zmieniać ustawowych terminów przeprowadzania inwentaryzacji oraz sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego za 2020 r. Wszystkie prace związane...
72.52  79.00  6.48 

okładka książki - Inwentaryzacja w Krajowych Standardach Rachunkowości. Poradnik Rachunkowości Budżetowej 12/2020
Izabela Motowilczuk

Inwentaryzacja w Krajowych Standardach Rachunkowości. Poradnik Rachunkowości Budżetowej 12/2020

Książka. Wydawnictwo: INFOR Grupa ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Komitet Standardów Rachunkowości wydał, jak dotąd, trzy uregulowania. W wydanych standardach i stanowiskach zostały podane ujednolicone zasady przeprowadzania inwentaryzacji: zapasów rzeczowych aktywów obrotowych, środków...
72.52  79.00  6.48 

okładka książki - Odpisy aktualizujące należności. Poradnik Rachunkowości Budżetowej 10/2020
Izabela Motowilczuk

Odpisy aktualizujące należności. Poradnik Rachunkowości Budżetowej 10/2020

Książka. Wydawnictwo: INFOR Grupa ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Mimo że ustalenie kwot należności, które są możliwe do uzyskania, jest tak istotne, w sektorze publicznym aktualizacja należności jest wciąż tematem problematycznym. Większość jednostek należących do tego sektora albo nie przeprowadza...
72.52  79.00  6.48 

okładka książki - Należności cywilnoprawne-ustalanie,pobieranie i ewidencja cz. 1. Poradnik Rachunkowości Budżetowej 3/2020
Izabela Motowilczuk

Należności cywilnoprawne-ustalanie,pobieranie i ewidencja cz. 1. Poradnik Rachunkowości Budżetowej 3/2020

Książka. Wydawnictwo: INFOR Grupa ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Za niewłaściwe wykonywanie obowiązków w zakresie ustalania i pobierania należności cywilnoprawnych kierownikom i pracownikom jednostek sektora finansów publicznych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów...
72.52  76.80  4.28 

okładka książki - Rozrachunki z kontrahentami-stanowisko KSR w praktyce. Poradnik Rachunkowości Budżetowej 12/2019
Izabela Motowilczuk

Rozrachunki z kontrahentami-stanowisko KSR w praktyce. Poradnik Rachunkowości Budżetowej 12/2019

Książka. Wydawnictwo: INFOR Grupa ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Stosowanie Krajowych Standardów Rachunkowości oraz Stanowisk nie jest obligatoryjne. Jednostki sektora finansów publicznych mogą je stosować, ale nie mają takiego obowiązku. Od 2019 r. po aktualizacji KSR 7 jednostki nie muszą już...
72.52  79.00  6.48 

okładka książki - Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r.w jednostkach sektora publicznego. Poradnik Rachunkowości Budżetowej 1/2020
Izabela Motowilczuk

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r.w jednostkach sektora publicznego. Poradnik Rachunkowości Budżetowej 1/2020

Książka. Wydawnictwo: INFOR Grupa ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
statni kwartał roku obrotowego i pierwszy kwartał roku kolejnego w księgowości jednostek sektora finansów publicznych wiąże się z koniecznością wykonania wielu czynności dotyczących przygotowania do zamknięcia ksiąg...
72.52  79.00  6.48 

okładka książki - Poradnik Rachunkowości Budżetowej 11/2019. Inwentaryzacja - najczęstsze błędy i sposoby ich eliminacji cz. 2
Izabela Motowilczuk

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 11/2019. Inwentaryzacja - najczęstsze błędy i sposoby ich eliminacji cz. 2

Książka. Wydawnictwo: INFOR Grupa ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Inwentaryzacja jest jedną z podstawowych dziedzin rachunkowości.W części II Poradnika zostały przedstawione błędy w przeprowadzaniu inwentaryzacji metodami uzgodnienia i weryfikacji sald oraz nieprawidłowości dotyczące rozliczania...
pozycja niedostępna

okładka książki - Poradnik Rachunkowości Budżetowej 10/2019. Inwentaryzacja - najczęstsze błędy i sposoby ich eliminacji cz. 1
Izabela Motowilczuk

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 10/2019. Inwentaryzacja - najczęstsze błędy i sposoby ich eliminacji cz. 1

Książka. Wydawnictwo: INFOR Grupa ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
nwentaryzacja jest jedną z podstawowych dziedzin rachunkowości.W części I zostały szczegółowo omówione nieprawidłowości związane z naruszeniem przepisów uor w zakresie terminów, częstotliwości i metod przeprowadzania inwentaryzacji...
72.52  79.00  6.48 

okładka książki - Poradnik Rachunkowości Budżetowej 7/2019. KSR 7- stosowanie w jednostkach sektora publicznego
Izabela Motowilczuk

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 7/2019. KSR 7- stosowanie w jednostkach sektora publicznego

