Polityka społeczna - Książka

Strona Główna Księgarni.
pokaz koszyk        zkoszty wysyłkiregulaminpomocKontaktmail
Karty Płatnicze
p Książki l Podręczniki l Audiobook l mapy l Antykwariat l Muzyka l Filmy l Nowości l Bestseller k
rog rog
Szukaj:

w kategorii:
autor
tytuł
 24h
bez kosztów tanie książki
Książki
Podręczniki szkolne


   AUTORZY

LINKI:
- Polecamy w sieci

wstecz Podręcznik z kategorii: Polityka » Myśl Polityczna » Socjologia » Podręczniki akademickie

podręcznik
Polityka społeczna
powiększ

Polityka społeczna

Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Ilość stron: 311 s.
Oprawa: miękka
Wymiar: 176 x 250 mm
ISBN: 83-7378-026-2



zobacz też: opis książki



Zobacz podręcznik autora:
Adam Kurzynowski
Zobacz podręczniki wydawcy:
Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Produkt, książka chwilowo niedostępna lub nakład wyczerpany
Sprawdź inne podobne dostępne produkty, wydania:
powiększ
Polityka społeczna
Wydawnictwo: Difin
EAN: 9788376411255
Rok wydania: 2010
Oprawa: miękka
zobacz więcej szczegółów
OKAZJA!
było 59.00 zł
Dzisiaj cena: 49.50 
do koszyka

UWAGA!
Jeśli chcecie Państwo otrzymać informacje
o pojawieniu się tego produktu w naszej ofercie,
prosimy o dopisanie swojego adresu e-mail.

e-mail:  
SPIS TREŚCI: Polityka społeczna

I. Polityka społeczna – podstawowe pojęcia i zakres – Adam Kurzynowski

1. Wstęp
2. Definicja polityki społecznej
3. Źródła polityki społecznej
4. Zakres polityki społecznej
5. Związki polityki społecznej z innymi dziedzinami wiedzy
6. Podmioty polityki społecznej
7. Polityka społeczna jako nauka i praktyka

II. Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej –Jerzy Z. Holzer

1. Wprowadzenie
2. Polityka odpowiadająca na zapotrzebowania ludności wynikającej z istniejącej struktury ludności według płci i wieku
3. Demograficzne uwarunkowania polityki związanej z procesem edukacji
4. Demograficzne uwarunkowania zabezpieczenia emerytalnego ludności w wieku poprodukcyjnym
5. Polityka kształtująca procesy demograficzne

III. Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą – Adam Kurzynowski

1. Wstęp
2. Związek pomiędzy polityką gospodarczą i społeczną
3. Pomiar relacji pomiędzy polityką gospodarczą i społeczną
4. Źródła deformacji w relacjach pomiędzy polityką gospodarczą i społeczną
5. Drogi do integracji skutecznej
6. Skutki związków polityki gospodarczej i społecznej dla podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych
7. Bilans doświadczeń okresu transformacji
8. Podsumowanie

IV. Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie – Adam Lisowski

1. Definicje potrzeb
2. Podejście do diagnozowania potrzeb
3. Potrzeby społeczne
4. Diagnozowanie potrzeb i wskaźniki społeczne
5. Badania specjalne, ewaluacje i monitoring
6. Podsumowanie

V. Edukacja i kreowanie kapitału ludzkiego – Julian Auleytner

1. Definicje
2. Charakterystyka szkolnictwa polskiego
3. Bariery edukacyjne
4. Prawa edukacyjne
5. Podmioty działające na rzecz edukacji
6. Biała księga edukacji i kształcenia
7. Europejskie uczelnie wobec nowych wyzwań
8. Sposoby przezwyciężania problemów edukacyjnych
9. Wykształcenie i zamożność
10. Podsumowanie

VI. Bezrobocie – Krystyna Mlonek

1. Pojęcie, rodzaje i formy bezrobocia
2. Skala i struktura bezrobocia
3. Społeczne skutki bezrobocia
4. Sposoby zwalczania bezrobocia i łagodzenia jego skutków

VII. Warunki bytu gospodarstw domowych – Stanisława Kostrubiec

1. Problemy definicyjne
2. Źródła informacji
3. Rys historyczny badań warunków bytu ludności
4. Podstawowe definicje, kategorie i klasyfikacje stosowane w badaniach warunków bytu
5. Dochody gospodarstw domowych
6. Wydatki gospodarstw domowych 7. Wyposażenie w przedmioty trwałego użyt kowania
8. Warunki mieszkaniowe
9. Subiektywne oceny sytuacji materialnej
10. Podsumowanie

VIII. Konsumpcja a styl życia – Bohdan Jung

1. Wartości społeczne
2. Hierarchia wartości i styl życia
3. Styl życia a pojęcie pokrewne
4. Konsumpcja i dobrobyt społeczny
5. Metody analizy i miary stylu życia
6. Podsumowanie. Nowe wyzwania dla stylu życia i konsumpcji

