Logo Księgarni Poczytaj.pl
pokaz koszyk      Koszty dostawy | Regulamin | Pomoc | Kontakt
Karty Płatnicze
rog
rog
Szukaj:

w kategorii:
autor
tytuł
 24h

  Lista wydawnictw
 
bez kosztów tanie książki
Książki
»
»
»
ZAPŁAĆ MNIEJ ZA WIĘCEJ
Kupując co najmniej 10 tytułów otrzymają Państwo dodatkowy RABAT
książka: Stanowisko Unii Europejskiej wobec Polski i jej sąsiadów w przededniu poszerzenia.książka: Stanowisko Unii Europejskiej wobec Polski i jej sąsiadów w przededniu poszerzenia.

Marek Czajkowski, Erhard Cziomer (red.)

Stanowisko Unii Europejskiej wobec Polski i jej sąsiadów w przededniu poszerzenia.

książka

Wydawnictwo:

Dante


Ilość stron: 256 s.
Oprawa: miękka
Wymiar: 145 x 205 mm
EAN: 9788389500052
ISBN: 83-89500-05-1
Data: 2005-01-04


Zobacz książki autora: ,


Cena wydawcy: 17.00 zł
pozycja niedostępna

Produkt, książka chwilowo niedostępna lub nakład wyczerpany
UWAGA!
Jeśli chcecie Państwo otrzymać informacje
o pojawieniu się tego produktu w naszej ofercie,
prosimy o dopisanie swojego adresu e-mail.

e-mail:  

Opis: Stanowisko Unii Europejskiej wobec Polski i jej sąsiadów w przededniu poszerzenia.

Na przełomie 2002 i 2003 r. doszło do zdecydowanego przyspieszenia procesu integracji europejskiej. Jego momentem kulminacyjnym było podjęcie na szczycie Unii Europejskiej (UE) w Kopenhadze 13 grudnia 2002 r. historycznej decyzji o jej poszerzeniu o osiem krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Cypr i Maltę. Umożliwiło to oficjalne podpisanie traktatu akcesyjnego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. W ciągu następnych miesięcy będzie on podlegał procedurze ratyfikacyjnej, dokonywanej albo w drodze referendów albo stosownych uchwał parlamentarnych. W ten sposób społeczeństwa i ciała ustawodawcze w piętnastu obecnych krajach członkowskich oraz w dziesięciu kandydackich wypowiedzą się co do przyszłego kształtu Europy. Zgodnie z założeniami Unia Europejska powinna rozszerzyć się z dniem 1 maja 2004 r.

Równocześnie z procesem ratyfikacyjnym w połowie 2003 r. Konwent Europejski przygotował projekt Konstytucji Europejskiej, który winien zostać zatwierdzony przez kolejną Konferencję Międzyrządową UE z udziałem nowych członków. W ten sposób na naszych oczach rodzi się w szybkim tempie konstrukcja nowej Europy stojącej przed licznymi wyzwaniami regionalnymi i globalnymi. Ta zmieniająca się sytuacja wymaga pogłębionej refleksji oraz bieżącej analizy naukowej. Wydarzenia powyższe mają nie tylko duże znaczenie historyczne, ale ogromne implikacje merytoryczne i praktyczne dla Polski oraz jej siedmiu sąsiadów w aspekcie współczesnym i na przyszłość. Ze względu na swoje położenie geopolityczne, potencjał gospodarczy i demograficzny, Polska i jej bezpośredni sąsiedzi odgrywają kluczową rolę w zainicjowanym procesie przebudowy, stabilizacji i kształtowania pokojowej współpracy w Europie. Każde tych państw posiada własne interesy, doświadczenia, ambicje oraz możliwości oddziaływania na powyższy proces integracyjny. Republika Federalna Niemiec jako prekursor integracji zachodnioeuropejskiej i czołowy kraj piętnastki UE ma silne powiązania gospodarczo-polityczne z Polską oraz jej wszystkimi sąsiadami. Pozwala to Niemcom na odgrywanie ważnej roli w procesie poszerzenia UE na wschód. Z kolei Czechy, Słowacja i Litwa wspólnie z Polską, jako kraje kandydackie, stają przed ogromnymi wyzwaniami i problemami na drodze do członkostwa w UE. Natomiast zarówno Ukraina i Białoruś, jak też Rosja, zainteresowane ścisłą współpracą z UE, nie mają jednakowej oceny następstw jej poszerzenia dla swoich interesów gospodarczych i politycznych.

