pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Tytuł książki:

Człowiek i religia. Zarys filozofii religii. Seria: Biblioteka filozofii realistycznej

Autor książki:

Zofia J. Zdybicka USJK

Dane szczegółowe:
Wydawca: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
Oprawa: twarda
Ilość stron: 386 s.
Wymiar: 145x205 mm
EAN: 9788360144152
ISBN: 83-60144-15-X
Data: 2006-11-15
23.45  29.00  5.55 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Książka zawiera wykład realistycznej filozofii religii (metafizyki religii). Perspektywa ta pozwala odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania – czym religia jest i dlaczego istnieje, czyli jakie są racje jej istnienia. Autorka wskazuje, że religia jest drogą spełnienia człowieka. Istotny dla religii świadomy i wolny wybór Boga rzutuje na całe życie i staje się podstawą wszelkich innych wyborów nadając egzystencji człowieka i jego wszelkim działaniom ostateczny sens. Prawda o istocie i źródłach religii, które wskazuje realistyczna filozofia – jak podkreśla Autorka – ma znaczenie szczególne w obecnej sytuacji kulturowej, w której zderzają się dwa niekorzystne dla człowieka zjawiska: kryzys prawdy o człowieku i kryzys dostrzegania sensu życia ludzkiego.

Książka "Człowiek i religia. Zarys filozofii religii. Seria: Biblioteka filozofii realistycznej" - Zofia J. Zdybicka USJK - oprawa twarda - Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Cena 23.45 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

Wprowadzenie

I. FILOZOFIA RELIGII - NAUKI RELIGIOLOGICZNE
§ 1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ NAUK O RELIGII
A. Starożytność i średniowiecze
B. Czasy nowożytne
C. Współczesność

§ 2. POZAFILOZOFICZNE NAUKI O RELIGII
A. Typy nauk religiologicznych
B. Humanistyczne nauki o religii
a) Historia religii
b) Etnologia religii
c) Geografia religii
d) Psychologia religii
e) Socjologia religii
f) Pedagogika religii
C. Fenomenologia religii
D. Teologiczne nauki o religii
a) Apologetyka religii
b) Teologia religii

§ 3. FILOZOFIE RELIGII
A. Próba typologii filozofii religii
B. Pozaklasyczne koncepcje filozofii religii

§ 4. KLASYCZNA FILOZOFIA RELIGII
A. Przedmiot i ceł
B. Metoda
C. Pokrewne dyscypliny filozoficzne
a) Filozofia religii a antropologia i teoria bytu
b) Filozofia religii a filozofia Boga (teodycea)
c) Filozofia religii a humanistyczne nauki o religii
d) Realistyczna filozofia religii a fenomenologia
e) Filozofia religii a teologia

II. FAKT RELIGII - PODSTAWOWE ASPEKTY

§ 1. FAKT RELIGIJNY DANY W DOŚWIADCZENIU
A. Doświadczenie egzystencjalnej niewystarczalności osoby ludzkiej
B. Doświadczenie transcendencji osoby ludzkiej
a) Transcendencja wobec świata przyrody
b) Transcendencja wobec innych osób i wobec społeczności
C. Doświadczenie aktów i stanów religijnych
a) Samoświadomość przeżywania religijnego
b) Obserwacja zewnętrznych przejawów przeżyć religijnych

§ 2. RELIGIA JAKO AKT PSYCHICZNY
A. Aspekt poznawczo-doświadczeniowy
B. Aspekt emocjonalno-wolitywny

§ 3. RELIGIA W ASPEKCIE PRAKTYCZNYM
A. Działalność kultowa
B. Asceza i doskonalenie moralne
C. Kult a język religii

§ 4. PRZEŻYCIE RELIGIJNE A INNE PRZEŻYCIA LUDZKIE
A. Przeżycie religijne a przeżycie poznawcze
B. Przeżycie religijne a przeżycie moralne
C. Przeżycie religijne a przeżycie estetyczne

III. FAKT RELIGII - INTERPRETACJA FILOZOFICZNA

§ 1. FILOZOFICZNE ODNIESIENIA NIEFILOZOFICZNYCH INTERPRETACJI RELIGII
A. Psychoanalityczne teorie religii
a) Religia kolektywną neurozą (Sigmund Freud)
b) Nieświadomość zbiorowa źródłem religii (Carl Gustaw Jung)
c) Religia jako ostateczny układ odniesienia (Erich Fromm)
B. Socjologiczne teorie religii
a) Religia wtórną alienacją (marksizm)
b) Religia jako podstawa więzi społecznej (Emile Durkheim)
C. Fenomenologiczne teorie religii
a) Religia osobowym przeżyciem boskości (Max Scheler)
b) Religia doświadczeniem sacrum (Rudolf Otto)
c) Archetypiczny uniwersalizm hierofanii (Mircea Eliade)
d) Przekraczanie granic życia (Gerardus van der Leeuw)

§ 2. UJECIE ISTOTY RELIGII W KONTEKŚCIE FILOZOFII KLASYCZNEJ
A. Opis religii jako relacji ontycznej
a) Fakt religii od strony przedmiotu
b) Akt religii jako relacja międzyosobowa
B. Typologia obiegowych defmicji religii
C. Własna typologia defmicji religii
a) Definicje genetyczne
b) Definicje strukturalne
c) Definicje funkcjonalne
D. Próba filozoficznego określenia religii
a) Filozoficzne ujęcie relacji religijnej
b) Filozoficzna interpretacja religii
E. Elementy teorii poznania religijnego

§ 3. WYJASNIENIE FAKTU ISTNIENIA RELIGII
A. Podmiotowe podstawy faktu religii
B. Przedmiotowe podstawy faktu religii
a) Istnienie osobowego Absolutu
b) Problem natury Absolutu i relacji do świata. Partycypacja bytu
C. Osobowy charakter relacji religijnej
a) Natura relacji religijnej
b) Charakter i funkcje wartości religijnej (sacrum)
c) Sakralizacja czy spirytualizacja?
d) Stosunek świętości do innych wartości
e) Realizacja świętości
IV. RELIGIA W KULTURZE

§ 1. RELIGIA JAKO ZDARZENIE SPOŁECZNO-KULTUROWE
A. System uznawanych i głoszonych prawd
B. Wspólnotowe działanie religijne
C. Instytucje (wspólnoty) religijne

§ 2. RELIGIA A INNE DZIEDZINY KULTURY
A. Rola religii w kulturze
B. Religia a moralność
C. Religia a nauka i technika
a) Religia i nauka jako odrębne dziedziny życia ludzkiego
b) Element poznawczy w religii a poznanie naukowe
c) Funkcja nauki i techniki w społeczeństwie
d) Skutki kultury naukowo-technicznej
e) Eliminacja Transcendensu z pola widzenia nauki
f) Nauki o religii a pełna wiedza o religii
D. Religia a sztuka
a) Analogia między religią i sztuką
b) Religijna funkcja sztuki
c) Kult jako dzieło sztuki
d) Piękno drogą do Boga
e) Redukcja reiigii do sztuki
E. Wartość religijna - świętość
F. Sekularyzacja i desakralizacja we współczesnej kulturze

ANEKS: RELIGIA I POLITYKA
Bibliografia
Summary
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]