pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Akademickie Żak

Wydawnictwo Akademickie Żak


okładka książki - Sytuacja życiowa i funkcjonowanie w rolach społecznych młodzieży z niepełnosprawnością wzroku

Sytuacja życiowa i funkcjonowanie w rolach społecznych młodzieży z niepełnosprawnością wzroku

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2017; Oprawa: miękka;
Pozycja wzbogacająca wiedzę na temat psychologicznych i społecznych aspektów mających wpływ na samopoczucie młodych ludzi z niepełnosprawnością wzrokową i ich funkcjonowanie w społeczeństwie. Pozycja skierowana do...
28.15  34.65  6.5 

okładka książki - Leksykon diagnostyki. Psychopedagogika, pedagogika transkulturowa

Leksykon diagnostyki. Psychopedagogika, pedagogika transkulturowa

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Leksykon diagnostyki, trzecia część nieformalnej serii leksykonów tych samych autorek stanowi odrębną całość ale również uzupełnienie dwóch wcześniejszych tytułów. Pozycja niezwykle wartościowa godna polecenia wszystkim zajmującym...
51.41  52.50  1.09 

okładka książki - Myślenie i działanie pedagogiczne w Drugiej Rzeczypospolitej

Myślenie i działanie pedagogiczne w Drugiej Rzeczypospolitej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Historia pedagogiki; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Książka jako całość jest przykładem twórczego posługiwania się metodą idiograficzną i technika narracji, a przy tym całkowicie trafnego doboru źródeł. Jest prawdziwym wyrazem zapatrywań autora na sprawę historycznych...
33.33  33.60  0.27 

okładka książki - Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej. Studium z pogranicza polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego

Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej. Studium z pogranicza polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Prezentowana praca stanowi bardzo wartościową, unikalną wręcz w polskiej literaturze przedmiotu pozycję, która integruje wiele wątków poruszanych odrębnie na gruncie różnych nauk. Praca konsekwentnie realizuje przyjęty sposób...
pozycja niedostępna

okładka książki - Schematy i atrybucje osób znaczących w regulacji aktywności zaradczej młodzieży z lekką niepełnosprawnością. Wybrane koszty pro i antyspołecznego radzenia sobie

Schematy i atrybucje osób znaczących w regulacji aktywności zaradczej młodzieży z lekką niepełnosprawnością. Wybrane koszty pro i antyspołecznego radzenia sobie

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Jak wskazuje autor, postrzeganie osoby niepełnosprawnej intelektualnie jako badacza, który w ramach własnych zdolności i na podstawie doświadczeń społecznych konstruuje schematy poznawcze odzwierciedlające obraz świata, stanowi...
pozycja niedostępna

okładka książki - Od obcości do inności. Międzykulturowa edukacja nieformalna na przykładzie działań polskich organizacji pozarządowych

Od obcości do inności. Międzykulturowa edukacja nieformalna na przykładzie działań polskich organizacji pozarządowych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Międzykulturowość, której doświadczamy współcześnie niesie ze sobą nowe wyzwania. Wsród nich są również te dotyczące edukacji zarówno formalnej, jak i pozaformalnej. Ważnymi podmiotami, które podejmują inicjatywy z...
pozycja niedostępna

okładka książki - Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym

Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Motywacja to niezwykle istotne zagadnienie w odniesieniu do edukacji wczesnoszkolnej otwierającej rozdział obowiązków zauważa autorka we wstępie. W dzisiejszych czasach bowiem szczególnie kompetencje uczenia się są wyznacznikiem...
pozycja niedostępna

okładka książki - Źródła do badań biograficznych. Listy. Dzienniki. Pamiętniki. Blogi. Materiały wizualne

Źródła do badań biograficznych. Listy. Dzienniki. Pamiętniki. Blogi. Materiały wizualne

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Biografia jako historia życia jest obszarem szczególnego zainteresowania humanistyki. Opracowanie niniejsze zostało poświęcone listom, dziennikom, pamiętnikom, blogom. Jak zaznaczyły autorki, jest co najmniej jeden powód zainteresowania...
pozycja niedostępna

okładka książki - Leksykon pedagogiki międzykulturowej i etnopedagogiki

Leksykon pedagogiki międzykulturowej i etnopedagogiki

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Leksykon pedagogiki międzykulturowej i etnopedagogiki to unikatowa publikacja dotycząca obszaru miedzykulturowości, która łączy właściwości słownika z cechami encyklopedii tematycznej. Zawiera 731 haseł. Jak zapewniają Autorki we...
58.60  59.85  1.25 

okładka książki - Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową. W kręgu odpowiedzialności

Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową. W kręgu odpowiedzialności

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika specjalna; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Przedmiotem pracy jest analiza możliwości zapewnienia dziecku z niepełnosprawnością słuchową odpowiedniej rehabilitacji. Jest to więc spojrzenie na działalność rehabilitacyjną rodziców z uwzględnieniem miejsca zamieszkania (miasto...
pozycja niedostępna

okładka książki - Stymulowanie rozwoju kompetencji emancypacyjnych uczniów w procesie realizacji treści geometrycznych. Studium teoretyczno-empiryczne

Stymulowanie rozwoju kompetencji emancypacyjnych uczniów w procesie realizacji treści geometrycznych. Studium teoretyczno-empiryczne

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Praca dotyka bardzo ważnej kwestii w edukacji dziecka - kształtowania kompetencji emancypacyjnych i to od najmłodszych lat, autorka podjęła się tego nowatorskiego zadania wśród uczniów wczesnej edukacji, na przykładzie zajęć...
56.55  57.75  1.2 

okładka książki - Socjoterapia dzieci i młodzieży. Diagnoza i metody pracy

Socjoterapia dzieci i młodzieży. Diagnoza i metody pracy

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Socjoterapia łączy osiągnięcia współczesnej psychologii, pedagogiki resocjalizacyjnej, socjologii, kryminologii w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą sprawiającymi problemy wychowawcze. W tej monografii zbiorowej specjaliści - naukowcy praktycy...
pozycja niedostępna

okładka książki - Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pdagogicznej

Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pdagogicznej

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Koncepcja niniejszej publikacji zrodziła się na gruncie refleksji dotyczącej modyfikacji szeroko pojętej przestrzeni pedagogicznej, której celem ma być ukierunkowana i celowa zmiana. Jej wprowadzenie ma służyć polepszeniu jakości procesów...
36.82  46.20  9.38 

okładka książki - Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań

Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Przestrzeń kreatywnych działań wspólna dla nauczyciela i ucznia stanowi zagadnienie wielokrotnie podejmowane przez specjalistów różnych dziedzin nauki. Złożoność tematu narzuca wręcz konieczność uściślenia refleksji oraz aktualizowania ich o...
pozycja niedostępna

okładka książki - Sztuka i twórczość

Sztuka i twórczość

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Jak podkreśliła redaktorka naukowa tego zbioru esejów, Sztuka i twórczość są ze sobą nierozerwalnie związane. Mówiąc o sztuce i twórczości zwykle wskazuje się na jej związki z działaniami artystycznymi. Autorzy poszczególnych rozpraw...
35.42  35.70  0.28 

okładka książki - Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania

Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
W dokumencie Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku opublikowano listę ośmiu kluczowych kompetencji, które współcześnie są niezbędne człowiekowi w procesie uczenia się przez całe życie. Kompetencje kluczowe, na...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Praktyka edukacyjna

Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Praktyka edukacyjna

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
W dokumencie Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku opublikowano listę ośmiu kluczowych kompetencji, które współcześnie są niezbędne człowiekowi w procesie uczenia się przez całe życie. Kompetencje kluczowe, na...
pozycja niedostępna

okładka książki - Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych

Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Praca Socjalna i Resocjalizacja; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Jak zaznaczył autor we wstępie, Żyjemy w społeczeństwie, w którym ceni sobie sprawiedliwość. Z tego powodu oczekujemy, aby przestępcy byli ukarani stosownie do wagi popełnionego przestępstwa. W pracy poddano więc analizie sześć...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się

Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Książka jest poświęcona analizie przemian współczesnego środowiska szkolnego w perspektywie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Autorka podjęła również problematykę funkcjonowania pokolenia tzw. cyfrowych tubylców w zmediatyzowanym...
pozycja niedostępna

okładka książki - Obyczajowość polska początku XXI wieku. Przemiany, nowe trendy, zróżnicowania

Obyczajowość polska początku XXI wieku. Przemiany, nowe trendy, zróżnicowania

Książka. Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak; Kategoria: Książki / Socjologia; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Książka jest niezwykle ciekawym opracowaniem powstałym na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2012-2014 przez doświadczone Autorki o cenionym warsztacie naukowym. Autorki w przedstawianej pracy podjęły się zbadać na początku XXI...
39.59  39.90  0.31 

Strona 1 z 17 : 12345...ostatnia» (323 pozycji)