Stanowisko UE wobec Polski i jej sąsiadów należy rozpatrywać zarówno w aspekcie regionalnym, jak też globalnym. W pierwszej kwestii chodzi o powiązanie procesu poszerzenia z reformowaniem UE, która musi być przygotowana nie tylko do odgrywania roli gospodarczej, ale także politycznej w skali ogólnoeuropejskiej oraz globalnej. Rodzi to szereg skomplikowanych problemów funkcjonowania NATO oraz stosunków transatlantyckich, jak również konieczności zaangażowania się UE w zwalczanie terroryzmu i budowę nowego ładu międzynarodowego. Występujące w tym zakresie różnice od jesieni 2002 r. między USA a niektórymi czołowymi krajami UE, w tym także Niemcami, nie mogły pozostać bez wpływu na proces poszerzenia i reformowania UE. Znajdowały one także odzwierciedlenie w wielu wystąpieniach oraz podczas dyskusji na międzynarodowej konferencji naukowej "Stanowisko UE wobec Polski i jej sąsiadów w przededniu poszerzenia". Prezentowane w niniejszej publikacji materiały stanowią pokłosie tejże konferencji, która odbyła się w Uniwersytecie Jagiellońskim 18 i 19 marca 2003 r. Uczestniczyli w niej naukowcy, dyplomaci i eksperci z głównych ośrodków naukowych Polski oraz krajów z nią sąsiadujących. Publikacja zawiera zasadniczy trzon referatów wygłoszonych w trzech panelach: 1) Stanowisko UE wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej po 2002 r., 2) Relacje Polski z UE po zakończeniu rozmów akcesyjnych, 3) Sąsiedzi Polski wobec poszerzenia UE na wschód, jak również syntetyczne omówienie niezwykle burzliwej i ciekawej dyskusji, która miała miejsce w trakcie konferencji. Zarówno referenci, jak też dyskutanci wychodzili w swych licznych wystąpieniach oraz polemikach poza ramy czasowe i zakres merytoryczny tematyki konferencji. Pozwoliło to nie tylko na dokonanie niezwykle potrzebnej i szerokiej wymiany poglądów między uczestnikami, lecz także ukazanie w całej złożoności procesu kolejnego poszerzenia UE przy uwzględnieniu różnych wyznaczników, interesów oraz celów zaangażowanych w ten proces uczestników. Konferencja została zorganizowana przez zespół katedr i zakładów stosunków międzynarodowych - Katedrę Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej, Katedrę Teorii Stosunków Międzynarodowych, Zakład Studiów Strategicznych oraz Zakładz Instytucji i Organizacji Międzynarodowych - w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (INPi SM) UJ. Na jej przygotowanie i przebieg złożył się zbiorowy wysiłek pracowników oraz wielu doktorantów powyższych placówek, za co należą się im słowa podziękowania i uznania. Konferencja oraz publikacja byłyby niemożliwe bez życzliwości i wsparcia finansowego ze strony Władz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Dyrekcji INPi SM UJ, jak również sponsorów: Agencji Mienia Wojskowego i Ruch S.A., oddział w Krakowie. Wszystkim razem i każdemu z osobna składamy jeszcze raz serdeczne podziękowania.

Marek Czajkowski
Erhard Cziomer

Spis treści:

Wstęp

Część pierwsza
STANOWISKO UE WOBEC KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ PO 2003 R.


Martin Kremer
Polityka UE wobec krajów środkowo i wschodnioeuropejskich po 2002 r.

Katarzyna Żukrowska
Stanowisko UE wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej po 2002 r.

Ryszard Czarny
Północny wymiar polityki Unii Europejskiej

Erhard Cziomer
Perspektywy dalszego poszerzenia Unii Europejskiej

Michał Chorośnicki
Zjednoczenie Europy - teoria integracyjna Stanley'a Hoffmana

Omówienie dyskusji po I części

Część druga
RELACJE POLSKI Z UE PO ZAKOŃCZENIU ROZMÓW AKCESYJNYCH


Martin Bogdan Koszel
Francja-Niemcy a polskie członkostwo w Unii Europejskiej

Elżbieta Stadtmüller
Polska w UE - bilans możliwości

Stanisław Miklaszewski
Polityka fiskalna Polski a członkostwo w Unii Europejskiej

Krzysztof Szczerski
Znaczenie wstąpienia do Unii Europejskiej dla polskiego systemu politycznego

Janusz Józef Węc
Reforma instytucjonalna Unii Europejskiej w pracach Konwentu. Stanowisko Polski

Omówienie dyskusji po II części

Część trzecia
SĄSIEDZI POLSKI WOBEC POSZERZENIA UE NA WSCHÓD


Kai-Olaf Lang
Wchodząc w nowy etap. Konsekwencje rozszerzenia Unii Europejskiej dla stosunków pomiędzy Niemcami a krajami Europy Środkowej i Wschodniej

Jiří Chlumský
Problemy integracji gospodarczej Republiki Czeskiej z Unią Europejską

