pokaz koszyk
rozwiń menu

Wydawnictwo Libron


okładka książki - Od Forum Romanum do Plaza Mayor

Od Forum Romanum do Plaza Mayor

Książka. Wydawnictwo: Libron; Kategoria: Książki / Sztuka / Architektura; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Praca jest jedynym jak dotąd w polskiej literaturze naukowej tak obszernym przedstawieniem problematyki przeobrażeń urbanistycznych w Hiszpanii. Jest też kolejnym dowodem na powszechność zjawisk w kulturze europejskiej.Z recenzji dr. hab. Bogusława...
34.51  36.18  1.67 

okładka książki - Desemantyzacja komunikacji i jej indeksalizacja

Desemantyzacja komunikacji i jej indeksalizacja

Książka. Wydawnictwo: Libron; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Zjawiskiem desemantyzacji języka zajmowałem się już kilkakrotnie w kontekście opisu i rekonstrukcji samego zagadnienia. Konieczne wydaje mi się jednak również zastanowienie się nad funkcjami i sposobami generowania owej desemantyzacji oraz (a to...
34.51  36.18  1.67 

okładka książki - Transformation design w kontekście projektowania..

Transformation design w kontekście projektowania..

Książka. Wydawnictwo: Libron; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Ekologia; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Na tle globalnej problematyki zmian klimatycznych oraz leżących u jej podłoża problemów szczegółowych (np. model gospodarczy mający na celu ciągły wzrost, ekstraktywizm, przyspieszoną urbanizację) obserwować można w ostatnim czasie dynamiczny rozwój...
29.88  31.33  1.45 

okładka książki - Manual II. Communication Design. Antologia

Manual II. Communication Design. Antologia

Książka. Wydawnictwo: Libron; Kategoria: Książki / Sztuka / Muzyka / Nuty; Rok wydania: 2018; Oprawa: miękka;
Niezależnie od tego, jak dalekie tematycznie są sobie artykuły zawarte w tej publikacji, nietrudno odnaleźć wspólny mianownik, jakim jest konstruktywistyczny paradygmat komunikacji społecznej. Na niniejszą publikację składają się teksty części zespołu,...
28.47 

okładka książki - Instrumentalizacja prawa międzynarodowego na przykładzie Polski jako strony konwencji stambulskiej

Instrumentalizacja prawa międzynarodowego na przykładzie Polski jako strony konwencji stambulskiej

Książka. Wydawnictwo: Libron; Kategoria: Książki / Humanistyka / Prawo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Celem niniejszej monografii jest możliwie kompleksowe omówienie zagadnienia instrumentalizacji prawa międzynarodowego jako działania politycznego w kontekście populizmu prawnego. Opracowanie to powstało wskutek badań ulokowanych na pograniczu nauk...
31.33 

okładka książki - Frazeologizmy i skrzydlate słowa

Frazeologizmy i skrzydlate słowa

Książka. Wydawnictwo: Libron; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2021; Oprawa: twarda;
Przedmiotem badań były komunikaty pochodzące z prasy różnego typu ze szczególnym uwzględnieniem pism opiniotwórczych. Istotne były także teksty pochodzące z bezpośrednich, żywych wypowiedzi, dialogów. W książce przedstawiono utrwalone połączenia słowne,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Dwór kobiecy w Rzeczypospolitej XVII i XVIII w.

Dwór kobiecy w Rzeczypospolitej XVII i XVIII w.

Książka. Wydawnictwo: Libron; Kategoria: Książki / Humanistyka / Wiedza o kulturze; Rok wydania: 2021; Oprawa: miękka;
Ukazanie specyfiki szlacheckiego dworu kobiecego stanowi kolejny, ważny krok w badaniach nad działalnością magnaterii i szlachty w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku. Rola kobiet w organizowaniu struktury dworskiej stanowi bowiem tematykę nadal bardzo...
pozycja niedostępna

okładka książki - Historia pamięć tożsamość w edukacji humanistycznej
praca zbiorowa

Historia pamięć tożsamość w edukacji humanistycznej

Książka. Wydawnictwo: Libron; Kategoria: Książki / Humanistyka / Badania interdyscyplinarne; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Przeszłość zawarta w zabytkach i ludzkiej pamięci wpływa na kształt wielu dziedzin współczesnego życia społeczno-kulturową, estetyczną, psychologiczną oraz polityczno-ideologiczną (). Redaktorkom niniejszego tomu zależało na interdyscyplinarnym ujęciu...
31.33 

okładka książki - Nasz język ojczysty humor i karnawalizacja

Nasz język ojczysty humor i karnawalizacja

Książka. Wydawnictwo: Libron; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Nasz Język Ojczysty to seria monografii naukowych tworzonych przez początkujących naukowców studentów i doktorantów rozwijających swoje zainteresowania pod kierunkiem doświadczonych badaczy, którzy recenzując zgłoszone do druku teksty, służą radą i...
29.88  31.33  1.45 

okładka książki - Spór polityczny w Iranie i Imperium Osmańskim

Spór polityczny w Iranie i Imperium Osmańskim

Książka. Wydawnictwo: Libron; Kategoria: Książki / Historia / Państwa świata; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Będzie to książka o socjologii historycznej Bliskiego Wschodu. Potrzeba takiej analizy socjologicznej jest dzisiaj wyraźna. W literaturze naukowej rzadko kreśli się obraz przemian długiego trwania w kontekście procesów zachodzących w ciągu dekad. ()...
31.33 

okładka książki - Sukcesy i porażki w uczeniu się matematyki

Sukcesy i porażki w uczeniu się matematyki

Książka. Wydawnictwo: Libron; Kategoria: Książki / Pedagogika / Pedagogika ogólna; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Monografia stanowi cenną pozycję, wnoszącą do psychologii i pedagogiki wiele wartościowych ustaleń: a) zarówno w zakresie kompleksowego przedstawienia rozważań nad obecnym stanem badań nad determinantami osiągnięć matematycznych w perspektywie...
32.85  34.44  1.59 

okładka książki - Mahometanie Wernyhory. Turcy na froncie galicyjskim w latach 1916-1917

