pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu

Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu


okładka książki - O istocie prawa. Seria: Teksty – Przekłady – Komentarze

O istocie prawa. Seria: Teksty – Przekłady – Komentarze

Książka. Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu; Kategoria: Książki / Filozofia / Klasyka; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
„Filozofia prawa” Antonio Rosminiego wydana po raz pierwszy w latach 1841–1843, w dwóch tomach, należy dzisiaj do klasyki myśli filozoficznoprawnej. Obecne wydanie obejmuje część pierwszą dzieła,...
60.83  79.00  18.17 

okładka książki - Sługa dobry i wierny. Śp. Ksiądz Profesor Andrzej Maryniarczyk SDB we spomnieniach najbliższych współpracowników

Sługa dobry i wierny. Śp. Ksiądz Profesor Andrzej Maryniarczyk SDB we spomnieniach najbliższych współpracowników

Książka. Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu; Kategoria: Książki / Religia / Kościół Katolicki / historia Kościoła; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Drogi naszemu sercu Mistrz i Przyjaciel. Ksiądz Profesor Andrzej Maryniarczyk SDB (1950-2020). Wieloletni pracownik, a następnie kierownik Katedry Metafizyki KUL (następca Ojca Profesora Mieczysława...
21.56 

okładka książki - Bezcielesny sens. Szkice z filozofii kultury

Bezcielesny sens. Szkice z filozofii kultury

Książka. Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia kultury i antropologia filozoficzna; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Książka stanowi zbiór esejów z filozofii kultury. Autor odsłania przed Czytelnikiem nie zawsze uświadamiany sobie przez twórców obszar kultury. Chodzi mianowicie o religię i o to wszystko, co...
28.49  37.00  8.51 

okładka książki - Stwórcza moc Boga. Stanowisko św. Tomasza z Akwinu. Seria: Scripta Philosophiae Classicae

Stwórcza moc Boga. Stanowisko św. Tomasza z Akwinu. Seria: Scripta Philosophiae Classicae

Książka. Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu; Kategoria: Książki / Religia / Teologia; Rok wydania: 2020; Oprawa: twarda;
Książka dotyczy problemu nieskończonej mocy Boga podjętego w perspektywie metafizyki realistycznej. Rozważania prowadzone są na gruncie egzystencjalnej teorii bytu, której zręby sformułował św....
26.18  34.00  7.82 

okładka książki - Filozoficzne aspekty alternatywnej religijności. Seria: Monografie i studia z filozofii realistycznej

Filozoficzne aspekty alternatywnej religijności. Seria: Monografie i studia z filozofii realistycznej

Książka. Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Ontologia; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Książka zawiera filozoficzną analizę wielu nurtów, prądów i ruchów religijnych, które powstają w opozycji do Kościoła katolickiego, wspólnot chrześcijańskich oraz innych wielkich religii świata....
51.59  67.00  15.41 

okładka książki - W poszukiwaniu szczęścia

W poszukiwaniu szczęścia

Książka. Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia kultury i antropologia filozoficzna; Rok wydania: 2016; Oprawa: twarda;
Przedmiotem kolejnej książki wydanej w serii Scripta Philosophiae Classicae jest rozumienie cnoty-arete jako sposobu spełniania się człowieka w życiu indywidualnym: w dziedzinie poznawczej, moralnej, twórczej i religijnej. Arete rozumiana jest tu jako...
19.99  20.25  0.26 

okładka książki - Zarys filozofii polityki

Zarys filozofii polityki

Książka. Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia polityki; Rok wydania: 2012; Oprawa: twarda;
Autor - wybitny znawca filozofii polityki - w prezentowanej polskiemu Czytelnikowi pracy wchodzi w dyskusję z teoriami społecznymi dominującymi we współczesnej filozofii polityki, ukazując źródła ich powstania i paradoksy, do których prowadzą....
45.43  50.61  5.18 

okładka książki - Zadania współczesnej metafizyki. Tom 10. Spór o cel
praca zbiorowa

Zadania współczesnej metafizyki. Tom 10. Spór o cel

Książka. Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Ontologia; Rok wydania: 2008; Oprawa: miękka;
Książka zawiera materiały z X Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki pt. Spór o cel i celowościowe wyjaśnianie, które odbyło się 13 XII 2007 w Lublinie. W ramach sympozjum ukazano celowościowy sposób...
23.09  23.40  0.31 

okładka książki - Conversations with Father Krąpiec. On Man

Conversations with Father Krąpiec. On Man

Książka. Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2012; Oprawa: miękka;
The book with the title Conversations with Father Krąpiec in its composition looks to the ancient form of the dialogue in which the participants searched for the truth about the world and about human affairs. Father Krąpiec is the master to whom the...
13.19  13.37  0.18 

okładka książki - Besedy z Otcom Krompecom. O Czeloweke

Besedy z Otcom Krompecom. O Czeloweke

Książka. Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Besedy z Otcom Krompecom O Czeloweke, są przekładem na język rosyjski wydanych w 2008 roku w języku polskim Rozmów O człowieku. Publikacja w swej kompozycji nawiązuje do starożytnej formy dialogu, podczas którego poszukiwano prawdy o świecie i...
10.57  10.71  0.14 