Książka. Wydawnictwo: INFOR Grupa ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
Po aktualizacji KSR Nr 7 jednostki mają możliwość stosowania pojedynczych, wybranych KSR. Jest to zmiana, która umożliwia jednostkom sektora finansów publicznych włączenie KSR do ich polityk rachunkowości w szerszym zakresie niż dotychczas....
pozycja niedostępna

okładka książki - Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego. Ewidencja, amortyzowanie, dokumentowanie
Izabela Motowilczuk

Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego. Ewidencja, amortyzowanie, dokumentowanie

Książka. Wydawnictwo: INFOR Grupa ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
W publikacji przedstawiono zasady nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania oraz dokumentowania środków trwałych, a także ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych. Uwzględniono przy tym postanowienia KSR 11 oraz...
98.75  109.00  10.25 

okładka książki - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach sektora publicznego. Poradnik Rachunkowości Budżetowej 4/2019
Izabela Motowilczuk

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach sektora publicznego. Poradnik Rachunkowości Budżetowej 4/2019

Książka. Wydawnictwo: INFOR Grupa ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
1. Tworzenie ZFŚS 1.1. Tworzenie ZFŚS w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładachbudżetowych 1.2. Tworzenie ZFŚS w innych jednostkach organizacyjnych sektora publicznego2. Odpis podstawowy na ZFŚS 2.1. Przeciętna liczba...
pozycja niedostępna

okładka książki - Poradnik Rachunkowości Budżetowej 3/2019. Koszty podróży służbowych w jednostkach sektora publicznego
Izabela Motowilczuk

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 3/2019. Koszty podróży służbowych w jednostkach sektora publicznego

Książka. Wydawnictwo: INFOR Grupa ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2019; Oprawa: twarda;
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO 1. Podróż służbowa 1.1. Wykonywanie polecenia służbowego 1.2. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej 1.3. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia...
pozycja niedostępna

okładka książki - Poradnik Rachunkowości Budżetowej 11/18. Amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Izabela Motowilczuk

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 11/18. Amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Książka. Wydawnictwo: INFOR Grupa ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych. Przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie
Izabela Motowilczuk

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych. Przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie

Książka. Wydawnictwo: INFOR Grupa ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
W publikacji na licznych przykładach podano wskazówki prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji (obowiązkowych i doraźnych) - od zaplanowania, przez prowadzenie, po rozliczenie i zakończenie. Wskazano rozwiązania praktycznych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Poradnik Rachunkowości Budżetowej 9/2018. Ewidencja pozabilansowa po zmianach
Izabela Motowilczuk, Jan Charytoniuk

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 9/2018. Ewidencja pozabilansowa po zmianach

Książka. Wydawnictwo: INFOR Grupa ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Ósmy z serii Poradników dotyczy ewidencji pozabilansowej prowadzonej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych na kontach zespołu 9, wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz...
pozycja niedostępna

okładka książki - Poradnik Rachunkowości Budżetowej 8/2018. Zespół 8 - Fundusze,rezerwy i wynik finansowy po zmianach
Izabela Motowilczuk, Jan Charytoniuk

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 8/2018. Zespół 8 - Fundusze,rezerwy i wynik finansowy po zmianach

Książka. Wydawnictwo: INFOR Grupa ; Kategoria: Książki / Czasopisma / Ekonomiczne / Poradnik rachunkowości budżetowej; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Miesięczny przegląd nowości - Zmiany w sprawozdawczości budżetowej z 18 lipca 2018 r. - nowy wzór sprawozdania Rb-28S - Racjonalizacja zadłużenia i wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego JST - Zmiany w klasyfikacji budżetowej z 18 lipca...
pozycja niedostępna

okładka książki - Poradnik Rachunkowości Budżetowej 7/2018. Zespół 7 - Przychody,dochody i koszty po zmianach
Izabela Motowilczuk, Jan Charytoniuk

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 7/2018. Zespół 7 - Przychody,dochody i koszty po zmianach

Książka. Wydawnictwo: INFOR Grupa ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Miesięczny przegląd nowości - Krótsze terminy przedawnienia roszczeń - Zmiany w klasyfikacji budżetowej - projekt zmian z 30 maja 2018 r. - Zmiany w sprawozdawczości budżetowej - projekt zmian z 1 czerwca 2018 r. - Planowane zmiany ustawy...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zespół 4- Koszty według rodzajów i ich rozliczenie.Zespół 5 - Koszty według typu działalności i ich. Poradnik Rachunkowości Budzetowej 6/2018
Izabela Motowilczuk, Jan Charytoniuk

Zespół 4- Koszty według rodzajów i ich rozliczenie.Zespół 5 - Koszty według typu działalności i ich. Poradnik Rachunkowości Budzetowej 6/2018

Książka. Wydawnictwo: INFOR Grupa ; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2018; Oprawa: twarda;
Piąty z serii Poradników dotyczy ewidencji na kontach dwóch zespołów: 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie oraz 5 - Koszty według typów działalności i ich rozliczenie. Z tego Poradnika można dowiedzieć się m.in.: -na czym...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 3 : 123...ostatnia» (42 pozycji)