Klaudijus Maniokas
Poakcesyjne wyzwania stojące przez państwami Europy Środowej i Wschodniej

Ivo Samson
Unia Europejska i (nie)możliwość autonomicznej obronności europejskiej Stanowisko małych krajów kandydujących do UE i NATO

Oleg Soskin
Ukraina w nowej Europie

Wiktor Szadurski
Białoruś - Unia Europejska: w poszukiwaniu Nowej Strategii

Timofei V. Bordachev
Rosja, Unia Europejska i Nowe Sąsiedztwo

Lubomir W. Zyblikiewicz
Członkostwa Polski w UE a stosunki z Rosją, Ukrainą i Białorusią

Omówienie dyskusji po III części

Notki o autorach

Napisz recenzję/opinię

Ocena: 0 (z 0 ocen)  Bądź pierwszy - napisz opinię!

Kupujący tę pozycję zamówili również:

Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1923.
Jan Pisuliński
Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1923.
Polityka Unii Europejskiej wobec Europy Środkowej
Beata Płonka
Polityka Unii Europejskiej wobec Europy Środkowej
Rozszerzenie Unii Europejskiej. Korzyści i koszty dla nowych krajów członkowskich
Jarosław Kundera
Rozszerzenie Unii Europejskiej. Korzyści i koszty dla nowych krajów członkowskich
pozycja dostępna
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Seria: Studia europejskie. Podręcznik akademicki
Ryszard Zięba
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa...
Cztery podstawowe wolności europejskiej integracji gospodarczej
Dorota Wądołowska
Cztery podstawowe wolności europejskiej integracji gospodarczej
Transformacja gospodarek Ukrainy, Białorusi oraz Litwy i jej implikacje dla stosunków gospodarczych z Polską. Seria: Problemy Gospodarki Światowej cz. 5
Henryk Borko
Transformacja gospodarek Ukrainy, Białorusi oraz...
pozycja dostępna
Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej
Piotr Eberhardt
Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej
Ukraina na zakręcie. Drogi i bezdroża Pomarańczowej Rewolucji
praca zbiorowa
Ukraina na zakręcie. Drogi i bezdroża Pomarańczowej Rewolucji
pozycja dostępna
Pożegnanie z nieufnością? Rozszerzenie NATO i UE a stosunki polsko-rosyjskie w kontekście bezpieczeństwa europejskiego
Elżbieta Stadtmüller
Pożegnanie z nieufnością? Rozszerzenie NATO i...
Ukraina w polskiej polityce wschodniej w latach 1989-1999
Krzysztof Fedorowicz
Ukraina w polskiej polityce wschodniej w latach 1989-1999
pozycja dostępna

Zobacz również inne podobne pozycje dostępne w księgarni:

Społeczeństwa państw nowych członków Unii Europejskiej z 2004 roku wobec integracji z jej strukturami. Obawy - nadzieje - oczekiwania
Łukasz Stach
Społeczeństwa państw nowych członków Unii Europejskiej z...
Rok wydania: 2011
Od bloku sowieckiego do Unii Europejskiej
Ivan T. Berend
Od bloku sowieckiego do Unii Europejskiej
Rok wydania: 2011
Oprawa: miękka
Pierwsza pięciolatka. Małe państwa Europy środkowo-wschodniej w Unii Europejskiej
Ryszard Żelichowski (red.)
Pierwsza pięciolatka. Małe państwa Europy środkowo-wschodniej...
Rok wydania: 2010
Oprawa: miękka
Unia Europejska po Traktacie z Lizbony

Unia Europejska po Traktacie z Lizbony
Rok wydania: 2012
Oprawa: miękka
sprawdz zamowienie
bestseller
Dylematy modernizacji Unii Europejskiej. Seria: Wizje ...
Boszniacy. Literackie narracje tożsamościowe po 1992 ...
Wyspy Unii Europejskiej. Bogactwo czy balast? Seria: ...
Ryszard Żelichowski (red.)
Wyspy Unii Europejskiej. Bogactwo czy balast? Seria: ...
24.94 zł
Jak zostałem Europejczykiem
Bernard Guetta
Jak zostałem Europejczykiem
34.67 zł
Studia interkuturowe Europy Środkowo-Wschodniej. Tom ...
Stanowisko Unii Europejskiej wobec Polski i jej sąsiadów w przededniu poszerzenia.
Sprawdź swoje zamówienie | Koszyk | Koszty dostawy | Regulamin | Polityka Cookies | Pomoc | Kontakt
Adam GargaśTo nieprawda, że wszystkiemu
winien jest SYSTEM, jeśli coś
nie działa napisz!:

Adam

IE 8.0 © 2002-2014 KRAKÓW
Księgarnia Internetowa Poczytaj.pl,
"Dante" G. Baran, G. Fugiel