pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Akademickie Żak

Wydawnictwo Akademickie Żak


okładka książki - Sytuacja życiowa i funkcjonowanie w rolach społecznych młodzieży z niepełnosprawnością wzroku

Sytuacja życiowa i funkcjonowanie w rolach społecznych młodzieży z niepełnosprawnością wzroku

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Pozycja wzbogacająca wiedzę na temat psychologicznych i społecznych aspektów mających wpływ na samopoczucie młodych ludzi z niepełnosprawnością wzrokową i ich funkcjonowanie w społeczeństwie. Pozycja skierowana do...
pozycja niedostępna

okładka książki - Leksykon diagnostyki. Psychopedagogika, pedagogika transkulturowa

Leksykon diagnostyki. Psychopedagogika, pedagogika transkulturowa

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Leksykon diagnostyki, trzecia część nieformalnej serii leksykonów tych samych autorek stanowi odrębną całość ale również uzupełnienie dwóch wcześniejszych tytułów. Pozycja niezwykle wartościowa godna polecenia wszystkim zajmującym...
pozycja niedostępna

okładka książki - Myślenie i działanie pedagogiczne w Drugiej Rzeczypospolitej

Myślenie i działanie pedagogiczne w Drugiej Rzeczypospolitej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Książka jako całość jest przykładem twórczego posługiwania się metodą idiograficzną i technika narracji, a przy tym całkowicie trafnego doboru źródeł. Jest prawdziwym wyrazem zapatrywań autora na sprawę historycznych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej. Studium z pogranicza polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego

Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej. Studium z pogranicza polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Prezentowana praca stanowi bardzo wartościową, unikalną wręcz w polskiej literaturze przedmiotu pozycję, która integruje wiele wątków poruszanych odrębnie na gruncie różnych nauk. Praca konsekwentnie realizuje przyjęty sposób...
pozycja niedostępna

okładka książki - Schematy i atrybucje osób znaczących w regulacji aktywności zaradczej młodzieży z lekką niepełnosprawnością. Wybrane koszty pro i antyspołecznego radzenia sobie

Schematy i atrybucje osób znaczących w regulacji aktywności zaradczej młodzieży z lekką niepełnosprawnością. Wybrane koszty pro i antyspołecznego radzenia sobie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Jak wskazuje autor, postrzeganie osoby niepełnosprawnej intelektualnie jako badacza, który w ramach własnych zdolności i na podstawie doświadczeń społecznych konstruuje schematy poznawcze odzwierciedlające obraz świata, stanowi...
pozycja niedostępna

okładka książki - Od obcości do inności. Międzykulturowa edukacja nieformalna na przykładzie działań polskich organizacji pozarządowych

Od obcości do inności. Międzykulturowa edukacja nieformalna na przykładzie działań polskich organizacji pozarządowych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Międzykulturowość, której doświadczamy współcześnie niesie ze sobą nowe wyzwania. Wsród nich są również te dotyczące edukacji zarówno formalnej, jak i pozaformalnej. Ważnymi podmiotami, które podejmują inicjatywy z...
pozycja niedostępna

okładka książki - Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym

Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Motywacja to niezwykle istotne zagadnienie w odniesieniu do edukacji wczesnoszkolnej otwierającej rozdział obowiązków zauważa autorka we wstępie. W dzisiejszych czasach bowiem szczególnie kompetencje uczenia się są wyznacznikiem...
pozycja niedostępna

okładka książki - Źródła do badań biograficznych. Listy. Dzienniki. Pamiętniki. Blogi. Materiały wizualne

Źródła do badań biograficznych. Listy. Dzienniki. Pamiętniki. Blogi. Materiały wizualne

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Biografia jako historia życia jest obszarem szczególnego zainteresowania humanistyki. Opracowanie niniejsze zostało poświęcone listom, dziennikom, pamiętnikom, blogom. Jak zaznaczyły autorki, jest co najmniej jeden powód zainteresowania...
pozycja niedostępna

okładka książki - Leksykon pedagogiki międzykulturowej i etnopedagogiki

Leksykon pedagogiki międzykulturowej i etnopedagogiki

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Leksykon pedagogiki międzykulturowej i etnopedagogiki to unikatowa publikacja dotycząca obszaru miedzykulturowości, która łączy właściwości słownika z cechami encyklopedii tematycznej. Zawiera 731 haseł. Jak zapewniają Autorki we...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową. W kręgu odpowiedzialności

Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową. W kręgu odpowiedzialności

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Przedmiotem pracy jest analiza możliwości zapewnienia dziecku z niepełnosprawnością słuchową odpowiedniej rehabilitacji. Jest to więc spojrzenie na działalność rehabilitacyjną rodziców z uwzględnieniem miejsca zamieszkania (miasto...
pozycja niedostępna

okładka książki - Stymulowanie rozwoju kompetencji emancypacyjnych uczniów w procesie realizacji treści geometrycznych. Studium teoretyczno-empiryczne

Stymulowanie rozwoju kompetencji emancypacyjnych uczniów w procesie realizacji treści geometrycznych. Studium teoretyczno-empiryczne

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Praca dotyka bardzo ważnej kwestii w edukacji dziecka - kształtowania kompetencji emancypacyjnych i to od najmłodszych lat, autorka podjęła się tego nowatorskiego zadania wśród uczniów wczesnej edukacji, na przykładzie zajęć...
pozycja niedostępna

okładka książki - Socjoterapia dzieci i młodzieży. Diagnoza i metody pracy

Socjoterapia dzieci i młodzieży. Diagnoza i metody pracy

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Socjoterapia łączy osiągnięcia współczesnej psychologii, pedagogiki resocjalizacyjnej, socjologii, kryminologii w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą sprawiającymi problemy wychowawcze. W tej monografii zbiorowej specjaliści - naukowcy praktycy...
pozycja niedostępna

okładka książki - Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pdagogicznej

Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pdagogicznej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Koncepcja niniejszej publikacji zrodziła się na gruncie refleksji dotyczącej modyfikacji szeroko pojętej przestrzeni pedagogicznej, której celem ma być ukierunkowana i celowa zmiana. Jej wprowadzenie ma służyć polepszeniu jakości procesów...
pozycja niedostępna

okładka książki - Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań

Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Przestrzeń kreatywnych działań wspólna dla nauczyciela i ucznia stanowi zagadnienie wielokrotnie podejmowane przez specjalistów różnych dziedzin nauki. Złożoność tematu narzuca wręcz konieczność uściślenia refleksji oraz aktualizowania ich o...
pozycja niedostępna

okładka książki - Sztuka i twórczość

Sztuka i twórczość

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Jak podkreśliła redaktorka naukowa tego zbioru esejów, Sztuka i twórczość są ze sobą nierozerwalnie związane. Mówiąc o sztuce i twórczości zwykle wskazuje się na jej związki z działaniami artystycznymi. Autorzy poszczególnych rozpraw...
32.00  35.70  3.7 

okładka książki - Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania

Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
W dokumencie Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku opublikowano listę ośmiu kluczowych kompetencji, które współcześnie są niezbędne człowiekowi w procesie uczenia się przez całe życie. Kompetencje kluczowe, na...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Praktyka edukacyjna

Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Praktyka edukacyjna

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
W dokumencie Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku opublikowano listę ośmiu kluczowych kompetencji, które współcześnie są niezbędne człowiekowi w procesie uczenia się przez całe życie. Kompetencje kluczowe, na...
pozycja niedostępna

okładka książki - Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych

Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Jak zaznaczył autor we wstępie, Żyjemy w społeczeństwie, w którym ceni sobie sprawiedliwość. Z tego powodu oczekujemy, aby przestępcy byli ukarani stosownie do wagi popełnionego przestępstwa. W pracy poddano więc analizie sześć...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się

Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Książka jest poświęcona analizie przemian współczesnego środowiska szkolnego w perspektywie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Autorka podjęła również problematykę funkcjonowania pokolenia tzw. cyfrowych tubylców w zmediatyzowanym...
pozycja niedostępna

okładka książki - Obyczajowość polska początku XXI wieku. Przemiany, nowe trendy, zróżnicowania

Obyczajowość polska początku XXI wieku. Przemiany, nowe trendy, zróżnicowania

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Książka jest niezwykle ciekawym opracowaniem powstałym na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2012-2014 przez doświadczone Autorki o cenionym warsztacie naukowym. Autorki w przedstawianej pracy podjęły się zbadać na początku XXI...
pozycja niedostępna

Strona 1 z 17 : 12345...ostatnia» (323 pozycji)