pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Księgarnia »
Indeks autorów »
Andrzej Wojtyna

Andrzej Wojtyna - autor


okładka książki - Współzależności finansowe między krajami na różnym poziomie rozwoju po światowym kryzysie finansowym
Paweł Kawa, Andrzej Wojtyna, Jakub Janus, Marek A. Dąbrowski

Współzależności finansowe między krajami na różnym poziomie rozwoju po światowym kryzysie finansowym

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W monografii autorzy przedstawiają wahania cen aktywów, fluktuacje wolumenu kredytu, zmiany skali i kierunku międzynarodowych przepływów kapitału, które wywierają silny wpływ na sytuację gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i państw....
35.30  39.00  3.7 

okładka książki - Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja?
Marek A. Dąbrowski, Andrzej Wojtyna (red.)

Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja?

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2019; Oprawa: miękka;
Praca [...] podejmuje ważny i aktualny problem zagrożenia sekularną stagnacją krajów na średnim poziomie rozwoju. [...] Badania nad tym zagadnieniem dotyczyły głównie krajów wysokorozwiniętych, a Autorzy starają się pokazać to zjawisko...
44.36  49.00  4.64 

okładka książki - Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju
Marek A. Dąbrowski, Andrzej Wojtyna (red.)

Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Wobec istotnych zmian zachodzących obecnie w szeroko pojętej gospodarce światowej i na międzynarodowych rynkach finansowych, będących m.in. konsekwencją postępujących procesów globalizacji, inicjatywę przygotowania publikacji z tego...
45.18  49.90  4.72 

okładka książki - Średni poziom rozwoju gospodarczego. Pułapka czy szansa?
Andrzej Wojtyna (red.)

Średni poziom rozwoju gospodarczego. Pułapka czy szansa?

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Ważnym powodem przemawiającym za zajęciem się koncepcją pułapki średniego poziomu rozwoju jest to, że stała się ona swoistym znakiem rozpoznawczym tzw. planu Morawieckiego. Wydaje się, że jego twórcy postanowili posłużyć się nią w...
48.88  54.00  5.12 

okładka książki - Przyszły instytucjonalny kształt strefy Euro
Andrzej Wojtyna (red.)

Przyszły instytucjonalny kształt strefy Euro

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Uważam recenzowaną pracę za dzieło wartościowe i wnoszące istotny wkład do dyskusji na temat instytucjonalnych warunków funkcjonowania obszaru euro oraz kierunków reform w tym obszarze. Na uwagę zasługuje to, że praca jest oparta na bardzo...
36.51  54.00  17.49 

okładka książki - Charakter ożywienia po kryzysie
Andrzej Wojtyna (red.)

Charakter ożywienia po kryzysie

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2014; Oprawa: twarda;
W książce dokonano analizy specyficznych cech ożywienia gospodarczego po obecnym kryzysie w krajach na średnim poziomie rozwoju w ujęciu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Autorzy przedstawili m.in.: nową światową architekturę finansową...
pozycja niedostępna

okładka książki - Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys
Andrzej Wojtyna

Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE ; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
W książce zostały przeanalizowane zmiany zachodzące w otoczeniu instytucjonalnym, będace reakcją na politykę ekonomiczną zastosowaną w reakcji na kryzys finansowy. Autorzy przedtawili m.in. zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych w reakcji...
50.36  59.90  9.54 

okładka książki - Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju
Andrzej Wojtyna (red.)

Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE ; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka gospodarcza; Rok wydania: 2012; Oprawa: twarda;
Obecny kryzys jest wynikiem oddziaływania splotu czynników o różnym charakterze i różnym horyzoncie czasowym. Należy do nich zaliczyć zbyt luźną politykę makroekonomiczną Stanów Zjednoczonych, będącą funkcją nierównowagi w gospodarce światowej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju
Andrzej Wojtyna

Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Finanse i bankowość; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Bardzo trudno jest na obecnym etapie ocenić jak silne może być wkrajach na średnim poziomie rozwoju oddziaływanie kanału finansowego. Przede wszystkim niejest jasne jak długo iw jakim stopniu uda się tym krajom uniknąć skutków zaburzeń na...
pozycja niedostępna

okładka książki - Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach
Andrzej Wojtyna

Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2009; Oprawa: miękka;
Kryzysy finansowe wymuszają zmiany w polityce makroekonomicznej państw oraz w systemie doraźnych oddziaływań międzynarodowych organizacji gospodarczych (przede wszystkim MFW). Potem zmiany obejmują regulacje mikroekonomiczne (głównie w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju
Andrzej Wojtyna (red.)

Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Polityka ekonomiczna; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
W książce pokazano relacje między instytucjami a polityką ekonomiczną, które mogą sprzyjać albo utrudniać procesy doganiania przez Polskę wysoko rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Autorzy uznają, że do poszukiwania najwłaściwszego wzorca...
pozycja niedostępna

okładka książki - Szkice o polityce pieniężnej
Andrzej Wojtyna

Szkice o polityce pieniężnej

Książka. Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE ; Kategoria: Książki / Literatura / Esej i szkic; Rok wydania: 2004; Oprawa: miękka;
W książce przedstawiono kierunki badań nad polityką pieniężną w kontekście przemian we współczesnej makroekonomii. Poszczególne rozdziały poświęcono m.in.: kryzysom finansowym, kosztom dezinflacji, skuteczności polityki pieniężnej, dylematom...
pozycja niedostępna

okładka książki - Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii
Andrzej Wojtyna

Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN ; Kategoria: Książki / Ekonomia i biznes / Ekonomia; Rok wydania: 2000; Oprawa: Miękka;
W ostatnich latach w naukach ekonomicznych obserwuje się powrót do myśli keynesizmu. Wynika to po pierwsze z tego, że - jak się okazało - teoria monetarna i neoklasyczna nie jest w stanie rozwiązać wszystkie problemy, a drugie, że i sam...
pozycja niedostępna