Mahometanie Wernyhory. Turcy na froncie galicyjskim w latach 1916-1917

Książka. Wydawnictwo: Libron; Kategoria: Książki / Historia / Świat / I Wojna Światowa; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Niniejsza monografia jest pierwszą próbą przywrócenia oficerom i żołnierzom XV Korpusu należnego im miejsca w historii zmagań na froncie wschodnio-galicyjskim, podjętą na podstawie badań archiwalnych przeprowadzonych w Turcji, Austrii i Polsce oraz...
36.59  38.36  1.77 

okładka książki - Badanie komunikacji/Projektowanie komunikacji vol. 3
praca zbiorowa

Badanie komunikacji/Projektowanie komunikacji vol. 3

Książka. Wydawnictwo: Libron; Kategoria: Książki / Poradniki / Coaching, trening; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Tradycyjnie już w naszej serii prezentujemy szeroki zakres tematyczny, którego wspólnym mianownikiem jest komunikacja. Tym razem teksty odwołują się do czterech wybranych obszarów: (sub)kultur, wizerunków i konstruktów, dyskursu i komunikacji oraz...
32.85  34.44  1.59 

okładka książki - Dyskusyjne zagadnienia współczesnej polszczyzny. Fleksja

Dyskusyjne zagadnienia współczesnej polszczyzny. Fleksja

Książka. Wydawnictwo: Libron; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Opracowanie stanowi kontynuację publikacji Język na miarę (2004) i jest efektem rozmaitych działań autora podejmowanych w zakresie poradnictwa językowego. Artykuły hasłowe inspirowane były pytaniami i dociekaniami dziennikarzy, naukowców, pracowników...
33.60  35.23  1.63 

okładka książki - Dyskusyjne zagadnienia współczesnej polszczyzny. Słownictwo

Dyskusyjne zagadnienia współczesnej polszczyzny. Słownictwo

Książka. Wydawnictwo: Libron; Kategoria: Książki / Humanistyka / Językoznawstwo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację publikacji Język na miarę (2004) i jest efektem rozmaitych działań autora podejmowanych w zakresie poradnictwa językowego. Artykuły hasłowe inspirowane były pytaniami i dociekaniami dziennikarzy, naukowców,...
33.60  35.23  1.63 

okładka książki - Przestrzeń środka

Przestrzeń środka

Książka. Wydawnictwo: Libron; Kategoria: Książki / Albumy / O sztuce; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Jeleniogórska wystawa Przestrzeń środka w Otwartej Papierni jest efektem zaproszenia skierowanego przez dr. hab. Tomasza Wendlanda profesora Akademii Sztuki w Szczecinie, dyrektora artystycznego Mediations Biennale Polska do twórców z Polski, Hiszpanii,...
37.34  39.14  1.8 

okładka książki - Nauczyciel badacz. Naukowiec, dydaktyk i refleksyjny praktyk

Nauczyciel badacz. Naukowiec, dydaktyk i refleksyjny praktyk

Książka. Wydawnictwo: Libron; Kategoria: Książki / Pedagogika / Materiały dla nauczycieli; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Prowadzenie badań przez nauczyciela ma wymiar edukacyjny, przekładający się na planowanie działań dydaktycznych, ich diagnozę i ocenę przebiegu w odniesieniu do potrzeb konkretnego ucznia lub grupy uczniów. Ponadto umożliwia nauczycielowi rozumienie...
pozycja niedostępna

okładka książki - Dziennikarzy portret własny

Dziennikarzy portret własny

Książka. Wydawnictwo: Libron; Kategoria: Książki / Polityka / Media, dziennikarstwo; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
W świetle wyników badań trudno nie zgodzić się z tezą Autora, że głównymi grzechami dziennikarstwa są: brak wiedzy, obniżanie standardów etycznych, lekceważenie podstawowych zasad warsztatowych, uleganie naciskom, korupcji, upolitycznienie, uleganie...
33.60  35.23  1.63 

okładka książki - Współpraca międzysektorowa jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

Współpraca międzysektorowa jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

Książka. Wydawnictwo: Libron; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Na szczególną uwagę zasługuje multidyscyplinarne podejście Autorów, co zresztą wynika z faktu, że reprezentują oni różne dyscypliny naukowe. Biorąc pod uwagę temat opracowania, badanie problemu z różnych perspektyw badawczych jest ze wszech miar...
31.36  32.88  1.52 

okładka książki - Manual information design

Manual information design

Książka. Wydawnictwo: Libron; Kategoria: Książki / Humanistyka / Teoria, poetyka, historia literatury; Rok wydania: 2020; Oprawa: miękka;
Grupa publikacji, których nowym otwarciem jest niniejsza książka, ma wskazywać na węzłowe punkty projektowania komunikacji jako dyscypliny relewantnej względem nauk społecznych i sztuki (projektowania). Ponadto celem Manuala jest tworzenie otwartego...
37.34  39.14  1.8 

Strona 1 z 14 : 12345...ostatnia» (275 pozycji)