pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Książki »
»
Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego. Ewidencja, amortyzowanie,...
Tytuł książki:

Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego. Ewidencja, amortyzowanie, dokumentowanie

Autor książki:

Izabela Motowilczuk

Dane szczegółowe:
Wydawca: INFOR Grupa
Rok wyd.: 2019
Oprawa: twarda
Ilość stron: 434 s.
Wymiar: 165x235 mm
EAN: 9788381375528
ISBN: 978-83-8137-552-8
Data: 2019-07-01
98.75  109.00  10.25 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 48 h

W publikacji przedstawiono zasady nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania oraz dokumentowania środków trwałych, a także ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych. Uwzględniono przy tym postanowienia KSR 11 oraz najnowszego Stanowiska KSR w sprawie użytkowania wieczystego. Całość ilustrują liczne przykłady z praktyki.

W części I i II omówione są zagadnienia będące przedmiotem standaryzacji, dotyczące ujmowania środków trwałych oraz ich amortyzowania do celów bilansowych. Praktyczne zastosowanie tych reguł przedstawiono na przykładach operacji występujących w jednostkach organizacyjnych sektora publicznego. Z książki można m.in. dowiedzieć się:
-jakie są zasady uznawania składnika majątkowego za środek trwały, z zastosowaniem kryteriów: postaci środka trwałego, okresu ekonomicznej użyteczności, kompletności i zdatności do użytkowania, przeznaczenia na własne potrzeby jednostki, wartości istotnej,
-jak tworzy się obiekty inwentarzowe środków trwałych,
-jak prawidłowo ustala się wartość początkową środków trwałych w cenie nabycia, kosztach wytworzenia, wartości szacowanej,
-w jaki sposób dokonywać zmian wartości początkowej i granic obiektów środków trwałych w trakcie ich użytkowania,
-jak rozliczać nakłady ponoszone na środki trwałe w trakcie ich użytkowania,
-kiedy należy zaprzestać ujmowania środków trwałych w ewidencji księgowej,
-jakie są zasady przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych metodami spisu z natury i weryfikacji zapisów księgowych z dokumentacją źródłową,
-czym różnią się pojęcia: amortyzacja i umorzenie, a także - amortyzacja bilansowa i podatkowa,
-jaka wartość podlega amortyzacji,
-jakie są podstawowe metody amortyzacji,
-w jaki sposób ustala się indywidualne stawki amortyzacyjne dla środków trwałych,
-jakie zasady obowiązują przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od zbiorczych obiektów inwentarzowych środków trwałych,
-jakie są dozwolone uproszczenia w zakresie amortyzacji,
-na jakich zasadach następuje wznowienie amortyzacji całkowicie umorzonych środków trwałych,
-jakie są zasady dokonywania weryfikacji okresów i stawek amortyzacyjnych.

W części III zostały natomiast omówione - krok po kroku - zasady przeprowadzania, dokumentowania i ujmowania w ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych, charakterystycznych dla różnych typów jednostek organizacyjnych sektora publicznego. Z tej części można dowiedzieć się m.in.:
-w jaki sposób należy prawidłowo wyposażać w mienie nieruchome jednostki sektora finansów publicznych i jak dokumentować przeprowadzane w tym zakresie operacje, które dotyczą środków trwałych będących nieruchomościami (w szczególności omówione zostały sposoby ewidencjonowania oddania nieruchomości w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste),
-jak prawidłowo ujmować środki trwałe jednostek obsługujących i obsługiwanych w razie zorganizowania CUW,
-jakich czynności należy dokonać, aby doprowadzić ewidencję księgową środków trwałych stanowiących nieruchomości (gruntów, budynków, budowli) do stanu zgodnego ze stanem faktycznym,
-jak właściwie ujmować nakłady na ulepszenie obcych środków trwałych,
-jak ustalić procedury kontroli zarządczej w zakresie ustalania planów finansowych jednostek, aby uniknąć błędów dotyczących nieprawidłowego klasyfikowania wydatków na nabycie, ulepszenie, bieżące utrzymanie i remonty środków trwałych,
-jak przeprowadzać i dokumentować spis z natury środków trwałych zgodnie z zaleceniami KSR 11,
-na co należy zwrócić szczególną uwagę w jednostkach, które zdecydują się na przyjęcie Stanowiska KSR dotyczącego użytkowania wieczystego i dokonywanie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości od gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Dla omawianych przypadków są przedstawione wzory wypełnionych dokumentów księgowych oraz sposoby korygowania najczęstszych nieprawidłowości spotykanych w ewidencji środków trwałych w jednostkach tego sektora.

Książka "Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego. Ewidencja, amortyzowanie, dokumentowanie" - Izabela Motowilczuk - oprawa twarda - Wydawnictwo INFOR Grupa. Książka posiada 434 stron i została wydana w 2019 r. Cena 98.75 zł. Zapraszamy na zakupy!

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
Izabela Motowilczuk - autor m.in.:
Produkty podobne:
Zamknięcie roku 2018 w PKPiR - okładka książki

Zamknięcie roku 2018 w PKPiR

Katarzyna Trzpioła