okładka książki - O realizm w filozofii

O realizm w filozofii

Książka. Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Ontologia; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Kolejny, dziewiąty już z kolei tom Wykładów Otwartych obejmuje materiały z IX rocznicy śmierci Ojca Krąpca. Zawiera okolicznościową homilię ks. bp. Ignacego Deca, wykład otwarty pt. Realizm filozoficzny ojca M. A. Krąpca w duchu św. Tomasza z Akwinu,...
18.47  18.71  0.24 

okładka książki - O uniwersytecie

O uniwersytecie

Książka. Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Ontologia; Rok wydania: 2014; Oprawa: miękka;
Książka stanowi piąty tomik Wykładów Otwartych im. Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP zorganizowanych z okazji V rocznicy śmierci Ojca Profesora. Obok okolicznościowej homilii ks. bp Henryka Tomasika pt. Pasterz prawdy i wolności tomik zawiera...
Obniżka! 16.26  19.17  2.91 

okładka książki - Promotor Kultury Klasycznej

Promotor Kultury Klasycznej

Książka. Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Ontologia; Rok wydania: 2011; Oprawa: miękka;
Książka stanowi drugi tomik Wykładów Otwartych im. Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP zorganizowanych w II rocznicę śmierci (7 maja 2010). Obok okolicznościowej homilii ks. bp dr Henryka Tomasika tomik zawiera tekst wykładu wygłoszonego przez...
13.09  14.80  1.71 

okładka książki - Polski Arystoteles XX wieku

Polski Arystoteles XX wieku

Książka. Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Ontologia; Rok wydania: 2010; Oprawa: miękka;
Książka otwiera nową serię wydawniczą Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu utrwalającą coroczne spotkania w ramach Wykładów Otwartych dedykowanych o. prof. M. A. Krąpcowi. Pierwszy z wykładów odbył się 8 maja 2009 w pierwszą rocznicę śmierci, a...
12.94  14.64  1.7 

okładka książki - Realistyczna interpretacja rzeczywistości

Realistyczna interpretacja rzeczywistości

Książka. Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia religii; Rok wydania: 2005; Oprawa: miękka;
Trzeci Zeszyt z metafizyki prezentuje interpretację rzeczywistości sformułowaną przez Tomasza z Akwinu. Omówione są fundamentalne dla właściwego rozumienia świata teorie: złożenia bytu z istoty i istnienia, stworzenia z niczego, analogicznego bytowania...
9.09 

okładka książki - Metafizyka a ontologie

Metafizyka a ontologie

Książka. Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Ontologia; Rok wydania: 2015; Oprawa: miękka;
Celem tej publikacji, z serii Zeszyty z metafizyki jest wprowadzenie Czytelnika w nową kulturowo-filozoficzną sytuację, z jaką spotyka się w filozofii współczesnej, gdy podejmuje studia z metafizyki realistycznej. W pierwszej części Zeszytu został...
10.78  12.20  1.42 

okładka książki - Osoba i społeczność

Osoba i społeczność

Książka. Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia kultury i antropologia filozoficzna; Rok wydania: 2013; Oprawa: miękka;
Książka dotyczy życia społecznego człowieka jako koniecznego kontekstu jego aktualizacji. Zwraca uwagę na rolę filozofii w rozpoznawaniu istoty życia wspólnotowego, jego metody cywilizacyjnej i ostatecznego celu. Rozważania są dokonywane z perspektywy...
19.25  21.79  2.54 

okładka książki - Od paidei do kultury wysokiej

Od paidei do kultury wysokiej

Książka. Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Filozofia kultury i antropologia filozoficzna; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Analizy przedstawione w niniejszej rozprawie stanowią inspirującą propozycję, nadającą się do zastosowania na gruncie współczesnych badań dotyczących problematyki związanej z kulturą. Celem analiz jest ukazanie filozoficznych i antropologicznych podstaw...
22.00  22.29  0.29 

okładka książki - Filozoficzne źródła sporu o rozumienie praw dziecka

Filozoficzne źródła sporu o rozumienie praw dziecka

Książka. Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe / Historia filozofii; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
Książka jest próbą przeanalizowania i wyjaśnienia sporu, jaki toczy się współcześnie w polskiej literaturze przedmiotu, o rozumienie praw dziecka i ich ochronę w międzynarodowych dokumentach dotyczących praw człowieka oraz w praktyce społecznej. Rozprawa...
24.62  24.95  0.33 

okładka książki - U podstaw jedności bytowej człowieka

U podstaw jedności bytowej człowieka

Książka. Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu; Kategoria: Książki / Filozofia / Opracowania naukowe; Rok wydania: 2016; Oprawa: miękka;
W książce przeanalizowano sposoby rozumienia cielesności człowieka obecne u autorów (głównie) nurtu filozofii realistycznej i zaproponowano wprowadzenie do filozofii człowieka (antropologii filozoficznej) kategorii organizmu, obecnej w filozofii niemal...
29.68  30.03  0.35 

Strona 1 z 8 : 12345...ostatnia» (157 pozycji)