IX. Ubóstwo jako kwestia społeczna – Tomasz Panek

1. Ubóstwo: istota, identyfikacja i pomiar
2. Metody wyznaczania granicy ubóstwa
3. Skale ekwiwalentności
4. Agregatowe indeksy ubóstwa
5. badanie strefy ubóstwa w Polsce
6. Podsumowanie

X. System zabezpieczenia emerytalnego – Tadeusz Szumlicz

1. Definicja zabezpieczenia emerytalnego
2. Konstrukcja systemu emerytalnego
3. Polityka zabezpieczania emerytalnego
4. Świadczenia emerytalne

XI. Ochrona zdrowia i ubezpieczenie zdrowotne – Maria Gasińska

1. Zdrowie, ochrona zdrowia, polityka zdrowotna – podstawowe pojęcia
2. Ochrona zdrowia w polityce społecznej
3. Uwarunkowania stanu zdrowia ludności
4. Metody pomiaru i oceny stanu zdrowia
5. Stan zdrowia ludności w świetle podstawowych danych statystycznych
6. Infrastruktura społeczna ochrony zdrowia
7. Podmioty polityki zdrowotnej
8. Ubezpieczenie zdrowotne
9. W kierunku „II filara” ubezpieczenia zdrowotnego
10. Ubezpieczenia chorobowe
11. Podsumowanie

XII. Pomoc społeczna – Piotr Błędowski

1. Wstęp
2. Pomoc społeczna w systemie zabezpieczenia społecznego
3. Podstawy prawne pomocy społecznej
4. Zakres podmiotowy pomocy społecznej
5. Zakres przedmiotowy i struktura organizacyjna pomocy społecznej
6. Finansowanie pomocy społecznej

XIII. Rehabilitacja społeczne i zawodowa osób niepełnosprawnych – Jerzy Mikulski

1. Wstęp
2. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych – problemy, definicje
3. Polityka rehabilitacyjna w okresie transformacji systemowej
4. Podmioty polityki rehabilitacyjnej
5. Międzynarodowe podmioty polityki rehabilitacyjnej
6. Rozmiary i struktura niepełnej sprawności
7. Wnioski

XIV. Patologie społeczne – Adam Minkiewicz

1. Wstęp
2. Co to jest patologia społeczna
3. Klasyfikacja zjawisk patologii społecznej
4. Elementy diagnozy zjawisk patologicznych w Polsce w latach 90. 5. Zakończenie

XV. Polityka społeczna centralna, regionalna i lokalna – Adam Kurzynowski, Piotr Błędowski

1. Wstęp
2. Polityka centralna (krajowa) i jej środki działania na rzecz polityki regionalnej i lokalnej
3. Źródła lokalnej polityki społecznej i jej oddziaływanie na centralną politykę społeczną
4. Źródła deformacji w relacjach pomiędzy polityką centralną i regionalną oraz lokalną
5. Obszary polityki społecznej
6. Analiza skuteczności globalnej, regionalnej i lokalnej polityki społecznej
7. Podsumowanie

Poleć na: Udostępnij na Facebooku
Zobacz również inne podobne pozycje dostępne w księgarni:
powiększ Grzegorz L. Seidler, Henryk Groszyk, Antoni Pieniążek

Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie

Rok wydania: 2008
Oprawa: miękka

Książka zawiera podstawowe pojęcia dotyczące prawoznawstwa wraz z najbliższymi istotnymi pojęciami i metodami z tej dziedziny. Prezentuje podstawowe konstrukcje i zasady prawa przydatne do studiowania nauk prawnych na wyższych latach studiów.

>> czytaj więcej
powiększ Wioletta Szymczak (red.)

Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej

Rok wydania: 2009
Oprawa: miękka

Publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelnika, to zbiór opracowań dotyczących problematyki pracy socjalnej, rozpatrywanej w kontekście wyzwań płynących ze zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Celem książki jest ukazanie relacji pomiędzy zadaniami stojącymi przed pracą socjalną jako działalnością profesjonalną, wpisaną w ideę aktywnej polityki

>> czytaj więcej
powiększ Jacek Bartyzel, Bogdan Szlachta, Adam Wielomski

Encyklopedia polityczna. Tom 1

Rok wydania: 2007
Oprawa: miękka

W tomie pierwszym Encyklopedii Politycznej, Czytelnik otrzymuje zestaw haseł opisujących główne kategorie myśli politycznej: pojęcia, doktryny i formy ustroju. Przyjmując za oczywiście wyróżnione pojęcie polityka, w pierwszym rzędzie dano tu hasła opisujące podstawowe typy refleksji politycznej oraz działy (dyscypliny i subdyscypliny) nauki o polityce,

>> czytaj więcej
powiększ Magdalena Semczyszyn, Tomasz Sikorski, Adam Wątor (red.)

Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: ludzie - koncepcje - realizacja do 1989 r.

Rok wydania: 2013
Oprawa: twarda

W tomie studiów znalazły się 43 artykuły naukowe dotyczące zagadnienia polskiej myśli zachodniej: jej genezy, głównych twórców i propagatorów, koncepcji promowanych przez polskie nurty polityczne w XX w. oraz jej recepcji przez władze PRL. Pojęcie „polska myśl zachodnia" nie jest jednoznaczne. Możemy jednak w ogólnym rozumieniu przyjąć, że

>> czytaj więcej

Zobacz również inne pozycje wydawnictwa "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie" dostępne w księgarni:
powiększ

Ekonometria - W trzech głównych częściach podręcznika przedstawiono najważniejsze zagadnienia modelowania ekonometrycznego, rozwiązywania liniowych problemów decyzyjnych oraz analizy przepływów międzygałęziowych.
>> czytaj więcej

powiększ

Prezydencja w Unii Europejskiej. Instytucje, prawo i organizacja - Ksiązka przedstawia dogłębną analizę regulacji prawnej dotyczącej Prezydencji w instytucjach Unii Europejskiej w bogatymnkontekście prawno-instytucjonalnym tej specyficznej organizacji międzynarodowej.
>> czytaj więcej

powiększ

Probabilistyczne modele badań operacyjnych - Prezentowana książka została pomyślana jako podręcznik do przedmiotu "probabilistyczne modele badań operacyjnych/", wykładanego od kilku lat na studiach I stopnia w Szkole Głównej Handlowej
>> czytaj więcej

powiększ

Normanowie a chrześcijaństwo. Recepcja nowej wiary w Skandynawii w IX/X w. - Monumentalna praca poświęcona chrystianizacji krajów skandynawskich (Dania, Szwecja, Norwegia, Islandia), wzbogacona o obszerny materiał ikonograficzny (m.in. kamienie runiczne, mapy, szkice),
>> czytaj więcej


sprawdz zamowienie
Koszty inpost gratis
Książka roku
bestseller
powiększGlobalna rewolucja seksualna. Likwidacja ...
autor: Gabriele Kuby
cena: 34.73 zł
powiększWstęp do metod i technik badań społecznych
autor: Janusz Sztumski
cena: 35.70 zł
powiększPolska Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa ...
autor: Krzysztof Kaczmarski, Mariusz Krzysztofiński (red.)
cena: 34.40 zł
4. Rola Józefa Piłsudskiego w odbudowie ...
autor: Wacław Jędrzejewicz
cena: 14.60 zł
5. Libido dominandi. Seks jako narzędzie ...
autor: E. Michael Jones
cena: 72.78 zł
6. Lewicowy faszyzm
autor: Jonah Goldberg
cena: 31.62 zł
7. Święta Ruś
autor: Alain Besancon
cena: 24.60 zł
8. Polska i Rosja. Wybór pism. Seria: Biblioteka ...
autor: Tadeusz Grużewski
cena: 34.91 zł
9. Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj
autor: Patrick Baert, Filipe Carreira da Silva
cena: 53.20 zł
10. Charles de Gaulle. Biografia katolika ...
autor: Gerard Bardy
cena: 47.50 zł
Jan Paweł II
Warto poczytać:
okladka
Pamiętniki
autor: Henryk Ciecierski
Oferta specjalna
muzyka
nowosci
powiększJan Paweł II. Biografia
autor: Andrea Riccardi
cena: 37.16 zł
powiększMultikulturalizm
autor: Tariq Modood
cena: 30.42 zł
powiększMonte Cassino. Dziesięć armii, jedno ...
autor: Peter Caddick-Adams
cena: 48.22 zł
4. Warszawa literacka lat międzywojennych
autor: Teresa Dąbrowska
cena: 27.34 zł
5. Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne
autor: Iwona Kuraszko (red.)
cena: 46.57 zł
6. Droga Ponurego. Rys biograficzny majora ...
autor: Wojciech Konigsberg
cena: 41.52 zł
7. Charles de Gaulle. Biografia katolika ...
autor: Gerard Bardy
cena: 47.50 zł
8. Jan Paweł II
autor: Andrzej Nowak
cena: 5.90 zł
9. Strefa tabu. Największe afery III RP
autor: Roman Mańka
cena: 22.70 zł
10. Mistrz Eckhart. Wybór pism
autor: Wiesław Szymona OP (oprac.)
cena: 20.53 zł
Sprawdź swoje zamówienie | Koszyk | Koszty dostawy | Regulamin | Polityka Cookies | Pomoc | Kontakt

Adam Gargaś To nieprawda, że wszystkiemu winien jest SYSTEM, jeśli coś nie działa napisz!: Adam
IE 6.0 © 2002-2014 KRAKÓW
Księgarnia Internetowa Poczytaj.pl,
"Dante" G. Baran, G. Fugiel